Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATA-ARIZA ARAMA Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATA-ARIZA ARAMA Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir."— Sunum transkripti:

1 HATA-ARIZA ARAMA Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.
Bunu yapabilmek için, önsezi ve araştırıcı çalışmaya dayanan bir arıza teşhis işleminin takip edilmesi gereklidir. Düzce M.Y.O.

2 Arıza teşhisinin aslı mantıktır.
Sağlıklı bir arıza tespiti ve giderilmesinde genellikle şu altı adım takip edilmelidir. 1.ADIM Delilleri Toplamak 2.ADIM Delilleri Analiz Etmek 3.ADIM Arıza Yerini Belirlemek 4.ADIM Arıza Sebebini Belirlemek ve gidermek 5.ADIM Arızayı Tamir Etmek 6.ADIM Sistemi Kontrol Etmek Düzce M.Y.O.

3 Yukarıdaki işlem sırası takip edilir ve 6 adım mantıklı bir sırada birbirine bağlanırsa, arıza belirleme ve giderme işlemine temel oluşturur. Düzce M.Y.O.

4 Bir arıza veya bozukluk, bir elemanın veya sistemin normal olarak yapması gereken fonksiyonu, öngörülen bir verimde yerine getirememesi olarak düşünülür. Düzce M.Y.O.

5 Arızalı bir sistem incelendiğinde, ilk teşhis genellikle doğrudur.
Müşteri yada kullanıcı, genel bir kural olarak teknik eğitim görmüş bir kimse değildir. Arızalı bir sistem incelendiğinde, ilk teşhis genellikle doğrudur. Buna rağmen, yetersiz delillerle sağlam bir teşhis yapılamaz. Müşteri veya kullanıcıya sistematik şekilde sorular yöneltilmesi ve “ne olduğu” konusunda onun kendi kelimeleriyle açıklama yapmasına fırsat vermek, bu işlemin önemli bir parçasıdır. Düzce M.Y.O.

6 Kullanıcıya özel sorular sorularak ve cevaplar dikkatli şekilde dinlenerek, kullanıcının cihaz veya ekipmanın “normal” fonksiyonunun ne olması gerektiğini bilip-bilmediği belirlenmeye çalışılır. Sonraki adım, bütün çalışma şekillerinde komple sistemin denenmesi olmalıdır. Sadece arıza ile ilgisi olmayan, sistemde bulunabilecek diğer arızalar de giderilmelidir. Düzce M.Y.O.

7 Özet olarak, deliller şu yollarla toplanır.
1- Kullanıcıya sorular sorularak. 2- Cihaz/sistem gözlenerek ve test edilerek. Sistematik bir arıza teşhis işleminde sonraki adım elde edilen delillerin analiz edilmesi olmalıdır. Düzce M.Y.O.

8 Delillerin analizi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak yapılır.
Ne olması gerektiği konusundaki bilgilerimiz. (normal fonksiyon) Ne olduğu konusundaki gözlemlerimiz. (elde edilen fonksiyon) Ne olacağı konusunda kullanıcının beklediği (kullanıcının beklentileri) Düzce M.Y.O.

9 Sonuçta elde edilen deliller, iki başlık altında toplanır.
NORMAL ANORMAL ……………… ……………………. Düzce M.Y.O.

10 İnceleme işlemi zorunlu olarak “normal” fonksiyonun tanımına bağlıdır.
Fonksiyonel bir sistemin normal çalışması sistemde bulunan elemanların sağladığı “çıkış” seviyelerinin kabul edilebilir olması ile ölçülür. Cihaz çıkışı için kabul edilebilir seviyeler, cihazı dizayn eden tarafından belirlenir. Burada, genellikle küçük sapmalar için toleranslar da dikkate alınır. Düzce M.Y.O.

11 Bu tanımlama kabiliyeti sadece aşağıdaki iki yolla kazanılabilir.
Elde edilen delillerin analiz edilmesinin amacı, “normal” çalışmadan bir sapmanın tanımlanmasıdır. Bu tanımlama kabiliyeti sadece aşağıdaki iki yolla kazanılabilir. a) üreticinin talimatlarını okuyarak, b) Pratikte doğru çalışmayı gözleyerek. Düzce M.Y.O.

12 Elde edilen deliller analiz edildiğinde ve olması gerekenle halihazırdaki çalışma karşılaştırıldığında kullanıcının davranışı da hesaba katılmalıdır. Çünkü “arıza” kullanıcı talimatlarının yanlış okunmasından kaynaklanmış olabilir. Düzce M.Y.O.

13 Bu aşamada arızalı kısım veya kısımların sınırlarını belirlemek için daha detaylı testlerin yapılması gerekir. Anormal çıkıştan başlanıp geriye doğru gidilerek inceleme yapılır ve ilk ulaşılabilir test noktasına kadar ilerlenir. Eğer bu noktada yapılan test normal ise bu durumda arıza bu nokta ile anormal çıkış arasında aranmalıdır. Düzce M.Y.O.

14 Eğer test noktası anormal bir okuma veriyorsa, sistem boyunca normal bir noktaya ulaşıncaya kadar daha geriye gidilir. Bu iki nokta arasındaki sistemle girişlerin hepsi kontrol edilmeli ve aynı şekilde testin normali gösterdiği yere ulaşıncaya kadar geriye doğru incelemeye devam edilmelidir. Düzce M.Y.O.

15 Bu işlem arızalı kısmın sınırlarını belirleyecektir.
İnceleme bu sınırlar içinde arızalı çıkışa ve ileri doğru devam ettirilerek arıza yeri bulunabilir. Düzce M.Y.O.

16 Arıza yeri bulunmasında faydalı bir
yaklaşım “yarıya ayırma” metodudur. Önce arızalı kısmın ortasında bir test noktası bulunur ve bir deneme yapılır. Eğer deneme normal sonuç veriyorsa, arıza arızalı çıkışa doğru olan bir yerde olmalıdır. Düzce M.Y.O.

17 Eğer deneme anormal bir sonuç veriyorsa arıza, biraz daha geridedir;
“yarıya-ayırma” arızalı eleman veya kısım sistemden izole edilinceye kadar devam ettirilir. Düzce M.Y.O.

18 Eğer arıza hemen ortaya çıkmışsa genellikle bir sebebi vardır.
Bu sebep giderilmedikçe arıza devam edecektir. Bu zaman kaybına ve üzüntüye sebep olur. Bazen bir arızaya, sistemdeki veya çevresindeki herhangi bir şey veya kötü çalıştırma sebep olabilir. Düzce M.Y.O.

19 Bazen de hatalı üretim ya da elemanın kendi çalışması arızaya yol açabilir.
Belki de bu eleman kullanılmakta olduğundan başka bir işi yapmak üzere dizayn edilmiştir. Sebep ne olursa olsun arızanın kendi kendine bir daha tekrarlayıp tekrarlamayacağı belirlenmelidir. Düzce M.Y.O.

20 Ekonomik şartlar ve pahalılık arıza sebebine müdahale edilmemesini gerektirse bile, pek çok durumda sebep belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Düzce M.Y.O.

21 Belki de tüm işlemin en kolay olanıdır.
Üreticinin talimatlarına başvurulması gerekir. Arızalı elemanın yerine mümkün olduğunca birebir aynı özelliklerde olan sağlamı kullanılmalıdır. Düzce M.Y.O.

22 Aynı eleman bulunmadığında yerine kullanılan devre elemanının özelliklerinin arızalı elemanı karşılayıp-karşılamadığı, elemanların veri sayfalarından (data sheet) araştırılmalıdır. Düzce M.Y.O.

23 Komple sistem bütün çalışma seçeneklerinde normal olarak çalıştığından emin olmak için bir kere daha test edilmelidir. Bu son adım çok önemlidir. Çünkü incelemeler herhangi bir şekilde etkilenmiş olabilir. Ancak bu testide başarılı şekilde tamamladıktan sonra sistemin arızasız olduğunu belirleyebilirsiniz. Düzce M.Y.O.

24 Teknik servis elemanının sadece arızalı bir parçayı veya arızalı bölgeyi değil; sistemi bir bütün olarak düşünmesi gereklidir. Bakım ve onarımını yapmış olduğu cihazın tüm yanlarını gözden geçirmeli ve sistematik olarak çalışma şeklini izlemelidir. Düzce M.Y.O.

25 Pratik tecrübeler arttıkça, arıza teşhis işlemleri teknik elemanın tabii davranışı haline gelir.
Teknik eleman, zamanla arızaları hızla analiz etme alışkanlığı kazanacaktır. Düzce M.Y.O.


"HATA-ARIZA ARAMA Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları