Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA"— Sunum transkripti:

1 RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
Besmele'nin Fazileti Besmele'nin Fazileti RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA Dini Bilgiler Serisi

2 -‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ kelamı her kitabın anahtarı (olmalı) dır.
Besmele-i Şerife, Kur’an-ı Kerim’in bir ayeti olmakla beraber, her surenin başında teberruken yer almış bulunmaktadır. Meşru bulunan her işin başında ‘’Besmele’’ okumak, işin hayra ulaşması için şarttır. Evvelinde ‘’Besmele’’ çekilmeyen bir işin sonunda hayır ve bereket yoktur… Dini Bilgiler Serisi

3 Dini bahislerde alakası bulunan her kitabın başına ‘’Besmele’’ yazmak lazımdır.
İslami bir eseri okuma veya okutma sırasında ‘’Besmele’’ çekilmesi, bir şey yenilip içildiğinde bu mübarek kelamın okunması sünnettir. Dini Bilgiler Serisi

4 ‘’Besmele’’ siz ve ‘’Salâvat’’ sız konuşmak bereketten mahrumdur.
Besmele-i Şerife hakkında Hadis-i Şerifler: ‘’ Kelam-ı Ala’nın Levh-ı Mahfuz’a ilk yazdığı ‘’Besmele-i Şerife’’ dir. ‘’Cebrail A.S bana ilk vahiy getirdiğinde ‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ ile başladı. ‘’Besmele’’ siz ve ‘’Salâvat’’ sız konuşmak bereketten mahrumdur. Allah ism-i şerifi, İsm-i Azam’dır ve Kur’an-ı Kerim, bütün Esma-i İlahiye’den evvel o isimle başlamıştır. Dini Bilgiler Serisi

5 Besmele-i Şerife nazil olunca, Melaike-i Kiram ferahladı; Arş-ı A’zam sallandı; onunla bin melaike nazil oldu; onun azamiyetden Mekke dağları tekbir getirdi ve müşrikler: ‘’Muhammed dağlara sihir yaptı’’ dediler; mahlûkata yakın hâsıl oldu; cin taifesi onun azamet ve te’siriyle bayılıp düştü; melekler harekete geldi; zamanın melikleri zelil oldu. Hz.Cibril, Halilullah’ı Nemrud’d-un narından kurtarmaya geldiinde kanadında ‘’Besmele’’ yazılıydı. Dini Bilgiler Serisi

6 Süleyman A.S.’ın mühründe ‘’Besmele’’ yazılıydı. İns ve cine hükmetti.
Musa A.S.’ın asası üzerinde ‘’Besmele’’ yazılıydı. Denizden onunla yol açtı. İsa A.S.’ın dilinde ‘’Besmele” yazılıydı. Beşikte konuştu, ölüyü diriltti, dilsizleri söyletti, bars (alaca) illetini tedavi etti… Süleyman A.S.’ın mühründe ‘’Besmele’’ yazılıydı. İns ve cine hükmetti. Besmele-i Şerife’nin nüzulüyle melekler ‘’Onunla mülk tamam oldu’’ diye teberrük ettiler. Dini Bilgiler Serisi

7 Bir kimse kalbiyle ve lisanıyla ‘’Besmele’’ çekse, dağlar onunla tespih ederler.
Dini Bilgiler Serisi

8 ‘’Bir kimse ‘’Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim’’ dese, her beladan, gam ve kederden kurtulur. (Hadis-i Şerif) Her kim sıdk ile Besmele çekse, kendisine dört bin hasenat yazılır, dört bin günahı silinir, makamı dört bin derece yükseltilir. Dini Bilgiler Serisi

9 Muallim, çocuğa Besmele öğretince, Mevla meleklerine nida eder: ’’Üç kurtuluş beraatı yazın: Biri o çocuk için; biri, ana ve babası için; biri de, muallimi için olsun. Cümlesine rahmetimle inayet eyledim’’ buyurur. Dini Bilgiler Serisi

10 Bir kimse ‘’Besmele-i Şerife’’ yazılı kâğıda tazimle yerden kaldırırsa, ind-i İlahi’de sıdıklardan yazılır. Büyük Veli Bişr-i Hafi K.S. hidayete ermeden evvel meyhaneden giderken ‘’Besmele’’ yazılı kâğıdı yerden kaldırıp sildi, sevdi: ‘’Senin yerin orası değil!’’ dedi ve kağıdı hürmeten yuttu. Mevla O’na bu sebepten velilik rütbesi ihsan etti… Dini Bilgiler Serisi

11 Hz. Ali R.A.’den rivayet olunan hadis-i şerifde: ‘’Dört kitabın bütün ilmi, Kuran-ı Azimüş-şan’da, onun bütün ilmi Fatih-i Şerife’de, Fatiha’nın bütün ilmi Besmele-i Şerife’de, onun bütün ilmi de Besmele’nin ‘’Be’’ sindedir.” Bütün ilimlerden murad, kulu Rabbi’ne ulaştırmak olup ‘’Be’’ de ise ilsak (ulaştırmak) manası vardır, buyrulmuştur. Dini Bilgiler Serisi

12 Ebu Hureyre R.A.’dan rivayet edilen bir hadis-i şerif: ’’Besmele ile abdeste başla, bitinceye kadar amel defterine hasenat yazılır.” Bir kimse ehline yaklaşırken Besmele çekse, yıkanıncaya kadar hasenat yazılır. Bu birleşme çocuğa sebep olursa, onun nefesleri adedince, nesli kesilinceye kadar ve cümlesinin nefesleri adedince hasenat yazılır. Dini Bilgiler Serisi

13 Elbise çıkarırken Besmele çekenin cinlerle arasında perde olur.
Hayvana binerken ‘’Bismillahi velhamdül-lillahi’’ diyene hayvanın adımları adedince sevap yazılır. Gemiye ve vasıtaya binerken BİSMİLLAHİ MECRAHA VE MÜRSAHA İNNE RABBİ LEGAFURURRAHİM demek, selamet ve hasenata sebep olur. Elbise çıkarırken Besmele çekenin cinlerle arasında perde olur. Dini Bilgiler Serisi

14 Rum Kayseri (kralı) Hz. Ömer R. A
Rum Kayseri (kralı) Hz. Ömer R.A.’e: ‘’Deva bulunmaz baş ağrısına müptelayım. Bir ilaç gönder’’ der. Hz. Ömer, külah içine Besmele yazıp gönderir. Kayser Külahı başına koyar ağrı kesilir; kaldırır ağrı hemen gelir. “Bunda ne var?’’ diye araştırır, Besmele’yi görür… Dini Bilgiler Serisi

15 Bir kısım Yahudi, Hz. Halid R.A.’e:
Firavun, azmadan önce kapısı üzerine Besmele yazmıştı. Bu hal helakını te’hire (ertelenmesine) sebep oldu… Bir kısım Yahudi, Hz. Halid R.A.’e: -Bir ayet, bir keramet göster, Müslüman olalım, dediler. Bir şişe zehiri Besmele’yle içti, zarar görmedi. Onlar da İslâmı kabul ettiler. Dini Bilgiler Serisi

16 İsa (a. s. m. ) bir meyyitin kabrinde azap olunduğunu gördü
İsa (a.s.m.) bir meyyitin kabrinde azap olunduğunu gördü. Üzüldü… Sonra ona ikram olunduğunu gördü. Mevla’dan hikmetini sual etti: -Bu kişinin çocuğu büyüdü, muallime gitti, Besmele’yi öğrendi. Arz üzerinde evladı ism-i pakimi okurken, arzın karnında babasına azap etmek şan-ı uluheyyitime layık değildir, buyruldu. Dini Bilgiler Serisi

17 İsm-i ilahi, kalblere nur, maksuda vusul, onunla dualar makbuldür.
Bismillahirrahmanirrahim demenin kerameti saymakla bitmez; kitaplara sığmaz. İsm-i ilahi, kalblere nur, maksuda vusul, onunla dualar makbuldür. Dini Bilgiler Serisi

18 Besmele; dertleri def’eder, nimetleri çeker.
Besmele; Kelamın anahtarıdır. Perdeler açan, maniler aşan, gönüllere nur saçan, ayıpları örten, nice envar ve esrara sahip ilahi nur, ebedi sürurdur… Besmele; dertleri def’eder, nimetleri çeker. Aile ocağında terbiye Besmele ile başlar. Dini Bilgiler Serisi

19 ‘’Subhanellah! Ümmet-i Muhammed’in hasenat’ı ne acib!’’ derler.
Kıyamet günü Ümmetimden bir kavim Bismillahirrahmanırrahim derler. Hasenatları günahlarından ağır gelir. Diğer ümmetler: ‘’Subhanellah! Ümmet-i Muhammed’in hasenat’ı ne acib!’’ derler. Peygamberleri cevap verir: —Onların kelamının evvelinde esma-i ilahiye’den üç isim var. Teraziye konsa, semavat ve arzdan ağır gelir. O isimler: Bismillahirrahmanirrahim’dir. (Hadis-i Şerif) Dini Bilgiler Serisi

20 Hz. Osman R. A. Rasulullaha’a şiddetli ağrısı olduğunu arz etti
Hz. Osman R.A. Rasulullaha’a şiddetli ağrısı olduğunu arz etti. Rasulullah S.A..V Efendimiz: — Elini ağrıyan yere koy, Bismillahi euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecüdü, havassını yedi defa oku, o mahalle nefes et! buyurdular. Okudu ve şifa buldu. Dini Bilgiler Serisi

21 Dua silahsa, Besmele-i Şerife mermi mesabesindedir.
Mühim ve müşkil bir işin hallinde ‘’51’’ defa Besmele-i Şerife okunur, müşkilata sebep olan insana, işe veya o mahalle yönelerek, tam inanç içinde o tarafa ‘’Huu’’ diyerek üflenirse, bi’iznilah müşkil hal ve asan olur. Dua silahsa, Besmele-i Şerife mermi mesabesindedir. Dini Bilgiler Serisi

22 Ömer R. a. Nil nehrine yazdığı fermanda Besmele ile: Ey Nil
Ömer R.a. Nil nehrine yazdığı fermanda Besmele ile: Ey Nil! Eğer sen kendiliğinden akıyorsan, bundan sonra akma, sana ihtiyacım yok. Şayet seni tek ve kahir olan Allahü Azimüşşan akıtıyorsa, senin akmanı Kahir ve Kahhar olan Allah’tan diliyorum, diye yazdı. Ferman Nil’e konuldu ve Nil akmaya başladı. Adelet-i Nebi’nin mümessili olan Hz. Faruk’un fermanıyla Nil kıyamete kadar akacaktır. Dini Bilgiler Serisi

23 Ankara Fazilet Yayıncılık A.Ş. Düzenleme:
Daha ziyade malumat arzu edenler Besmele Ankara Fazilet Yayıncılığın Besmele risalesine müracaat etsinler. Bana vahiyden ilk defa ilkaa olunan şey BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM dir. Kaynak: Binbir Hadis-i Şerif Ankara Fazilet Yayıncılık A.Ş. Düzenleme: Dini Muhabbet Ekibi Tarih: Gaye: Rıza-i İlahi Dini Bilgiler Serisi


"RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları