Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğal Seleksiyon ile Evrim Teorisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğal Seleksiyon ile Evrim Teorisi"— Sunum transkripti:

1 Doğal Seleksiyon ile Evrim Teorisi
Evrimsel Analiz syf: 73-96

2

3 Yaprağı geniş olanlar seçilerek
Çiçek gelişiminin baskılanması ile (avrupa kuzeyinde) Farklı bir seçim ile (İtalya’da) Yabani hardal (Brassica oleracea) bitkisi İÖ 6. yüzyılda yaprakları daha genişçe olanları insanlar tarafından yapay seçilim yolu ile ayıklanarak “kale” olarak bilinen arkaik kıvırcık lahana elde edilmiştir. İS 1. yüzyıla gelindiğinde körpe yaprakların kümeler oluşturduğu yer lahanaları çiftçiler tarafından ayıklanıp bu kez bildiğimiz lahana mutfağımıza girmiştir. 15. yüzyıla kadar insanoğlu lahanayı bu biçimiyle tüketmiş ve bu dönemde muhtemelen Avrupa’nın kuzeyinde karnabahar, güneyinde İtalya’da ise brokoli ayıklanmıştır. Bu nedenle bilim insanları brokoliyi Brassica oleracea varyete italica olarak isimlendirmişlerdir. Yani İtalya’da geliştirilen çiçek gelişimi baskılanmış bir çeşit yabani hardal. 18. yüzyılda da Belçika’da aynı bitkinin bu kez kökleri irileştirilmiş ve Brüksel lahanası türetilmiştir. Günümüzde bazı biyoloji bölümlerinde, ziraat fakültelerinde öğrencilerden ödev olarak değişik lahana tipleri yetiştirmesi istenebilmektedir. Yani çocuklara şimdi eve git, bize biraz daha sıcakta yetişebilen, daha iri yapraklı güzel bir lahana yap bakalım denir. Talebe de çaresiz gider, yapabilirse sınıfını geçer.

4 Var olmak için Savaşım

5 En İyi Uyum Yapan Hayatta Kalır

6 Güçlü Zayifi ezer (!)

7

8 Genetiksel Ölüm Üreme çağına varmadan yada herhangi bir nedenle üreyememiş bireylerin ölümü Bir birey ne kadar uzun yaşarsa yaşasın eğer döl vermemiş ise evrimsel açıdan hiçbir öneme sahip değildir.

9 Doğal Seçilim = Çeşitlilik +Üreme Başarısı +Kalıtım

10 Doğal seleksiyon Üreme çağına kadar yaşama olasılığı
Üreme Başarısı (verdiği döl sayısı) Daha büyük üreme başarısı, daha çok sayıda geni gelecek kuşaklara iletmenin dolaylı bir yoludur.

11 Popülasyonları oluşturan bireyler arasında çeşitlilik vardır.
Seçilim fenotipler arasında olur ancak eğer bu fenotiplerin genotipleri arasında bir farklılık yoksa seçilimin evrimsel bir etkisi yoktur.

12 Bazı bireyler hayatta kalmak ve üremek bakımından diğerlerine göre daha başarılıdırlar.
Çevre, popülasyonların sınırsız gelişimini destekleyemez. Bu yüzden popülasyondaki bireylerin tümü üreme potansiyellerinin tamamını kullanamaz.

13 Kalıtım Böceğin daha fazla yavru oluşturmasına olanak sağlayan kahverengi renk, daha avantajlı bir özelliktir ve popülasyon içinde giderek yaygınlık kazanacaktır. Eğer bu süreç böyle devam ederse, popülasyondaki tüm bireyler sonunda kahverengi olacaktı Sonuç: Hayatta kalmasında avantaj sağlayan özellik eğer üreme başarısını da etkiliyor ise populasyon içerisinde bu özelik giderek yaygınlaşacaktır. Eğer üreme başarısını etkilemiyor ise bu özellik evrimleşemez.

14 Doğal seleksiyon, ekosistemin veya türün neye ihtiyacı olduğunu bilmez.

15 Ön Uyum Genler değişim geçirir, bireyler değişir, türler evrilir.

16

17 Yönlendirilen Seçilim (Orthogenezis)
Büyük çevresel değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

18 Çevresel Kirlilik ile Değişen Seçilim

19 Eohippus Orthogenesis- senozoik eosen dönemi atların atası ile günümüzdeki atın karşılaştırılması. Kedi büyüklüğünde ön patisinde dört, arka patisinde üç ayak parmağına sahiptir.

20 Eohippus

21 Mesohippus 30 milyon yıl önce. Oligosen. Çoban köpeği büyüklüğünde. Ön arka üç ayak parmağı.ancak ortadaki parmak yanlardan daha büyüktür..

22 Mesohippus Yönlendirilmiş seçilimin devam etmesi için pozitif seleksiyon baskısının devam etmesi gerekmektedir. Miyosen dönemindekiler ise koyun büyüklüğünde. Yan dallar arasında bugünkü atın bulunduğu dal sadece iyi uyum sağladığı için hayatta kalmıştır.

23 Doğal seleksiyon Mükemmelliğe Yol Açmaz

24 Gambusia affinis

25 Avantajın ötesine geçmek
İki Boynuzu arasındaki mesafe : 3,6 metre yıl önce İrlanda’da soyu tükenmiştir. Böylesine cüsseli boynuzların yararı olabilir miydi? Dev Geyiğin soyunun tükenmesinin nedeni olabilir mi?

26 Smilodon

27

28 Dengelenmiş Seçilim Var olan gen havuzu korunmaktadır.
Dengeli bir çevre Dengeli bir populasyon

29 60 milyon yıldır çok az değişikliğe uğramıştır.
Oldukça yavaş hareket etmesine karşın başarılı ölü taklidi sayesinde var olma savaşını kazanır. Yüksek üreme yeteneği vardır. Her çeşit besinle beslenir

30 3500-5500 gr arasında doğum dengelenmiştir.

31 Dallanan Seçilim UYUMSAL AÇILIM
Bir canlı grubu, fiziksel ve kimyasal koşulları farklı olan yeni ortamlara yayılıp oralarda yaşama şansını bulursa uyumsal açılım meydana gelir.

32 Dinazorların yok olması memelilerin boş kalan ekolojik nişleri doldurmasına olanak vermiştir.

33 Divergent

34 Konvergent

35 Avantajın ötesine geçmek
İki Boynuzu arasındaki mesafe : 3,6 metre yıl önce İrlanda’da soyu tükenmiştir. Böylesine cüsseli boynuzların yararı olabilir miydi? Dev Geyiğin soyunun tükenmesinin nedeni olabilir mi?

36 Kalıtım Böceğin daha fazla yavru oluşturmasına olanak sağlayan kahverengi renk, daha avantajlı bir özelliktir ve popülasyon içinde giderek yaygınlık kazanacaktır. Eğer bu süreç böyle devam ederse, popülasyondaki tüm bireyler sonunda kahverengi olacaktı Sonuç: Hayatta kalmasında avantaj sağlayan özellik eğer üreme başarısını da etkiliyor ise populasyon içerisinde bu özelik giderek yaygınlaşacaktır. Eğer üreme başarısını etkilemiyor ise bu özellik evrimleşemez.

37 Boynuzlar vücut boyutu ile orantılı bir şekilde büyümemektedir.
Boynuzlar başta yararlı olmasına karşın büyümeleri yani seçilimi devam etmişti Boynuzlar vücut boyutu ile orantılı bir şekilde büyümemektedir. Seçilim vücut boyutunun büyümesini destekler nitelikteydi. Önceleri ölüm nedenini bir salgın olduğu düşünüldü. Büyük vücudun sağladığı yarar dezavanatajı kapıyordu. Büyüyen vücudunun avantajlarını boynuzların dezavantajı kapadığında artık seçilimin yönlenmesi durmalıydı.

38 Peki ya boynuzlar sadece güçlü silahlar değilse?

39 Boynuzlar, eskiçağ şövalyelerinin görkemli takıları gibi erişkin erkek geyik ve antilopların soylu görünüşlerine katkıda bulunuyorsa, kısmen bu amaca yönelik olarak değişiklik geçirmiş olabilir.

40 Yüksek Statü ve dişilere erişim sağlayan bu özellik üreme başarısını arttırmıştır. Ancak bu dönemde meydana gelen iklimsel değişim sonucunda artan ormansal alana uyum sağlayamamış olması nedeniyle nesli tükenmiştir.

41 Evrimsel değişimin bir etkeni olan Doğal seleksiyon ne ölçüde tek başınadır?
Organizmaların bütün özellikleri uyarlanma olarak görülmek zorunda mıdır?

42 Giriş bölümünün sonunda:
“ İnancım odur ki, doğal seçilim değişimin tek aracı olmasa da, başlıca aracıdır.” Ulaştığım sonuçlar sonuçlar son dönemde ortaya yanlış konduğu için ve türlerin değişmesini tek başına doğal seçilime atfettiğim bildirildiği için şunu hatırlatmalıyım.

43 Her bir vücut parçası, her bir işlev bir uyarlanma yani daha iyi bir organizmaya yol açan seçilimin ürünüdür. Doğa yanlış iş yapmaz Her zararlı olarak gördüğümüz özellik bizim yanlış bilgimizin bir yansıması olabilir. (Bilimsel Tartışmaya kapatmış olur)

44 Organizmalar bütünleşik sistemlerdir ve bir bölümdeki uyarlanmaya yönelik değişim, başka özelliklerde uyarlanma dışı değişimlere yol açabilir Seçilimin etkisi altında belirli bir rol için inşa edilmiş bir organ daha pek çok seçilime bağlı olmayan işlevi yerine getirebilir.

45 Eşeysel Seçilim

46 Eşeysel Seçilim Erkeklerin dişiye ulaşmak için giriştikleri yarışma ile dişilerin kendilerince yaptıkları seçim

47 Doğal seçilim sadece çiftleşme amaçlı değil , bir yaşama savaşıdır
Dişinin seçimi kavramının üstüne gereğinden fazla değinilmektedir İşleyişi ile ilgilisiz pek çok özelliğin gelişmesine neden olur

48 “Sizden ayrı düşüncede olmak bana üzüntü veriyor, sürekli kendimden kuşkuya düşüyorum. Korkarım ki birbirimizi hiçbir zaman anlayamayacağız.” “ Eşeysel seçilim konusunda huzursuzluk geçirdiğimi duymak hoşunuza gidecektir. Bu sabah sevinç içerisinde size doğru kolan vurdum; akşam kendi, eski konumuma – korkarım ki bir daha hiç ayrılmayacağım konumuma geri dönmüş bulunmaktayım. ”

49

50

51


"Doğal Seleksiyon ile Evrim Teorisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları