Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân Buluşmaları: 8 Bakara Sûresi: 8 - 10 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân Buluşmaları: 8 Bakara Sûresi: 8 - 10 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Kur’ân Buluşmaları: 8 Bakara Sûresi: ÜMİT ŞİMŞEK

2 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
Bakara: 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Bir de insanlardan “Allah’a ve âhiret gününe iman ettik” diyenler vardır; halbuki onlar mü’min değildirler.

3 Bakara: 8 Kâfirler hakkında 2 âyet Münafıklar hakkında 13 âyet
Münafıklar dahilî düşman Tanınması daha zor Tanınmaması daha zararlı Nifak, hile, yalan, istihza gibi sıfatlar Yaptığı işin kötülüğünü zamanla görebilir

4 Bakara: 8 Münafıklar Cehennemin en aşağı tabakasındadırlar; onları oradan kurtaracak bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah’ın buyruklarına sımsıkı sarılanlar ve tam bir içtenlikle iman ve ibadetlerini Allah’a yöneltenler müstesnadır. Onlar mü’minlerle beraberdirler; Allah ise mü’minlere pek büyük bir ödül verecektir. Nisâ, 4:

5 Bakara: 8 “İnsanlardan...”
Belirtilmemiş / etrafımızda gördüğümüz, bizimle yaşayan kimseler arasında böyleleri bulunabilir Dileseydik Biz onları sana gösterirdik de yüzlerinden tanırdın. Ama sen onları konuşma biçimlerinden de tanırsın. Allah ise bütün işlerinizi bilir. Muhammed, 47:30

6 Bakara: 8 “Allah’a ve âhiret gününe iman ettik derler”
Bu iki rüknün iman rükünleri içinde önemi Asr-ı Saadetteki münafıkların çoğunluğu Ehl-i Kitaptan / peygamber ve kitaplara iman rüknünden bahsetmiyorlar

7 Bakara: 8 “Onlar mü’min değillerdir” Nifakları devamlıdır
Onları mü’min bilmeyin Size ne oluyor ki münafıklar hakkında ikiye ayrılıyorsunuz? Allah onları, kendi kazandıkları günahlar yüzünden gerisin geri çevirmiştir. Yoksa Allah’ın saptırdığını siz mi doğru yola getireceksiniz? Allah’ın saptırdığı kimse için sen bir çıkış yolu bulamazsın. Nisâ, 4:88

8 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
Bakara: 9 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Güya Allah’ı ve iman edenleri aldatıyorlar! Oysa ancak kendilerini aldatıyorlar da farkına bile varmıyorlar

9 Bakara: 9 Münafıklar güya Allah’ı aldatıyorlar! Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçiriyor. Namaza kalktıklarında da onlar üşenerek ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar; Allah’ı ise pek seyrek hatırlarına getirirler. Arada bocalar dururlar. Ne onlara yâr olurlar, ne bunlara. Sen Allah’ın saptırdığı kimseyi kurtaracak bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri kendinize veli edinmeyin. Yoksa kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisâ, 4:

10 Bakara: 9 Onlar, halkı Allah yolundan alıkoymak için yeminlerini kalkan yaptılar. Bu yaptıkları, gerçekten pek kötü birşeydir. Çünkü önce iman etmiş, sonra kâfir olmuşlar, ondan sonra da kalpleri mühürlenmiştir; artık birşey anlayacak durumda değillerdir. Münafikun, 63:2-3

11 Bakara: 9 Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoydular. Artık onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Ne malları, ne de evlâtları, Allah’a karşı onlara bir fayda verecek değildir. Onlar ateş ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır. Allah onların hepsini dirilttiği gün, şimdi size yemin ettikleri gibi, Allah’a da yemin ederler ve bununla kendilerine fayda verecek birşey yaptıklarını sanırlar. İyi bilin, onlar yalancıların tâ kendileridir. Mücadele, 58:16-18

12 Bakara: 9 İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna gider. Üstelik kalbindekine Allah’ı şahit tutar. Oysa düşmanlıkta o pek yamandır! Senin yanından ayrıldığında ise, memlekette fesat çıkarmaya, ürünleri ve nesilleri helâk etmeye koşar. Fakat Allah bozgunculuğu sevmez. Ona “Allah’tan kork” dendiğinde de kibir ve gururu kabarır ve onu daha çok günaha sürükler. Onu ancak Cehennem paklar. Ne kötü bir yerdir orası! Bakara, 2:

13 Bakara: 9 Onları gördüğünde kalıpları hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Onlar elbise giydirilmiş keresteler gibidir. Her gürültüyü aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır; onlardan sakın. Allah kahretsin onları, nasıl da dönüveriyorlar! Münafikun, 63:4

14 Bakara: 9 Âhir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya için satacaklar; yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler; dilleri şekerden tatlı, kalpleri ise kurt kalbi olacak. Tirmizî, Zühd: 60

15 Bakara: 9 Dört huy vardır ki, bunlar kimde bulunursa halis münafıktır. Kimde bu huylardan birisi bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisinde nifaktan bir haslet bulunmuş olur: - Emanet edildiğinde hıyanet eder - Konuştuğunda yalan söyler - Söz verdiğinde sözünden döner - Düşmanlıkta aşırı gider Buharî, İman: 24; Müslim, İman: 106

16 Bakara: 9 Âyetlerimizi yalanlayanları ise, hiç ummadıkları bir yönden yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız. Ben mühlet veririm; tuzağım ise pek çetindir A’râf, 7: Bu sözü yalanlayanı Bana bırak. Onları ummadıkları yönden yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız. Ben mühlet veririm; tuzağım ise pek çetindir. Kalem, 687:44-45

17 Bakara: 9 İnkâr edenler, onlara mühlet verişimizi kendilerinin hayrına sanmasınlar. Biz onlara, günahlarını arttırsınlar diye mühlet veriyoruz. Sonunda onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah, habis olanla temiz olanı birbirinden ayırmadan, mü’minleri sizin şu andaki halinizde bırakacak değildir. Allah sizi gaybdan haberdar kılacak da değildir; bunun için Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Siz Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için büyük bir ödül vardır. Âl-i İmrân, 3:

18 Bakara: 9 Onlar tuzak kurup duruyorlar.
Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum. Onun için sen o kâfirlere mühlet ver; bir süre onları kendi hallerine bırak. Târık, 86:15-17

19 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
Bakara: 10 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Onların kalplerinde hastalık var; Allah onların hastalığını daha da arttırmıştır. Yalan söyledikleri için onlara acı bir azap vardır.

20 Bakara: 10 Hastalık kalplerinde / O bozulmuşsa
Bilin ki, insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer o et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur; bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Buharî, İman:39; Müslim, Müsâkât:

21 Bakara: 10 Kalbi doğru olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dil doğru olmadıkça da kalp doğru olmaz. Müsned, 3:198 Allah sizin yüzlerinize ve cesetlerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. (Resulullah bunu söylerken parmağıyla göğsünü işaret etti.) Müslim, Birr: 33

22 Bakara: 10 Ey iman edenler! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah’a da, Resulüne de cevap verin. Bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer ve siz de Onun huzurunda toplanacaksınız. Enfâl, 8:24 Onların kalplerinde olanı Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara öğüt ver ve kendileri hakkında, durumlarına uygun ve anlayabilecekleri şekilde beliğ söz söyle. Nisâ, 4:63

23 Bakara: 10 O ağacın altında sana biat ettiklerinde, Allah mü’minlerden hoşnut oldu. Onların kalplerinde olanı bildiği için, üzerlerine sekîne indirdi ve onları yakında erişecekleri bir fetihle ödüllendirdi. Fetih, 48:18

24 Bakara: 10 Kalplerinde hastalık bulunanların, “Başımıza bir felâket gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Fakat bakarsın, Allah size bir fetih nasip eder veya kendi katından bir iş ortaya çıkarır da onlar gönüllerinde sakladıkları şey için pişman oluverirler. Mâide, 5:52

25 Bakara: 10 Münafıklar, kalplerindekini yüzlerine vuracak bir sûre indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: Siz alay ededurun; çekindiğiniz şeyi Allah mutlaka ortaya çıkaracaktır. Tevbe, 9:64

26 Bakara: 10 Yeni bir sûre indirildiğinde, onlardan “Bu sûre hanginizin imanını arttırdı?” diyenler olur. İman edenlere gelince, bu sûre gerçekten onların imanını arttırmıştır; onlar bununla sevinç duyarlar. İndirilen sûre, kalplerinde hastalık bulunanların da pisliğine pislik katar; sonunda onlar kâfir olarak ölürler. . / ..

27 Bakara: 10 . / .. Onlar her sene bir veya iki defa imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Fakat ne tevbe ediyorlar, ne de ibret alıyorlar. Bir sûre indirildiğinde, “Bizi gören var mı?” diye birbirlerine bakar, sonra da sıvışırlar. Onlar öylesine bir anlayışsızlar güruhudur; onun için de Allah onların kalplerini haktan uzaklaştırmıştır. Tevbe, 9:

28 Bakara: 10 Allah’a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleyip durmaları yüzünden, kendisine kavuşacakları güne kadar Allah onların kalplerine münafıklığı yerleştirmiştir. Tevbe, 9:77

29 Bakara: 10 Onlar, halkı Allah yolundan alıkoymak için yeminlerini kalkan yaptılar. Bu yaptıkları, gerçekten pek kötü birşeydir. Çünkü önce iman etmiş, sonra kâfir olmuşlar, ondan sonra da kalpleri mühürlenmiştir; artık birşey anlayacak durumda değillerdir. Münafikun, 63:2-3

30 Bakara: 10 Doğru yolda olanların ise Allah hidayetlerini arttırır. Bâki kalan güzel işler, Rabbinin katında hem ödül bakımından, hem de âkıbet itibarıyla daha üstündür. Meryem, 19:76

31 Bakara: 10 “Yalan söyleyip durmaları yüzünden...”
Bütün günahlarının temelinde yatan şey Müslümanları uyanık bulunmaya davet “Haberiniz olsun, onlar yalancıların tâ kendileridir.” Mücadele, 58:18 Onların yalancı olduklarına Allah şahitlik ediyor. Haşir, 59:11 Münafıkların yalancı olduklarına Allah şahitlik ediyor. Münafikun, 63:1

32 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân Buluşmaları: 8 Bakara Sûresi: 8 - 10 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları