Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP."— Sunum transkripti:

1 BEP

2 BEP Dosyasında Olması Gereken Formlar

3 ……………… İLKÖĞRETİM OKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI
T.C. Kayseri Valiliği ……………… İLKÖĞRETİM OKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI Ev Telefonu Ev Adresi Numarası Cinsiyeti FOTOĞRAF Yaşı Adı Soyadı ÖĞRENCİNİN Cep Telefonu İş Telefonu Adresi Adı Soyadı Birim Başkanı Diğer Kişi Baba Anne Yerleştirme Raporu İzleme / Yeniden Değerlendirme Yöneltme Raporu Gönderme Raporu Açıklama Nereden Geldiği Tarih BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER

4 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ
Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen Eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi temsilcisi (Gerektiğinde) Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Sınıf Öğretmeni Aile Özel Eğitim Gerektiren Birey Birim Başkanı ADI SOYADI GÖREVİ / KONUMU BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ Branş Öğretmeni

5 ……………………. İLKÖĞRETİM OKULU
Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı Öğrencinin Bu BEP toplantısının yapıldığı tarih Adı Soyadı Bu BEP’in tamamlanacağı tarih Yaşı Cinsiyeti KARARLAR Sınıfı Numarası BEP Toplantısına Katılanlar Adı - Soyadı İmza Öğrenci Abla Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Rehber Öğretmen Birim Başkanı Çocuğun gelişimi ile ilgili aile hangi sıklıkla bilgilendirilecek? □ 12 haftada bir □ 8 haftada bir □ 6 haftada bir haftada bir ( Aile çocuğun gelişimi ile ilgili beklenmedik durumlarda da bilgilendirilir ) Aile çocuğun gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilecek? □ Yazı Rapor □ Veli Toplantısı □ Telefon X Diğer ( açıklayınız ) Belirlenen takvim doğrultusunda velinin okula gelmesi Takvimde herhangi bir aksaklık olursa önceden haber verilmesi Diğer Katılımcılar Konum Bir sonraki BEP toplantı tarihi …../…../…..

6 Yerleştirileceği Ortam
TÜM HİZMET PLANI Tarih: KİMLİK BİLGİLERİ ÇOCUĞUN ANNENİN BABANIN Adı-soyadı Doğum tarihi Yaşı Mesleği Özür Türü Adresi Tıbbi Bilgiler: İşitme: Görme: İlaç kullanımı: Fiziksel durumu: Eğitim Hizmetleri: Yerleştirileceği Ortam Destek Hizmetler Ek Hizmetler Eğitim Hizmetlerinin süresi ve sorumluları Hizmet türü Süresi Sorumlusu

7 1. Öğrenci görme engelli mi?
2. Öğrenci işitme engelli mi? Öğrenci işitme cihazı kullanıyor mu? 3. Öğrencinin öğrenmeyi etkileyecek problem davranışı var mı? 4. Öğrencinin Türkçe yeterliliğine ilişkin bir sınırlılığı var mı? 5. Öğrencinin iletişimle ilgili gereksinimleri var mı? 6. Öğrencinin yardımcı teknoloji, cihaz ve/ya hizmet gereksinimi var mı? Eğer evet ise, öğrencinin bu gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır.

8 Performans Düzeyi Belirlemek İçin…

9 İLETİŞİM BECERİLERİ-kontrol listesi
Evet Hayır 1. Sese tepkide bulunur mu? 2. İsmine tepkide bulunur mu? 3. Etkinlik sırasında sıra alır mı? 4. Jest-mimikleri taklit eder mi? 5. Dikkatini konuşana yöneltir ve konuşanı dinler mi? 6. İstenilen nesneyi gösterir mi? 7. Tek eylem bildiren yönergeleri yerine getirir mi? 8. İki ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir mi? 9. Yer bildiren yönergelere tepki verir mi? 10. Niteleme bildiren yönergelere tepki verir mi?

10 OKUL VE TOPLUM BECERİLERİ-kontrol listesi
Evet Hayır 1. Kendini tanıtır mı? 2. Üstüne başına dikkat ediyor mu? 3. Uygun şekilde konuşur mu? (baş dik, normal ses tonu, eli ağıza kapatmadan) 4. Yaşıtlarıyla jest-mimik ile iletişim de bulunur mu? 5. İlgisini ifade eder mi? 6. Arkadaşları ile selamlaşır mı? 7. Eşyalarını arkadaşları ile paylaşır mı? 8. Arkadaşlarından bir şey ödünç alır mı? 9. Arkadaşlarından yardım alır mı? 10. Arkadaşlarının haklarına saygı gösteriyor mu? 11. Arkadaşlarının duygularını fark eder mi?

11 YAZMA-kontrol listesi
Evet Hayır 1. Kalemi doğru tutabiliyor mu 2. Yardımsız karalama yapabiliyor mu? 3. Basit şekilleri yardımsız boyayabiliyor mu? 4. Basit geometrik şekilleri çizebiliyor mu? 5. Basit şekillerin üzerinden yardımsız geçebiliyor mu? 6. Harflere bakarak yardımsız çizebiliyor mu? 7. Basit kelimeleri bakarak kopya edebiliyor mu? 8. Söylenen kelime ya da cümleleri yazabiliyor mu? 9. Bir başkasına not veya mektup yazabiliyor mu?

12 KABA DEĞERLENDİRME FORMLARI
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : İLK OKUMA-YAZMA KISA DÖNEMLİ AMAÇ : El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirir. El, göz koordinasyonunu geliştirir. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidî hareketler yapar. Yazıda kullanılan belli başlı araç gereçleri tanır. Kalemi, kurallarına uygun kullanır. Yazı araç gereçlerini kullanır. Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. Temel çizgi çalışmalarına hazırlık yapar. Temel çizgi çalışmaları yapar. …………. ………. ………… …………….

13 KABA DEĞERLENDİRME FORMLARI
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : İLK OKUMA-YAZMA KISA DÖNEMLİ AMAÇ : El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirir. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Kolları öne uzatarak sağ eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar. 2. Kolları öne uzatarak sol eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar. 3. İki el ile lâstik vb. çeker. 4. Eller göğüs hizasında yumruk yapılarak serbest bırakılan baş parmakları kendi ekseninde döndürür. 5. Baş parmak serbest, diğer parmaklar bitişik durumda baş parmağı kendi ekseninde farklı yönlerde döndürür. 6. Baş parmak serbest durumda iken diğer bitişik dört parmağı el ayasına doğru büker, açar. 7. Parmaklar ayrık durumda, parmakları sırayla baş parmağa dokundurur. 8. Düz bir zemin üzerine tek tek parmaklarını bastırır. 9. El yumruk hâlindeyken, küçük parmaktan başlayarak tüm parmakları yukarı kaldırır. 10. Eli masanın üstüne açık hâlde koyar, baş parmaktan başlayarak tüm parmakları yukarı kaldırır. 11. İki parmak arasına küçük bir nesne sıkıştırıp, nesneyi düşürmeden eli yukarı aşağı hareket ettirir. 12. Baş parmak kullanılmadan, diğer parmaklarla eşya kaldırır-indirir. 13. Defter, kitap sayfası çevirir. 14. Elleriyle kil vb. malzemeleri şekillendirir.

14 UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : TARİHTE ANADOLU VE TÜRK DEVLETLERİ
KISA DÖNEMLİ AMAÇ 65: İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkları tanır. ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR : 1. Hitit Devleti’nin Anadolu uygarlıklarından biri olduğunu söyler. 2. Frigya Devleti’nin Anadolu uygarlıklarından biri olduğunu söyler. 3. Lidya Devleti’nin Anadolu uygarlıklarından biri olduğunu söyler. 4. Urartu Devleti’nin Anadolu uygarlıklarından biri olduğunu söyler. 5. İyonya Devleti’nin Anadolu uygarlıklarından biri olduğunu söyler. KISA DÖNEMLİ AMAÇ 66: İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yerini ayırt eder. 1. Tarih atlasında Hitit Devleti’nin bulunduğu bölgeyi gösterir. 2. Tarih atlasında Frigya Devleti’nin bulunduğu bölgeyi gösterir. 3. Tarih atlasında Lidya Devleti’nin bulunduğu bölgeyi gösterir. 4. Tarih atlasında Urartu Devleti’nin bulunduğu bölgeyi gösterir. 5. Tarih atlasında İyonya Devleti’nin bulunduğu bölgeyi gösterir. KISA DÖNEMLİ AMAÇ 67: Türklerin ilk yurdu ile ilgili olayları bilir. 1. Türklerin ilk yurdunun Orta Asya olduğunu söyler. 2. Orta Asya’da yaşayan Türklerin göç etme nedenlerini söyler.

15 Performans Düzeyi Uygulanan Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: A AKADEMİK BECERİLER Bulunduğu var olan seviye: Yetenekler/beceriler: İhtiyaçlar: ; B İLETİŞİM BECERİLERİ: İhtiyaçlar: C SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ D MOTOR BECERİLER E OYUN VE SANAT ETKİNLİKLERİ F GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ: G SOSYAL BECERİLER H DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

16 PSİKOEĞİTSEL İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ
BİLİŞSEL BECERİLERDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ TÜRKÇEDE ( OKUMA- YAZMA) İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ Sırada oturma kurallarına uygun şekilde oturur Kalem tutar Temel çizgi çalışmalarını yapar İki heceden oluşan kelimeleri bakarak yazar MATEMATİKDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ 1erli ritmik 20’ ye kadar sayar 1 ile 9 arasındaki rakamları okur ve yazar Kare-daire şekillerini gösterir söyler Büyük- küçük kavramlarını sorulduğunda söyler Az-çok kavramlarını sorulduğunda söyler HAYAT BİLGİSİNDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ Sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini tanır Sınıf ve okul kurallarına uyar Aile bireylerini tanıtır

17 BEDEN EĞİTİMİNDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ
Sıraya girer Sırasını bekler Gösterilen basit hareketleri yapar Serbest şekilde koşar RESİMDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ Renkleri ayırt eder Araç gereçlerin kullanımına özen gösterir Taşırmadan bir alanı boyar MÜZİKDE İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ Sesleri ayırt eder Gösterilen varlığın sesini taklit eder ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINDA İŞLEVDE BULUNMA DÜZEYİ Öğretmen konuşurken kısa süreli dinler

18 EK 1: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı: Sınıf: BEP Hazırlama Tarihi: BEP Birimi Üyeleri: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: 1erli ritmik 20’ ye kadar sayar. 1 ile 9 arasındaki rakamları okur ve yazar. Kare-daire şekillerini gösterir söyler. Büyük- küçük kavramlarını sorulduğunda söyler. Az-çok kavramlarını sorulduğunda söyler Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Hedefler ve Ölçütler Başlama-Bitiş Tarihleri Sorumlu Kişi Tek işlem yapması gereken problemleri çözer 1 erli 100’ e kadar sayar 10 ile 20 arasındaki sayıları okur ve yazar Üçgen ve dikdörtgen sorulduğunda gösterir, söyler Toplama işlemini kavrar Tek basamaklı sayılarla tek basamaklı sayıları eldesiz toplar 20’den geriye doğru sayar Çıkarma işlemini kavrar Tek basamaklı sayılardan tek basamaklı sayıları çıkarır

19 KULLANILACAK MATERYAL VE KAYNAKLAR
ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KULLANILACAK MATERYAL VE KAYNAKLAR MATEMATİK ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR 10’arlı 50’ ye kadar sayar Model olma, taklit etme Abaküs 10’arlı 100’ e kadar sayar 1’ erli 50’ ye kadar sayar Abaküs, çubuk, boncuk 1’ erli 100’ e kadar sayar 10-15 arasındaki sayıları okur ve yazar Defter, kalem, sınıf tahtası 10-20 arasındaki sayıları okur ve yazar Üçgen şeklini gösterir-söyler- çizer Resimli kart defter, kalem, sınıf tahtası Dikdörtgen şeklini gösterir-söyler Resimli kart, defter, kalem, sınıf tahtası Toplama işlemi için gereken ( +) ve (=) işaretleri okur yazar Model olma Kendisine söylenen toplama işlemini yazar, okur, çözer 10’ dan geriye doğru sayar 20’ den geriye doğru sayar Çıkarma işlemi için gereken (_) işaretleri okur yazar Kendisine söylenen çıkarma işlemini yazar, okur, çözer Çıkarma işlemi yapması gereken problemleri çözer. Defter, kalem, sınıf tahtası, ders kitabı

20 BECERİ ANALİZİ Tanım: Bir süreci belirli bazı beceri ve parçalara bölerek bireyin daha kolay öğrenmesini amaçlayan yöntemdir. Beceri analizinin temeli bütün becerilerin, kendisinden daha küçük parçalara ayrılabildiğine ve ancak dikkatli bir sıralama yapılırsa öğrenmenin daha kolay gerçekleşeceğine dayanır. Beceri analizi belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi sıranın izlenmesi gerektiğini belirtir. Beceri analizinde öğretilecek becerinin kesin tanımı yapılır ve hangi alt basamaklardan oluştuğu belirlenir. Örneğin, bot çıkarma becerisi birkaç alt basamaktan oluşur.

21 UZUN DÖNEMLİ AMAÇ : Öğrenciye ortalama bir eğitim yılı içinde kazandıracağımız amaçlardır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Öğrenciye bir ünite ve/veya ay içinde kazandırmayı hedeflediğimiz amaçlardır. ÖĞRETİMSEL AMAÇ : Öğrenciye ders saati ve/veya hafta içinde kazandırmayı hedeflediğimiz amaçlardır.

22 EK 2: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı: A Sınıfı: İş Eğitimi 1A Öğretmenin Adı-Soyadı: Ünite/Konu Giyeceklerimiz Öğrencinin Performans Düzeyi A, giyecekleri ütüler becerisini bağımsız olarak yapamamaktadır. Ancak ütü yaparken kullanılacak malzemeleri sözel olarak ifade edebilmektedir. Uzun Dönemli Amaç Bağımsız olarak giyecekleri ütüler. Kısa Dönemli Hedef A, ütü yapmak için gerekli hazırlıkları yapar. Öğretimsel Hedef (Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilecektir.) Öğretim Süreci A) Öğretimin yapıldığı yer B) Araç-gereçler C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler D) Süre E) Dersin işlenişi F) Değerlendirme A) Yaşam evi. B) Ütü, ütü masası,ütülenecek giyecek. C) Doğrudan öğretim. D) 20 dakika. E) Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra ana yönerge verilecek ve öğrencinin tepki vermesi beklenecek, öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu'na kaydedilecektir. F) BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

23 BİREYSEL DERS PLANI BÖLÜM I : Dersin adı HAYAT BİLGİSİ Sınıf 2/A
Ünite Adı / No Okulumuz ve Yakın Çevremiz Önerilen Süre 40+40 BÖLÜM II : Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Uzun Dönemli amaç : Öğrenci Okulumuz ve Yakın Çevremiz konularını bağımsız olarak bilir. Kısa Dönemli Amaç : Öğrenci kendini tanır. Öğretimsel Amaç : 1.Adını soyadını söyler. 2.Yaşını söyler. 3.Cinsiyetini söyler. 4.Doğum yerini söyler. Ünite Kavramları Sembolleri/ ve Davranış Örüntüsü İfade etme,anlatma. Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikler Düz anlatım, soru-cevap. Kullanılan Eğitim Teknolojileri- Araç-Gereçler ve Kaynakça Hayat Bilgisi kitabı ve konuya ilişkin resimler. Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Dikkati Çekme Öğrenciyle derse hazırlık olması amacıyla sohbet edilir. Güdüleme Öğrenci uygun davranışlar sergilediğinde sözel pekiştireçler sunulur. Gözden Geçirme Öğrenciye kendisini tanıtması söylenir. Derse Geçiş Öğrenciye kendini tanıtırken bazı noktalara dikkat etmesi gerektiği söylenir. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri ( Ödev,deney,problem çözme, v.b. ) Öğrenciye kendini tanıtırken ve anlatırken nelere dikkat etmesi gerektiği onun anlayabileceği bir dilde anlatılır ve soru-cevap tekniği kullanılarak konun pekişmesi için uygulama yapılır.

24 BÖLÜM III : BÖLÜM IV : Ölçme-Değerlendirme
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Bireysel Değerlendirme 1.saat 5.saat 2.saat 6.saat 3.saat 7.saat 4.saat 8.saat BÖLÜM IV : Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Konu somutlaştırılarak anlatılmaya çalışılır ve dramatizasyon etkinliği yapılır.

25 BİREYSEL DERS PLANI BÖLÜM I : BÖLÜM II : Dersin adı
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI Sınıf 8/A Ünite Adı / No İNSAN HAKLARI Önerilen Süre 40+40 BÖLÜM II : Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci insan hakları konularını bilir. Kısa Dönemli Amaç: Öğrenci insan hakları kavramını bilir. Öğretimsel amaç: 1. İnsan haklarının, insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar olduğunu söyler. 2. İnsan haklarının tüm insanlar için geçerli olduğunu söyler. 3. İnsanların bu haklara, doğuştan sahip olduğunu söyler. Ünite Kavramları Sembolleri/ ve Davranış Örüntüsü Hak, insan, yaşam. Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikler Düz anlatım, soru-cevap. Kullanılan Eğitim Teknolojileri- Araç-Gereçler ve Kaynakça Konuya ilişkin kitaplar. Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Dikkati Çekme Öğrenciyle derse hazırlık amacıyla kısaca sohbet edilir. Güdüleme Öğrenciye insanları bazı hakları olduğu söylenir. Gözden Geçirme Öğrenciye bu konuya ilişkin basit sorular yöneltilir. Derse Geçiş Öğrenciye bugün insan haklarının neler olduğunu öğrenecekleri söylenir. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri ( Ödev,deney,problem çözme, v.b. ) Konu öğrencinin anlayabileceği düzeyde kısa ve öz olarak ayrıca somutlaştırılarak anlatılır ve soru-cevap yöntemiyle pekiştirilir.

26 BÖLÜM III : BÖLÜM IV : Ölçme-Değerlendirme
Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Bireysel Değerlendirme 1.saat 5.saat 2.saat 6.saat 3.saat 7.saat 4.saat 8.saat BÖLÜM IV : Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

27 YILLLIK-AYLIK-HAFTALIK İLERLEME/DEĞERLENDİRME RAPORU
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı çerçevesinde yapılan öğretimlerin sonucunda ilerlemeleri özetleyiniz. TARİH : BELİRLENEN AMAÇLAR AMAÇLARA ULAŞILDIMI? YORUMLAR Yukarıda ilerleme raporu öğrencinin eğitim durumunu, gerçekleştirdiği amaçları tam olarak yansıtmaktadır. Dolduran kişi: İmza


"BEP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları