Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGARA ve ÇOCUK SAĞLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGARA ve ÇOCUK SAĞLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SİGARA ve ÇOCUK SAĞLIĞI
Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız IV.SİGARA veya SAĞLIK SEMPOZYUMU 1 Nisan 2011 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Tı Fakültesi Onkoloji Araştırma Merkezi Sigara Savaş Grubu Üyesi

2 Solunum Sistemine Dumanlı Darbe
Çocukların maruz kaldığı sigara dumanının akciğer fonksiyonlarını bozduğu ve astıma yol açtığını gösteren çok sayıda araştırma vardır. Bu zararların intrauterin dönemde başladığı ve tüm yaşam boyunca solunum sistemi üzerine olumsuz etkilerini devam ettirdiği ispatlanmıştır. Ailelerin ve adölesanların sigara dumanının son derece zararlı olduğu konusunda eğitilmeleri gereklidir. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde işyerlerinde uygulanmakta olan önlemlerin ve yasal düzenlemelerin gebelerin dumana maruz kalmalarına engel olduğu gösterilmiştir. Carlsen KH, Carlsen KC. Respiratory effects of tobacco smoking on infants and young children. Respir Paediatr Rev Mar;9(1):11-9; quiz Epub 2008 Feb 1. Stick S. The effects of in-utero tobacco-toxin exposure on the respiratory system in children. Curr Opin Allergy Clin Immunol Oct;6(5):312-6.

3 Solunum Sistemine Dumanlı Darbe: (Benim Annem Bunu Bana Yapmaz)
484 aile ve çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında hırıltılı solunum sıkıntısı 2 misli fazla görülmüş. Anne gebelikten sonra da çocuğun yanında sigara içmiş ise bu risk yaklaşık 3 misli artmış. Bu çalışmada, gebelikte ya da sonrasında, annelerin çocuklarını sigara dumanına maruz bırakmalarının zararlı etkilerinin baba etkisinden daha fazla olduğu gösterilmiş. Jurado D, Muñoz C, Luna Jde D, Muñoz-Hoyos A. Is maternal smoking more determinant than paternal smoking on the respiratory symptoms of young children? Respir Med Sep;99(9): Epub 2005 Mar 23.

4 Bebeğinizin Anne Karnında Gelişimine ve Solunum Sistemine Dumanlı Darbe Yapmayınız!
Gebelik sırasında sigaraya maruz kalan annelerin çocuklarında, çok düşük doğum ağırlığı yanında, ileriki yaşamlarında astım görülme ihtimalinin belirgin olarak arttığı gösterilmiştir. Bjerg A, Hedman L, Perzanowski M, Lundbäck B, Rönmark E. A Strong Synergism of Low Birth Weight and Prenatal Smoking on Asthma in Schoolchildren. OLIN Studies, Department of Medicine, Sunderby Central Hospital of Norrbotten, Luleå, Sweden

5 Sigara, Solunum Sistemine Dumanlı Darbedir: Çocuklarda Astım ve Sık Tekrarlayan Otit, Sinüzit Yapabilir! Rusya’da 5951 çocukta doğmadan önce ve sonrasında maruz kaldıkları sigara dumanı etkisi araştırılmış; Prenatal olarak maruz kalanlarda 2 misli astım, postnatal maruz kalanlarda ise yaklaşık 1.5 misli üst solunum yolu infeksiyonu saptanmış Jaakkola JJ, Kosheleva AA, Katsnelson BA, Kuzmin SV, Privalova LI, Spengler JD. Prenatal and postnatal tobacco smoke exposure and respiratory health in Russian children. Respir Res Mar 28;7:48. Institute of Occupational and Environmental Medicine, University of Birmingham, Birmingham, UK.

6 Anneler Kadar Babalar da Önemli: Dikkat: Sigara Dumanı Çocuklarda Lösemi Yapabilir!
Çalışmalar annelerin gebelikte içtikleri sigaranın zararlarına odaklandığı halde, pek çok araştırma lösemi, astım gibi hastalıklar açısından, babaların sigara içmesinin de en az anneler kadar önemli olduğunu göstermiştir. Chang JS. Parental smoking and childhood leukemia. Methods Mol Biol. 2009;472: Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, CA, USA.

7 Anneler Kadar Babalar da Önemli: Dikkat: Sigara Dumanı Çocuklarda Lösemi Yapabilir!
Babaların prekonsepsiyon zamanında içmiş oldukları sigaranın etkisi ile çocuklarında, çocukluk çağı lösemilerinin görülme ihtimalini yaklaşık 4 misli artırıyor. Chang JS, Selvin S, Metayer C, Crouse V, Golembesky A, Buffler PA. Parental smoking and the risk of childhood leukemia. Am J Epidemiol Jun 15;163(12): Epub 2006 Apr 5. School of Public Health, University of California, Berkeley, CA , USA. Sorahan T, McKinney PA, Mann JR, Lancashire RJ, Stiller CA, Birch JM, Dodd HE, Cartwright RA. Childhood cancer and parental use of tobacco: findings from the inter-regional epidemiological study of childhood cancer (IRESCC). Institute of Occupational Health, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham

8 Sigara Dumanı Çocuklarda Lösemi Yapabilir!
Benzen maddesinin AML geliştirebildiği bilinmektedir. Sigara dumanında BENZEN bulunmaktadır. Sigara dumanın özellikle AML gelişimini belirgin olarak artırma sebebi içerisinde yer alan Benzen maddesine bağlanmaktadır. Korte JE, Hertz-Picciotto I, Schulz MR, Ball LM, Duell EJ. The contribution of benzene to smoking-induced leukemia. Environ Health Perspect Apr;108(4): Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC , USA.

9 Sigara Dumanı Çocuklarda Lösemi Yapabilir ve Genotoksiktir!
Pek çok çalışmada, annelerin gebeliği sırasında ya da sonrasında içtiği sigara dumanına maruz kalan çocuklarda lösemi-lenfoma ve beyin tümörü sıklığı 2 misli olarak saptanmıştır, ancak bu riskin babaların sigara içmesiyle daha da artmış olduğunu gösteren çalışmalar da vardır. Sigaranın genotoksik olduğu da gösterilmiştir. Tüm anne ve baba adaylarının mutlaka bu bilgilere ulaşmaları ve sigara içmeyi bırakmaları sağlanmalıdır. Sasco AJ, Vainio H. From in utero and childhood exposure to parental smoking to childhood cancer: a possible link and the need for action. Hum Exp Toxicol Apr;18(4): Unit of Epidemiology for Cancer Prevention, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France.

10 Anneler Kadar Babalar da Önemli: Dikkat: Sigara Dumanı Çocuklarda Lenfoma Yapabilir!
Çocukluk çağı lösemileri ve beyin tümörleri yanında lenfomalarının da babaları prekonsepsiyon döneminde sigara içen çocuklarda 2 misli görüldüğünü gösteren çalışmalar vardır. Boffetta P, Trédaniel J, Greco A. Risk of childhood cancer and adult lung cancer after childhood exposure to passive smoke: A meta-analysis. Environ Health Perspect Jan;108(1): International Agency for Research on Cancer, Lyon, France.

11 Çocuklukta Sigara Dumanı: İleride Akciğer Kanseri Riski
Pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın da akciğer kanser riskine yol açtığı gösterilmiştir. Ancak 25 yaş altında sigara dumanına maruz kalan kişilerde akciğer kanser riski yaklaşık 1.5 misli daha yüksek bulunmuş. Asomaning K, Miller DP, Liu G, Wain JC, Lynch TJ, Su L, Christiani DC. Second hand smoke, age of exposure and lung cancer risk. Lung Cancer Jul;61(1): Epub 2008 Jan 8. Department of Environmental Heath (Environmental and Occupational Medicine and Epidemiology Program), Harvard School of Public Health, Boston, MA 02115, United States.

12 Sigara ve Dumanı Çocuklarda İnflamatuar Barsak Hastalıklarını Artırmaktadır!
Sigara içme oranının çok yüksek olduğu Kentucky de 10 yaşından itibaren sigara içen çocuklarda “Ülseratif kolit” sıklığının, prenatal dönemde sigara dumanına maruz kalan çocuklarda ise “Crohn hastalığı”nın arttığı gösterilmiştir. Mahid SS, Minor KS, Stromberg AJ, Galandiuk S. Active and passive smoking in childhood is related to the development of inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis Apr;13(4): Price Institute of Surgical Research and Section of Colorectal Surgery, Department of Surgery, University of Louisville School of Medicine, Louisville, Kentucky 40292, USA.

13 Çocukta Sigara: Tüm Bağımlılıklara Davetiye
Erken yaşta sigara kullanımı, alkol ve ilaç kullanımı gibi bağımlılık tehlikelerini de birlikte getirebilir. Annenin eğitim düzeyi arttıkça ve sosyo ekonomik düzey arttıkça sigara ve alkol kullanımının azaldığı gösterilmiştir. Melotti R, Heron J, Hickman M, Macleod J, Araya R, Lewis G. Adolescent Alcohol and Tobacco Use and Early Socioeconomic Position: The ALSPAC Birth Cohort. Pediatrics Mar 14. [Epub ahead of print] School of Social and Community Medicine, University of Bristol, Bristol, United Kingdom. Sigara, Alkol ve İlaç bağımlılıkları sağlık sistemindeki sistem yetersizliklerinden kaynaklanır. Özellikle adolesanların sigara alışkanlıklarını önlemek odak noktası olmalıdır. Baler RD, Volkow ND. Addiction as a systems failure: focus on adolescence and smoking. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Apr;50(4): Epub 2011 Jan 26. National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD.

14 Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan*, Betül Ulukol** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3) (2010) Amaç: İlköğretim öğrencileri arasında sigara kullanımının sıklığını saptamak, sigara kullanımına yol açan sosyokültürel faktörler ile öğrencilerin bu konudaki tutumlarını belirlemek, sigaranın sağlığa zararları ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve çocuk hekimi ve öğrencilerin katıldığı sigara karşıtı farklı eğitim modellerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya 7., 8. ve lise 1. sınıfta okuyan 391 öğrenci alınmıştır. İlk önce sigara içme deneyimi ve sıklığı belirlenmiştir. Sosyodemografik faktörlerin ve öğrencilerin sigara içmesini etkileyeceği düşünülen faktörlerin incelenmesi için durum saptama anketi yapılmıştır. Daha sonra müdahale olarak sigara karşıtı eğitim amacıyla iki farklı program uygulanmıştır. İlk olarak çocuk doktoru tarafından sigaranın zararları ile ilgili seminer verilmiş ve ardından ergenler arasında gönüllüler belirlenerek sigaranın zararları ve kullanımının engellenmesi konusunda akran eğitimi yapılmıştır. Müdahalelerin etkisinin değerlendirilebilmesi için her iki program sonrasında öğrencilerin bilgi ve tutumlarını saptamak üzere anketler uygulanmıştır.

15 Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan*, Betül Ulukol** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3) (2010) Bulgular: Öğrencilerin %7,7’si sigara içmektedir ve %12,8’i en az bir kez sigara içmeyi denemiştir. Yaşla birlikte sigara içme sıklığı da artmaktadır. Sigara içen öğrencilerde alkol kullanma sıklığı daha fazladır. Eğitim modelleri uygulanmadan önce sigara içtiğini belirten 30 öğrenciden üçü (%10) eğitim semineri sonunda, dördü de (%14,8) akran eğitimi sonunda sigara içmeyi bırakmıştır. Akran eğitimi sürecinde öğrencilerin bilgi düzeylerinin arttığı ve sigaranın sağlık üzerine etkisi konusunda daha çok bilinçlendiği görülmüştür. Sonuç: Halen okullardaki eğitim programları kapsamında verilen eğitim seminerlerine ek olarak akran eğitimi uygulaması ve okullarda sigara karşıtı ekiplerin oluşturulması her iki programın da etkinliğini artıracaktır

16 Sonuç olarak; SİGARA VE DUMANINA MARUZ KALMAK ÇOCUK SAĞLIĞINI İLERİ DERECEDE TEHDİT ETMEKTE, ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA YOL AÇAMAKTA VE ÖMÜR BOYU YAŞAM KALİTESİNİ BOZMAKTADIR ACİLEN ÇOCUKLARIN SİGARA DUMANINA YA DA SİGARAYA MARUZ KALMALARI ÖNLENMELİDİR!

17 Teşekkürler…

18 Teşekkürler…

19 Teşekkürler…


"SİGARA ve ÇOCUK SAĞLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları