Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Malign Mezotelyoma da kanser belirteçlerin rolü: Retrospektif bir çalışma Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Malign Mezotelyoma da kanser belirteçlerin rolü: Retrospektif bir çalışma Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi,"— Sunum transkripti:

1 Malign Mezotelyoma da kanser belirteçlerin rolü: Retrospektif bir çalışma Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Osman Evliyaoğlu, Mehmet Küçüköner, Mehmet Ali Kaplan, Halide Kaya, Mehmet Kabak, Abdurrahman Şenyiğit.

2 GİRİŞ Malign Mezotelyoma (MM) ülkemizin bazı bölgelerinde özellikle çevresel asbest ve erionit teması nedeniyle sık görülmektedir Tümör belirteçlerinin yeri henüz tam olarak belirlenememiştir. Genellikle tümöre spesifik olmamaları ve benign hastalıklarda hatta sağlıklı kişilerde yüksek değerlerde saptanabilmeleri kullanımlarını kısıtlamaktadır

3 AMAÇ MM hastalarında karsinoembriyonik antijen (CEA)
karbonhidrat antijeni 15-3 (CA 15-3) karbonhidrat antijeni 19-9 (CA 19-9) karbonhidrat antijeni 72-4 (CA 72-4) karbonhidrat antijeni 125 (CA 125) alfa-fetoprotein (AFP) bir tümör belirleyicisi olarak tanı değerinin retrospektif olarak araştırılması amaçlandı

4 GEREÇ VE YÖNTEM Dicle Üniversitesi hastanesinde takip edilen ve dosya kayıtlarında kanser belirteçleri sonuçları olan toplam 30 MM (20 plevral ve 10 peritoneal) hastasının dosyaları retrospektif olarak incelendi. CEA, CA 15-3, 19-9 CA 19-9, CA 72-4, CA 125 ve AFP sonuçları dosyalardan alındı.

5 BULGULAR Hastaların yaş ortalaması 54,6 ± 13,9 yıl
22 hastada (% 73) çevresel asbest teması pozitifti Çevresel asbest temas süresi ortalaması 23 yıl

6 BULGULAR Histopatolojik tip olarak; 17 hasta (%57) epitelyal
5 hasta (%16) sarkomatöz 8 hasta (%27) tip tayini yapılmamıştı

7 BULGULAR Ortalama semptom süresi 5,15 ay En sık saptanan semptomlar
nefes darlığı % 63 kilo kaybı % 56 göğüs ağrısı % 50

8 BULGULAR 20 plevral MM hastasının
7 (% 35) plevral sıvı sitolojisi pozitif Toplam 18 hastaya operatif 12 hastaya ise non-operatif yöntemlerle tanı konmuştu. Hastalarda en sık sağ taraf tulumu (11 hasta) saptandı.

9 BULGULAR Ortalama CA125, CEA ve CA15-3 düzeyleri laboratuar normal değerlerine göre yüksek bulundu. Diğer belirteçlerin ortalama seviyeleri ise MM hastalarında normal düzeylerinde saptandı

10 BULGULAR Tablo 1. Hastaların tümör belirteç düzeyleri

11 TARTIŞMA Bir çalışmada MM hastalarında CA 125 düzeyi yüksek bildirilmiştir Creaney J, Chest. 2007: Diğer çalışmalarda da CA125 MM hastalarında özelliklede tümör yükü yüksek hastalarda yükseldiği bildirilmiştir Hedman M, Anticancer Res 2003, Kebapci M, Eur Radiol 2003, Simsek H, Tumour Biol 1996 Ülkemizde yapılan bir çalışmada akciğer kanserli hastalarda CA-125 düzeyinin yüksek olduğu bildirilmiştir Kararmaz E, İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2010

12 TARTIŞMA Plevral sıvılarda yapılan bir çalışmada malign kaynaklı sıvılarda ortalama CEA seviyesi 28,86 ng/ml olarak saptanmıştır Borazan A, Solunum Hastalıkları 2001 Çeşitli torasik kanserlerin değerlendirildiği bir çalışmada CEA seviyesi 2.54 olarak saptanmıştır Koçer B, Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Bu çalışmada ortalama CEA seviyesi 4,99 ng/ml idi ve ılımlı olarak yükselmişti.

13 Bu çalışmada ise CA 15-3 seviyesi 36,47 U/mL olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA Bir çalışmada malign kaynaklı sıvılarda ortalama CA 15-3 seviyesi 108,55 ± 150,43 U/mL olarak saptanmıştır Borazan A, Solunum Hastalıkları 2001 Toraks kanserlerini araştıran bir çalışmada ortalama CA 15-3 seviyesi olarak bulunmuştur Koçer B, Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Bu çalışmada ise CA 15-3 seviyesi 36,47 U/mL olarak saptanmıştır.

14 SONUÇ MM hastalarında tümör belirteçlerinin rolü ile ilgili çalışmaların sayısı azdır. Bu hastalarda bu belirteçlerin tanı, prognoz ve tedavi takiplerindeki değerlerinin saptanması için geniş serili ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.


"Malign Mezotelyoma da kanser belirteçlerin rolü: Retrospektif bir çalışma Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Cengizhan Sezgi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları