Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZM SAKTÖRÜNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZM SAKTÖRÜNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ"— Sunum transkripti:

1 TURİZM SAKTÖRÜNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
MUSTAFA KEBAT

2 Çalışma koşullarında değişim
• Vardiyalı çalışmada artış (22%) • Hafta sonu (25%) ve gece (18%) çalışmasının fazla olması • Fazla mesai(%20) • Yarı zamanlı çalışmada artış (%16) • Çok hızlı çalışma 1977’de %55 ….1997’de %68 (Theorell 1999) • İşi bitirmeye yetecek zamanının hiçbir zaman olmaması % 40 (1977) ……. % 60 (1997) (Theorell 1999) • Çalışma yoğunluğunun artması (daha hızlı çalışma, kısa gecikmeler,değişiklikler)

3 İşin içeriği İşte çeşitliliğinin az olması
üretimin kısa süreli devingenliği olması bölünmüş ya da anlamsız iş Kişisel becerilerin altında bir iş belirsizliğin fazla olması iş nedeniyle sürekli insanlarla birlikte olma

4 İş yükü ve iş ritmi/hızı
İş yükünün fazla ya da az olması makine hızı zamana karşı yarışarak çalışma sürekli son bitirme tarihi yakın olan işlerde çalışma

5 v İş takvimi Vardiyalı çalışma gece vardiyaları
esnek olmayan iş Takvimi uzun süren, sonu belli olmayan, sosyal yaşama izin vermeyen çalışma saatleri v

6 Karar verme süreçlerine az katılma
İş kontrolü Karar verme süreçlerine az katılma iş yükü işin hızı vardiyalı çalışma kontrolün olmaması

7 Çevre ve donanım Yetersiz sayıda gerekli teçhizat uygun olmaması ya da
bakımsız olması dar alanda çalışma Aydınlatmanın yetersiz olması gürültünün fazla olması

8 Örgütsel kültür ve işleyiş
İletişimin kötü olması sorunların giderilmesi ve kişisel gelişimin sağlanması aşamalarında desteğin yetersiz Olması örgütsel amaçlarla ilgili tanımların olmaması ya da görüş birliğinin olmaması

9 İşte kişiler arası ilişkiler
Sosyal ya da fiziksel izolasyon iş arkadaşlarıyla ya da alt ve üstleriyle ilişkilerin kötü olması kişiler arası çatışma sosyal desteğin olmaması

10 Örgütlenme içindeki rolü
Rol belirsizliği rol çatışması diğer insanlara karşı sorumluluk

11 Kariyer gelişimi Kariyerde duraksama belirsizlik
yetersiz ödüllendirme ya da fazla ödüllendirme düşük ücretlendirme iş güvencesizliği işe verilen sosyal değerin düşük olması

12 v Ev-iş çatışması Ev ve işin çatışan talepleri
evde sosyal desteğin yetersiz Olması ikili kariyer sorunları v

13 VV İş stresi Kişinin bilgi ve becerileriyle uyumlu Olmayan
baş edemeyeceği kadar çok iş baskısı ve talepleriyle karşılaştığında verdiği yanıt VV

14 Birincil Koruma Çalışma koşullarını düzeltmek
– İşin yapılış biçimini değiştirmek – İş yükünün paylaşım biçimini değiştirmek – İşle ilgili mesleki bilgi, beceri, donanımın arttırılmasına yönelik eğitim ve faaliyetler, • İşin örgütlenme biçimini değiştirmek • İletişim olanaklarını arttırmak

15 İkincil koruma • Bireysel stresle baş etme teknikleri
• Stres yönetimi eğitimi • Gevşeme egzersizleri • Zaman yönetimi eğitimleri

16 Üçüncül koruma • Rehabilitasyon ve işe dönüş mekanizmaları geliştirmek
• İş sağlığı ve güvenli uygulamalarının kapsamlarının arttırılması • Bireysel danışmanllık • Davranışçı eğitim tekniklerinin kullanımı

17 Psikososyal risk yönetimi
1 Tanımlanmış iş, işyeri ya da iş faaliyetlerine beyan edilmiş bir odaklanma 2 Sorunu ve altta yatan nedenlerini anlamak amacıyla risklerin değerlendirilmesi 3 Riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla önlemler geliştirmek ve uygulamak 4 Bu önlemlerin değerlendirilmesi 5 Sürecin dikkatli ve aktif bir biçimde yönetimi

18 TEŞEKKÜR EDERİM DR MUSTAFA KEBAT


"TURİZM SAKTÖRÜNDE PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları