Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar"— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar

2 Kafama göre yönetim dönemi sona ermiştir. İdeal yönetim için,
Alın teri(Çaba) Gönül teri(İşi severek yapmak) Akıl teri(En iyisini yapmak)

3 Eğimde hedef Sıfır Ceza Az Ödül Bol Geri Bildirim

4 Einstein: Gelişmemin önündeki en büyük engel,
okumak zorunda kaldığım okullardı. Olumlu yanılsama (Lise öğrencilerinin çok azı kendilerini lider görmezler, insanlar kanser riski taşımadıklarını düşünürler)

5 Aliya İzzetbegoviç Öğrencilere:
Alçakgönüllülükten daha çok şeref ve haysiyet, Teslimiyetçilikten daha çok cesaret, Merhametten daha çok adalet,

6 İki psikolog, sınıfta birkaç gün geçirerek öğretmen ve çocukların davranışlarını gözlemlerler. Kaç çocuğun yerinden kalktığını not ettiler. Her 20 dakikalık bir zaman diliminde 360  tane oturmayan  çocuk saydılar. Aynı sürede öğretmenin yedi kez  "Oturun!" dediğini de ayrıca kaydettiler Öğretmenden çocuklara daha çok oturmalarını söylemesini istediler. Bu kez öğretmen 20 dakikalık bir zaman diliminde 27.5 kez oturmalarını söyler ve aynı zaman  içinde 540 öğrencinin yerinden kalktığı kaydedildi. Öğretmenin artan azarlaması, sorunu derinleştirdi. (İlginçtir ki, öğretmen paylamasını normal seviyeye çektiği zaman sınıftaki gezinme de daha iki gün önce kaydedilen tam aynı sayıya düştü) Bu kez Öğretmenden  çocuklara oturmalarını söylemekten kaçınmasını; onun yerine, oturan ve çalışan çocukları usulca övmesini istediler.  Peki sonuç ne oldu? Çocukların gezinmeleri % 33 oranında azalma gösterdi. Çocuklar daha çok övüldükleri ve daha az azarlandıkları zaman en iyi davranışlarını sergilediler.

7 Okul Etkisi Bu konuda bir fikir verebilecek en meşhur örneklerden biri, Die Well (Tehlikeli Oyun). Her davranış kendi psikolojisini oluşturur.

8 Öğrencilere umut, iyimserlik ve heyecan aşılamanın yolunu aramalı.
Sınıf yönetimi öğrencinin kendisini iyi hissetmesi üzerine kurgulanmalı Öğrencilere umut, iyimserlik ve heyecan aşılamanın yolunu aramalı. Duyguyu keşfedebilmeli...

9 Iyi bir değişim lideri Asla “Bu insanlar niye böyle kötü davranıyorlar? - Her halde kötü insanlar bunlar. demez. “Bu insanların içindeki iyiy çıkaracak bir ortam nasıl oluşturabilirim? diye sorar. Bulaşıcı davranışlara (Olumlu-olumsuz) dikkat. Çığ etkisi Küçük değişimlerin ileride büyümesi

10 İnsanlara bir şey anlatacağınız zaman onun diliyle konuşmanız gerekir.
Fransızla fransızca Öğrenciyle öğrenci dili….

11 Sınıfta öğretmen edası
Sana öğreteyim……………direnç Birlikte öğrenelim…….kalite tevazu Anlıyor musunuz ? yerine Anlatabiliyor muyum?

12 ÖĞRETMENİN ROLÜ Eski anlayış Öğreten, her şeyi bilen Yeni anlayış Öğrenmeyi yönlendiren Öğrenmeyi öğreten

13 Öğretmenlik duygusal emek harcamaktır.
Öğretmenlik bir görev değil, çağrıdır. Heves başarılı olmayı garantiler. Görev tanımının dışına çıkmalı (Hostes ağlayan bebek) Ünlü oteller zincirinde boyacı

14 Sınıfta dönüşüm Örnek çalışma Biniciyi yönlendirin Fili motive edin
Yolu şekillindirin Derse geç kalan öğrencileri sınıfa zamanında getirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

15 Biniciyi yönlendirin Öğrenciler sınıfa zamınında gelmeniz gerektiğini bilmeliler. Fil’i motive edin Duyguyu bulun: Benim ders konularımı bitirmem gerekiyor. Bir kaç dakika geçikmenizin çok önemli olduğunu düşünmediğinizi biliyorum, ama bu bile benim işimi zorlaştırıyor. Bana bir iyilik yapıp bir iki dakika erken gelebilirmisiniz? Yolu şekillendirin 1. Çevreye ince ayar yapın= Zil çalınca kapıyı kapatın, geç gelen dışarıda kalsın. 2. Alışkanlıklar inşa edin= Her dersin başında bir ya da iki soruluk sınavlar yapın. 3. Sürüyü toplayın= Sınıf duvarına derse zamanında gelme raporu asın. 4. Yeniden alışkanlıklar inşa edin= Her gün son soruyu sınıfa en son gelenin cevaplamasını isteyin. 5.Yeniden sürüyü toplayın= Diğer öğrencilerin geç gelmeden hoşlanmadıklarını hissetmelerini sağlayın. 6=Yeniden çevreye ince ayar yapın= Sınıfa ilk gelecek öğrencilerin yer kapmasını cazip kılacak yöntemler bulun.

16 Öğretmen, yöneticilik rolünü anlayışla gerçekleştirmeli, özveri İsteyen bir mesleğin üyesi olarak “sevgi” merkezli davranabilmelidir.

17 Sevgi hiçbir zaman başarısızlığa uğramaz.
Ben onları çok sevdim

18 Paradigma Değişimi Felsefe öğretmeni Üç kafadar.
Dilekçe (Bunu ben ödemeliyim) İspanya araç

19 Küçük Başarılar Psikolog Karl Weick: 3 faktör önerir
1. Küçük başarı önemi azaltır (Önemli bir şey değilmiş) 2. Talepleri düşürür (Yapılması gerekenlerin hepsi bu) 3. Algılanan beceri düzeylerini yükseltir (En azından bunu yapabiliyorum)

20 SAĞLIKLI İLETİŞİM Net Açıklamalar Duyguları Anlatma
Kendi Davranışını Betimleme Geri Bildirim

21 Dikkat Çekme; öğrencilerin karşısında sessizce beklemek, konuşmaya çok düşük ses tonuyla başlamak, ses tonunu giderek arttırmak, hareketli olması, Sesin değil sözün yükseltilmesi

22 SINIF İKLİMİ Her sınıfın kendisine özgü bir iklimi vardır.
Bazı sınıflar hareketli, bazıları durgun, bazıları gergin, bazıları neşeli, bazıları neşesizdir. Öğrencilerin öğrenmeleri, böyle çevreler içinde gerçekleşir

23 POZİTİF ÖĞRENME İKLİMİ
Pozitif bir öğrenme ortamı oluşturmak için sınıf iklimi önemlidir. Öğrenciler, zorluklarla karşılaştıklarında öğretmenlerinden yardım alacaklarına, çabalarının destekleneceğine inanırlarsa öğrenmeye daha çok can atarlar. Solomon adalarında yerliler ev yapmak için ağaçlara kötü sözler söyleyip kurutuyorlar ve sonra kesiyorlar.

24 Davranış Bilimleri İnsanlara onların olması gerektiği gibi davranırsanız zamanla onlar öyle olmaya çalışacaklardır. Pozitif bir sınıf iklimi oluşturmak için sınıf içi ilişkilerde saygı ortamı oluşturulmalıdır.

25 Sınıfın psiko-sosyal çevresi pozitif olduğunda, sınıf ortamı, öğrenmeye teşvik edici, ilişkileri geliştirici ve sıcak bir mekâna dönüşebilir. - Negatif olduğunda ise, ilgisiz, kaba, sert, cezalandırıcı, soğuk ve itici bir sınıf iklimi oluşabilir.

26 Öğretmen, öğrencilerle insan ilişkilerini ilerletmede şu becerileri geliştirebilir:
Öğrencilere düzenli ilgi gösterme, Sözel ve davranışsal pekiştireçler verme, yardım etmek için sürekli istekli olduğunu gösterme, Nezaket ve iyi tavırlarıyla model olma. Öğrenciye soyut bilgi aktarımından (ahlak dersi verip, azarlamaktan) kaçınılmalı. Bunun yerine öğrenciye hikayelerle ders vermeye çalışmalı.

27 Öğrenciler sınıfta kaygıdan, korkudan uzak, heyecanı yenmiş bireyler olarak kendilerini daha rahat ifade edebilirler. Bu durum, sınıf içi ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesine yol açabilir. Sınıf içinde öğretmen korkunun, kaygının ve heyecanın azaltılmasında kilit roldedir.

28 Sürekli eleştiri yapmaktan kaçının.
Bu bir süre sonra karşıdaki insanda “duyarsızlığa” sebep olur. İnsanların hatalarını tartışma onları derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Bir hakareti görmezden gelmek, çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir.

29 Yumuşak konuş ki kalplerin kapısı açılsın.
Yumuşaklık bulunduğu şeyi süsler, bulunmadığı şeyi çirkinleştirir. rüzgar - güneş

30 İletişimde İfade Hataları
Ben Dili / Sen Dili: Sen Dili: “-Sen nasıl bunu yaparsın?” “-Ne laf anlamaz çocuksun?” “-Ne zaman adam olacaksın?”

31 Sen Dili, Kızgınlığın gerçek nedenlerini açıklamaz
Davranış tanımı yoktur.

32 Alternatif: Ben Dili Ben Dili; Öğretmenin olumsuz davranış sırasında yaşamakta olduğu olumsuz etki ve duyguları açıklayan dürüst ve sorumlu bir kızgınlık ifadesidir.

33 Ben Dili “- Yaramazlık yapınca çok rahatsız oluyorum”
“- Derslerini yapmadığını görünce çok üzülüyorum.” Veya “- Yaramazlık yapınca çok rahatsız oluyorum” “Beni dinlememen karışında çok kırılıyorum”

34 YAPICI DİSİPLİN Yapıcı disiplin anlayışında öğretmenin istenmeyen davranışlara tepkisi, istenmeyeni azaltmak ve isteneni çoğaltmak biçiminde ifade edilebilir.

35 Sorun Davranışı Göz Ardı Etmek
Sorun davranış, diğer önemli sorun davranışlara kaynaklık etmiyorsa veya yanlışlıkla yapılmışsa görmezlikten gelinebilir. Öğretmen davranışı gördüğünü ve onaylamadığını bazı mimiklerle veya uygun diğer tepkilerle belirtmelidir. Göz ardı etme şu durumlarda yararlıdır: Davranışın ciddi etkileri olmadığında, Dersin iyi gidişi ve derse katılım bozulmadığında, Sorun davranış diğerleri tarafından desteklenmediği bir başka deyişle sürdürülme olasılığı olmadığında, Sorun davranış ders boyunca birkaç kez tekrarlanmadığında ve dersi amaçlarından saptırmadığında.

36 Sert Kontrol Tepkileri
Bu önlemlerin sınıftaki sevgi atmosferini tehlikeye düşürdüğü ve arzu edilen ortamın tekrar kurulabilmesi için alındığı unutulmamalıdır. “Her öğrenci güvenilmezliği kanıtlanıncaya kadar güvenilirdir.”


"Sınıf Yönetiminde Yeni Paradigmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları