Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOMEKANİĞE GİRİŞ Kemik Biyomekaniği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOMEKANİĞE GİRİŞ Kemik Biyomekaniği"— Sunum transkripti:

1 BİYOMEKANİĞE GİRİŞ Kemik Biyomekaniği
HAZIRLAYANLAR OĞULCAN ÇOBAN ENDER DUMLUPINAR

2 Biyomekanik bilim dalı, bilhassa son 20 yıl içinde, gerek akademik ortamda ve gerekse endüstriyel ortamda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Mühendislikte,nanoteknoloji, bilgisayar,robotik ve ileri malzemeler konularındaki hızlı gelişmeler, gerek enstrümantasyon, gerek operasyon yöntemleri bakımından, tıp bilim dallarında uygulamaya başlanmış, dolayısıyla, Biyomekanik Bilim Dalında çalışmalar giderek artmıştır.

3 İnsan iskeletinin esas görevi kasların yapılmasına olanak sağlamak ve iç organları koruyarak desteklemektir. Kemiğin biyomekaniği de bu kompleks görevleri yapabilmesi için özelleşmiştir. Kemiklerin önemli bir fonksiyonu yük taşımalarıdır.

4 Kırık, biyomekanik açıdan kemiğin yapısal yetersizliği olaraktanımlanabilir. Yetersizlik, kemiğe uygulanan yüklerin kemiğin yük taşıma kapasitesini aşması sonucu oluşur. Kemiğin yük taşıma kapasitesi; geometrisine (şekil, boyut ve kemik kütlesinin dağılımı), materyal özelliklerine (doku özellikleri) ve uygulanan yükün yönü ve büyüklüğüne bağlıdır

5 Kemik iki ana yapıtaşı (mineral ve kollajen) içeren bileşik bir materyaldir. Normal bir kemikte mineral içerik sertlik ve gücü sağlarken kollajen içerik enerji absorbe edebilme yeteneğini ve yumuşaklığını sağlar.

6 Kemiğin Biyomekanik Özellikleri
Yumuşaktır. Kırılgan bir malzemedir. Viskolelastiktir. Vücudun en sert yapılarındandır. Yapısındaki kalsiyum ile iyi basınç dayanımına sahiptir. Yapısındaki Kollajen proteni ile yüksek gerilme dayanımına sahiptir. Bir çok kuvvete dayanıklıdır.

7 Kendini tamir edilebilir.
Yaşlanma ile daha sert ve daha az sünek olur. Anizotoropik bir malzemedir. Kesmede zayıf basmada güçlü bir malzemedir.

8 Bir insan uyluk kemiğinin 4 yönde gerilim testi strain- stress grafiği

9 Kemiğin mekanik özellikleri

10 Kemik Kırılmaları Kırıklar, biyomekanik açıdan kemiğin yapısal yetersizliğinin sonucudur. Yetersizlik kemiğe uygulanan yüklerin kemiğinyük taşıma kapasitesini aşması sonucu oluşur. Kemiğin yük taşıma kapasitesi; geometrisine (şekil, boyut ve kemik kütlesinin dağılımına), materyal özelliklerine ve uygulanan yükün yönü ve büyüklüğüne bağlıdır. Kemik kırılganlığı, güç,kırılabilirlik ve kırık oluncaya kadar yapılan iş gibi biyomekanik parametrelerle belirlenebilir. Kemik kırılganlığının biyomekanik açıdan tanımı en azından üç komponent içerir. Dayanıklılık veya güç, kırılabilirlik ya da deforme olma özelliği ve kemiğin kırılıncaya kadar absorbe ettiği enerji miktarıdır.

11 Herhangi bir fiziksel aktivite sonucu kemiğe uygulanan yükler, yapısal mekanik davranışın sonucu olarak kemikte deformasyona neden olur. Yük - deformasyon grafiğinin karakteristiği, kemiğin hem şekline hem de doku özelliklerine bağlıdır . Esneme noktasına kadar yük ve deformasyon arasında lineer bir ilişki (elastik bölge) vardır. Bu noktadan sonra yük deformasyon eğrisinin eğimi azalır (plastik bölge). Elastik bölgede yük kaldırıldığında kemik eski şekline geri dönerken plastik bölgede kemikte meydana gelen mikrohasar kalıcı deformasyona neden olur. Kemik elastik dönem boyunca yapılan yüklenmenin 6 katını plastik dönemde karşılayabilir. Yükler artırılarak uygulanmaya devam eder ve kemiğin yetersizlik noktasına ulaşılırsa kırık ortaya çıkar. Yük - deformasyon Herhangi bir fiziksel aktivite sonucu kemiğe uygulanan eğrisinde elastik bölgenin eğimi kemiğin sertliğini gösterir.

12 Poison oranı kortikal kemikler için 0.6 iken metal için 0.3 dür.

13 Kemiğe uygulanan yükler ve sonucunda kemikte oluşan deformasyon arasındaki ilişki tüm kemiğin yapısal davranışını veya yapısal özelliklerini karakterize eder. Bu nedenle yapısal davranışı kemiğin boyutu ve şekli kadar kemik dokunun özelliklerinden de etkilenir. Yapısal davranışın tersine, kemik dokunun materyal davranışı veya materyal özellikleri kemiğin geometrisinden bağımsızdır, kortikal ve trabeküler kemiğin intrinsik biyomekanik özelliklerini yansıtır. Bu nedenlerle biyomekanik mühendisliği kemik gücünü değerlendirirken hem yapısal hem de materyal davranışını dikkate alır.

14 Kemik kırılganlığı biyomekanik açıdan incelendiğinde; kırık oluşumunu azaltmak için kemiğe uygulanan yükleri azaltmak kadar kemiğin gücünü devam ettirmek veya artırmak da son derece önemlidir. Kemiğin gücü; kemiğin boyutu, kütlesi, şekli, mimari yapısı ve kemik dokunun intrinsik özellikleriyle belirlenir. Ancak kemik kütlesinin üç boyutlu dağılımı, trabeküler ve kortikal kemik mimarisi ve kemik dokunun intrinsik özellikleri ile belirlenen kemik gücünü yansıtamaz. Kemiğin geometrisini, mimari yapısı ve gücünü değerlendirmek amacı ile yapılan çalışmalar, kırık riskini daha duyarlı ve özgün olarak saptamamıza olanak sağlarlar.

15

16 FİKSATÖRLER Fiksatörler kemik içinden geçirilen tel veya çivilerin, kırık kemik (kol, bacak v.b.) dışında rijit bir desteğe bağlanması ile elde edilen sistemlerdir .Kullanılan implantların biyolojik uyumlu olmaları, toksit olmamaları, yeterli dayanıklılığa sahip olmaları, yıpranma ve aþınmaya dayanıklı olmaları, vücut içinde tepki yapmamaları ve tepkiye de maruz kalmamaları beklenir.

17

18

19

20

21

22

23 Dinlediğiniz Teşekkürler...


"BİYOMEKANİĞE GİRİŞ Kemik Biyomekaniği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları