Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
•. TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM EĞİTİM SEMİNERİ EYLÜL/2013

2 Bu seminerlerin düzenlenmesindeki amacımız yarışmalarda ortaya çıkan hakem hatalarını en alt seviyeye indirmek, oyun kurallarının uygulanmasında mümkün olduğunca birlikteliği sağlamak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, görüş ve önerilerinizi almak şeklinde özetleyebiliriz. Seminerimizde maç yönetimi, oyun kurallarının uygulanması, arena ve diğer malzemelerin kontrolü, hakemlerin görev bölümü, hakem-sporcu ve antrenör diyalogları vb. konularda sizlere ayrıntılı bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

3 - Ağ Takımı: ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve kenetlerden oluşur.
- Raket herhangi bir şekil, boyut ve ağırlıkta olabilir. -Raketin bir yüzü canlı kırmızı, diğer yüzü siyah olacaktır. Ancak, raketin tek yüzü lastik ile kaplanmış olabilir. Bu durumda vuruş sadece lastik kaplamalı yüzle yapılır. -Raket lastiği tablayı tamamen kaplamalıdır, 2 mm’ye kadar taşmaya veya kısalığa izin verilir. Raket, kura çekiminden önce hakem tarafından kontrol edilmelidir. Raket konusunda sporcu tarafından hakeme yapılan itiraz başhakem tarafından sonuçlandırılır.

4 • RALLİ: Topun oyunda olduğu süredir.
TANIMLAMALAR (1) • RALLİ: Topun oyunda olduğu süredir. Top, servis amacıyla yukarı atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan, ralli let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır. • LET: Sonucun skora yansıtılmadığı rallidir. • SAYI: Sonucun skora yansıtıldığı rallidir. • RAKET ELİ: Raket tutan eldir. • SERBEST EL: Raket tutmayan eldir. • VURUŞ: Topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.

5 TANIMLAMALAR (2) • ENGELLEME: Ralli esnasında rakipten gelen topu, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyine doğru gelmekte iken, kendi sahasına değmeden kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesidir.

6 TANIMLAMALAR (3) • Top, ağ ve destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında nereden geçerse geçsin ağ takımının üstünden ya da etrafından geçmiş sayılacaktır. • Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.

7 SERVİS (1) • Servisçinin hareketsiz ve açık duran serbest elin ayasında serbest ve hareketsiz duran topla başlar. • Servisin başlangıcından vurulduğu ana kadar top, oyun yüzeyinden daha yukarı seviyede ve uç çizgisinin gerisinde olacaktır. • Servisçi topu falso verdirmeden dik veya dikeye yakın doğrultuda yukarı atacaktır. • Top serbest elin ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselmelidir. • Top yükselirken hiçbir şeye dokunmamalıdır. • Topa ancak düşmeye başladıktan sonra vurulacaktır. Raketle temas anında top, oyun yüzeyinin üstünde bir seviyede ve uç çizgisinin gerisinde olmalıdır.

8 SERVİS (2) • Top ilk olarak servisçinin kendi sahasına değecek, ağ takımının üzerinden veya etrafından geçerek doğruca karşılayıcının sahasına değecektir. • Çift yarışmalarında ise serviste top sağ yarı sahalara değmelidir. •Serviste top kendisinin, çift maçı ise kendisinin veya eşinin giydikleri veya taşıdıkları herhangi bir şeyle karşılayıcıdan gizlenmeyecektir. •Top yukarı doğru atılır atılmaz, servisçinin serbest kolu top ve ağ arasındaki mekandan çekilecektir. • Serviste raket ile ilgili herhangi bir kural yoktur.

9 SERVİS (3) • Servisçi doğru bir servis için gereklerin yerine getirildiğini hakem ve yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atmaktan sorumludur. •Hakem bir servis atışının kurallara uygunluğunda şüphe duyarsa ilk olayda let anonsu ile servisçiyi uyarabilir. • Ancak bundan sonraki her şüpheli görülen servis atışlarında servisçi aleyhine sayı verilecektir. • Sadece hakem servis uyarısı yapma yetkisine sahiptir. Yardımcı hakem sadece servisin kurallara uygun olup olmadığına karar verir.

10 SERVİS (4) • Servis atışında açık bir kusur varsa, servisçi uyarılmadan aleyhine bir sayı verilecektir. • Doğru bir servis gerekleri bedensel bir özür nedeniyle yerine getirilemiyorsa hakem o serviste doğru bir servis için bazı gerekleri aramayabilir.

11 LET (1) Ralli aşağıdaki hallerde let olur;
• Servis atışında top ağ takımına değerse ve başka bir kusuru yoksa • Veya bu durumda iken karşılayıcı veya eşi tarafından engellenirse • Servis karşılayan oyuncu/çift hazır değilken atılmışsa, (Karşılayan /eşinin topa vurmak için girişimde bulunmaması koşuluyla) •Servis veya karşılamada başarısızlık, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa

12 LET (2) • Oyun hakem ve yardımcı hakem tarafından durdurulmuşsa
Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir - Servis ve karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla - Oyun koşulları ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa - Çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi amacıyla - Oyuncuyu veya öğütçüyü uyarmak ve cezalandırmak amacıyla

13 Ralli aşağıdaki hallerde sayı ile sonuçlanır.
• Doğru bir servis atışı yapılamazsa • Doğru bir karşılama yapılamazsa • Top rakibi tarafından vurulmadan önce ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse • Top rakip sahaya değmeden uç çizgisini geçerse • Top engellenirse • Topa ard arda iki kez vurulursa • Oyun yüzeyi hareket ettirilirse

14 SAYI (2) • Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey ağ takımına değerse • Serbest el oyun yüzeyine değerse • Topa çiftlerde ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen sıra dışında vurulursa • Çabuklaştırılmış sistemde karşılayıcı 13 iyi karşılama yaparsa

15 SERVİS-KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ (1)
• İlk servis, ilk karşılama ve saha seçimi kura ile belirlenir. • Kurayı kazanan taraf ilk servisi atmayı, ilk karşılamayı yapmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir. • Kurayı kaybeden taraf kalan diğer seçenekleri seçme hakkına sahiptir. • Her 2 sayıdan sonra karşılayan oyuncu/çift servisçi oyuncu/çift olacak set bu şekilde sürecektir. • Her iki oyuncu/çift 10’ar sayıya ulaşmışlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse servis atma ve karşılama sırası aynen devam edecek, ancak sadece 1 sayı için servis atılacaktır.

16 SERVİS-KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ (2)
• Çift maçının ilk setinde ilk servis atma hakkına sahip çift kendi aralarında ilk servisçiyi belirleyecek, karşılayanlarda kendi aralarında ilk karşılayıcıyı belirleyeceklerdir. • Takip eden setlerde ilk servisçi belirlendikten sonra bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır. • Çiftlerde her servis değişiminde önceki karşılayıcı servisçi, önceki servisçinin eşi ilk karşılayan olacaktır.

17 SERVİS-KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ (2)
• Bir sette ilk servisçi olan oyuncu/çift bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. • Her sette oyuncu/çiftler saha değiştirecektir. • Maçın son setinde taraflardan biri ilk 5 sayıya ulaştığında taraflar saha değiştirecektir. • Çiftlerde, maçın son setinde taraflardan biri ilk 5 sayıya ulaştığında, takip eden servisi karşılama durumunda olan çift kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.

18 SIRA DIŞI SERVİS-KARŞILAMA VEYA SAHA DEĞİŞİMİ
• Bir oyuncu, sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa veya zamanında saha değiştirilmemişse hata fark edildiği anda hakem oyunu durdurur. Doğru düzenleme ile oyun yeniden başlatılır. • Ancak, her koşulda hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.

19 ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM (1)
• Bir set 10 dakikada bitmemişse, • her iki oyuncu/çift sayılarının toplamı 18 ve üzerinde bir sayıya ulaşmamışlarsa, • Her iki oyuncu/çift istekleri halinde herhangi bir zamanda, Çabuklaştırılmış sisteme geçilir. • Top oyunda iken çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde hakem oyunu durdurur, çabuklaştırılmış sisteme geçilir oyun durdurulan rallideki servisçinin servisi ile başlar.

20 ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM (2)
• Top oyunda değilse çabuklaştırılmış sistem bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlar. Çabuklaştırılmış Sistemde • Her oyuncu sırayla birer servis atar, • Karşılayıcı oyuncu/çift 13 iyi karşılama yaparsa bir sayı kazanır. • Maçın sonuna kadar bütün setler çabuklaştırılmış sistemle oynanır.

21 OYUN GİYSİSİ (1) • Oyun giysisi - Kısa kollu veya kolsuz forma
-Şort- etek- tek parça giysi, çoraplar ve spor ayakkabısından oluşur. • Bunların dışında başka bir giysi başhakemin izni olmadan giyilemez. • Forma, etek veya şortun ana rengi top renginden açıkça farklı olacaktır. Giysinin ana rengi denildiğinde formanın ön yüzünde görülen renk göz önüne alınmalıdır.

22 OYUN GİYSİSİ (2) • Takım maçında oynayan takım oyuncuları bir örnek giyineceklerdir. • Rakip oyuncu veya takımlar benzer giysi taşıyorlarsa, hakem bu sorun kura atışı yapmadan, oyuncuların oyun alanına gelmelerinden önce çözmelidir. Takımlar veya oyuncular hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa karar hakem tarafından kura ile belirlenir. • Oyuncuların seyircilerin gözü önünde giysi değiştirmelerine izin verilmemelidir. • Giysinin kurallara uygunluğu konusundaki sorun başhakem tarafından çözümlenir.

23 MAÇ ÖNCESİ-MAÇ YÖNETİMİ-MAÇ SONRASI
- Bir yarışmada hakemler maçta ön plana çıkmamalıdır. Maçı daima geri planda kalarak kontrol altında tutmalı ve oyuncularla seyircilerin tüm dikkatlerini maç üzerinde toplamalarını sağlamalıdır. - Görev başında değilken bile, otoritelerine güveni sarsıcı veya masa tenisi sporu açısından hoş karşılanmayabilecek davranışlardan kaçınmalıdırlar.

24 -Oyuncularla iyi ilişkiler önemlidir, ancak bazı oyuncularla aşırı yakınlık ve samimiyet içinde gözükmemeye, tarafsızlıkları konusunda şüphe uyandıracak davranışlardan kaçınmaya özen göstermelidirler. - Diğer hakemleri, Federasyonu ve görevlileri aleni bir şekilde eleştirmekten kaçınmalıdırlar.

25 HAKEM KIYAFETİ - Hakemler talimatlara uygun kıyafetle maçlara çıkmalıdır. - Dağınık bir saç, traşsız, düzgün olmayan bir kıyafet vb. kabul edilemez. - Kalem dışında ağ ölçer, kartlar ve başka bir malzeme hakemin cebinde görünmemelidir. - Hakemler arena içerisinde lakayt davranışlar, birbirlerine şaka yapmak, eller cepte sohbet etmek gibi olumsuz hareketlerden kaçınmalıdırlar.

26 - Görevli hakemler anons üzerine maç föyünü ve topunu başhakem masasından birlikte alarak oyun alanına yönelirler. Oyun alanına iki pano arasından peş peşe girerler. Hakemler kesinlikle oyun alanına pano üzerinden atlayıp girmeyeceklerdir. - Hakemler ilk olarak oyun alanının pano, ağ takımı, masa, zemin vb. kontrolünü gerçekleştireceklerdir. Bu kontroller yardımcı hakem tarafından yerine getirilecek, maçı yönetecek hakem diziliş kurasını çekecektir.

27 - Diziliş kurası maç föyüne her iki hakem tarafından da işlenebilir
- Diziliş kurası maç föyüne her iki hakem tarafından da işlenebilir. İlk gelen takım listesi ters çevrilecek, diğer liste gelene kadar kimseye gösterilmeyecektir. - Maç sonuçları hakem tarafından föye işlenecektir. - Hakemler set arasında, set bitiminde ve molalarda zorunlu olmadıkça yerlerinden kalkmayacaklardır. - Set bitiminde ve molalarda arena içerisinde bulunan top yardımcı hakem tarafından alınarak hakeme verilecektir. - Hakemler maç süresince de oyun alanının görünümünden sorumludurlar. - Oyun alanı düzenli tutulmalı, masanın konumunda ve panolarda oluşabilecek düzensizlikler düzeltilmelidir.

28 -Arenanın kenarındaki bankta 4 kişinin oturmasına izin verilmektedir
-Arenanın kenarındaki bankta 4 kişinin oturmasına izin verilmektedir. 1idareci,1 antrenör ve 2 sporcu - Hakemler bu sayının kontrolünü yapmalı ve bu kişilerin dışında başka kişilerin bulunduğunu tespit ettiğinde derhal oyunu durdurarak ilgisiz kişilerin oradan uzaklaşmasını sağlamalıdır. - Seremoni maç föyünde ismi ilk sırada yazılan hakem tarafından yapılacaktır. Takım sporcuları seremoniye aynı kıyafetlerle çıkacaklardır. Takımların eksik veya fazla sayıda sporcu ile seremoniye çıkmasına izin verilmeyecektir.

29 HAKEM-YARDIMCI HAKEM VE VURUŞ SAYICI (2)
Hakemin sorumlu olacağı hususlar • Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrolü, noksanlıkların başhakeme bildirilmesi, • Maç topunun belirlenmesi, • Servis atma, karşılama ve saha seçimi için kura çekimi, • Fiziksel engelli bir oyuncu için servis kurallarının gereklerinin aranıp aranmayacağına karar vermek,

30 HAKEM-YARDIMCI HAKEM VE VURUŞ SAYICI (3)
• Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi, varsa hataların düzeltilmesi, • Rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek, • Skoru anons etmek, •Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçmek, • Oyunun sürekliliğini sağlamak,

31 HAKEM-YARDIMCI HAKEM VE VURUŞ SAYICI (4)
• Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması, • Rakip oyuncular/takımlar benzer formalara sahipseler hangisinin forma değiştireceğini belirlemek için kura çekmek. Yardımcı Hakem; • Oyunda topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan yüze değip değmediğine, • Davranış ve öğüt kurallarının ihlalinde hakemi haberdar etmekten sorumludur.

32 HAKEM-YARDIMCI HAKEM VE VURUŞ SAYICI (5)
Hakem ve Yardımcı Hakemlerden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler • Servis atışının kurallara uygun olup olmadığına, •Serviste topun ağ takımına değip, değmediğine, • Oyuncunun topu engellediğine, • Oyun koşullarının ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna, • Alışma çalışması, oyun ve duraklama süresine.

33 SAYILARIN BELİRTİLMESİ
• Hakem ralli biter bitmez en kısa sürede sayıları söyleyecektir. • Sayıları söylerken önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu/çiftin, sonra karşı oyuncu/çiftin sayısını söyleyecektir. • Hakem sayıları sayarken kararını belirten el işaretleri kullanacaktır. Hakem 3 temel işaret kullanacaktır. (Sayı, let ve servis değişim işareti) Tek hakem maç yönetiyorsa sayı işareti kullanmayacaktır. • Bir oyuncu kötü davranış nedeni ile sarı kartla uyarıldığında sayı tabelasının üzerinde sayısının yanına bir sarı kart koyulacaktır. Sarı- kırmızı kart gördüğünde de kırmızı kart sayı tabelasına koyulacaktır.

34 DONATIM • Raket bir bireysel maç süresince kaza ile kullanılamaz hale gelmediği sürece değiştirilemez. • Raket bir kaza sonucu kullanılamaz hale gelirse oyuncu derhal yanında getirdiği veya oyun alanında kendisine verilen bir raketle maça devam eder. • Maç sırasındaki aralarda ve zorunlu duraklamalarda oyuncular raketlerini masa üzerinde bırakacaklardır.

35 ALIŞTIRMA • Oyuncular maç başlamadan önce maç masasında alışma çalışması yapabilirler. • Alışma çalışmasının süresi 2 dakikadır. • Bu süre ancak başhakemin izniyle uzatılabilir. •Lisans, raket, kıyafet kontrolü ve kura çekimi alıştırma çalışması öncesinde mutlaka yapılmalıdır. •Alışma çalışması bitiminde sporcu antrenörünün yanına gidemez. Mola alamaz. • Takım maçında oyunculardan biri alışma çalışması yapmak istemezse diğer takım arkadaşı ile alışma çalışması yapabilir. Bireysel maçta buna izin verilmez

36 ARALAR (1) • Setler arasındaki ara süresi 1 dakikadır.
• Oyuncular her sette her 6 sayıda bir havlu ile kurulanabilirler. (Örn. 3-3,4-2, 5-1,7-5) • Bir bireysel maçın mümkün olan son setinde saha değiştirilirken çok kısa ara verilir. •Skor olduktan sonra veya çabuklaştırılmış sistem uygulaması sırasında havlu kullanma amacıyla oyuna ara verilmez • Bir oyuncu/çift bir bireysel maç süresince bir defa mola kullanma hakkına sahiptir. • Mola süresi 1 dakikadır.

37 ARALAR (2) Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu/çift veya belirlenmiş öğüt verici tarafından Takım yarışmalarında ise mola isteği oyuncu/çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir. Mola konusunda anlaşmazlık olursa son kararı bireysel maçlarda oyuncu/çift Takım maçlarında ise antrenör tarafından verilecektir.

38 ARALAR (3) • Mola isteği top oyun dışı kaldığında iki elle yapılacak “ T ” işareti ile istenir. •Mola isteği alındığında hakem beyaz kart gösterecektir. Yardımcı hakem beyaz kartını mola alan oyuncu/çiftin yarı sahasına koyacak ve mola süresince ayakta bekleyecektir. • Oyuncular maça hazır olduğunda veya mola süresi bittiğinde yardımcı hakem kartını masadan alacak ve beyaz kartı sayı tabelasında mola alan oyuncu tarafına yerleştirecektir.

39 ARALAR (4) • Tek hakem maçı yönetiyorsa mola alındığında hakem oturduğu yerden mola alan oyuncu tarafındaki eli ile beyaz kartını mola süresince havada tutacaktır. • Bir takım maçının bireysel maçları sürekli olarak ard arda oynanacaktır. Ancak, ard arda bireysel maça çıkacak oyuncular 5 dakikalık bir ara isteyebilirler.

40 ARALAR (5) •Eğer bir oyuncu maç sırasında kaza sonucu sakatlanacak veya rahatsızlanacak olursa, başhakem duraklamanın rakibe herhangi bir dezavantaj sağlayamayacağı kanısında ise 10 dakikayı geçmeyen tedavi amaçlı olarak oyunun durmasına izin verebilir. • Oyun başında var olan veya muhtemel olabileceği beklenen sakatlıklar ile oyunun stresinden, kramplardan veya oyuncunun beden yapısından kaynaklanan bitkinliklerde duraklama izni verilemez. • İzin ancak düşme sonucu yaralanma gibi kaza ile oluşan sakatlıklarda verilir.

41 ARALAR (6) • Oyun alanında herhangi bir kişinin kanaması olursa oyun hakem tarafından derhal durdurulur, bu kişi tıbbi tedavi görüp, oyun alanındaki kan izleri temizleninceye kadar başlatılmaz.

42 • Bir takım yarışmasında oyuncular herhangi birinden öğüt alabilirler.
• Bireysel yarışmada ise oyuncu/çift sadece maçtan önce hakeme bildirilen kişiden öğüt alabilir. • Oyuncular sadece set aralarında oyunun izin verilen duraklamalarında öğüt alabilirler. • Ancak alışma çalışmasının sonu ile maç başlangıcı arasında öğüt alamazlar.

43 ÖĞÜT (2) • Eğer bir öğütçü maç esnasında kural dışı bir zamanda öğüt verecek olursa hakem sarı kart gösterecek ve o kişiyi bu tür bir davranışın devamı halinde oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır. • Bu sarı kart oyun alanının kenarında oturan takımın diğer elamanlarına da gösterilmiş olarak kabul edilecektir. • Sarı kart takım yarışması veya bireysel maç süresince geçerli olacaktır.

44 ÖĞÜT (3) •Bir uyarıdan sonra aynı takım yarışmasında veya bireysel maçta herhangi bir kişi kural dışı öğüt verecek olursa hakem, o kişiyi daha önce sarı kart görmüş olsun veya olmasın kırmızı kart ile oyun alanından uzaklaştıracaktır. • Oyun alanından uzaklaştırılan öğütçü oynaması gereken haller dışında oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye, bireysel maç ise bireysel maç sona erinceye kadar izin verilmeyecektir. • Eğer kırmızı kart ile oyun alanından uzaklaştırılan öğütçü oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya oyun alanına ger dönerse hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.

45 KÖTÜ DAVRANIŞ (1) • Oyuncular, antrenörler veya diğer öğütçüler, seyircileri rahatsız edecek, rakibi kötü niyetle etkileyecek, oyunu oynanmaz hale getirebilecek hallerden kaçınacaklardır. • Bir oyuncu-antrenör veya bir diğer öğütçü herhangi bir anda ciddi bir suç işlerse hakem oyunu durduracak ve derhal durumu başhakeme bildirecektir. • Başhakem kendisine bildirilsin veya bildirilmesin ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir bireysel maç, takım maçının tüm müsabakalarından veya tüm yarışmalardan ihraç etme yetkisine sahiptir.

46 KÖTÜ DAVRANIŞ (2) • Bir oyuncu takım maçı veya bir bireysel maç süresince çok ciddi sayılmayacak daha az kusurlu bir davranışta bulunursa Hakem; -İlk olayda oyuncuya sarı kart, (uyarı) -İkinci olayda sarı ve kırmızı kart birlikte oyuncu aleyhine 1 sayı, -Üçüncü olayda sarı ve kırmızı kart birlikte oyuncu aleyhine 2 sayı verilecek, -Bundan sonraki olayda ise durum başhakeme bildirilir.

47 KÖTÜ DAVRANIŞ (3) • Hakem bir oyuncuyu kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etme yetkisine sahip değildir.İhraç yetkisi başhakemindir. • Bir oyuncunun gördüğü sarı ve sarı kırmızı kartlar takım maçı süresince geçerlidir. • Bir oyuncu bir bireysel maç süresince hasara uğramadığı halde raketini değiştirecek olursa hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir. • Takım veya bireysel 2 maçtan ihraç edilmiş bir oyuncu tüm yarışmalardan otomatikman diskalifiye edilmiş sayılır.

48 KÖTÜ DAVRANIŞ (4) • Çiftler maçında
- Herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya ceza sayısı o çift için geçerli olur. -Ancak aynı takım maçının takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olmayan oyuncu için çiftler maçında yapılan uyarı ve verilen ceza sayısı dikkate alınmaz. -Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı daha yüksekse, o yüksek sayı çift için geçerli olur.

49 İTİRAZLAR •Oyuncu veya antrenör yarışmanın her hangi bir anında hakemin oyun kurallarının uygulanması ile ilgili bir kararına itirazda bulunabilir. • Hakem itirazı dinler ve kararını saygı çerçevesi içerisinde düzgün bir uslupla itiraz sahibine bildirmelidir. • İtiraz sahibi itirazını başhakeme yapacağını bu nedenle maçın devam ettirilmemesini isterse hakem maçı durdurmalı ve başhakemden alacağı talimat doğrultusunda hareket etmelidir.

50 HÜKMEN YENİLGİLERDE FÖY DOLDURMA
• Diskalifiye edilen veya oyun sırasında sakatlanarak oyuna devam edemeyecek ( Bu durumda sporcudan mutlaka sağlık raporu istenir.) bir oyuncunun oyunda kaldığı süre içerisinde aldığı her set ve sayılar geçerli olmak üzere set sayıları 11’e tamamlanarak maç bitirilir.

51 •Örneğin: -Bir yarışmada A oyuncusu X oyuncusu ile maç yaparken 5 setlik bir maçın 3. setinde 8-5 önde iken sakatlanırsa, -İlk oynanan iki setin birisini A oyuncusu, diğerini X oyuncusu almış ise, -Yarım kalan 3.set 8-11 A oyuncusu aleyhine yarışma föyüne işlenir. Böylece durum 2-1 X oyuncusu lehine olur. - Maçın bitmesi için gerekli olan bir set daha X oyuncusu lehine 11-0 olarak yarışma föyüne yazılır ve maç sonucu 3-1 X oyuncusu lehine işlenir.

52 - Yarışma föyünü arkasına bu durum açıkça yazılarak maç hakemi tarafından imzalanır.
- Veya görevli hakemlerce maç raporu şeklinde ayrı bir tutanak tutularak rapor başhakeme sunulur.


"TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları