Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTİZM NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTİZM NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 OTİZM NEDİR?

2 Otizm(Autism): Bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü iç dünya yaratması durumudur. Otistik durumda olan çocuk çevresindekilere ve burada olan her şeye ilgisiz bir görünümdedir. İnsanlarla dolu bir odaya girse,boş bir odaya girmiş gibi insanları algılamadığı izlenimi bırakır. Tepkileri, çevreden gelen uyaranlardan çok kendi iç uyaranlarına göre biçimlendiğinden çevre tarafından tuhaf,acayip olarak değerlendirilir.

3 Otizm genelde üç yaşından önce başlayan, ömür
boyu süren, beynin ve sinir sisteminin yapısındaki ya da işleyişindeki farklılıklardan kaynaklandığı kabul edilen, sosyal etkileşime, algılamaya ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, nörolojik ve karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizm beynin birçok kısmını etkiler, ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılamamıştır. Otizm farklı ırklardan, etnik ve sosyal gruplardan çocukları dünya genelinde etkiler. Ailenin geliri, eğitim düzeyi, yaşam biçimi otizmin görülmesini etkilemez.

4 Otizmin belirtileri Genellikle hayatın ilk üç yılı içinde görülmeye başlar. Bireyin iç dünyası ile dış dünya birbirine uymaz. Otistik kişi olayları, kişileri ve nesneleri kendi duygu ve düşünce sistemine göre değerlendirir. Kişilerle, nesnelerle ve olaylarla ilişki kuramaz.

5 Otizmli bireyler göz teması kurmaktan çekinirler.

6 Söyleneni tekrarlama (ekolali)

7 Otizmin tipik belirtileri
Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmek

8 Otizmli çocuklar çevreden gelen seslere karsı yeterli tepki veremezler ya da tamamen duyarsız kalırlar.

9 Otizmli çocuklar daha bebeklik çağından itibaren kucağa gelmeye ilgi duymaz.

10 Alışkanlıkları değiştirmede zorlanma

11 Nedensiz ağlama veya gülme

12 TEHLİKELERİN FARKINDA OLMAMA

13 Öfke nöbetleri, kendi kendine zarar verme

14 Ellerini kanat gibi çırpma

15 Oyuna katılmamak

16 Oyuncaklarla alışılmışın dışında oynamak

17 Otizmli çocuklar rituel davranıslarında ısrarcıdırlar
Otizmli çocuklar rituel davranıslarında ısrarcıdırlar. Degisikliğe karsı direnç gösterirler.

18 Aşırı hareketlilik veya içine kapanma

19 Dokunmaya karşı aşırı duyarlılık veya tersi

20 Objelere karşı ilginç takıntılar

21 Otizmli çocuklar dönen cisimlere ilgi gösterirler.

22 Acıya karşı aşırı duyarsızlık veya nadiren aşırı hassasiyet

23 Otizmin günümüzdeki çeşitli söylemleri:
Yaygın gelişimsel bozukluk, Atipik otizm, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu.

24 Otistik Spektrum bozuklukları
Otizm Atipik otizm Çocukluk dezentegrasyon bozukluğu Rett sendromu Asperger sendromu Günümüzde otizm yerine, otistik spektrum bozukluğu (autism spectrum disorders-ASD) ya da yaygın gelişimsel bozukluk (pervasive developmental disorders-PDD) terimleri tercih edilmektedir.

25 Atipik otizm; Dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki problemler,aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı bağlılık gibi durumlarla kendini gösterir. İlerleyen yaşla tanı değişebilir ve durum bir kişilik özelliğine dönüşebilir.

26 “Atipik yaygın gelişimsel bozukluk” çoğu zaman
daha belirgin ve ciddi bir bozukluk göstermeyen otizm spektrumlu kişiler için kullanılan ifadedir. Bu gruptaki çocuklar hafif otizmli olarak da kabul edilebilir. Bu bireylerin bireysel eğitimle geliştirilebilen sözel becerileri yüksek, davranışsal problemleri az olabilir. Ancak sosyal iletişim ve çok fazla duyusal girdiyle (yüksek ses, kalabalık, parlak ışıklar vs.) baş etme konusunda sıkıntı yaşayabilirler.

27 Lütfen beni anlamaya çalışın ve koşulsuzca sevin
Lütfen beni anlamaya çalışın ve koşulsuzca sevin! Her zaman kendine özgü. Tamamen ilginç. Bazen de gizemli Ben otizmliyim! Otizm karakterimin sadece bir bölümü Otizmin benim tüm yönlerimi algılamanıza engel olmasına izin vermeyin.

28 Rett Sendromu; Rett sendromu sadece kızları etkileyen genetik bir bozukluktur. Otizm spektrum bozuklukları arasında, tıbben teşhis edilebilen bozukluklardan biridir. Rett sendromlu kızlar otizmin belirgin özelliği olan iletişim engelleri de dahil, daha ciddi sağlık problemleri geliştirir.

29 Asperger sendromu; Çoğu zaman “küçük profesör” sendromu olarak
adlandırılan Asperger sendromu, otizm spektrumunun en üst fonksiyona sahip ucundaki bireyleri tarif eder. Diğer otizm spektrum bozukluklarından farklı olarak, Asperger sendromu çoğu zaman ergenlik dönemindeki çocuklarda ve yetişkinlerde teşhis edilir. Asperger sendromlu kişiler genelde konuşma dilini olağan çocuklar gibi geliştirir, ancak yaşları ilerledikçe belirginleşen sosyal iletişim sorunları yaşarlar.

30 Otizmli bireyler arasında
karşılaşılan en büyük farklılıklardan bazıları şunlar: Fiziksel semptomlardaki farklılıklar. Otizmli bazı insanların duyusal bozukluklar, nöbetler, mide ve bağırsak sorunları, uyku sorunları ve gıda alerjileri gibi ciddi fiziksel sorunları olabilir. Fonksiyonel düzey farklılıkları. Otizmli bir kişi zeki, güçlü, aşırı kaygılı ve çoğu zaman depresyonlu olabilir. Bir diğeri ise sözel iletişimden yoksun, fiziksel olarak agresif olabilir. Bir üçüncüsü ise uyumlu, sevecen, konuşkan ancak sosyal becerilerden ve iletişim becerilerinden yoksun olabilir. Bu kişiler arasında en fonksiyonel olanı hangisidir? Yanıt her zaman açık değildir. Bu kişiler aynı şeyleri yapmazlar, farklı ihtiyaçlar gösterirler ve birey olarak çok az ortak özelliğe sahiptirler

31 Bozukluğun başlangıcındaki farklılıklar. Otizmli
çocukların ebeveynleri arasında da kişisel deneyimler açısından farklılıklar vardır. Bir ebeveyn çocuğunun neredeyse bir gecede otizmli bir bireye dönüştüğüne tanık olurken bir başka ebeveyn her zaman zeki ancak farklı ve tuhaf davranışları olan çocuğunun zaman içinde otizmli olduğunu öğrenebilir. Bu tür farklılıklar “otizmin nedeni nedir” “otizm önlenebilir mi” ve “otizm bir farklılık mı yoksa engel mi?” gibi soruları yanıtlamak için büyük mücadeleler verilmesine neden oluyor.

32 Otizmin Tedavisi Mümkün müdür?
Otizm için bilinen bir çare yok, ama zorlukları biraz azaltabilen tedaviler ve eğitim yaklaşımları var. Birtakım müdahaleler rahatsızlık verici davranışların azaltılmasına yardımcı olabilir ve eğitim daha fazla bağımsızlık sağlayan kendi kendine yardım becerilerini öğretebilir. Ancak, otizm spektrum bozukluğu olan bireyleri tanımlayan tek bir semptom veya davranış olmadığı gibi, otizmli kişiler için etkili olabilecek tek bir tedavi de yoktur. Bireyler, otizm spektrum bozukluğu dahilinde işlevsel olmayı öğrenebilir ve durumlarının olumlu yönlerini lehlerine kullanabilir, ancak tedavinin ve özel eğitimin mümkün olabildiğince erken başlaması ve çocuğun kendine has, zayıf ve güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerekir.

33 Çevresel faktörler-Otizm
Otizm muazzam bir şekilde artmaktadır. Bu durumun tek başına sadece genetik nedenli olamaz. Çevresel faktörlerin otizm tablosunun oluşumunda çok daha önemli rollerinin olduğunu kuvvetle düşünülmekte ve gösterilmektedir

34 ARI 40 yıldan fazla bir süredir otizmin biyomedikal tedavisi ile ilgili araştırmalara sahip çıktı ve klasik tıp dünyasının saldırılarına karşı koydu. ARI ve diğer otizm araştırma kuruluşları ve dernekler genetik teoriyi kısmen kabul etseler bile esas sorunun ağır metaller, kimyasal toksinler ve mikrobik toksinler olduğunu vurgulamaya başladılar

35 Sidney M. Baker’a göre 1950’lerden günümüze otizmdeki patlamanın nedenleri
Antibiyotik kullanılmasının artması Çoklu virus aşılarının (MMR gibi) kullanılmasındaki artış. Ekilebilir toprakların fakirleşerek sebze ve meyvelerdeki vitamin ve mineral içeriğinin düşmesi. Omega-3 tüketiminin azalması Ağır metal (aşılar), ilaç ve toksinlere fazla maruz kalınılması.

36 Otizm tablosuna yol açan başlıca enfeksiyonlar
Virüsler (Kızamık, HHV6, CMV) Bakteriler (Streptococcus, Clostridia, Borrelia) Mantar (Candida)

37 Otizmin oluş mekanizması I
Nedenler Toksik maddeler, ağır metaller, aşılar Genetik/metabolik hastalıklar Beyin hasarı/Beyin kan akımının azalması Enfeksiyonlar (Kızamık, HHV6, CMV, Streptococcus, Clostridia, Borrelia, Candida)

38 Sindirim sistemi bozuklukları
Genetik yatkınlık (Gen polimorfizmleri Sindirim sistemi bozuklukları Bağırsak sıvılarının ve enzimlerinin azalması, Sindirim bozuklukları, Besinsel peptitler Bağırsak florasının bozulması Patojen bakteri, mantar ve parazitlerin üremesi Bağırsak geçirgenliğinin artarak toksinlerin kana geçmesi

39 Otizmin oluş mekanizması II
Yeteri kadar sindirilmemiş gıdaların ya da uzaklaştırılamamış toksinlerin kana geçmesi Bağışıklık cevabının ve enflamasyonun artması, enzim sistemlerinin hasarı, sinir ileticileri fonksiyonlarının bozulması Yaygın gelişimsel bozukluk

40 Otizmin tedavisi

41 Eğitim (şart ! ama ne zaman?)
Diyet Vitamin, mineral, aminoasit vb takviyesi Bağırsak florasının düzeltilmesi Antibiyotik tedavisi: Kandida, klostridium Ağır metallerin temizlenmesi Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) İlaçlar: Serebrolizin?

42 Tedavinin 3 ana prensibi
Eksikleri tamamla. Zararlıları uzaklaştır. Kısır döngüyü kır

43 Otizm ve beslenme

44 Önce diyet Otizmin biyomedikal tedavisi ile uğraşanların çoğu diğer tedavilerin başarılı olabilmesi için diyetin ve gastrointestinal sistemin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedirler Birçok ebeveyn sıkı bir diyetin çocuklarını olumlu yönde etkilediğini, diyet gevşetildiğinde ise çocuğun tekrar kötüleştiğini gözlemektedirler. Baker SM. Part II: Notes on treatment options. In: Pangborn JB, Baker SM, eds. Biomedical Assessment Options for Children with Autism and Related Problems. San Diego, CA: Autism Research Institute; 2000

45 Un ve şekerden fakir, sebze, meyve, et ve yumurta gibi doğal gıdalardan zengin bir diyet
Fermantasyon ürünleri (turşu, yoğurt, kefir, peynir, şarap, boza, sirke) bağırsak florasında bulunan probiyotikleri artırırlar. Yeterli Olmuyorsa probiyotikler preparatlar Bağırsaktaki mantar ve bakterilere karşı antimikrobik tedavi (nistatin, triflucan, metronidazol, vankomisin) Hiperbarik oksijen tedavisi Sezaryen doğumlardan mümkün olduğunca kaçınılması

46 Otistik çocukların tedavisinde kullanılan çeşitli vitaminler/mineraller ve diğer besin takviyeleri

47 A vitamini-otizm Bir araştırmada göre üç ay süre ile kullanılan A vitamini otistik çocuklarda sosyal davranışları, göz kontağı, sosyalleşme ve dil ile ilgili problemleri bariz düzelttiği saptanmıştır. Etkiler birkaç gün içinde görülmeye başlamıştır. Megson MN. Is autism a G-alpha protein defect reversible with natural vitamin A? Med Hypotheses 2000;54:

48 E vitamini-Soya İyi bir anti-oksidan olmasına karşın birçok E vitamini preparatı soya fasulyesinden hazırlanmakta olduğundan olduğundan ve pek çok otistik çocukta da soya ürünlerine karşı hassasiyet bulunduğundan E vitamini önerilmemektedir. Sızma zeytinyağı ve yağlı-kabuklu kuru yemişler iyi E vitamini kaynaklarıdır.

49 ÇİNKO Eksikliği halinde bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir.
Konuşma güçlüğü ve dikkat eksikliğine yol açar. Genellikle tırnaklarda beyazlıklarla kendini gösterir

50 Bakır-Çinko oranı 318 hastada yapılan bir araştırmada otistik çocukların %85’inde bakır-çinko oranı yüksek bulunmuştur. Bakır-çinko oranı yüksek olması emosyonel bozukluklar, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, sinir iletisinde aksama, hipokampus ve amigdala’da fonksiyon bozukluğuna yol açmaktadır. Otistik çocukların kullandıkları multimineral preparatları içinde bakırın olmaması gerekir. Walsh W. Metallothionein promotion therapy in autism spectrum disorders. In: Rimland B, ed. DAN! (Defeat Autism Now!) Spring 2002 Conference Practitioner Training. San Diego, CA: Autism Research Institute;

51 MAGNEZYUM Eksikliği hiperaktivite, anksiyete, kas spazmları ve idrar kaçırmaya yol açabilir. Alüminyum düzeyini azaltır. Kalsiyum antagonistidir. Vitamin B6 ile birlikte kullanıldığında otizmde tedavi edici etkisi olduğu gösterilmiştir. Martineau J, Barthelemy C, Garreau B, Lelord G. Vitamin B6, magnesium, and combined B6-Mg: therapeutic effects in childhood autism. Biol Psychiatr 1985;20:467–78

52 Selenyum-otizm Otistik çocuklarda genellikle selenyum düşük bulunur.
Selenyum antioksidan enzimler olan glütatyon peroksidaz ve trioredoksin redüktaz enzimlerinin kofaktörüdür. Selenyum ayrıca tiroid hormonu (T3) sentezinde de rol oynar; 5’ iodinazı uyarır. Selenyum kaynakları Kabuklu kuru yemişler Et Balık !! Yumurta Karaciğer Günlük ihtiyaç mikrogramdır.

53


"OTİZM NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları