Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyalderslerim.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyalderslerim.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 sosyalderslerim.blogspot.com

2 “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir
“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte Türkiye ne yapacağını bilmelidir...bizim bu dostluğumuz idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz, onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır ? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür...İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli…’’ M.Kemal ATATÜRK , Çankaya Köşkü

3

4 Başkurdistan Kazakistan Tataristan Doğu Türkistan Altay C. Azerbaycan Kırgızistan Tacikistan Özbekistan Türmenistan Şimdi bu devletleri harita üzerinde gösterelim.

5 Aşkabat

6 Tarafsızlık Anıtı

7 Çöl Pazarı

8 TÜRKMENİSTAN

9 TÜRKMENİSTAN Başkenti Devlet Başkanı Yönetim Biçimi Yüzölçümü Nüfusu
Aşkabat Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuha mmedeov Yönetim Biçimi Cumhuriyet Yüzölçümü km Nüfusu (2010) İklimi Karasal Bağımsızlık Tarihi 16 Aralık 1991

10

11 Coğrafi Konum Orta Asya’da yer alan Türkmenistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan, güneyde İran batıda Hazar Denizi ve Kuzey batıdan Kazakistan ile sınırlıdır. Toplam Yüz ölçümü ile Batı Türkistan’da 5 Türk Cumhuriyeti içinde,Kazakistandan sonra ikinci büyük ülkedir. Bayram Uguz

12 Tarihi Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesi üzerine, Türkmenler de kendi Cumhuriyetlerini kurmak üzere harekete geçmiş ve Türkmenistan Meclisi, 27 Ekim 1991'deki olağanüstü toplantısında oy birliği ile bağımsız Türkmenistan Devleti'nin kurulmasına karar vermiştir. 27 Ekim, Türkmenistan'ın bağımsızlık günü olarak ilân edilmiştir. Bayram Uguz

13 Doğal Coğrafi Özellikleri
Türkmenistan yüzölçümünün %90’nı çöller (özellikle Karakum Çölü) ve kurak bozkırlar oluşturur.

14 Doğal Coğrafi Özellikleri
Türkmenistan’nın yeryüzü şekilleri son derece düz ve sadedir. Dünyanın en büyük çöllerinden olan Karakum Çölü ( km2) ülkenin 4/5’ini kaplar. Ülkenin doğusundaki Kugitang dağı ve Güneyindeki Kopet dağları en yüksek yerleridir. Kopet dağının kuzeybatı-güneydoğu istikametinde, büyük bir fay hattı uzanır ; Bu nedenle ülkede sık sık deprem olur. 1948 depreminde, başkent Aşkabat yerle bir olmuştur. Bayram Uguz

15 Doğal Coğrafi Özellikleri
Ülke coğrafi yapısından anlaşıldığı gibi akarsu yönünden fakirdir. Belli başlı akarsuları Hazar Denizine dökülen Atrek, Karakum Çölünde kaybolan Tecen ile Murgap ve ülkenin kuzey doğusundan bir bölümü geçen Amu Derya’dır. Sulama gayesiyle Cumhuriyette birçok kanal ve gölet inşa edilmiştir. Bayram Uguz

16

17 Doğal Coğrafi Özellikleri
Karakum Çölünün kenarında akan Amuderya (Ceyhun), Murgab ve Tecen ırmaklarının vadilerinde Karakum kanalı yer almaktadır. 1100 km uzunluğundaki bu kanal, hem sulama hemde ulaşım amaçlıdır. Ülkenin batısında ve güneyinde Karapul, Bacur ve Balkan yaylaları vardır. Kopet,Murgap, Orta ve Aşağı Ceyhun başlıca vahalardır. Vahalar ve yaylalar, aynı zamanda yoğun yerleşme ve tarım bölgeleridir. Bayram Uguz

18 Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöl oluşturması ve güneyden dağlarla çevrili olması,sert ve karasal iklimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İklim ve Bitki Örtüsü

19 İklim ve Bitki Örtüsü Yeryüzü şekillerinin, iklim üzerindeki etkisi büyüktür. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur. Türkmenistan yağış bakımından oldukça fakir bir ülkedir. Mevsim olarak, en yağışlı mevsim ilkbahar,en az yaz mevsimidir. Vadi ve platolar dışında kalan geniş alanlara,çöl bitkileri ve bozkırlar kaplar. Vadi boylarında ve vahalarda kavak ve söğüt türleri yetişmektedir. Bayram Uguz

20 Beşeri Coğrafya Özellikleri
Türkmenistan 2010 yılı nüfusu kişidir. Nüfus yoğunluğu km2’ye 15,54 kişi düşmektedir. Yıllık nüfus artış hızı %2,5 kadardır. Nüfusun %77’si Türkmen olup diğer etnik gruplar Özbekler (%9,2),Kazaklar (%2),Tatarlar, Azeriler,Ermeniler,Beluşiler (%0,8) ve Ukraynalılar (%0,5)’dir.

21 Beşeri Coğrafya Özellikleri
Türkmenistan idari bakımdan 5 bölgeye ayrılır. İdari bölgeler;Aşkabat, Çarçau,Taşauz,Nebidağı (Kızılsu) ve Merv (Mari)’dir. Bugün toplam nüfusun %45’i şehirlerde yaşamaktadır. Bayram Uguz

22 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Karakum sulama kanalları sistemi,Karakum çölünün güney ve güneybatı yarısında 1,5 milyon hektar arazinin tarıma açılmasını sağlamıştır. Tarıma elverişli arazilerin yarısında pamuk ekimi yapılır. Pamuk tarımının dışında ,buğday,arpa,mısır ve tütün yetiştirilmektedir. Çarçau ve çevresinde ;kavun,karpuz, Aşkabat ve Merv arasında üzüm bağları geniş yer tutar. Türkmenistan’ın kırsal yerleşmelerinde ve göçebe hayatta hayvancılık temel geçim kaynağıdır. Bayram Uguz

23 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Türkmenistan’ın Ahal-Teke atları ve Karakul koyunları dünyaca ünlüdür. Karakul koyunlarının derilerinden Astragan kürkler yapılmakta ve dünya kürk pazarında büyük talep görmektedir.

24 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Türkmenistan, yeraltı kaynakları bakımından çok zengindir. Doğal gaz, petrol, kömür, sülfür, alüminyum, kükürt,potasyum,kurşun,nitrojen,magnezyum, krom,iyod,mineral tuzlar ve sodyum sülfat başlıca yeraltı kaynaklarını oluşturur. 7,5 trilyon m3 doğal gaz rezerviyle dünyada dördüncüdür. Dokuma,enerji,petro-kimya sanayi tesisleri kurulmuştur. Türkmenistan ulaşım bakımından gelişmiştir. Ülkenin ticareti oldukça canlıdır.

25 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
İhracat malları;gaz,ham petrol,petrokimyasallar, pamuk ipliği tekstildir. İhracat yaptığı ülkeler;Ukrayna,İran,Azerbaycandır. İthalat malları;makine ve ekipmanı,kimyasallar,gıda maddeleridir. İthalat yaptığı ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan,Türkiye,Ukrayna,Rusya,Almanya,İran,Çin’dir.

26 Türkiye-Türkmenistan İlişkileri
Türkiye, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Aşkabat’ta ilk Büyükelçilik açan ve tarafsızlık statüsüne destek veren ülkedir. Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bugün iki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret ve ekonomi, kültür, eğitim başta olmak üzere çok farklı alanları kapsamaktadır.

27 Türkiye-Türkmenistan İlişkileri
Türk işadamları, bağımsızlığın kazanıldığı ilk günlerden bu yana, Türkmenistan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Türkmenistan'da 600 civarında Türk firması kayıtlıdır. Türkmenistan, son yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının Orta Asya’da; 2010 yılında ise dünya genelinde en çok proje üstlendikleri ülke konumuna gelmiştir.

28 Türkiye-Türkmenistan İlişkileri
Firmalarımız Türkmenistan’ın bağımsızlığından bugüne kadar ülkede 22 milyar ABD Dolarının üzerinde taahhüt işi üstlenmiştir. Bu rakam 2010 yılında 4 milyar doları aşmış, 2011 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır. Türk firmalarının inşaat sektörü haricinde yoğun faaliyet gösterdikleri bir başka alan da tekstil sektörüdür. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi de hızla artmaktadır.

29 Türkiye-Türkmenistan İlişkileri
Türkiye ve Türkmenistan arasında insani alanda da yakın ilişkiler mevcuttur. Her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı ülkemize turizm veya ticaret amacıyla gelmekte, binlerce Türkmen öğrenci ülkemizde üniversite eğitimi görmektedir. Türkmenistan vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları azami 1 ay ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

30 Pamuk ve ürünleri Petrol Halı, kilim

31 Gıda Ürünleri Metal Eşyalar
Isıtma Malzemeleri

32 BİŞKEK

33

34

35 Manas Üniversitesi

36 Manas Destanı önemlidir ve dağlık bir ülkedir ?

37 KIRGIZİSTAN

38 KIRGIZİSTAN Bişkek Başkenti Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet
Başkan Almazbek Atambayev Yüzölçümü km Nüfusu (2010) İklimi Karasal Bağımsızlık Tarihi 31 Ağustos 1991

39

40 Coğrafi Konum Kuzeybatı ve kuzeyinden Kazakistan ile sınırı olan Kırgızistan,doğudan Doğu Türkistan, güneyden Tacikistan, güneybatısından Özbekistan ile sınırlıdır. Bayram Uguz

41 Tarihi Kırgızistan Cumhuriyet olarak 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katılmıştır. Bayram Uguz

42 Doğal Coğrafi Özellikleri
Kırgızistan çok dağlık bir ülkedir.Bu nedenle ortalama yükseltisi 2750 m dolayında olup,dünyanın yüksek ülkeleri arasında yer alır.

43 Doğal Coğrafi Özellikleri
Kırgızistan’da çok yüksek sıradağlar yer alır. Ülkenin güneyinde Altay, Susamırtau, güneydoğusunda Atbaşı, Fergana, kuzeyinde Kırgız, kuzeydoğusunda Kuzey-Alatav sıradağları bulunmaktadır. Ülkenin en yüksek zirveleri olan Pobedi (7439 m) ve Han Tengri (6995 m) doğuda Aladağlar üzerinde yer alır. En önömli yayla ve vadileri Narin yaylası ve vadisi,Alay,Susamır ve Fergana vadilerir. Kırgızistan,akarsular bakımından zengin sayılır. Eğim fazla olduğundan akışları düzensiz ve hızlıdır. Ulaşıma elverişsiz bu akarsular ,önemli hidroelektrik kaynağını oluştururlar. Bayram Uguz

44 Doğal Coğrafi Özellikleri
Başlıca akarsular; Narin,Tar,Kurşab,Çuy,Talas,Amuderya’nın kolu Kızılsu’dur. Nehirler üzerinde yapılan hidroelektrik santrallerinden, yılda ortalama 165 kw. elektrik enerjisi üretilir. Kırgızistan’da sayıları 3000’İ bulan çok sayıda göl vardır. En önemli göller; Issık Köl (göl),Son göl ve Çatır gölleridir. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

45 Çuy Nehri

46 Doğal Coğrafi Özellikleri
Issık Gölü Doğal Coğrafi Özellikleri Krater gölü olması sebebiyle suları sıcaktır.Sıcaklığını şiddetli kış mevsiminde bile muhafaza eder. Bu nedenle, ‘’Sıcak Göl’’ manasına gelen ‘’Issık Köl’’ denir. 1609 m yüksekliği ile, Güney Amarika’da yer alan Titicaca gölünden sonra, yükseklik ve sıcaklık bakımından dünyanın ikinci büyük gölüdür. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Köl (göl), Kırgız Altayları üzerinde yer alır.

47 Issık Gölü

48 Kırgızistan’da genel olarak karasal bir iklim hüküm sürer
Kırgızistan’da genel olarak karasal bir iklim hüküm sürer.Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkenin diğer Türk ülkelerinden daha yüksek oluşu,kışların daha şiddetli geçmesine yol açmaktadır. İklim ve Bitki Örtüsü

49 Dağların etek bölgeleri ,sıcak çöl rüzgarlarının etkisi altındadır.
Yüksek dağlarda da soğuk çöl şartları hüküm sürer. Kırgızistan’ın düzlüklerinde bozkır, yüksek yaylalarda kutupaltı, yüksek dağlarda tundra, ve Narin vadisinin doğusu ile Issık Gölü kıyılarında Akdeniz iklimine benzer bir iklim görülmektedir. İklim ve Bitki Örtüsü Bayram Uguz

50 Beşeri Coğrafya Özellikleri
’’Kırgız’’ kelimesinin anlamı konusunda farklı görüşler vardır; Tarihi kaynaklara göre ‘’Kırk Oğuz’’ kelimesinden ‘’Kırgız’’ a dönüştürülmüş halidir, Diğer bir görüşe göre ,Kırgız; ‘’öldürülemez,boyun eğdirilemez erkek ‘’ anlamına gelir. Kırgızistan 2010 yılı nüfusu kişidir. Nüfus yoğunluğu km2’ye 26,91 kişi düşmektedir. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

51 Beşeri Coğrafya Özellikleri
Kırgızistan, Bişkek, Çuy, Oş, Celalabad,Issık ve Narin olmak üzere 6 idari bölgeye ayrılmıştır. Ülke toplam nüfusunun %38’i şehirlerde yaşar. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

52 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Göçebe hayatı seven kırgızlar,Rusların zorunlu iskana tutmaları sonucu vadi tabanlarına yerleşmişlerdir. Bu nedenle ülkenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Fergana vadisi, Kırgızistan’ın mükemmel bir ‘’tarım kuşağı’’nı oluşturur. Pamuk,arpa,buğday,tütün,kenevir,üzüm, meyve ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

53 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Kırgızlar, dağlık bölgelerde daha çok hayvancılıkla uğraşırlar. Koyun ve at en fazla beslenen hayvandır. Ülkede zengin enerji ve maden yatakları vardır. Kömür,petrol,doğalgaz, demir, civa, çinko, kalay gibi yer altı zenginliklerine sahiptir. Akarsu ve kanallar üzerinde, 300’den fazla hidroelektrik santral kurulmuştur. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

54 Narın nehri üzerindeki Toktogul Hidroelektrik Santrali tek başına tüm ülkenin enerji ve ısıtma ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.

55 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Kırgızistan’ın yeryüzü şekilleri bakımından çok dağlık oluşu, ulaşımı olumsuz yönde etkilemiştir. Ulaşım zorluğu, endüstrisinin gelişmesini engellemiştir. Sadece şehir merkezinin yakın çevresinde; pamuklu ve ipekli dokuma fabrikaları ve konserve fabrikaları kurulmuştur. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

56 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Ülkede çok yüksek sıradağların oluşu ve sık sık şiddetli depremlerin meydana gelmesi nedeniyle,karayolu ve demiryolu yapılamamaktadır. Ülkenin ithalatı ihracatından fazladır. İhracat malları; pamuk, yün,et,tütün; altın,cıva, uranyum, doğalgazdır. İhracat yaptığı ülkeler;Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Kazakistan, Çin’dir. İthalat malları;petrol ve gaz,makine ve ekipmanı, kimyasallar, gıda maddeleridir. İthalat yaptığı ülkeler; Çin, Rusya, Kazakistan’dır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

57 Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş ve iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Parlamentolar arası işbirliği ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede, TBMM bünyesinde “Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu”, Kırgız Parlamentosu bünyesinde ise “Kırgızistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu” bulunmaktadır. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Bayram Uguz

58 Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
Ekonomik ilişkilerimiz gelişen bir seyir izlemektedir. Kırgızistan ile olan ticaret hacmimiz 2002 yılından bu yana % 500 artış göstermiştir. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri

59 Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
İki ülke arasında 1992 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”, 1997 tarihli “Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, 1999 tarihli “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ve 2002 tarihli “Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik İşbirliği Programı” imzalanmak suretiyle ekonomik/ticari ilişkilerin yasal çerçevesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Bayram Uguz

60 Türkiye-Kırgızistan İlişkileri
TİKA tarafından Kırgızistan’a bağımsızlığından bu yana toplam 20 milyon dolar kalkınma yardımı sağlanmış olup, ekonomik/ticari, eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği programları bağlamında 62 proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan’da halen faaliyet gösteren 300 civarındaki Türk firmasının toplam 400 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur. Bu yatırımlar, gıda ve içecek üretimi, bankacılık, mobilya, çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malzemeleri üretimi gibi çeşitli alanlardadır. Türkiye-Kırgızistan İlişkileri Bayram Uguz

61 Sebze ve Meyve Deri ve Kösele

62 Tekstil Ürünleri Çeşitli Makineler Gıda Maddeleri

63 Ufa

64

65 Lale Cami (Ufa)

66 BAŞKURDİSTAN

67 BAŞKURDİSTAN Başkenti Ufa Yönetim Biçimi Federe Cumhuriyet
Cumhur Başkanı Rahimov Murtaza Yüzölçümü  km2 Nüfusu İklim Sert Karasal Kuruluş tarihi 3 Temmuz 1991

68 Başkurdistan, Ural Federal Bölgesi'nde yer almaktadır
Başkurdistan, Ural Federal Bölgesi'nde yer almaktadır. Bölgenin komşuları batısında Tataristan ve Udmurtiya, kuzeyinde Perm ve Sverdlovsk, doğusunda Çelyabinsk, güneyinde ise Orenburg bulunmaktadır Coğrafi Konum Bayram Uguz

69 552 yılında Rus işgaline uğrayan Başkurtistan, 1941 yılına kadar çeşitli aralıklarla isyan etmiştir.
1917 yılında Bolşeviklerle yapılan iş birliği neticesinde 23 Mart 1919 yılında Başkurtistan Muhtar Cumhuriyeti kurulmuştur. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte 15 Ekim 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir. Rusya Federasyonu Başkurtların bağımsızlığını kabul etmemiş, Rus baskısı üzerine büyük bir mücadele başlamış. 14 Ekim 1991 tarihinde Başkurtistan'a Özerk Cumhuriyet statüsü tanınmıştır. Tarihi Bayram Uguz

70 Başkurdistan topraklarının büyük bir bölümü Çernozemler ile kaplıdır.
Kara Toprak adı verilen Çernozemler, özellikle tarım için verimli araziler teşkil eder. Ülkenin doğusunu Ural Dağları’nın batı etekleri oluşturur. Genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahip olan ülkede ormanlar ve akarsu kıyılarında da çayırlar mevcuttur. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

71 İklim ve Bitki Örtüsü Asya kıtasının denizle bağlantısı olmayan kısmında yer alan Başkurdistan’da şiddetli karasal iklim görülür. Kışlar uzun ve sert, yazlar ise sıcak ve kısa geçer. Gün ve yıl içinde büyük sıcaklık farkları oluşur.

72 Beşeri Coğrafya Özellikleri
 Başkurdistan çok milletli bir Cumhuriyettir. Cumhuriyet'te yüzden fazla millet ve ulus yaşamaktadır. En yaygın milletler: Ruslar, Başkurtlar ve Tatarlarlardır. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

73 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Başkurdistan'ın ekonomik yapısı tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. Ülkede 647 kolhoz ve 95 sovhoz bulunmaktadır. Başlıca tarım ürünleri, çavdar, yulaf, darı, keten, şeker pancarı, patates, ayçiçeğidir. Başkurdistan önemli petrol, doğal gaz ve boru hatlarına sahiptir. Rafineriler ve petro-kimya fabrikaları ekonominin ana unsurudur. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

74 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Ülkede ayrıca, kömür, bakır, boksit, altın, manganez ve krom vardır. Yılda 40 milyon ton petrol, 3.5milyon m3 doğal gaz üretilmektedir. İmalat sanayii gelişmiştir, petrol, doğal gaz,demir-çelik, kömür, elektrik, çimento, şeker, kereste, pamuklu ve yünlü dokuma ekonomide önemli yer tutmaktadır. Uçak imalatı, gübre, deri, tütün,ve karayolu taşıtları yapılmaktadır. Ulaştırma demir, deniz, kara ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

75 Türkiye-Bşkurdistan İlişkileri
Türkiye ve Başkurdistan arasındaki en önemli bağ, aslında bir anlamda Başkurdistan’ın kurucularından olan Ahmet Zeki Velidi Togan tarafından kurulmuştur. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY, 2010 yılını Türk kültürü ve tarihine yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan yılı olarak ilan etmiştir. Türkiye-Bşkurdistan İlişkileri Bayram Uguz

76 Türkiye-Başkurdistan İlişkileri
Türkiye ile Başkurdistan arasındaki parlamentolar düzeyinde ilk görüşme 7 Şubat 2006’da gerçekleşmiştir. Türkiye-Başkurdistan İlişkileri Bayram Uguz

77 Türkiye-Başkurdistan İlişkileri
Türkiye’den giden iş adamlarıyla özellikle;inşaat,petro-kimya,hafif sanayi ve gıda sanayinde önemli ortaklıklar söz konusudur. Türkiye-Başkurdistan İlişkileri Bayram Uguz

78 ALTAY CUMHURİYETİ

79 ALTAY CUMHURİYETİ Başkenti Gorno-Altaysk Yönetim Biçimi
Parlamenter Cumhuriyet Cumhur Başkanı Aleksandr Berdnikov Yüzölçümü km2 Nüfusu KuruluşTarihi 3 Temmuz 1991

80

81 Orta Asya'da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde ve Güney Sibirya'da yer almaktadır. Batı'da Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Coğrafi Konum Bayram Uguz

82 Bugün Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir Cumhuriyettir.
Dağlık Altay’ın esas önemi bu bölgenin Türklerin ilk yurdu olmasından ileri gelmektedir. Birçok arkeolojik buluntuyla desteklenen bu husus ışığında bilim adamları yürüttükleri çalışmalarıyla eski Türk dönemi ile daha önceki Hun ve İskit-Sarmat dönemleriyle yakın bir ilişki içinde olduğunu da tespit etmiştir. Eski Türk dönemine ait birçok dikili taş, balbal, yazıt ve kaya resmi bulunmaktadır Altay, Calamantaş Bugün Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir Cumhuriyettir. Tarihi Bayram Uguz

83 Kaynak: Atlas Dergisi /"fotoğraf sergisi" /"taştaki Türkler"
Altay, Koşağaç Altay-Gorno Kaynak: Atlas Dergisi /"fotoğraf sergisi" /"taştaki Türkler"

84 Ülkenin yeryüzü biçimi genelde dağlık bölgelerden ibarettir.
Ülke tamamen Rusya’ya ait Altay dağlık zincirinin içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla cumhuriyetin yeryüzü biçimi de dar ve derin dağ nehirleri ile parçalanan ve nadir bulunan dağlar arası ovaları ihtiva eden yüksek dağ doruklarını barındırmaktadır. En yüksek dağın adı Beluha (Altayca Üç-Sümer, yüksekliği m.), bu dağ aynı zamanda Sibirya’da en yüksek noktayı da temsil etmektedir. Beluha (Üç Sümer) Dağı Teles Gölü, Üç Sümer dağı, Altay ve Katun SİT alanları, UNESCO kararıyla Dünya İnsan Mirası listesine dahil edilmiştir. Doğal Coğrafi Özellikleri Bayram Uguz

85 Altay Dağları

86 Katun Akarsuyu

87 Altay Cumhuriyeti'nde karasal bir iklim hüküm sürmektedir.
Soğuk ve kar yağışlı bir kış, sıcak ve kurak bir yaz iklimin en belirgin özelliğidir. Çok zengin bitki örtüsüne sahip olan Altay'da ormanlar ülkenin tamamını kapsamaktadır. Ormanlarda dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki türleri mevcuttur. Köknar, sedir, çam, beyaz kavak, aspen ve kuş ağaçları en fazla bulunan türlerdir. İklim ve Bitki Örtüsü Bayram Uguz

88 Beşeri Coğrafya Özellikleri
Altay Cumhuriyetinin nüfusu ’dir. Altay Cumhuriyetinde birçok milliyete mensup insan yaşamaktadır. Toplam nüfusun %56,6’sını Ruslar;%33,9’unu Altay Türkleri oluşturmaktadır. Toplam nüfusun içerisinde şehirli nüfus oranı %27’lik bir orana sahip olup ülkedeki insanların çoğu kırsal kesimlerde yaşamını sürdürmektedir. Beşeri Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

89 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Ulusal ekonomide esas sektörü oluşturan köy ekonomisinin içinde önde hayvancılık gelmektedir. Hayvancılıkta ise boynuzlar almak üzere geyik yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. Dağlık Altay’da bu alanda faaliyet gösteren çiftliklerde toplam 30 binden fazla Ren geyiği ile karaca mevcuttur. Yine ülkede bir milyona yakın koyun, 200 binden fazla keçi ve yaklaşık 80 bin at yetiştirilmektedir. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

90

91 Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Altay Cumhuriyeti son derece zengin kaynaklara sahiptir. Hidro-enerji potansiyeli 80 milyar KWt. Saat olarak hesaplanmaktadır. Sanayide ise önde gelen sektörler hafif sanayi ile gıda sanayisidir. Ekonomik Coğrafya Özellikleri Bayram Uguz

92 SORULAR Bayram Uguz

93 Başkenti Aşkabat’tır. Karakum çölü büyük yer kaplar
Başkenti Aşkabat’tır. Karakum çölü büyük yer kaplar. Doğal gaz bakımından zengindir. Nüfus artış hızı çok yüksektir. -Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Özbekistan B) Türkmenistan C) Kırgızistan D) Kazakistan E) Tacikistan Bayram Uguz

94 Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski SSCB’nin dağılmasından sonra tam bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? A) Kazakistan B) Özbekistan C) Azerbaycan D) Başkurdistan E) Kırgızistan Bayram Uguz

95 Yün ve astragan üretimi için dünyaca ünlü karakul koyunları
aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilmektedir? A) Türkmenistan B) Avustralya C) Cezayir D) Kanada E) Arjantin Bayram Uguz

96 A) Aral Gölü B) Baykal Gölü C) Van Gölü D) Issık Gölü E) Balkaş Gölü
Dünyanın ikinci büyük krater gölüdür. Kırgız Altayları üzerinde yer alır.Krater gölü olması sebebiyle suları sıcaktır.Sıcaklığını şiddetli kış mevsiminde bile muhafaza eder.1609 m yüksekliği ile, Güney Amarika’da yer alan Titicaca gölünden sonra, yükseklik ve sıcaklık bakımından dünyanın ikinci büyük gölüdür. -Yukarıda bazı özellikleri verilen göl, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Aral Gölü B) Baykal Gölü C) Van Gölü D) Issık Gölü E) Balkaş Gölü

97 batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
Kuzeyde Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde İran, Afganistan ve Pakistan, batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ne ad verilir? A) Doğu Asya B) Orta Doğu C) Okyanusya D) Orta Amerika E) Orta Asya Bayram Uguz

98 Türkmenistan’ın ………………. atları ve…………….koyunları dünyaca ünlüdür.
Ahal-Teke Karakul Bayram Uguz

99 çok yüksek sıradağların oluşu
Kırgızistan'da………………………….……………….. ve………………………………………..……………………… nedeniyle,karayolu ve demiryolu yapılamamaktadır. çok yüksek sıradağların oluşu sık sık şiddetli depremlerin meydana gelmesi Bayram Uguz

100 Dağlık Altay bölgesinin Türk tarihi açısından önemini yazınız.
Dağlık Altay’ın Türk tarihi açısından önemi bu bölgenin Türklerin ilk yurdu olmasından ileri gelmektedir. Birçok arkeolojik buluntuyla desteklenen bu husus ışığında bilim adamları yürüttükleri çalışmalarıyla eski Türk dönemi ile daha önceki Hun ve İskit-Sarmat dönemleriyle yakın bir ilişki içinde olduğunu da tespit etmiştir. Eski Türk dönemine ait birçok dikili taş, balbal, yazıt ve kaya resmi bulunmaktadır. Bayram Uguz

101 Türkmenistan’da sert ve karasal iklimin ortaya çıkmasının nedenini veya nedenlerini yazınız.
Ülke yüz ölçümünün büyük bir bölümü çöl oluşturması ve güneyden dağlarla çevrili olması. Bayram Uguz

102 KAYNAKÇA ÖZEY,R.(2010),Ülkeler Coğrafyası,Aktif Yayınları,İstanbul
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) KAYNAKÇA ÖZEY,R.(2010),Ülkeler Coğrafyası,Aktif Yayınları,İstanbul ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

103 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) KAYNAKÇA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) ( ) ( ) ( ) ( )

104 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (MECLİS BÜLTENİ Yıl :2006 Ay: Şubat Sayı:123) KAYNAKÇA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

105 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…
sosyalderslerim.blogspot.com Bayram Uguz


"Sosyalderslerim.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları