Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. ÖĞRENME STİLLERİ VE ÇOKLU ZEKA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". ÖĞRENME STİLLERİ VE ÇOKLU ZEKA."— Sunum transkripti:

1 . ÖĞRENME STİLLERİ VE ÇOKLU ZEKA

2 GELECEĞİN CAHİLİ, OKUYAMAYAN KİŞİ OLMAYACAKTIR. NASIL ÖĞRENECEĞİNİ BİLMEYEN KİŞİ OLACAKTIR. Alvin Toffler

3 Öğrenme stilimiz, yaşam boyu değişmez ama yaşamımızı değiştirir.
Öğrenme stillerini ilk defa 1960 Rita Dunn tarafından ortaya atıldı. 1993 yılında Rita Donn öğrenme stillerini her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar ile kullanmasının doğal olduğunu belirtmiştir.

4 Öğrenme stilleri; insan olmamızın en önemli çekirdeğini oluşturmaktadır; öğrenirken ve başkaları ile ilişkide bulunurken bizim benzer yönlerimizi ve bunun yanında kendimize özgünlüğümüzü ortaya koyar.

5 GÖRSEL: Görseller, özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masadan çalışamazlar, önce masayı kendilerine göre düzenlerler, hatırlarlar. Öğrendikleri konuyu gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

6

7 . Çalışacakları araçların yerlerini belirler ve araçların hep aynı yerde tutarlar.
. Çantaları ve dolapları her zaman düzenlidir. Defterlerinin köşelerini kıvırmazlar. . Evde büyükleri okulda öğretmenleri tarafından takdir edilirler.

8 A…10 Yaşında bir erkek çocuk. Ailenin iki çocuğundan biri
A…10 Yaşında bir erkek çocuk. Ailenin iki çocuğundan biri. Annesi görsel, babası kinestetik. Annesi her gün oynamaya giderken “üstünü kirletme” sözü ile evden çıkardığını anlatıyor. Annesi övgü ile A’nın asla üstünü kirletmediğini, onun tertemiz ve düzenli bir çocuk olduğunu anlatıyor.

9 A…nın oyuncaklarının hiç birisi ortada değil, oyuncaklarını sepetine bile koymuyor. Hepsi dolabın üzerinde annesiyle kararlaştırdıkları yerde ve hepsi orijinal kutularının içerisinde.

10 Misafir gelip de çıkarmak isterse;
Aynı anda 3 oyuncaktan fazlası ortaya çıkmıyor. Misafir gelip de çıkarmak isterse; ortalık karışıyor,diyerek buna izin vermiyor. Oyuncakla işi bittikten sonra mutlaka onu ilk günkü gibi itina ile kutusuna yerleştiriyor ve dolabın üzerindeki yerine koyuyor.

11 Görsel: * Görseller, düz anlatım yönteminden, öğretmenin ya da öğrencinin dersi anlatmasından yeterince yararlanamazlar. * Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka harita, poster, şema, grafik gibi görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir.

12 İŞİTSEL: Yabancı dil öğreniminde başarılıdırlar.
İşitseller, küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi,birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde başarılıdırlar.

13

14 Bir ve ikinci sınıflarda kendi kendileri ile konuşurlar.
Öğretmeni dinleyemezler. Gözle okuma çalışmalarında hiçbir şey anlamayabilirler. Bu nedenle kendi kulaklarının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda başarılıdırlar.

15 M… ABD’ye gider ve hemen okula başlamak zorunda kalır.
7 yaşındadır. Üç ay gibi inanılmaz derecede kısa bir sürede konuşmaya başlar. ABD’deki öğretmeni şöyle der : “Bu okuldaki 8 öğrencimden ikisi inanılmaz bir hızla konuşmayı öğrendiler. Birisi Meksikalı birisi de sizin oğlunuz. İtiraf etmeliyim ki ben böyle bir performans görmedim ama şunu da söylemeliyim; geldiklerinde sanki birbirlerini anlıyormuşçasına durmadan biri Türkçe diğeri İspanyolca konuşuyordu.Tüm teneffüslerde onları takip ettim; konuşmalar sürüp gitti. Sanırım konuşmaya karşı bu inanılmaz arzuları sayesinde bu kadar çabuk öğrendiler. Ama her ikisi de yazı konusunda gerekli performansa ulaşamıyorlar.”

16 KİNESTETİK/ Dokunsal:
Dokunsallar oldukça hareketli olurlar. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun süre oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmese sınıfta problem çıkarırlar. Bizim eğitim-öğretim sistemimizden kötü yönden etkilenirler ve genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler.

17 Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak-yaşayarak öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak olayların içinde yaşayarak çok daha iyi öğrenirler.

18

19 SONUÇ: Öğrenme stilleri, bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme sitillerini, öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm toplumun bilmesi gerekmektedir.

20 Tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece sitilleri bilmediği ve dikkate almadığı için öğrenemediği gerçeğinin bilinmesi gerekir.

21 ÇOCUĞUMU YENİDEN YETİŞTİRMEM MÜMKÜN OLSAYDI ...

22 Ona işaret parmağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine,
Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim

23 Onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım.
Hatalarını daha az düzeltir, Onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler,saat kısıtlamaları koymazdım. Daha bilgili olmaya çalışır, daha çok sevgi gösterirdim

24 Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum.
Ona karşı ciddi bir tavır içinde olmak yerine, Onunla oyun oynardım. Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim.

25 * Onunla daha az çekişir, ona daha çok sarılırdım.
*Önce benlik saygısı kazanmalarını sağlardım. *Sonra bir ev almaya çalışırdım. *Ona her zaman katı davranmaz *Onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. *Güç konusunda daha az ders verir, *Sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. Diane Loomans

26 ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKAYI ÖLÇMEK İÇİN KONTROL LİSTESİ
Dil Zekası: Kelimeleri doğru heceliyor. Dinlemeyi seviyor. ( Hikaye, öykü, radyo programları, televizyonda çizgi filmleri vs. ) Kelime hazinesi zengin Sözel iletişim gelişmiş

27 Mantıksal – Matematiksel Zeka:
·  Çevresindeki olaylar, kişiler ve cihazların çalışması ile ilgili sorular soruyor. ·  Zihinsel programları çabuk çözer. ·   Matematik dersinden zevk alır. ·   Bilgisayar oyunlarını oynamayı sever. ·    Satranç oyunlara ilgisi fazladır. ·    Bulmaca çözmeyi sever. ·    Soyut ve kavramsal düşünür. ·    Sebep-Sonuç ilişkilendirmesi iyi gelişmiş.

28 Uzaysal Zeka: · Görsel tasvirler yapar.
·  Harita, tablo ve diyagramları yorumlar. ·   Hayal kurar. ·   Sanat etkinliklerinden zevk alır. ·   Figürler çizebilir. ·   Film, slayt ve benzeri görsel sunuları izlemekten zevk alır. ·   Üç boyutlu yapılar kurabilir. . Resim ve yazılardan daha fazla anlam çıkarır

29 Bedensel Zeka: · Birden fazla sporla ilgilenir.
· . Taklit gücü fazladır.       . Eşyaları ayırma ve yeniden bir araya toplamayı sever. .Koşmak ve zıplamaktan zevk alır.

30 Müzikal Zeka: · Sesli düşünüler, Şarkı melodilerini hatırlar · Sesi güzel · Enstrüman çalar, koroda şarkı söyler. ·  Çevresel seslere çok duyarlı

31 . Bağımsızlık duygusu gelişmiş· . Kendisini iyi yönlendirebiliyor.
Öze Dönük Zeka: . Bağımsızlık duygusu gelişmiş·        . Kendisini iyi yönlendirebiliyor.       . Hissettiğini düzgün bir şekilde anlatır. . Kendine güveni fazladır.

32 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

33 METAFOR TEKNİĞİ

34 HİKÂYE ETME KARÜKATÜRÜZE ETME PALAVRA ATMA ABARTMA yaparak öğrenciyi konuya motive edip, tüm dikkatinin konu üzerinde yoğunlaştırılmasının sağlanarak, konunun kavranmasıdır.

35 Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu ve Almus Barajları,
ÖRNEK: Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan akarsular ve üzerindeki barajlarımız hangileridir? Yeşilırmak üzerinde; Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu ve Almus Barajları, Kızılırmak üzerinde Altınkaya Barajı vardır.

36 Öğrenciler bu barajları kavrayarak öğrenmeleri için; barajlar hakkında küçük hikayeler, masallar
oluşturarak konuyu kalıcı hale getirebilirler. Ör:Suat ve Hasan Uğurlu barajlarına niçin bu isimler verildiği öğrenciye anlatıldığında bu barajları hiçbir öğrenci unutamayacaktır.

37 Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu isimli bayan ve bay mühendislerin baraj yapımı sırasında barajda iş kazası ile yaşamlarını yitirmeleri sonucu bu iki baraja bu ailenin ismi verilmiştir.

38 TEMATİK ÖĞRETİM TEKNİĞİ

39 TEMATİK ÖĞRETİM TEKNİĞİ:
Konu merkezli öğretim tekniğidir. Birkaç grubun konuyu çeşitli yönleri ile; drama, şiir, masal, öykü, slogan yazma, reklam, kavram haritaları, piknik çantası oluşturma ve resim vb. etkinliklerle ortaya koymasına tematik öğretim tekniği denir. Öğrenciler; *Drama tekniğini kullanarak, hangi durumlarda ne yapmaları gerektiğini yaşayarak öğrenirler. *Etkili ve akıcı konuşarak, yaratıcı yeteneklerini ortaya koyarlar. *Şiir okuyarak dilini kullanır ve ifade etme yeteneğini geliştirerek, topluluk karşısında rahat konuşma, sunma ve kendine olan özgüveninin rahatlığını yaşarlar.

40 - Hikâye ederek konuyu hayallerinde oluştururlar.
- Masal anlatarak konu ile olan bağı ortaya koyarlar. - Hikâye ederek konuyu hayallerinde oluştururlar. - Kavram haritaları kullanarak konunun kavranmasına yardımcı olurlar. -Resim okuma tekniğini kullanır ve yaptığı resmi sınıfa sunarken dilini kullanırlar. Tematik öğretim tekniği sosyal bilgiler derslerinin sunumunda çok geniş olarak kullanılmalıdır.


". ÖĞRENME STİLLERİ VE ÇOKLU ZEKA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları