Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. April 2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. April 2017."— Sunum transkripti:

1 3. April 2017

2 HOŞGELDİNİZ Sunum : Murat SONEL

3 SEMİNER KONULARINIZ SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİ
SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE KAPALI DEVRELER DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR Sunum : Murat SONEL

4 Toplam su ve enerji tüketimi,
SLS TEKNİK LTD.ŞTİ. su teknolojisinde 15 yıllık deneyime sahip, elemanlarca kurulmuş ve özellikle Ege Bölgesinde çalışan bir kuruluştur. Satılan ürünlerin en uygun şekilde kullanımı, istenilen sonuçların alınması ve kimyasal işlem maliyetinin en elverişli düzeyde sürdürülebilmesi için düzenli teknik servis hizmeti ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Soğutma sistemlerinde uygulanan şartlandırma ve koruma programlarının gerçek maliyeti, malzemeye ödenen bedele ilaveten; Toplam su ve enerji tüketimi, Korozyon, kireçlenme ve mikrobiyolojik oluşumlara yeterince önlenemiyorsa bunlara bağlı üretim ve malzeme kayıpları, Etkin laboratuar kontrolünün getireceği maliyetlerin toplamıdır. Bu nedenle SLSTREAT® (SLS TEKNİK) programlarının seçim ve izlenmesinde, teknik sonuçlar yanında işletmeye getirdiği gerçek maliyet de dikkatle gözlenir ve sürekli değerlendirilir. Sunum : Murat SONEL

5 SLSTREAT stabilizasyon uygulamasında :
İzmir’de yerli bilgi ve deneyimle üretilen, uluslararası markalar ile tamamen eşdeğer performansa sahip ekonomik bir program sizlere sunulmaktadır. Tüm ürünler çevre sağlığı yönünden zararsızdır. Birim zamanda ve birim yüzeyde yüksek ısı alışverişine olanak sağlayan yüksek teknik özelliklere sahiptirler. Formülasyonda kullanılan tüm hammaddeler ISO Sertifikalı ve Dünya çapındaki üreticilerin özel seçilmiş ürünleridir.

6 Dozajları düşüktür, zira aktif maddeler en etkili şekilde formüle edilmişlerdir.
Düzenli ve yeterli teknik servis hizmeti ücretsiz olarak, İzmir’den hizmet verecek konunun uzmanı mühendislerimiz tarafından sağlanır. Önerilen ürünler hem korozyon hem de scale inhibitörü olarak etkilidir. Laboratuar analizleri tarafımızdan bedelsiz olarak yapılarak teknik servis raporları ekinde düzenli olarak sizlere ulaştırılır. Sunum : Murat SONEL

7 SLSTREAT uygulamaları sırasında sorumlu teknik personele eğitici kısa seminerler tarafımızdan düzenlenir. Operasyon personelinin bilinçlendirilmesi ve mevcut sistemde olumlu gelişmeler için sürekli olarak araştırma ve gözlemleme yeteneğine sahip olmalarına yardımcı olunur. Sunum : Murat SONEL

8 Su Neden Eşsizdir? Birçok endüstriyel üretim proseslerinde etkin ve uygun çalışma için soğutma suyu kullanılır. Rafineriler, demir çelik fabrikaları, petro kimyasal üretim ve kimyasal proses işletmeleri ve elektrik santralleri üretim sırasında soğutma suyu sistemini kullanırlar. Soğutma suyu sistemleri prosesin sıcak hattından soğutma suyuna ısı transfer iletimi yaparak sıcaklık ve basıncı kontrol altında tutarlar. Sunum : Murat SONEL

9 3. April 2017 Doğal Su Kaynakları Yeryüzünün %76’sı sudur. Bunun yalnızca %2,6’sı tatlı sudan oluşmaktadır. Bu miktarın da %80’i buzullardır Doğada bulunan su kaynakları genel olarak 4 grupta toplanır; 1) Yağmur suları (hiç kullanılmamakta) 2) Yüzey suları i) Göl suları ii) Nehir suları 3) Deniz suları (Soğutma amacıyla) 4) Yeraltı suları i) Kaynak suları ii) Kuyu suları Sunum : Murat SONEL

10 Hidrolojik Çevrim Dünyada 1 günde toplam 1,200 km3 su buharlaşır
3. April 2017 Hidrolojik Çevrim Dünyada 1 günde toplam 1,200 km3 su buharlaşır Toplam dünya su rezervi 1,4 milyar km3 Sunum : Murat SONEL

11 3. April 2017 Su Su molekülleri 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur ve polar özelliktedir. Hidrojen atomlarının oksijen atomu ile olan polar (kovalent) bağları arasındaki açı 105 o dir. Molekül, lineer yapıda olmadığı için kuvvetli çözücü nitelik taşır. Sunum : Murat SONEL

12 3. April 2017 Sunum : Murat SONEL

13 3. April 2017 Suyun Hidratasyonu Su molekülleri negatif ve pozitif iyon yapısında olan tuz kristallerini şiddetle çözme eğilimindedir. Sunum : Murat SONEL

14 Yerkabuğunu oluşturan elementler
3. April 2017 Yerkabuğunu oluşturan elementler Oksijen %46 Silikon %28 Aluminyum %8 Demir %5 Kalsiyum %4 Sodyum %3 Potasyum %2 Magnezyum %2 Diğer elementler %2 Sunum : Murat SONEL

15 Su içindeki safsızlıklar
3. April 2017 Su içindeki safsızlıklar Su içerisindeki çözünmüş bileşikler için ölçü birimi: ppm (parts per million) = gr/m3 5 ppm CaCO3 = 1 ton su içerisinde 5 gr. CaCO3 Su içerisindeki H2O olmayan herşey safsızlık demektir Sistemlerdeki problemlerin kaynağı bu safsızlıklardır. Sunum : Murat SONEL

16 Ham suyun içerdiği safsızlıklar
3. April 2017 Ham suyun içerdiği safsızlıklar 1) Çözünmüş Gazlar Oksijen, azot, karbondioksit, hidrojensülfür, v.b. 3) Çözünmüş katı maddeler Tuzlar ve silis bileşikleri. 3) Katı asıltılar (süspansiyon maddeler ve kolloidal maddeler) Çamur, organik madde, yosun, kil, v.b. Sunum : Murat SONEL

17 Suda çözünen inorganik bileşikler
3. April 2017 Suda çözünen inorganik bileşikler Kalsiyum Bikarbonat Ca(HCO3)2 Magnezyum Bikarbonat Mg(HCO3)2 Sodyum Bikarbonat Na(HCO3) Demir Bikarbonat Fe(HCO3)2 Kalsiyum Klorür CaCl2 Sodyum Klorür NaCl Magnezyum Klorür MgCl2 Kalsiyum Sülfat CaSO4 Magnezyum Sülfat MgSO4 Sodyum Sülfat Na2(SO4) Silis SiO2 Sodyum Silikat Na2SiO3 Sunum : Murat SONEL

18 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri
3. April 2017 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri Çözünmüş Gazlardan Arıtılma Yöntemleri 1) Havalandırma (hava üfleme) CO2 ,H 2S 2) Vakum Uygulanarak (su üzerindeki basınç azaltma) 02 , N2 , NH3 (Kondenselerde) 3) Basınç altında içinden buhar geçirilerek 02 , N2 , CO2 (Degazörlerde) 4) Kimyasal tutucularla (nötralize ederek veya bileşik oluşturarak) Sunum : Murat SONEL

19 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri
3. April 2017 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri Çözünmüş katı maddelerden arıtılma yöntemleri Kireç Soğuk Soda Sıcak Soda Sodyum Katyon Değiştirici Katyon Değiştirici Anyon Değiştirici Buharlaştırma Demineralizasyon Revers Osmose Sunum : Murat SONEL

20 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri
3. April 2017 Safsızlıkların arıtılma yöntemleri Katı asıltı maddelerden arıtılma yöntemleri 1) Dinlendirme 2) Tane büyütme ve çöktürme (koagülasyon ve sedimentasyon) 3) Filtrasyon ve Berraklaştırma Sunum : Murat SONEL

21 Su kalitesini belirleyen başlıca etmenler
3. April 2017 Su kalitesini belirleyen başlıca etmenler 1) Bulanıklık (TSS) 2) pH Değeri 3) Asitlik 4) Alkalite 5) Sertlik 6) Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) 7) İletkenlik 8) Sıcaklık 9) Çözünmüş Oksijen 10) Silis Sunum : Murat SONEL

22 3. April 2017 1) Bulanıklık (TSS) Su içerisinde çözünmemiş olarak süspansiyon (süzülerek ayrılabilir) ve kolloidal (süzülemez) halde bulunan çok küçük çaplı organik ve inorganik tanecikler suya bulanıklık verir. Büyük bir kısmı çökeltme veya süzme işlemleri ile giderilir. Kum, çakıl, aktif karbon filtreleri veya membranla filtrasyon mg/lt SiO2 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) Sunum : Murat SONEL

23 2) pH Suyun içerdiği H+ iyonlarının eksi logaritmasıdır. pH = -log(H+)
3. April 2017 2) pH Suyun içerdiği H+ iyonlarının eksi logaritmasıdır. pH = -log(H+) H+ pH= OH- pH = 1 ise su kuvvetli asidik özelliktedir. pH = 13 ise su kuvvetli bazik özelliktedir. pH = 7 ise nötral özelliktedir. Suyun pH değerini belirleyen en önemli etken CO2/HCO3-/CO32- dengesidir. Sunum : Murat SONEL

24 3. April 2017 3) Asitlik Suya doğal asitlik değerini çözünmüş inorganik ve zayıf organik asitler ve CO2 verir. Suda çözünmüş CO2 hemen su ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturur. Bu da iyonlarına ayrışır. Saf su denge halinde 1600 ppm CO2 çözer. CO2 + H2O H2CO3 H2CO3 H+ + HCO3- Sularda çözünmüş CO2 ise suyun pH’ını iyice düşürdüğünden suya korozif etki kazandırır. Bir suyun asitliği 1 lt. suda asitlik yapan bileşenleri titre etmek için gereken NaOH miktarı ile belirlenir. Sunum : Murat SONEL

25 3) Asitlik (Çözünmüş CO2)
Sunum : Murat SONEL

26 4) Alkalite Suyun içerdiği OH (hidroksit), CO3 (karbonat), HCO3 (bikarbonat) iyonları suyun alkalitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalite, p-Alk (phenolphtalein) ve m-Alk (metil oranj) değerleri ile belirlenir. Su 0,02N H2SO4 ile titre edilir. pH=8,2’ye kadar okunan sarfiyat p-Alk. pH=4,2’ye kadar okunan sarfiyat m-Alk. ‘dir. (mor renk) Sunum : Murat SONEL

27 4) Alkalite p ve m değerlerinden yola çıkılarak suyun içerdiği OH , CO3 , HCO3 iyonlarının miktarları belirlenir. p-Alkalite = OH- + ½ (CO3-2) m-Alkalite = CO3-2 + HCO3- + OH- Toplam Alkalite = m-Alkalite Sunum : Murat SONEL

28 4) Alkalite Sunum : Murat SONEL

29 4) Alkalite Ph’a etki eden iyonlar; OH- , H+, CO3-2 , HCO3-, H2CO3
pH< 4,2 Alkalite yok M,P =0 Ortamda sadece H+ ve H2CO3 var. H+ + OH- H2O (pH=7) 4,2 < pH < 8,2 P=0 (ilk olarak m-Alk görürüz) Ortamda H+ biter ve H2CO3 azalmaya başlar. H2CO3 + OH- H2O + HCO3- Sunum : Murat SONEL

30 4) Alkalite 4,2 < pH < 10,2 M,P  0
Ortamda H2CO3 azalmaya CO3 artmaya başlar. 8,2’den sonra p-Alk. Görülmeye başlar. pH > 10,2 M,P  0 (CO3-2 , OH-) Ortamda yalnızca CO3 ve OH- iyonları kalır. Eğer P=M ise; Ortamda CO3 =0 olur sadece OH- iyonları serbest dolaşır. Sunum : Murat SONEL

31 5) Sertlik Suyun içerisindeki çözünmüş Ca ve Mg tuzları suyun sertliğini belirler Sertlik ikiye ayrılır; 1) Geçici Sertlik (Alkali sertliği ; bikarbonat alkalitesi) Suyun içerdiği Ca ve Mg bikarbonat tuzlarının miktarı geçici sertliği belirler. Reaksiyon ürünlerinin çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır. Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2 Mg(OH)2 + 2 CO2 ISI ISI Sunum : Murat SONEL

32 5) Sertlik 2) Kalıcı Sertlik
Ca ve Mg ‘un sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr’dür alkalite oluşturmaz. Sunum : Murat SONEL

33 5) Sertlik Toplam sertlik;
Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına toplam sertlik denir. Pratikte Ca ve Mg sertliği olarak ayrılabilir. Suların sertliği yumuşatma işlemleri ile giderildikten sonra katma suyu olarak kullanılabilir. Sunum : Murat SONEL

34 6) Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)
Suda çözünmüş ve suya iletkenlik kazandıran tüm inorganik katı maddeleri belirler. Kullanılacağı sisteme göre belirli değerlerin altında tutulması gereklidir. Suyun bileşimini ve niteliğini belirleyen en önemli etmenlerden biridir. İletkenlik ile arasında bağıntı vardır. Sunum : Murat SONEL

35 7) İletkenlik Suyun iyonlaşmış halde içerdiği çözünmüş madde miktarını belirler. (Suyun akım taşıma kapasitesi) Su saflaştıkça iletkenlik azalır. Ancak en saf suda bile iletkenlik görülür. Katyon iletkenliği ; Suyun bir hidrojen katyon reçinesinden geçirildikten sonraki iletkenliğine katyon iletkenliği denir. Su buhar çevriminde kaçakların saptanmasında kullanılır. Sunum : Murat SONEL

36 7) İletkenlik Bazı bileşiklerin özgül iletkenlikleri;
(Sudaki 1 ppm çözeltisinin iletkenliği) Sunum : Murat SONEL

37 7) İletkenlik Toplam çözünmüş katı madde (TDS) ile arasındaki bağıntı;
TDS = İletkenlik x 0,5 (Saf sularda) TDS = İletkenlik x 0,68 (İletkenlik <1000 µS/cm) TDS = İletkenlik x 0,75 (1000<İletkenlik<4000) TDS = İletkenlik x 0,82 (4000<İletkenlik<10000) Sunum : Murat SONEL

38 7) İletkenlik Kimyasal maddelerin suda çözünmüş halleri elektrik akımını farklı şiddetlerde iletirler. HCl: iyi Amonyak: Zayıf Alkol ve şeker : Yalıtkan Sıcaklık arttıkça iyonların hızı artar dolayısıyla iletkenlik yükselir. (% 2 / °C) Vizkosite düştükçe iyonlaşma artar iletkenlik artar. Sunum : Murat SONEL

39 8) Sıcaklık Suların nitelikleri ile ilgili analizler yapılırken aynı sıcaklıkta olması sağlanır veya sıcaklık dönüşümü hesapları yapılarak verilir. Sistemde oluşabilecek korozyonun veya kireç oluşumunun en belirleyici faktörlerinden biridir. Sıcaklık arttıkça korozyon hızı artar: Sıcaklık arttıkça depozit oluşumu hızlanır. Saf Su 25 oC sıcaklıkta pH=7 0oC’de pH=7,5 60oC’de pH=6,5 Sunum : Murat SONEL

40 9) Çözünmüş Oksijen Gazların çözünürlüğü sıcaklık, basınç ve gazın cinsine bağlıdır. Polar gazlar (HCl, NH3 gibi) çok rahat çözünürler Nonpolar gazlar ( O2,N2 gibi) çok az çözünürler. İyonize olmayan gazlar (Nonpolar gazlar) serbest halde olurlar ve mekanik yollarla giderilebilirler. Sunum : Murat SONEL

41 9) Çözünmüş Oksijen Sunum : Murat SONEL

42 10) Silis Taş yapıcı ve birikinti oluşturan bileşiklerden biridir.
Temizlenmesi çok zordur. Oluşturduğu uçucu bileşiklerle buhar fazına geçer. Özellikle türbin kanatçıklarında oluşturduğu birikintilerle frekans tutturulmasını zorlaştırır. Sunum : Murat SONEL

43 Buhar Kazanları, Jeneratörleri ve Buhar-Kondens Hatları Kimyasal Şartlandırması Murat SONEL Çevre Mühendisi Sunum : Murat SONEL

44 TEKSTİL MAKİNALARI. VS)
Kazan Sistemi Ham Su KONDENS TANKI İŞLETME İÇERİSİ (EŞANJÖRLER,PİŞİRME, TEKSTİL MAKİNALARI. VS) Kondens dönüş Baca Buhar Ayna Su Yumuşatma Ünitesi (Reçine Tankı) Brülör Reverse Osmosis Kazan Besi Suyu Sunum : Murat SONEL Yanma Odası Blöf

45 Neden Kimyasal Şartlandırma Yapıyoruz?
Korozyon Problemlerinden korunmak için kimyasal şartlandırma yapıyoruz Depozit Oluşumu Sunum : Murat SONEL

46 Korozyon Kazan içerisinde ve buhar hatlarında Çözünmüş Oksijen (O2)
Karbondioksit (CO2) bulunması nedeniyle oluşur. Sunum : Murat SONEL

47 Korozyon Kazan içerisine çözünmüş halde giren oksijen kazan içerisindeki ve buhar hatlarındaki demirle birleşerek pas oluşturur Fe +1/2O2 +H2O Fe(OH)2 Karbonidoksit ise Karbonik asit formuna dönüşerek pH’ın düşmesine neden olur CO2 + H2O H2CO3 Sunum : Murat SONEL

48 Boru kesitinin metalografik görüntüleri
Korozyon Su anot katod e- Fe2+ Fe3+ pas OH- Çelik boru kesiti Sunum : Murat SONEL Boru kesitinin metalografik görüntüleri

49 Kaplama altı korozyonu Lokal Korozyon (Paslanmaz Çelik)
Düzlemsel Korozyon Erozyon Korozyonu Pitting (oyuk) Kaplama altı korozyonu Lokal Korozyon (Paslanmaz Çelik) Sunum : Murat SONEL

50 Depozit Kazanda Depozitin başlıca oluşma nedenleri;
Kazan Besleme Suyunun iyi yumuşatılmaması (sertlik kaçakları) Demineralize su kullanmama Yeterli Blöf Yapmama Kazanda başlıca depozit tipleri; Kalsiyum Depoziti (kireç, kalsiyum sülfat) Magnezyum Depoziti (Magnezyum sülfat) Demiroksit depoziti (pas) Demirsilikat Sunum : Murat SONEL

51 Depozitin Zararlı Etkileri
1) Kalsiyum Depoziti Sert Kireçtaşı (CaCO3) tabakası oluşumu sonucunda ısı iletkenliği kaybı. ENERJİ KAYBI. 2) Temizleme maliyetleri ve temizlik riski 3) Depozit altı korozyon oluşması ve sonucunda kazan boruları ve yanma odası duvarlarında delinmeler. Sunum : Murat SONEL

52 Depozitten Kaynaklanan Enerji Kaybı
Malzeme Isı İletkenlik Katsayısı Bakır 392,90 Çelik 44,64 Kalsiyum Sülfat 2,30 Kalsiyum Karbonat 2,60 Demir Oksit (pas) 2,88 Silikat 0,90 Sunum : Murat SONEL

53 Depozitten Kaynaklanan Enerji Kaybı
Sunum : Murat SONEL

54 Su Yumuşatma Cihazı (Reçine)
CaHCO3 (Kalsiyum bikarbonat) çözünür CaCO3 (Kalsiyum Karbonat) çöker Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O NaHCO3 (Sodyum Bikarbonat) çözünür,çökmez ISI Na Na Na Na Ca Na Yumuşatma Ters Yıkama Na Ca Na Ca Ca Na Ca (Tuzlu su ile) NaCl Ca Ca Na Ca Na Ca Ca Ca Ca Sunum : Murat SONEL Ca Na Na Ca Na Na Na Ca Kazana

55 Sürüklenme Buhar sistemlerinin yanlış dizayn edilmesi
Çeşitli nedenlerle buhara su karışması ve sulu buharın kullanım yerine kadar olan hatlarda korozyona neden olması. Buhar sistemlerinin yanlış dizayn edilmesi Yanlış kapasite artırımı Çekilen buharın üretilenden fazla olması Sürekli çalışmayan kazanlarda tam olarak buhar fazı oluşmadan çekiş yapılması Yeterli alt blöf yapılmaması neticesinde kazan içerisindeki viskozitenin artması. Yüksek pH ve Alkaliteyle çalışılması Sunum : Murat SONEL

56 Buhar Kazanları ve Buhar Jeneratörleri
Genellikle 2 ayrı kimyasaldan oluşan paket program uygulanır: SLSTREAT® F (Kazan içerisinde kireçlenme önleyici, oksijen giderici ve köpük kesici ) SLSTREAT® 2020 ( Buhar hatlarında korozyon önleyici) Sunum : Murat SONEL

57 Kazan Suyu Limit Değerleri
Çalışma Basıncı 20 bar’dan düşük kazan ve jeneratörler için; pH = 10,5 –11,5 İletkenlik =  S/cm Klorür = ppm Toplam Sertlik = 1,5 Fransız Silis = ppm Bu değerler en yüksek çalışma değerleri olup kesinlikle aşılmamalıdır Sunum : Murat SONEL

58 Buhar ve Kondens Hatları Limit Değerleri
pH = 8,5 – 9,5 İletkenlik = 1-2 S/cm Toplam Sertlik = 0 Silis = 0,02 ppm Demir = 0,10 ppm Bu değerler en yüksek çalışma değerleri olup kesinlikle aşılmamalıdır. Hatlarda oluşacak pas doğrudan buhar kullanım yeri olan proseslere gider, bu kısın çamaşırhaneye yada gıda da kullanılan pişirme kazanlarına gidebilir. Sunum : Murat SONEL

59 Soğutma Kuleleri ve Kapalı Devreler Kimyasal Şartlandırması Murat SONEL ÇEVRE MÜHENDİSİ
Sunum : Murat SONEL

60 İşletmelerde Bulunan Sistemler
Buhar Kazanları Sıcak Su Kazanları Soğutma Kuleleri Hava Soğutmalı Sistem Soğutma Kuleleri Yangın Söndürme Sistemleri Yüzme Havuzları Revers Osmosis Sistemleri Atıksu Arıtma Sistemleri İçme ve Kullanma Suyu Sistemleri Sunum : Murat SONEL

61 Bu Sistemlerde Bulunan Devreler
Buhar Kazanları, Buhar ve Kondens Hatları Soğutma Kuleleri Hava Soğutmalı Sistemler, Chiller Devreleri ve Sıcak Su Kazanları ile Isıtma Yapılan Kapalı Devreler Sunum : Murat SONEL

62 Buhar Üretim Devreleri
Buhar kazanı içerisinde elde edilen buharın Buhar Hatları ve Kondens Hatları ile kullanılacak üniteye iletilmesi. Oluşabilecek Problemler Korozyon Kireçlenme ve depozit Sunum : Murat SONEL

63 Soğutma Kuleleri Merkezi Klima Sistemlerinde, odalarda ve ortak alanlarda Fan-Coil’lerde ısınan suyun Chiller devresiyle soğutulması ve bu Chiller devresinde ısınan gazın Soğutma kuleleri tarafından soğutulması prensibiyle çalışır. Fan Coil Soğutma Kulesi Sunum : Murat SONEL

64 Soğutma Kulesi Çalışma Prensibi
Buharlaşma CROSS - FLOW TYPE (Çapraz Akışlı Tip) Blöf Sunum : Murat SONEL

65 COUNTER - FLOW TYPE (Karşı Akışlı Tip) Buharlaşma Blöf
Sunum : Murat SONEL

66 Sunum : Murat SONEL

67 Soğutma Kulelerindeki Problemler
Korozyon Kireçlenme Kirlilik Mikrobiyolojik Oluşumlar Sunum : Murat SONEL

68 Sonuçları Boruların delinmesi
Eşanjör borularının veya plakalarının delinmesi Depozit oluşumundan dolayı ısı transfer kayıpları Soğutma devrelerinde verim düşmesi Onarım için yüksek masraflara yol açması Sunum : Murat SONEL

69 Koruyucu Film Tabakası
Korozyondan Korunma Korozyon inhibitörleri Korozyondan Koruma Mekanizma Koruyucu tabaka oluşturma Koruyucu Film Tabakası Sunum : Murat SONEL

70 Kireçlenmeyi Önleme Mekanizma Kireç Önleyiciler
Kireç kristallerinin oluşumunun önlenmesi (Threshold-effect) Sunum : Murat SONEL

71 Kirliliğin Önlenmesi Kirliliğin Önlenmesi Mekanizma Dispersant
Küçük partiküllerin birleşip çökelmesinin önlenmesi Sunum : Murat SONEL

72 Mikrobiyolojik Oluşumları Önleme
Mikroorganizmaların Kontrolü Biyosid, biodispersant Mekanizma Bakterilerin, yosunların mantarların öldürülmesi Biyolojik yükün dispers edilmesi Sunum : Murat SONEL

73 Soğutma Kulelerinde Kullanılan Kimyasallar
Soğutma kulelerinde genellikle 3 ayrı kimyasaldan oluşan paket program uygulanır. Korozyon ve Kireç Önleyici SLSTREAT® 3030 SLSTREAT® 3031 Kirlilik Önleyici Dispersant SLSTREAT® 5050 Bakteri ve Yosun Önleyici SLSTREAT® 4040 SLSTREAT® 4041 Sunum : Murat SONEL

74 Kapalı Devreler Tamamen atmosfere kapalı biçimde kendi içerisinde
su sirkülasyonu olan ve çok az su eksilten devreler. Sıcak Su Kazanı – Boiler arasında Sıcak Su Kazanı – Plakalı Eşanjör arasında Soğutma Devresi eşanjörü- Fan Coil’ler arasında Hava Soğutmalı Sistemlerde Sunum : Murat SONEL

75 Kapalı Devreler Kapalı devre Kapalı Devre Sıcak Su Kazanı yada
Isıtma veya Soğutma Ünitesı Sıcak Su Kazanı yada Soğutma ünitesi Sunum : Murat SONEL

76 Kapalı Devrelerdeki Problemler
Korozyon Kireçlenme Kirlilik Mikrobiyolojik Oluşumlar Sunum : Murat SONEL

77 Kapalı Devrelerde Kullanılan Kimyasallar
Kapalı Devre Sistemlerinde 1 korozyon önleyici ve 1 Biyosit olmak üzere 2 ayrı kimyasal uygulanır Korozyon ve Depozit İnhibitörü SLSTREAT 5072 SLSTREAT 3032 Bakteri ve Mikroorganizma Önleyici SLSTREAT 4040 Sunum : Murat SONEL

78 KAYNAKLAR Standart Methots For The Examination Of Water And Wastwater 20th Edition The Nalco Water Handbook Second Edition Henkel Water Treatment Drew Principles Of Industrial Water Treatment Eleventh Edition Gıda Maddeleri Muayene Ve Analiz Notları Bursa 1988 Sunum : Murat SONEL


"3. April 2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları