Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Programı Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Programı Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Programı Geliştirme
HAZIRLAYAN: EMRAH ASLAN ZİHİN ENGELLİLER SNF. ÖĞRT.

2 Kim için geliştirilmeli? Ne zaman Geliştirilmeli?
BEP ; Kim için geliştirilmeli? Ne zaman Geliştirilmeli? Niçin Geliştirilmeli?

3 BEP Nedir? BEP her bir engelli çocuk için yazılı olarak geliştirilmiş olan ve engelli çocukların öğretmenlerinin, anne babalarının özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel öğretim programıdır. BEP öğrencilere verilmesi gereken eğitimin amaçlara uygun şekilde ve ne ölçüde olması gerektiğini planlayan bir süreçtir.

4 BEP’in Özellikleri Nelerdir?
Geniş bir içeriğe sahiptir; Birçok akademik ve gelişim alanını içerir. Aynı zamanda program kim tarafından ne zaman, nasıl uygulanacağını da kapsamaktadır. Belirgindir; Açık bir dil kullanılır. Gözlenebilir ve ölçülebilir terimler kullanılır. Sıralıdır; BEP hazırlanışı bakımından bir sıra takip ettiği gibi içerik bakımından bir sıra takip eder. Yani bundan sonra konulacak amaçlar içeriğe bakılarak belirlenir.

5 Gerçekçi ve Uygundur; Çocuğun performansına bakılır ve buna göre amaç konulur. Bu yüzden gerçekçidir ve çocuğa uygundur. Anlaşılırdır; Yazılanlar yoruma yer vermeden ifade edildiği gibi aynı zamanda doküman sıralı olduğu için anlaşılması kolaydır. Ortak geliştirilir; Birden fazla insan görev alır. Çocuğun ihtiyacına göre gerekli uzmanlar BEP’i ortak geliştirirler.

6 BEP Niçin Hazırlanmalıdır?
Yasalarımız gerektirdiği için,( 573 sayılı khk. 4. madde f bendi ve Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 23 madde ç bendi.)573 SAYILI KHK.docx ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ.docx Bireyin gereksinimlerine göre hazırlandığı için, Tekrar tekrar kontrol edildiği için, Birden fazla kişi hem fikir olduğu için, Çocuğun durumuna göre yeniden düzenlenebildiği için, Öğretmen kaynak sağladığı ve öğretmenin sorunlarını çözdüğü için, Birden fazla beceri ve disiplin alanını içerdiği için, Aile okul arasından iletişimi sağladığı için, Önceden hazırlanabildiği için, En az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirmeye imkan sağladığı için, Erken eğitime imkan tanıdığı için.

7 BEP’in yararları nelerdir?
ÖĞRENCİ AÇISINDAN ANNE-BABA AÇISINDAN ÖĞRETMEN AÇISINDAN TOPLUM AÇISINDAN

8 BEP Süreci Bep sürecinde engeli belirli olan (bedensel, işitsel, görme… vs) yahut herhangi bir nedenden ötürü öğrenmede güçlük çektiğinden şüphelenilen öğrenci için; - Belirli engeli olanlar hariç(bu öğrenciler ilgili evraklarla direk RAM a yönlendirilebilir.) öğrenmede güçlük çektiğinden şüphelenilen, akranlarından, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler olarak anlamalı farklılıklar sergileyen öğrenciler için okul idaresi, okul rehberlik hizmetleri ve bireyin öğretmenleri ile birlikte birey için ilköğretim yönetmeliğinin 47/b maddesi doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalara örnek olarak ortam düzenlemesi, çocuk için uygun öğretim programı hazırlanması, akran eğitimi, grup çalışmaları gibi çalışmalar verilebilir. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra eğer bireyde hala bir ilerleme yoksa, bireyin ilgili evraklar doldurularak Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilmesi yapılmalıdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken husus 47/B maddesinin mutlaka uygulanması ve uygulamaya esas dosya, belge veya çalışmaların saklanması, gerekli görüldüğü durumlarda belge olarak beyan edilebilmesidir.

9 GEREKLİ EVRAKLAR Eğer birey ilk defa RAM a yönlendiriliyorsa:
- Okul öncesi çağındaki öğrenciler için: Eğitsel değerlendirme isteği formu Okulöncesi Eğitsel Değerlendirme İsteği Form.doc İlköğretim çağındaki öğrenciler için: ilköğretim Eğitsel Değerlendirme Formu.doc Orta öğretim çağındaki öğrenciler için: Ortaöğretim Eğitsel Değerlendirme İsteği Form.doc Formlarından ilgili olanları doldurularak; okul, il merkezinde ise direk olarak resmi yazışmalarla RAM a; eğer ilçe merkezinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalı ile evraklar RAM a yollanmalıdır. Bu belgelere ek olarak eğer bireye destek eğitim de aldırılmak isteniyor ise, hastaneden alınacak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu nunda eklenmesi gerekmektedir.

10 Eğer bireyin devam eden kaynaştırma raporu veya dahilinde devam eden destek eğitimi var ise;
Bu tip öğrenciler için doldurulacak tek bir evrak bulunmaktadır. Bireysel GELİŞİM RAPORU.doc Bu raporun doldurulabilmesi için Bep in hazırlanmış ve gerekli toplantıların yapılmış olması gerekmektidir.

11 BEP HAZIRLAMA: Bu süreçte izlenecek temel adımlar şunlardır:
Vak’a inceleme özeti; 1. Çok yönlü değerlendirme a. Özrün değerlendirilmesi b. Yetersizliğin Değerlendirilmesi Kaba Değerlendirme Araçları Görüşmeler (Öğretmen, aile, çocuğa bakan kişi, öğrenci) Gözlem (Yapılandırılmış, yapılandırılmamış) Kontrol Listeleri 2. Özrün işlevsel Betimi a. Eğitsel işlevde bulunma düzeyi b. Özrün işlevsel Betimi 3. Öneriler a. Eğitsel öneriler b. Yerleştirmeye yönelik öneriler Bu kısım Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından yapılır ve rapor olarak okula gönderilir.

12 RAM dan gelen rapor doğrultusunda okul bep geliştirme biriminin izleyeceği adımlar:
B. Tüm Hizmet Planı 1. Gereksinim özeti çıkarılması 2. Eğitsel gereksinimlerin öncelik sırasına konması 3. Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli amaçların yazılması 4. Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli amaçların sıraya konması 5. Bireysel Uygulama Planının oluşturulması 6. Özel Eğitim Destek Hizmet Planının oluşturulması 7. BEP Komite toplantısı Yapılan bu işlemler her bir kaynaştırma öğrencisi için ayrı olarak tutulması gereken bep_dosya.doc içine yazılarak saklanır.

13 Bu adımlar yapıldıktan sonra ilgili öğretmenler bep birimde alınan kararlar doğrultusunda ayrı olarak bep lerini hazırlamalıdır. Bepleri hazırlarken kaynak olarak klavuz kitapları kullanabilirler(hafif derecede zihin engeline sahip olan öğrenciler için. Ağırlar için için bakanlığın yollamış olduğu kaynaklar bulunmaktadır.). Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili her ders öğretmeni birey için o derse yönelik planını hazırlar. Hazırlanan planın genel çerçeve olarak yıllık plandan farkı bulunmamaktadır.

14 BEP BİRİMİNİN ÜYELERİ Bep birimi ilköğretim yönetmeliğinin 72. maddesinde yazan şu üyelerden oluşmaktadır: Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, - MECBURİ DURUMLARDA tek öğretmenle dahi bu birim kurulabilir. Örneğin köyde tek çalışan sınıf öğretmenlerinin durumları gibi...

15 BÖP BİREYSEL ÖĞRETİM PLANI

16 BÖP nedir? Böp, bep geliştirme biriminde alınan kararlar doğrultusunda, ilgili ders öğretmenlerinin kendi derslerine ait olarak hazırladıkları öğretim programlarıdır. Bep ten temel farkı; bep içinde özel eğitime muhtaç öğrencinin tüm yıl boyunca göreceği amaçların tamamı bulunurken Böpte ise kısa dönemli amaçlar öğretimsel amaçlar ile birlikte, haftalık ders planı olarak planlanmış daha ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır.

17 Örnekler Bep te ilgili öğrenciye ait bütün dersler uzun dönemli ,kısa dönemli ve öğretimsel amaçları ile birlikte kabaca yer alır. Böp te ise uzun dönemli amaca ulaştıracak o haftaki yahut o derste işlenecek kısa dönemli amacın nasıl işleneceği, kullanılan yöntem teknik, araç gereç, ölçüt ,süre ve değerlendirme formu bulunur. Kısacası Bep bir dersin yıllık planı iken; Böp ise o dersin işleniş planıdır. yıllık plan\6. sınıf ünite 2.doc bep örnek ağır ortalar için.doc örnek türkçe böp.docx örnek değerlendirme tablosu.docx

18 TEŞEKKÜRLER


"Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğretim Programı Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları