Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hicret , Muharrem Aşura.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hicret , Muharrem Aşura."— Sunum transkripti:

1 Hicret , Muharrem Aşura

2 İki nimet: Zira Kur’an-ı Kerim’de zamanın öneminin bir sûre ile vurgulanması gerçekten anlamlıdır: إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْر ِ Sevgili Peygamberimiz de; نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş zamandır.”[1] buyurmak suretiyle zamanın ve sağlığın önemine dikkat çekmiştir. [1] Buhâri, Rikâk, 1; VII, 170;

3 Zaman Mefhumu. Her dinin, milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da ayları vardır. Yüce Dinimiz İslâm’da da bu tür gün, gece ve aylar vardır.

4 Zamanı, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de âhirette huzuru yakalayacaklardır.
Şüphesiz insan için en değerli mefhumlardan birisi de zamandır. Çünkü her şey zaman içinde var olmakta, gelişmekte ve yine zaman içinde yok olmaktadır. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan ilim, amel, servet ve diğer birçok değer, zaman içinde elde edilebilmektedir.

5 T.C. KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ 1431 Muhterem Müslümanlar ! 17 Aralık-1 Muharrem tarihi itibariyle İslam Alemi hicri 1431 yılına girdi. Gerek Hicri gerekse Miladi yeni yılın insanlığa hayırlar getirmesini diler, hepinizin yeni yılınızı kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim. HAC SINAVI EĞİTİM SEMİNERİ

6 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısın da, Allah katında ayların sayısı on ikidir. ( Enfal – 30 ) Bunlardan dördü haram aylardır. Bu da doğru olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında nefislerinize haksızlık yapmayınız. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir (Tevbe, 36) Zamanın gün, ay ve yıl gibi belli sürelere bölünmesi, insanlık tarihi kadar eski- dir ve çeşitli kültürlerde zamanın hesaplanması farklı kriterlere göre şekillenmiştir. İslam dünyasında ise dini gün ve bayramların tesbitinde kameri sistem esas alınmakta ve hicri takvim benimsenmektedir.

7 Hz. Peygamber(s.a.v.) buyurmuştur:
Veda Haccı sırasında Mina’da irad ettiği hutbede şöyle ا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقل الله السموات والاارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان “İşte zaman, hakikaten Allah teala’nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi: Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haramdır ki; üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce Muharrem, biri de Cumâdâ ile Şa’ban arasındaki Receb’dir.” [1] [1] Buhârî, Tesîru Süre 9, 8; V, 204; Müslim, Kasâme, 29; II, 1305.

8 Haram Aylar. “Haram aylar” Cahiliye devri uygulamasına göre, hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan Kameri aylar demektir. “Haram aylar” nitelemesinin, bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara ise daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı da ifade edilmiştir.[1] Bu aylardan Muharrem birinci, Recep yedinci, Zilkade on birinci ve Zilhicce de on ikinci aydır. [1] Cassâs, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî, Akmâmu'l-Kur'ân, II,

9 İslam, Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliliğinde olması sebebi ile, o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Diğer yandan, İslam’ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.

10 T.C. KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ 1431 Hicri takvim Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri takvim hicreti esas alır. Günümüzde kullanılan miladi takvim ise Hz. İsa'nın doğumunu " tarih başlangıcı " olarak almaktadır. HAC SINAVI EĞİTİM SEMİNERİ

11 T.C. KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ Hz. Ömer (r.a.) devrinde Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmiştir. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bu sebepledir ki dinimizdeki dini gün ve bayramlar her yıl, bir önceki yıldan on gün önce gelmektedir. HAC SINAVI EĞİTİM SEMİNERİ

12 MÜSLÜMANLARIN MEDİNE’YE HİCRETLERİ:
ASHABIN BÜYÜK KISMI PEYGAMBERİMİZİN EMRİYLE MEDİNE’YE HİCRET ETMEYE BAŞLADILAR

13 PEYGAMBERİMİZİN HİCRETİ :
PEYGAMBERİMİZ DE HİCRET İÇİN ALLAH’IN EMRİNİ BEKLİYORDU.

14 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Hicretin mükafatı ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ : İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir. ( Tevbe – 20 )

15 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. ( Enfal – 30 )

16 HİCRET KABE Allah elçilerinin sonuncusu, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed de; insanları, şirki ve küfrü, vahşet ve zulmü terk edip sadece Yüce Yaratana ibadete, adalete, merhamete, insanî erdemlere davet etmekteydi.

17 Bu hicret asla bir kaçış olmadığı gibi; sıradan bir göç de değildi.
Bu ağır baskılar altında tebliğ ve davet görevini yerine getiremeyeceğini anlayan Kainatın Efendisi, Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti. Bu hicret asla bir kaçış olmadığı gibi; sıradan bir göç de değildi.

18 HİCRET GECESİ : CEBRAİL BU SUİKASTI PEYGAMBERİMİZE BİLDİRDİ. O GECE YATAĞINA HZ. ALİ (ra) ‘Yİ YATIRDI.

19 PEYGAMBERİMİZİN EVİNDEN AYRILIŞI :
YASİN SURESİNİ OKUYARAK EVİNDEN ÇIKTI. ONU GÖREMEDİLER.

20 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. ( Yasin – 9 )

21 PEYGAMBERİMİZİN ÜZÜNTÜSÜ
MEKKE-İ MÜKERREME DEN AYRILACAĞI İÇİN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYDÜ

22 SEVR DAĞINDAKİ MAĞARADA GİZLENME :
SEVR DAĞINDAKİ BİR MAĞARADA HZ.EBU BEKİR (ra) İLE GÜN SAKLANDILAR.

23 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardık-ları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber” diyordu. ( Tevbe – 40 )

24 HİCRET YOLCULUĞU VE MUCİZELER :
MAĞARADAN AYRILDIKTAN SONRA MEDİNE’YE DOĞRU HİCRETE BAŞLADILAR ( 622 MİLADİ YIL) YOLDA NİCE MUCİZELER GERÇEKLEŞTİ.

25 İLK MESCİD : MEDİNE YAKINLARINDA KUBA KÖYÜNE VARDILAR. ORADA İSLAM’IN İLK MESCİDİ YAPILDI. İLK CUMA NAMAZI KILINDI.

26 MEDİNE’YE VARIŞ : MEDİNE’DE SEVİNÇLE KARŞILANDILAR. HERKES EVİNE ÇAĞIRDI. O DEVESİ KİMİN EVİNİN ÖNÜNDE ÇÖKERSE ONUN MİSAFİRİ OLDU.

27 MESCİD-İ NEBİ’NİN YAPILMASI :
MEDİNE’DE MESCİD-İ NEBİ’Yİ BİNA ETTİ. YANINA EVİ VE YATILI OKUL SUFFA YAPILDI.

28 ALLAH TEALA BUYURUYOR Kİ :
Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir ( Kasas – 85 )

29 PEYGAMBERİMİZİN VEFATI :
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ YILINDA 63 YAŞINDA İKEN MEDİNE-İ MÜNEVVERE‘ DE VEFAT ETTİ KABRİ MEDİNE’DEDİR SENE MEKKE’DE SENE MEDİNE’DE PEYGAMBERLİK YAPTI

30 T.C. KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ Hz. Ömer (r.a.) devrinde Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmiştir. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bu sebepledir ki dinimizdeki dini gün ve bayramlar her yıl, bir önceki yıldan on gün önce gelmektedir. HAC SINAVI EĞİTİM SEMİNERİ

31 BİZİM HİCRETİMİZ İÇİN PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) BUYURUYOR Kİ :
"Gerçek Müslüman, elinden ve dilinden (insanların) müslümanların emniyet ve esenlikte olup (zarar görmedikleri) kimsedir. Hakiki muhacir de Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzaklaşıp onları terk edendir." (Buhârî, Îmân 4-5)

32 AŞURE GÜNÜ VE ORUCU : قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. Peygamber Efendimiz (sav) Medine’ ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Sebebini sorduğunda onlar da : “ Bu gün önemli bir gündür. Bu gün Allah Musa (as) ile kavmini düşmanlarının zulmünden dan kurtardı.Musa (as) bugün oruç tuttu.” deyince “ Biz Musa (as) ‘ya sizden daha yakınız. “ dediler. Kendileri o gün oruç tuttular ve ashabına da tutmasını söylediler. (Buhârî, Savm 69)

33 PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR Kİ :
Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur ( Müslim ) Yalnız yahudiler gibi sadece o gün değil, bir gün öncesi veya sonrası da oruç tutulması sünnettir.

34 Muharrem Ayını önemli kılan özellikler
HİCRET AŞURA

35 Hicri Aylar الأشهر الهجرية
Muharrem Ayı. Sözlükte “Haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan manalarına muharrem; Savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Hicri Aylar الأشهر الهجرية Muharrem Safer Rebiül evvel ahir Cemaziyelevvel Cemaziyelahir محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية Recep Şaban Ramazan Şevval Zilkade Zilhicce رجب شعبان 'رمضان شوال ذو القعدة

36 Muharrem Ayı Resûlullah (s.a.v.)’in: "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır“ (Müslim, Sıyam 202,)

37 Muharrem Bir adamın; "Ey Allah'ın Resûlü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" sorusuna "Ramazan dışında da oruç tutmak istersen muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayı’dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek“ (Tirmizi, Savm 40, (741))

38 Aşûra Orucu. Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır.
Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

39 Aşûra… Resul-i Ekrem Efendimiz, yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslâm bünyesine girmesine engel olmak için müminleri uyarmış ve sadece aşûra günü değil, muharremin dokuz, on ve on birinci günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.(Buhârî, Savm 69; Aynî, IX, 190.)

40 Aşûra Orucu Cahiliye devrinde Kureyşlilerin de tuttuğu aşûra orucunu Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) peygamber olmazdan önce ve Medine’ye hicret edince de Hz. Mûsa (a.s.)’ın şeriatına uyarak ramazan orucu farz kılınıncaya kadar bir veya iki sefer tutmuş ve müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmıştır. (Buhârî, Savm 69; Kütüb-ü Sitte, Prof Dr. İ. Canan, c.17, s.170.)

41 Aşûra Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin vardır.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ[وَلَيَالٍ عَشْرٍ ] “Andolsun fecre.On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).” (Fecr, 1-2) Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)

42 AŞURE GÜNÜ : Tarihte geçmiş birtakım hadiselerin, Muharrem ayında gerçekleşmiş olduğuna dair bazı rivayetler bu aya ayrı bir değer verilmesine sebep olmuştur. İlmen kesin olarak doğrulanamamakla beraber Hz. Adem'in cennetten yer yüzüne indirilmesi, Hz. Nuh (a.s.)'ın tufandan kurtulması, Hz. Musa (a.s.) ve ona iman edenlerin Firavun'un zulmünden kurtulmaları gibi insanlık tarihinde dönüm noktası sayılabilecek bazı önemli olayların bu ayda vuku bulduğu rivayet edilmektedir

43 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

44 Hz. Musa’nın (a.s.) Duaları
Taha süresi 25. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي 26. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي 27. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي 28. يَفْقَهُوا قَوْلِي 29. وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي 30. هَارُونَ أَخِي 31. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي 32. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي 33. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً 34. وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً 35. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً 25. Musa dedi: “Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, 26. işimi kolaylaştır bana, 27. dilimden düğümü çöz, 28. sözümü iyi anlasınlar. 29. Bana ailemden bir yardımcı ver. 30. Kardeşim Harun’u. 31. Onunla sırtımı pekiştir. 32. Ve onu işime ortak kıl. 33. ki Seni çok tesbih edelim 34. ve çok analım Seni. 35. Şüphe yok ki, Sen bizi görüp duruyorsun.”

45 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

46 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

47 لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Hz.Yunus(a.s)'un duası; لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ «Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!» (Enbiya,87;)

48 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

49 Hz.Adem(a.s)'in duası: قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Rabbimiz,biz nefislerimize zulmettik,eğer Sen bize mağfiret etmez,merhamet buyurmazsan,şüphe yok ki hüsrana düşenlerden oluruz. (A'raf,23)

50 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

51 Hz.Yusuf'un duası: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Ya Rab,Sen bana mülkten bir nasib verdin ve bana hadislerin tevilinden bir ilim öğrettin.Semavat ve arzı yaratan Rabbim,benim dünya ve ahiretimde Veli'm Sensin.Benim canımı müslim olarak al ve beni salihler zümresine dahil eyle. (Yusuf,101)

52 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

53 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

54 Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

55 Hz.İbrahim(a.s)'in duası:
وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ver;bizi ateş azabından koru. (Bakara,201) Teslim oldum Alemlerin Rabbine. (Bakara,131) قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

56 9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

57 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
Bu günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan etmiştir. 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (Sahih-i Müslim Şerhi, 6:140. )

58 Hz.Eyyub(a.s)'un duası: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Enbiya,83;(Ya Rab)zarar bana dokundu ve Sen Erhamurrahiminsin;yaralarıma merhamet et,şefkatinle muamele eyle.

59 Bîr hadiste şöyle buyurular:
"Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."(et-Tergîb ve'l-Terhİb, 2:116. ) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir.

60 Kerbela. O günde vuku bulan güzellikleri Rabbimizin bir ihsanı bilmek ve bunlara sevinmek tabii oluğu gibi yine bu günlerde meydana gelen cennet gençlerinin efendilerinden Hz. Hüseyin (r.a.) ve yakınlarının şehit edilmesi gibi üzücü hadiselere hüzünlenmek, yapılan yanlışları muhasebe etmek de gereklidir.

61 Hz. Hüseyin’in Şehadeti
Efendimiz(sav)’in torunu Hz. Hüseyin de 10 Muharrem de Kerbela’da şehid edildi. Şiîler Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edildiği gün olan on Muharrem'i matem günü sayarlar ve Muharrem'in biri ile onu arasında gülmez, et yemez, yeni elbise giymez, yeni bir işe başlamazlar. On Muharrem dövünme ve yas günüdür. ÜLÜĞÜ 61

62 KERBELA Emevilerin ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve hicri 61/milâdi 680 yılı Muharrem ayının onuncu cuma gününde vuku bulan Hz. Hüseyin'in şehadeti meselesinden dolayı Şiilerce o gün matem günü sayılmış ve bu matem daha sonraları geniş çapta ve resmi bir hüviyete bürünmüştür. 62

63 Tarihte yaşanmış böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir
Tarihte yaşanmış böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir. Ancak, bunları ders almak için hatırlayalım. Bu olay, bütün Müslümanları derinden sarsan ve üzen acı bir olaydır. ÜLÜĞÜ Her zaman, sağduyulu hareket ederek Allah ve Peygamber sevgisi etrafında kenetlenmeliyiz. Hz. Peygamberi, O'nun aile fertlerini ve ashabını sevmek hepimizin müşterek heyecanı olmalıdır.

64 "Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve parçalanıp bölünmeyin”
Bu acı olayın tasvibi mümkün değildir. Müslümanlara düşen görev, bu tür olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak, kardeşlik, birlik ve beraberliği koruyabilmek ve yüce Allah'ın; وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ "Hep birlikte Allah'ın ipine / Kur'ân'a sımsıkı sarılın ve parçalanıp bölünmeyin" (Al-i İmran, 103)

65 “Müminler ancak kardeştir.”
Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kitabı, kıblesi, vatanı ve bayrağı birdir. Bu birlik, birbirimize sevgi ve saygı bağları ile bağlanmamızı gerektirir. Kardeş olarak yaşamamız Rabbimizin ve Peygamberimizin bir emridir. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Yüce Allah, "Müminler ancak kardeştirler” (Hucurat,10)

66 AŞURE TATLISI GELENEĞİ
Aşure gününün önemine binaen kültürümüzde Nuh (as) devrinden beri geldiğine inanılan bir gelenek yaşatılmakta ve bu günden itibaren bir ay süreyle aşure tatlısı yapılmaktadır. Bu,sosyal ve kültürel bir halk inancıdır. Pişirilen aşureler, komşular, yakınlar ve dostlar arasında dağıtılır. Kolektif bir ruh ile birliktelik, dayanışma ve sosyal ilişkiler gelişir. Akrabalar aşure günü münasebetiyle bir araya gelir. Manevi anlamı ile dostluk ve birlikteliği simgeleyen ve dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşure, asırlardı güzel bir gelenek olarak milletimiz arasında yaşatılmaktadır.

67 17 Aralık-1 Muharrem tarihi itibariyle hicri 1431. yılına girdik.
Hicri yeni yılın insanlığa hayırlar getirmesini diler, hepinizin yeni yılınızı kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim. 67

68 Zürich Nord Mimar Sinan Camii Salim SELVİ Din Görevlisi


"Hicret , Muharrem Aşura." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları