Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN Misyon –Vizyon Değerler İlkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN Misyon –Vizyon Değerler İlkeler."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN Misyon –Vizyon Değerler İlkeler

2 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

3 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER

4 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ)
Misyon, Değer ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler

5 MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1)
Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir

6 Misyon Kavramı Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK ÖRNEK: MİSYONERLİK

7 Misyon Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, Hizmet alanlarımızı gösterir Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde Ne yapmamız gerektiğini belirler Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir, Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır. MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve hizmet veya ürün tanımından oluşur. 7

8 Misyon için cevaplanması gereken sorular
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

9 Misyon İfadesi NE? Hizmet alanların ihtiyaçları NEDEN?
Var oluş nedeni, kuruluş amacı Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

10 Misyon Analizi NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

11 Misyon Analizi NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; Millî Eğitim Sistemi ve paydaşlarına yönelik eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir.

12 Örnek Misyon ifadesi Üniversitemiz Gazi’nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

13 Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

14 VİZYON Vizyonda 3 Temel Soru : İdeal geleceğimiz nedir?
Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. Vizyonda 3 Temel Soru : İdeal geleceğimiz nedir? Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor? İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor? 14

15 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2
Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir. Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder Uzun vadede neleri yapmak isteriz? Gelecekte nerede olmak isteriz?

16 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

17 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON
Kısa ve akılda kalıcıdır İlham vericidir Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidir

18 Vizyon İfadesi Kurumun misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır,
Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur, Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar. Değişim için bir gerekçe ve zorunluluk sunar, Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.

19 Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon;
Kurum açısından iddia, Çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası, İlgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

20 ……..Çevrenin bilim kültür ve sanat merkezi olmak
VİZYON ……..Çevrenin bilim kültür ve sanat merkezi olmak

21 Vizyon Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

22 Vizyon Örnekleri; “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir TÜRKİYE.” (9.Kalkınma Planında Türkiye vizyonu.) “Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.” (ABD Eğitim Bakanlığı vizyonu) 22

23 Misyon - Vizyon Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir
Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

24 Sonuçta.. Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.
Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır. Fark; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.

25 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. Temel değerler; Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler. İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar. Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar. Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

26 TEMEL DEĞERLER Kurumun Temel Değerleri 3 Temel Alana ilişkin olurlar;
Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler. Kuruluşa ilişkin 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar; Çalışma felsefesi nedir? Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

27 Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, Akademik ve etik değerlere sahip, Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,


"STRATEJİK PLAN Misyon –Vizyon Değerler İlkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları