Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VOP VELİ ORYANTASYON PROGRAMI Eylül 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VOP VELİ ORYANTASYON PROGRAMI Eylül 2012"— Sunum transkripti:

1 VOP VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 10-14 Eylül 2012

2 DERS –12 13 EYLÜL 2012 VELİ ORYANTASYON PROGRAMI
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 13 EYLÜL 2012

3 MÜFREDATIN UYGULANMASINDA VELİNİN ROLÜ

4 uzun soluklu bir süreç…
Çeşitli değişkenlerin yer aldığı eğitim-öğretim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Özellikle eğitim öğretimde hiçbir şey sabahtan akşama, akşamdan sabaha birden değiştirilemez.

5 değişmeyen tek şey değişimin kendisidir…
Arzu edilen değişimlerin ve kazanımların elde edilebilmesi için yoğun bir emek ve uzun bir zaman gerekir. Eğitimin bitmeyen bir süreç olduğunu kabul edersek, anne–babaların velisi bulundukları çocukları ile geliştirecekleri olumlu etkileşim ve paylaşım ortamını geliştirmek oldukça önemlidir.

6 velilik çok önemli bir rol…
Velilerin çocuklarının eğitimlerinde yer alması durumunda öğrencilerin okulda daha iyi performans gösterecekleri açıktır. Bu nedenle, çocuklarının öğrenmesini desteklemede velilerin önemli bir rolü vardır. Program okul dışı etkinliklerle aileyi de öğretimin bir parçası yapmayı hedeflemektedir.

7 velilik çok önemli bir rol…
Velilerin programda önerilen ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarındaki gelişimi izlemeleri kolaylaşacak. Aile katılımı, okulun ve eğitimin önemli olduğu mesajını vererek çocuğun okula istekli bir biçimde devam etmesine, benlik saygısının yükselmesine ve okula yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur.

8 anne ve babalar kendilerini sürekli geliştirmeli
Dolayısıyla anne-babalar insanlar arası etkileşim konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bundan hareketle öğrencilerin eğitimleri konusu ele alınır alınmaz karşımıza aynı zamanda anne -baba eğitimi konusu da çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin davranışlarının değişmesinde aile eğitimi, okulda verilen eğitimden daha da önemlidir.

9 çocuklarınız robot değil…
Anne babalar çocuklarının ilgi ve yeteneklerinden çok hayal ettikleri modele uygun bir çocuk yetiştirme çabası içindedirler. Bu amaçla da çocukların kapasitelerini aşarak yüksek bir beklenti içinde onları eğitmeye çalıştıkları, böylece bazı pedagojik yanlışlıklar yaptıkları görülür.

10 iyi iletişim kurun… Anne- babaların çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri, kendi kendini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve kendileriyle barışık, girişimci, problem çözme becerisine sahip birer birey olmalarını sağlayabilmeleri, öncelikle onları tanımaları ve onlarla sağlıkla bir iletişim kurmalarıyla mümkün olacaktır.

11 çocuğunuzun feneri olun…
Öğrenci kültürel ve toplumsal etkinliklere, bir yetişkinin kılavuzluğunda katılır. Dolayısıyla yetişkin ve öğrenci arasında, usta çırak ilişkisine benzer bir ilişki ortaya çıkar. Bir yetişkin olarak veli öğrenciyle girdiği problem çözme diyaloglarında öğrenciye rehberlik yapar.

12 destekçi olunuz… Bu katılım yol gösterici, olası çözüm yollarını düşündürücü, araştırmaya yöneltici, farklı konularla ve bilgilerle bağlantı kurmaya teşvik edici sorularla öğrencinin bizzat kendi ödevini ve öğrenmesini tamamlamasını sağlayıcı sorularla olmalıdır.

13 Çocuğunuzun sorularına asla direkt cevap vermeyiniz…
Sorular bir madendeki vurulan kazmalara benzer. Her bir soru madencinin değerli madene ulaşmasına götüren yol gibi, sorulan her bir soruda öğrenciyi bilgiye kendi kendine götüren araçtır. Bu süreçte öğrenci sadece bilgiye ulaşmaz aynı zamanda kendi bilgisini kendisi inşa ettiği için düşünme becerisi de gelişir.

14 diyalog içinde olun… Veli çocuğuyla girdiği yapıcı diyaloglarla onun sosyal ve duygusal gelişimine de katkıda bulunmuş olur.

15 bilgi teknoloji çağı… Değişen programlarla birlikte, okul yaşantıları ve gerçek hayat durumları arasındaki ilişkiler kuvvetlendirilmiş,öğrenmelerde velinin rolü de artmıştır.

16 öğrenme sadece okulda olmaz…
Bu yeni anlayışın savunduğu temel özelliklerden biri de öğrencinin okul dışı öğrenmelere de ihtiyaç duyduğunu kabul etmesidir.

17 okul-ev dışında da bir hayat var…
Bu bağlamda baktığımız zaman öğrenci okul dışı öğrenmelerinde ona rehberlik edebilecek bir çevreye ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin çevresinde ulaşabilecekleri en yakın kişiler de ebeveynleridir.

18 çocuğunuzla iyi diyalog kurun…
Öğrenci kültürel ve toplumsal etkinliklere, bir yetişkinin kılavuzluğunda katılır. Bir yetişkin olarak veli, öğrenciyle girdiği problem çözme diyaloglarında öğrenciye rehberlik yapar.

19 okul-öğrenci-veli iş birliği…
Eğitim-öğretim işinin bir ekip çalışması olduğunu, bu ekipte önemli bir rolü olan aileler, üzerlerine düşen görevi doğru yerine getirmeleri gerektiğini algılayarak, ''Ailelerin görevinin, çocuklarının proje ve performans ödevlerini bizzat yapmak değil, onlara rehberlik etmek.” olduğu bilincine varmalıdırlar.

20 kendinizi geliştirin…
Veliler, eğer çocuklarının öğreneceklerini uygulayan, günlük sorunlarının çözümüne transfer edebilen, yaratıcı, üretici ve eleştirel düşünebilen bireyler olmalarını istiyorlarsa, kendilerini geliştirmeli, tüm bu zorluklara direnmeli ve daha gelişmiş bir ülke için bilinçli bir şekilde çaba göstermelidirler.

21 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir.

22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAZILI DERS SAYISI İKİ VE AZ OLANLAR EN AZ 1 ÜÇ VE ÜÇTEN FAZLA OLANLAR EN AZ 3 YAZILI YAPACAKLARDIR. PROJE YILDA EN AZ 1 PROJE ÖĞRENCİNİN İSTEDİĞİ DERSTEN PERFORMANS ÖDEVİ HER DÖNEM HER DERSTEN EN AZ 1 PERFORMANS ÖDEVİ VERİLİR DERS İÇİ PERFORMANS NOT: 1,2 ve 3.sınıflarda yazılı sınav yapılmamaktadır.

23 1-PROJE GÖREVİ… Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da ayni derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin gözetiminde gerçekleştirilir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.

24 1.Sınıf örnek proje ödevi
İÇERİK SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER HAZIRLAMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR Hayat Bilgisi 1. Sınıf Araştırma İnceleme 1 ay Değerlendirme Ölçeği Sevgili öğrenciler, Sizden bu ödevinizde Atatürk’le röportaj yapmanız istenmektedir Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak Öncelikle Atatürk’e ait resimler incelemeniz, Atatürk’le ilgili anıları araştırmanız ve son olarak yaptığınız hayali röportajı sınıfta sunum yapmanız gerekmektedir YÖNERGE: 1. (Grup çalışması mı bireysel çalışma mı?)………………………………………….... 2.Atatürk hakkında bilgi edinin. 3.Atatürk hakkında resimleri inceleyin. 4.Atatürk'le ilgili anıları araştırın. 5.Bunun için internetten, dergi ve kitaplardan araştırma yapabilirsiniz. 6Atatürk'le ilgili sorular hazırlayıp cevaplarını yazın. Bunu yaparken ilginç sorular ve cevaplar bulmaya çalışın. 7.İsterseniz Atatürk'ün bir anısını oyunlaştırıp katabilirsiniz. 8.Bütün bunları yaptıktan sonra öğretmeninizden gün belirlemesini ve yaptıklarınızı oynamak istediğinizi belirtin. 9.Günü geldiğinde dramanızı hazırladığınız gibi oynayarak bizlere Atatürk'le ilgili ilginç anıları yaşatın.

25 1.Sınıf örnek proje ödevi (devamı)
YÖNERGE: (DEVAMI) 10.Bulduğunuz bütün dokümanları, resimleri, internet adreslerini, incelediğiniz kitapların isimlerini bir rapor haline getirip dosya ile öğretmeninize vereceksiniz. Bu dosyanın içinde projeyi yaparken neler yaptığınızı da yazınız. 11.Sunumunuz bittikten sonra arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin sorabileceği sorulara hazırlıklı olun. 12.Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız. 13. (Çalışmanın sunulacağı zaman)………………………………………………

26 değerlendirme ölçeği Öğrencinin Adı Soyadı : …………………………………………..
No : ………………………………………….. Sınıfı : Teslim Tarihi : DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Çok İyi (4) İyi (3) Orta (2) Zayıf (1) Puan Farklı kaynaklardan bilgi derleme Farklı kaynaklardan resim inceleme Atatürk'le ilgili ilginç anılar bulma Atatürk'e ilginç sorular sorma ve cevabını Atatürk'ün ağzından verme Kendine düşen görevi yerine getirme Gününde projeyi sunma Anıyı eğlenceli, doğru bir biçimde sunma Arkadaşlarından ve öğretmeninden gelen soruları cevaplama Proje raporunu yazım kurallarına göre yazıp sunma Kaynak belirtme

27 proje örneği…

28 2-PERFORMANS ÖDEVİ… İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 35. maddesine göre "Her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar." denilmektedir.

29 performans ödevi… a.Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yasamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.

30 performans ödevi… b.Not çizelgesinde performans ödevlerine ait sütun sayısı üç olarak belirtilmesine rağmen, üçten fazla ya da daha az sayıda performans ödevi verilebilir. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.

31 performans ödevi… c.Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, ayni konu baslığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir. ç.Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.

32 performans ödevi… d.Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

33 Performans ödevi NASIL hazırlanır?
Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir. Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur. Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır.

34 Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:
Hazırlanacak Raporun İçeriği: *Performans ödevi kapak sayfası *Dersin adı *Ödev konusu *Beklenen performans *İçindekiler *Ödev planı (gerektiğinde) * Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller * Tablolar ve grafikler * Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler) * Kaynakça

35 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Performans ödevleriniz aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirilecektir.

36 örnek performans ödevi…

37 3-DERS İÇİ PERFORMANS a)Öğrencilerin ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere katılımları, derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla is birliği içerisinde çalışmaları, Sınıf içi tartışmalara katılımları gibi durumlar dikkate alınır. b)Öğretmenler, öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirirken gözlem formları, Kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olan aracı kullanırlar.

38 ders içi performans c)Bu araçların, her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen gerekli gördüğü etkinliklerden sonra ve ünite / tema sonlarında kullanır. ç)Ders içi performanslara ilişkin puanlar belirlenirken yukarıda sözü edilen araçlar kullanılarak verilen puanların aritmetik ortalaması alınıp dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.

39 Öğrenci çalışmalarının toplanması (öğrenci ürün dosyası)
Öğrencilerin sınıf içi ve performans görevi olarak yaptıkları resimleri, hikayeleri, günlükleri, harita, grafik vb etkinlikleri bir arada topladıkları dosyadır.

40 öğrenci ürün dosyası Çocuğun çalışmasına sürekli bir bakış, büyüme grafiği gelişimi görmeyi sağlar. Çocuğun becerisini test skorlarıyla değil çeşitli kanıtlara yönelik ölçme fırsatı yaratır.

41 öğrenci ürün dosyası Öğrenciler çalışmayı anlamlı, anlaşılır ve amaçlı olduğunda sürdürür. Çocuklar yaptıklarıyla benzeri şeyleri dikkatli kontrol etmek çocuğa bireysel bir bakış ve öğrenen bir çevre sağlar.

42 öğrenci ürün dosyası a.Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç ders alanına İlişkin çalışmaların toplandığı dosyadır. b.Öğrenci ürün dosyaları, 1–5. sınıflarda öğrencilerin farklı derslere ilişkin çalışmalarını İçine alan tek bir ürün dosyası olarak hazırlanır.

43 öğrenci ürün dosyası c.Öğrenci ürün dosyası, hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir. d.Öğrenci hangi derslerden ürün dosyası hazırlamış ise o derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınır.

44 MÜFREDATTA KİTAPLAR… Yeni müfredatla; her derse ait, birisi ders birisi de çalışma kitabı olmak üzere iki çeşit kitap hazırlanmıştır.

45 müfredatta kitaplar… Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencileri ders kitaplarındaki bilgilere yani programın kazanımlarına adım adım ulaştırmaktadır. Ayrıca; çalışma kitaplarındaki etkinlikler, bilgileri kalıcı hale getirme konusunda da gerekli tekrarlarla donatılmış durumdadırlar.

46 ÖNERİLER… Bu düzey belirlenirken öğrenci velisi; aşağıda sorulan sorulara vermiş olduğu cevaplarla öğrencisiyle ne kadar ilgilendiğini basitçe test edebilir.

47 TEST ZAMANI… *Okul aile birliği toplantısına katıldım mı ? *Veli toplantısına katıldım mı? *Öğrencimin okulunun telefonunu biliyor muyum? *Öğrencimin öğretmeninin telefonunu biliyor muyum? *En az haftada bir öğrencimin okuluna gidiyor muyum?

48 Bu soruları çoğaltmamız mümkündür.
test zamanı… *En az haftada bir öğrencimin öğretmeni ile görüşme yaptım mı? *Öğrencimin ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? *Öğrencimin arkadaşlarını tanıyor muyum ? Bu soruları çoğaltmamız mümkündür.

49 ÖNERİLER… Bu sorulara velinin verdiği cevap sayısı öğrencisinin öğretmeni ile işbirliği düzeyini de ortaya çıkarır. Bu nedenle öğretmen öğrencinin velisinden öğretme ortamında öğrencinin öğrenebilmesi için işbirliği bekler.

50 öneriler… Okuma-yazma için;
Öğrencinin, okulda günlük olarak yaptığı çalışmaların velilerce kontrol edilmesi, Yapılan çalışmaların benzerlerinin tekrar ettirilmesi, Tekrarlarda asla kendi yol ve yöntemlerini kullanmaması,

51 öneriler… Çocukların sınıfta görmediği ses, hece, kelime ve cümlelerden farklı sesler (harfler) öğretilmeye kalkışılmaması. En önemli desteğin, öğretmenin sınıf içinde öğrettiğinin dışında öğretim yol ve yöntemleri aramamak olduğunun unutulmaması !

52 öneriler… Ürün dosyası için;
Veli çocuğunun ürün dosyası hazırladığı sürede her türlü desteği vermelidir, Öğrenme – öğretme sürecini dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Gerektiğinde çocuğunun çalışmalarına yardımda bulunmalıdır,

53 öneriler… Ürün dosyası için;
Öğrencilerin hazırladığı dosyanın içindekiler kısmına bakması, Öğrenci ürün dosyasına koyulmuş çalışmalar hakkında konuşması, Çalışmalara yönelik olarak çocuklarıyla; a - Bana neler yaptığını anlatır mısın ? b - Bu çalışma hakkında ne düşünüyorsun? c - Bu çalışmayı yaparken neler öğrendin? d - Bu çalışmaları yaparken en çok nerelerde zorlandın? gibi yansıtıcı öğrenme sorularını sorarak bilgi paylaşımını yapması, Dönem içinde gönderilmiş formları doldurmaları, Gerektiğinde bazı çalışmaların birlikte yürütülmesi.

54 ÖRNEK GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI…
I.SINIFLAR GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI PROGRAMA UYMA SAATLERİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR 18.00’den 18.50 kadar YEMEK VE DİNLENME ( Okul kıyafetlerini değiştirme, aile bireyleriyle sohbet, yemek, çalışma masasının hazırlanması) 18.50’dan 19.05’a kadar OKULDA İŞLENEN DERSLERİN TEKRAR EDİLMESİ, YAPILAN ETKİNLİKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 19.05’den 19.40’a kadar ÖDEV SAATİ ( Ders çalışma-Yazılı ödev) 19.40’dan 20.10’a kadar DİNLENME(TV seyretme, bilgisayar oynama, satranç oynama, araştırma yapma vb.) 20.10’dan 20.40’a kadar DERS ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLMESİ(Yarınki derslere hazırlık)-(Ekstra çalışma; işlenen konularla ilgili tekrar yapma, zihinden problem çözme.vb.) 20.40’dan 21.00’a kadar 21.00’den 21.30’e kadar AİLE KİTAP OKUMA SAATİ 21.30’den 21.40’a kadar UYKUYA HAZIRLIK-YATIŞ(pijamanın giyilmesi,dişlerin fırçalanması,ayakların yıkanması) HAYDİ ÇOCUKLAR, PLANLI ÇALIŞMAYA VAR MISINIZ? ÖĞRETMENİNİZ SİZLERİ ÇOK SEVİYOR. NOT: Sayın veli, hazırlanan bu program, hafta içi günler için hazırlanmıştır. Program saatlerini kendi aile durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuzun programa uyması ileriki yıllarda planlı çalışmasına alışması açısından önemlidir.

55 çocuğun çalışmalarını sürekli bilgisayar ortamında yapmayın…

56 sonuç olarak… Hepimizin ortak amacı geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmektir. Bu konuda mazeret üretmeyi bırakıp hem okul yönetimi hem öğretmen hem de veli olarak çocuklarımız için işbirliğinin düzeyini artırmamız gerekmektedir.

57 sonuç olarak… Değerli Veliler, Okullar sizleri beklemektedir. Öğretmeni eğitim ortamında yalnız bırakmayın. Unutmayın öğretmen sadece sizlerin çocuklarınızı ama sadece sizlerin çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor.

58 sonuç olarak… Geleceğimiz, umutlarımız olan çocuklarımızın, ilmin ışığında Atatürk’ün çizdiği çağdaş yolda yüreklice yürüyebilmesi için hepimizin sorumlulukları olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

59 Özlü söz… “İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” General George S. Patton

60 VELİ ORYANTASYON PROGRAMI
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 3.GÜN EĞİTİM SONU


"VOP VELİ ORYANTASYON PROGRAMI Eylül 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları