Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIME CONCJUCTIONS Time Conjunctions: Zaman bağlaçlarıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIME CONCJUCTIONS Time Conjunctions: Zaman bağlaçlarıdır."— Sunum transkripti:

1 TIME CONCJUCTIONS Time Conjunctions: Zaman bağlaçlarıdır.
Eylemin ne zaman yapıldığını belirlerler.

2 When:. dığı zaman After:. den sonra Befor:. den önce As:. iken While:
When: dığı zaman After: den sonra Befor: den önce As: iken While: iken Just as: tam iken Until / Till: ceye kadar By the time: ceye kadar Since: dığından beri As soon as: ir, imez As long as: dığı sürece Once: ce / ca No sooner than: .....mesi ile .....mesi bir oldu Hardly / Scarcely when: tam mıştı ki oldu

3 Kullanımları 1.) Zaman bağlaçlarının olduğu cümlecikte hiç bir future tense kullanılmaz. (Bu kural sadece İnglizce’ye has bir özelliktir.) Zaman uyumunda kesinlikle temel cümlecik ve yan cümlecik aşağıdaki şekilde kurulamaz. Bunun bilinmesi zaman uyumu sorularında büyük bir rahatlık sağlar

4 Kullanımları 2.) Since: dığından beri. Bu bağlaç genel zaman uyumunu bozan tek bağlaçtır. (Present Perfect) + Since + (Simple Past) I haven’t seen them since they moved to another town. (Onlar başka bir kasabaya taşındıklarından beri onları görmedim.)

5 Kullanımları Bağlacın bulunduğu cümlecik yan cümleciktir. Bazen yan cümlecik başa alınarak da verilebilir. Since they moved to another town, I haven’t seen them. (Onlar başka bir kasabaya taşındıklarından beri onları görmedim.)

6 Kullanımları 3.) As ve While: ikisi de “ iken” anlamındadır. Olayların oluşma süreleri bu iki bağlacın kullanımını belirler. As: Kısa süreli olaylarda kullanılır. dışarı çıkarken, eve girerken vb. Bu nedenle “as” bağlacının olduğu cümlecikte simple zamanlar (continuous olmayan) kullanılır.

7 Kullanımları While: Uzun süreli olaylarda kullanılır. televizyon izlerken, oyun oynarken vb. Bu nedenle “while” bağlacının olduğu cümlecikte continuous’lu zamanlar kullanılır. As I went out, it began to rain. (Ben dışarı çıkarken yağmur yağmaya başladı.) While I was waiting, it began to rain. (Ben beklerken yağmur yağmaya başladı.)

8 Kullanımları 4.) Just as: Bu bağlacın kullanımında yan cümlecik zamanı “as”ten dolayı kısa olaylardır ama “just”tan dolayı da continuous’ludur. Bu sürekli zaman genellikle “past continuous”tur. Just as I was leaving home, the phone rang up. (Tam ben evden ayrılırken telefon çaldı.)

9 Kullanımları 5.) By the time / until – till: by edat olup (zamanlar bilgisinden hatırlayınız) bir ismin önünde ve future perfect ile kullanılır. the time’ın eklenmesi ile bağlaç olur. Until ve till arasında hemen hemen bir kullanım farkı yoktur. Üçü de “ ceye kadar” anlamındadır.

10 Kullanımları Future perfect Simple present By the time Past perfect Simple Past Mantığı: Bağlaçtan önceki zaman sonrasındaki zamanın öncesidir. Futurlu tenseler bağlaç cümleciklerinde kullanılmadıklarından alternatifi olan Simple present’e gidilmiştir. Yani “by the time” bağlacının kullanımında zaman uyumu açısından iki alternetif vardır

11 Kullanımları The children will have slept by the time we arrive at home. (Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuş olacak.) By the time we arrive at home, the children will have slept. Bu cümlede eve varma olayının gelecekte olduğunu, çocukların uyumasının da gelecek te olan eve varma olayından önce olduğunu anlıyoruz.

12 Kullanımları The children had slept by the time we arrived at home.
(Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuştu.) By the time we arrived at home, the children had slept. Bu cümleden eve varma olayının geçmişte olduğunu ve çocukların uyumasının geçmişte olan eve varma olayından önce gerçekleştiğini anlıyoruz

13 Kullanımları Turkey’s population will have exceeded 100 millions by the end of next decade. (Türkiye’nin nüfusu önümüzdeki on yılın sonuna kadar 100 milyonu aşmış olacak.) Turkey had applied to the EU by the end of 1950s. (Turkiye 1950’lerin sonuna kadar AB’ne başvurmuştur.) “by”lı cümlede Zaman dilimi gelecekte ise: Future Perfect “by”lı cümlede Zaman dilimi geçmişte ise: Past Perfect kullanılır

14 Kullanımları By the time için verilen özellikler Until / Till için geçerli değildir. Çünkü by the time’daki önceye çekme hareketi Until / Till’de yoktur. I will wait for you until you return. (Siz dönünceye kadar sizi bekliyeceğim.)

15 Kullanımları No sooner….. than…
I had no sooner left home than it began to rain. (Evden ayrılmamla yağmurun yağmaya başlaması bir oldu.) İki olay vardır. En son olan past; öncesinde olan Past perfect ile ifade edilir.

16 Kullanımları I had hardly left home when it began to rain. (Tam dışarı çıkıyordum ki yağmur yağmaya başladı.) He had no sooner bought a car than he had an accident. (Arabayı alması ile kaza yapması bir oldu.) Bu cümleler “No sooner than” ile de aynı anlama gelmek üzere aktarılabilir

17 Kullanımları Not: “no sooner than” ve “hardly when” bağlaçları kullanımda başa alınabilir. Bu kural ihlali olduğu için telafi olarak cümle devrik yapılır. No sooner had he bought a car than he had an accident. (Arabayı alması ile kaza yapması bir oldu.) Hardly had I left home when it began to rain. (Tam dışarı çıkıyordum ki yağmur yağmaya başladı.)

18 Kullanımları Before Before belirli bir zamandan önceki şeyler için kullanılır: We should finish this exercise before 4.00. - I need to buy a present before James comes. - Before starting any business, it's a good idea to write a business plan.

19 Kullanımları Note: prepositionu bir fiil takip ediyorsa “ing” ile biter. örnek: - Where did you live before coming to America? (doğru) - Where did you live before to come to America? (yanlış )

20 Kullanımları After After belirli bir zamandan sonra olan şeyler için kullanılır - I'll see you after work. Camilla won't be home until after midnight. - David got promoted after just two years with the company.

21 Kullanımları As - Time As, aralarındaki zaman çok kısa ve birlikte iki olay anlatılırken kullanılır: - I dropped my keys as I left my apartment.

22 Kullanımları As aynı zamanda uzun vadede ve eşzamnlı olan durumlarıda anlatır. örneğin: His health improved as he exercised more. - As time went by his English got better.

23 Kullanımları As ayrıca geriplanda devam eden olayları anlatmak içinde kullanılır. - I woke up as the sun was rising. (uyandığımda güneş doğuyodu) - She arrived as you were leaving (sen çıkıyorken o geldi)

24 Kullanımları As soon as
As soon as başka birşeyin hemen ardından olan şeyleri anlatır. - I'll give you a call as soon as I'm finished. As soon as they go out let's eat lunch. - We'll send payment as soon as you fax the signed contract.

25 Kullanımları By By shows a time limit for something to happen - an event must occur before a certain time is reached. For example: - You need to finish this report by Monday. I'll be back by six o'clock. - Our business will be making a profit by next March.

26 Kullanımları By the time
I want to be a successful businessman by the time I'm 30. (otuzuma ulaştığımda başarılı bir iş adamı olmak istiyorum) By the time we arrive at the station, the train will be gone. (İstasyon vardığımızda tren gitmiş olacak)

27 Kullanımları By then They have four months to prepare for the soccer game, so by then they should be a strong team. The deadline for giving your essay is next Monday at If I don't receive your essay by then, it won't be marked

28 Kullanımları By that time
We finished work at 9.00, but by that time it was too late to go out. I hope to go abroad next year, and by that time I'll have enough money

29 Kullanımları Until Until belirli bir zamana kadar olan hareket veya durumları ifade eder. - We were working last night until 2.30. You can stay at home until you feel better. - Can you wait until I'm ready?

30 Kullanımları Till Till “until” başka bir formudur tekk farkı cümlenin başında kullanılır. From ... to/until, bir zaman periyodunun başlangıcını ve sonunu göstermek için kullanılır.

31 Kullanımları Western people often work from Monday to Friday, but Oriental people often work from Monday to Saturday. - I'm staying in Saudi Arabia from the beginning of March until the end of August.

32 TAHİR DEĞLE IOP 1 B


"TIME CONCJUCTIONS Time Conjunctions: Zaman bağlaçlarıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları