Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU"— Sunum transkripti:

1 MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU
Baro SENİN! Tercih SENİN! 2013 Ankara Barosu GENEL KURUL: SEÇİM: Saat: YER: Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu Adayımız İlkeler Meseleler Görüşler Projeler Av. Alpaslan SUCU Milliyetçi Avukatlar Grubu Ankara Barosu Başkan Adayı MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU SEÇİM PROGRAMI

2 ADAYIMIZ

3 Alpaslan SUCU; 1975 yılında Sivas’ta doğdu.
İlk, orta ve lise tahsilini Adıyaman’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.’nde Avukat, Müşavir Avukat ve Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana yeniden serbest avukatlık yapmaya devam etmektedir. 2012 yılında Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun Ankara Barosu Başkan Adayı olarak seçime katılmıştır. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

4 İLKELER

5 GÜCÜN DEĞİL, HAKKIN VE HAKİKATİN VEKİLLERİYİZ!
İLKELER; Devletin üç ana kuvvetinden biri olan yargının etkin, hızlı ve adil bir biçimde işlemesi, toplumun her ferdinin adalet ve güven duygusunu hissetmesi bakımından önemli olup, aynı zamanda gerçek bir demokrasinin ve toplumsal huzurun da ön şartıdır. Avukatlar, savunma hakkının temsilcisi ve mahkemelerin temel süjelerinden biri olarak; yargının işleyişinde, adaletin tevziinde ve dolayısıyla sağlıklı bir sosyal yapının oluşturulmasında hayatî fonksiyonlar üstlenmektedir. Bu hayatî fonksiyonların icrasında rol alan ve avukatların meslekî örgütlenmesi olan barolar; gerek avukatlık mesleğinin, gerek adalet hizmetlerinin, gerekse bütün ülkenin sorunları hakkında hukukun, vicdanın, millî ve insanî değerlerin sözcülüğünü yapmak ve bu minvalde bir tavır sahibi olmak durumundadır. Barolardan beklenen duruş bu olmakla beraber günümüzde baroların, avukatların sorunları ve memleketin meseleleriyle gerektiği gibi ilgilenemediği, şahsî veya siyasî çıkarların pençesinde pasifleştirildiği ortadadır. Mevcut durumun bilincinde olan Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak, Ankara Barosu’na gerçek bir “baro”dan beklenen tavrı kazandırmak için yola çıktık! Masumiyet karinesi ve şüphenin sanık lehine yorumlanması, ceza hukukunun en temel ilkeleridir. Ne var ki, bugün için toplumda, haksız yere tutuklanma ve yargılanmadan suçlu sayılma endişesi yaygınlaşmıştır. Tüm bunlar, toplumda adalete olan güven duygusunu yok olma noktasına getirmiştir. GÜCÜN DEĞİL, HAKKIN VE HAKİKATİN VEKİLLERİYİZ!

6 Milletimizin Hukukunu İlelebet Muhafaza ve Müdafaa Edeceğiz!
İLKELER; Milliyetçi Avukatlar olarak biz, yargı erkinin bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanılmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Adil yargılanma ve savunma hakkının kutsallığından taviz vermemek için yola çıktık! Temel insan haklarını ve katılımcı demokrasi idealini özümseyen grubumuz, bu kavramların terör ve bölücülüğe perde olarak kullanılmasına asla müsaade etmeyecektir. Terör ve şiddet yöntemleri ile bölücü ve hain emellerini dayatanlara, bu dayatma taleplerin müzakereye açılmasını isteyerek sözde çözüm arayanlara, bu yöntem ile gerçekte ülke ve milletimizin bölünmesini isteyenlere, açılım masallarıyla Milletimizi aldatmaya çalışanlara, korku ve sindirme ile toplumu kendi görüşleri doğrultusunda yargı yolu ile dönüştürmeye çalışanlara, mahkemelerimizin Türk Milleti adına karar verdiğini ve gelecekte de Türk Milleti adına karar vermeye devam edeceğini haykırmak için yola çıktık! Devletimizin bekasına, milleti ile birlikte bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ilke ve inkılâplarına, Milli ve manevi değerlere bağlı; Hukukun üstünlüğü ile Hak ve Hürriyetlere riayet eden, tam bağımsız, demokratik Hukuk Devleti gibi grubumuzun varlık nedeni olan temel ilkelerde, açıkça TARAF olduğumuzu ve bu yolda, her birimizin yıkılmaz bir kale olduğunu göstermek için yola çıktık! Milletimizin Hukukunu İlelebet Muhafaza ve Müdafaa Edeceğiz!

7 MENFAATTE DEĞİL, “DEĞERLERDE” BİRLEŞTİK!
İLKELER; Kuvvetler ayrılığı, iktidarın tek elde toplanmasını ve devletin yozlaşmış bir zulüm aracına dönüşmesini engelleyen en önemli prensiplerden biridir. Bu doğrultuda, özellikle yargı erkinin yasama ve yürütmeden ayrılması ve tam manasıyla bağımsız olması gerekir. Ne yazık ki Türkiye’de yargı, her dönemde yasama ve yürütmeyi elinde bulunduran iktidarlarca baskı altına alınmaya çalışılmış, adaletin tecelligâhı olan mahkemeler siyasî ihtiraslara râm edilmiş, hukukun ve hukukçunun izzeti örselenmiştir. Maalesef son dönemde yürütmenin baskısı yine artmış, siyasi iktidarı elinde bulunduranların keyfi uygulamaları yargıyı da etkilemiştir. Kimilerinin ayağına hâkim götürülmüş, çadır kurularak yargılama yapılmış, kimileri de hapishanelerde yargılanır hale gelmiştir. Yargı bağımsızlığının yılmaz savunucuları olduğumuz için yola çıktık! Sonuç olarak; dünyadaki konjonktürel gelişmeler, ülkemize yönelik projeler ve bu projelerin uygulanmasında yargıya biçilen rol nedeniyle avukatlık mesleği köklü sorunlarla karşı karşıyadır. Bu meselelerin çözümü “MİLLİ ŞUUR VE DURUŞ” gerektirmektedir. Milliyetçi Avukatlar Grubu, bu şuur ve duruşa, sahip tek gruptur. MENFAATTE DEĞİL, “DEĞERLERDE” BİRLEŞTİK!

8 MESELELER

9 Gecikmeyen, Tarafsız ve Bağımsız Yargı, İDEALİMİZDİR!
MESELELER; CMK müdafiliği görevini üstlenen meslektaşlarımıza zaten çok cüzî olan ücretleri zamanında ödenmemektedir. Avukatların soruşturma dosyalarını vekâletname olmaksızın inceleme hakkı uygulamada ortadan kaldırılmıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın vekâlet ücretleri konusunda olumlu herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Avukatlık mesleğinin toplum nezdinde itibar ve imajı gün geçtikçe aşınmaktadır. Yeni yasalar, mesleğimizde mevcut sorunları kat kat artıracak hükümler ihtiva edebilmekte, ancak barolar bu düzenlemelere karşı gerekli ve yeterli direnci ortaya koymamakta ya da koyamamaktadırlar. Kanun yapma sürecine baroların etkin katılımı sağlanamamaktadır. Bu da avukatlık mesleğinin gereklerinin kanunla korunmaması, dikkate alınmaması sonucunu doğurmaktadır. Öyle ki, vekâlet ücretleri yönünden kazanılmış haklar dahi, yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılmaktadır. Milliyetçi Avukatlar Grubu, bütün meslekî sorunlarımızın farkındadır. Grubumuz, bu sorunların çözülmesi için Ankara Barosu’nu öncelikle etkin ve tavır sahibi bir baroya dönüştürecek, kamuoyu nezdinde avukatların sesini en etkili biçimde duyuracaktır. Geliştirdiği öneri ve projelerle, hem mesleğimizin hem de ülkemizin meseleleri hakkında, Ankara Barosu’nu fikrine başvurulur ve sözü dinlenir bir otorite hâline getirecektir. Gecikmeyen, Tarafsız ve Bağımsız Yargı, İDEALİMİZDİR!

10 Alpaslan SUCU; Mesleğin itibarını korumak ve arttırmak,
Meslektaşlarımızın meslekle ilgili meselelerini çözmek, Hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi güçlendirmek, Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını savunmak, Kimler tarafından yapılırsa yapılsın yargının ele geçirilmesine ve siyasi iktidarların organı haline getirilmesine, aynı zamanda milletin iradesini hiçe sayan illegal ve gayrimeşru her faaliyete karşı çıkmak, Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını önlemek, Bir yandan muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefinden taviz vermeksizin diğer yandan milletimizin ve devletimizin menfaatlerini hukuk alanında ve demokratik yollarla korumak için, Milliyetçi Avukatlar Grubu adına Ankara Barosu Başkanlığı’na aday olmuştur.

11 GÖRÜŞLER

12 YARGI, HÜR İRADE İLE TECELLİ ETMELİDİR!
GÖRÜŞLER; Adalet Bakanı ve müsteşarı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinden çıkarılmalıdır. Cumhuriyet Savcıları, duruşma salonunda mahkeme heyetinin yanında değil, savunma makamının karşısında yerini almalıdır. Sanık ve avukatı da yan yana oturmalıdır. Hakimler ile Savcıların meslek sınavları, eğitimleri, lojmanları ve faaliyet gösterdikleri binaları ayrılmalıdır. Bazı mahkeme ve savcıların yetkileri, “özel yetki” adı altında arttırılmış iken, yapılan düzenleme ile “özel yetkili mahkemeler” kaldırılmış, “yetkisi özel mahkemeler” getirilmiştir. Muallak kavramlara dayanan yetkilerin keyfi biçimde uygulanması halinde, haksız gözaltı ve tutuklamalara sebep olunacağı, savunma hakkının kısıtlanacağı ortadadır. Bu anlamda hürriyetleri genişletmesi gereken CMK, hürriyetleri kısıtlamıştır. Bu sebeple, özellikle hürriyeti tahdit eden tedbirler konusunda, savcıların ve mahkemelerin yetkilerinin muallâk kavramlar veya varsayımlar yerine, TCK’nda belirtildiği üzere net biçimde düzenlenmesi gereklidir. YARGI, HÜR İRADE İLE TECELLİ ETMELİDİR!

13 Kamu ve Kurum Avukatlarının Sorunlarına Sahip Çıkacağız!
GÖRÜŞLER; Kamu avukatları, çalıştıkları dönemde ve emekli olduklarında yargı mensuplarına kıyasen çok düşük maaş almaktadırlar. Kamu avukatlarına, diğer yargı mensupları ile orantılı maaş hakkı tanınmalıdır. Kamu avukatlarının, takip ettikleri işlerin büyüklüğü ile aldıkları maaş arasındaki derin uçurum dikkate alındığında, hukuki sorumluluk sigortaları devlet tarafından yapılmalıdır. 659 sayılı KHK ile hukukçu olmayan hukuk müşavirlerine, idareyi yargı nezdinde temsil yetkisi ve vekalet ücreti alma hakkı tanınmıştır. Bu düzenlemeye tamamen karşıyız. Kamu ve kurum avukatlarının mesleki denetimlerinin, meslekten kişilerce yapılması gerekir. Kamu avukatlarının barolara kayıtları mecburi olmalı, aidatları devlet tarafından karşılanmalı, böylece baro üyesi avukatlar ile eşit imkanlara sahip olmaları sağlanmalıdır. Kamu ve Kurum Avukatlarının Sorunlarına Sahip Çıkacağız!

14 HUKUKA VE DEMOKRASİYE TARAF OLACAĞIZ!
GÖRÜŞLER; Müvekkil ile avukatları arasında geçen savunma görevi kapsamındaki telefon görüşmeleri kesinlikle dinlenmemelidir. Dinlendiği tespit edildiğinde, dinleyenler hakkında ağır müeyyideler uygulanmalıdır. Soruşturmanın gizliliği kararlarının, gözaltı ve yakalama işleminden sonra, sınırlı süre ile verilmesi ve süre bittikten sonra uzatılmaması gereklidir. Hukuk eğitimindeki niteliksel sorunların avukatlık mesleğine birebir yansımasını engelleyebilmek için, merkezi sistemle avukatlık stajına kabul sınavı yapılmalıdır. Hakim ve savcılık mesleğine geçiş için, belirli bir süre avukatlık yapmış olmak şartı zorunlu hale getirilmelidir. Mütekabiliyet esasına riayet edilmeksizin, yabancı avukatlık şirketlerinin ülkemizde faaliyette bulunması ve şubeler açması teklifine kesinlikle karşıyız. Bir meslek örgütü olduğu ve her türlü siyasi görüşten üyeye sahip bulunduğu asla unutulmaması gereken baromuz, herhangi bir siyasi partinin sözcüsü olmaktan çıkarılmalı, politik anlamda bağımsız ve tarafsız, hukuktan ve demokrasiden yana bir baro meydana getirilmelidir. HUKUKA VE DEMOKRASİYE TARAF OLACAĞIZ!

15 “Milleti millet yapan düşünce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir. Milliyetçilik, millî benlik, millî birlik, millî ahlâk, millî ekonomi, uygarlık ahlâkı, millî duygu ve insanî duygunun birleşmesinden meydana gelmiştir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

16 PROJELER

17 Sosyal meselelerde SORUMLU Baro;
Terör mağduru şehit aileleri ve gazilerimiz için, “ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ MERKEZİ” kurulacak, danışmanlık hizmetinin yanı sıra, şehit aileleri ve gazilerimizin mağduriyetleri ile ilgili haklarını elde edebilmek amacıyla açacakları davalar baromuz avukatları tarafından takip edilecek, dava harç ve masrafları baromuzca karşılanacaktır. Kadınlar ve çocukların haklarını olması gerektiği gibi koruyacağız. Nüfusumuzun %12’sini oluşturan engelliler ve yaşlılarımız için de, haklarını korumaya yönelik merkezler kurulacaktır. “ENGELSİZ HAYAT MERKEZİ” kurularak, engelli yurttaşlarımızın hukuki sorunlarına doğrudan çare aranacaktır. Engelli meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın meslek hayatı ve kent yaşamı içindeki haklarının savunulması amacıyla bir sivil toplum inisiyatifi oluşturulacaktır. Engelli avukatların faaliyetlerini en etkin şekilde yapacakları ortamı sağlamak için, baro ve adliye binalarında gereken düzenlemeler yapılacaktır. Nafaka alacaklarının icra yoluyla tahsili usulü hakkında düzenleme yapılarak, hem alacaklıların hem de vekillerinin yaşamakta oldukları ciddi problemlerin ortadan kaldırılması için çalışma yapılacaktır. İnsan Hakları Merkezi sadece bir kesimin değil, tüm mağdurların meselelerini sahiplenecektir. Kamu veya sivil otoritelerce gerçekleştirilecek insan hakları ihlallerinde, önleyici rol üstlenilecektir. “Terörü Savunanların” Değil, Şehit ve Gazilerimizin Yanındayız!

18 Faaliyetleri denetlenebilir, ŞEFFAF Baro;
Baro gelirleri, amacına uygun ve azami bir hassasiyetle harcanacak, israf niteliğindeki lüzumsuz ve lüks harcamalardan kesinlikle kaçınılacaktır. Harcamalarda önceliğimiz, üyelerin mesleki gelişim ve donanımlarına yönelik ÜCRETSİZ EĞİTİM faaliyetleri olacaktır. Sırf yönetimin reklamını içeren ve baro bütçesinden karşılana gelen israf niteliğindeki yayın ve faaliyetlere son verilecektir. Gider kalemleri içerisinde yer alan ve lüks sayılabilecek tüm harcamalar iptal edilecektir. Baromuzun ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını piyasa şartlarına göre, en uygun fiyatla ve en iyi kalitede karşılamak üzere, matbaalarla anlaşma yapılacaktır. Avukat odalarındaki fotokopi ücretlerinde indirim yapılacaktır. Hâlihazırda haftalık olarak baro web sayfasında yayınlanan mali bültendeki gider kalemleri mevcut uygulamadan farklı olarak, bilişim teknolojisinden de istifade edilerek, okuyan her üyemizin içeriğini anlayabileceği derecede detaylı olarak izah edilecektir. Üyelerimizin Hakkını Gözeteceğiz, Her Türlü İsrafa Son Vereceğiz!

19 Mesleki meselelere DUYARLI Baro;
Mesleğe yeni başlayan avukatlardan üç yıl boyunca baro aidatı alınmayacaktır. Baro giriş keseneği ve baro aidatı, diğer baroların belirledikleri miktarlar ve üyelerimizin genel ödeme güçleri dikkate alınarak, makul seviyelere İNDİRİLECEKTİR. Mesleğe yeni başlayanlar ve bürosunu yenilemek isteyenler için; büro ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bankalarla işbirliğine gidilerek, uygun ödeme şartlarıyla kredi alabilmeleri sağlanacaktır. Mali durumu iyi olmayan stajyer avukatların müracaatı halinde verilmekte olan staj kredilerinin, KARŞILIKSIZ BURSA dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Avukatlar için daha nitelikli bir meslekî eğitim sağlanabilmesi için, ücretsiz ve çalışma saatlerine uygun sertifika programları düzenlenecektir. Baro dergisinde, mevzuat değişiklikleri ve güncel yasa tasarılarına da yer verilecek veya ayrı bir dergi çıkarılacaktır. Üyelerimizin Daha Çok Kazanmasını Sağlamak, Vazifemizdir!

20 Mesleki meselelere DUYARLI Baro;
Avukatların meslekî sorumluluk sigortalarının zorunlu tutulması halinde, sigorta priminin belirli bir kısmı baro tarafından karşılanacaktır. Avukatlar ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya olup, giderlerini de tam olarak gösterememektedirler. Mesleğin gerekleri ve teamülü ile vergi mevzuatı arasında ciddi uyuşmazlıklar mevcuttur. Bu durum, yürütmenin art niyetli davranması halinde, avukatlar üzerinde baskı kurmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle, vergi kanunlarında avukatlık mesleğinin gereklerine ve işleyişine uygun olmayan hükümlerin değiştirilebilmesi için baskı grubu oluşturulacaktır. Baro kart ile üyelere sağlanan harcama indirimleri konusunda, meslektaşlarımızın sıkça kullandıkları gıda, ulaşım, giyim, sağlık, akaryakıt gibi sektörler ve sektörün öne çıkan firmaları belirlenerek, bu uygulamadan yararlanma alanı sayıca arttırılacak, kapsamı çok daha genişletilecektir. Çoğulculuğu sağlamak üzere, baronun alacağı önemli kararlar öncesinde, tüm üyelerimizin baronun internet sayfasından görüşlerini sunabilme ortamları (anket, forum vs.) oluşturulacaktır. Baro Meclisi Yönergesi’ndeki çoğulcu demokrasiye aykırı hükümler değiştirilecektir. BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ!

21 Mesleki meselelere DUYARLI Baro;
Avukat stajyerinin, baroların ihtiyaç sahiplerine verdiği kredi dışında bir gelir elde etme imkânı bulunmamaktadır. Avukatlık stajı döneminde alınacak ücretin, staja hukuken mani olmaması ve bu ödemenin, yanında stajyer istihdam eden avukat meslektaşlarımız yönünden, vergi muafiyeti veya istisnası sağlanmak suretiyle teşviki için gereken girişimlerde bulunulacaktır. Avukat bürolarında çalışan personelin sigorta primlerinde indirim yapılması için çalışma başlatılacaktır. Avukatların nitelikli personel bulma meselesini çözmek için, baro nezdinde ücretsiz sekreterlik ve kâtiplik sertifika programları düzenlenecektir. Güncel mevzuat ve içtihat programı temin edilerek, üyelerimizin baromuzun internet sayfasından online şekilde ve ücretsiz olarak kullanabilmeleri sağlanacaktır. CMK ücretlerinin miktarının düşük oluşu, geç ödenmesi ve yol ücretinin yetersiz olması meselelerini çözmek için gerekli çaba sarf edilecektir. Staj Eğitim Merkezi, sadece mesleki eğitim verecek, ideolojik propaganda sahası olmaktan çıkarılacaktır. MESLEĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

22 Üyeleri İTİBARLI Baro;
Meslektaşlarımızın istifadesi için, öncelikle Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ve Sincan Cezaevi’nde avukat odasının tahsisi ve olası meselelerin derhal çözüme kavuşturulabilmesi için 24 saat baromuzu temsilen bir görevlinin bulunması sağlanacaktır. Mahkemelerce duruşma saatlerinin gerçekçilikten uzak biçimde belirlenmesi ve bu suretle genel olarak zaman israfına yol açılması meselesinin çözümlenebilmesi için; tensip edilen duruşma saatinde duruşma yapılmadıysa, durum baro tarafından tespiti yoluna gidilecektir. Bu tespitler Adalet Bakanlığı ve HSYK ile paylaşılacaktır. Avukatın bu durumda, duruşmaya girmemesi mesleki kusur sayılmayacaktır. Ve bu durumda bir düzelme meydana gelene kadar, benzer uygulamalar sürdürülecektir. Adliye, emniyet ve cezaevleri avukatın doğal faaliyet alanları olup, bu kurumların personeli ile meslektaşlarımız arasında yaşanacak her türlü olay, baromuz tarafından ciddiyetle incelenecek, gereken müdahaleler zamanında yapılacak, meslektaşlarımız asla yalnız bırakılmayacaktır. Adliye binasında veya yakınında, meslektaşlarımızın yararlanabilecekleri yemekhane ve kreş gibi tesisler hizmete açılacaktır. Avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınması için çalışma yapılacaktır. Güçlü, Etkin ve Sonuç Odaklı Bir AVUKAT HAKLARI MERKEZİ!

23 Üyeleri İTİBARLI Baro;
İlgili kurumlara müracaat edilerek, bir orman yeri tahsisi sağlanacak, Baromuzun her üyesi adına bir ağaç dikilecektir. Böylece, hem ülkemize bir orman kazandırılacak hem de üyelerimizin söz konusu orman yerinden istifadesi sağlanacaktır. Avukatlık mesleği yoğun, yorucu ve stresli bir meslek grubunu oluşturmaktadır. İşi problem çözmek olan avukatların stresli olmaması beklenemez. Bu sebeple, terapi programları dahil bir çok sosyal faaliyet düzenlenecektir. Sosyal tesislerin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile tesisler çeşitlendirilecek ve tüm üyelerimizin beklentilerine uygun, çekinmeksizin kullanabilecekleri sosyal alanlar oluşturulacaktır. Türk Dünyası Hukuk Kurultayları geleneksel hale getirilerek, Türk devletleri arasında hukuk entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Meslektaşlarımızın karşılaşabileceği olumsuz hadiselerin tespiti ve ispatı için, adliye koridorlarına kamera sistemi kurulması için yetkili merciiler nezdinde çalışma yapılacaktır. BİR KESİMİN DEĞİL, HERKESİN BAROSU OLACAĞIZ!

24 Önce İnsan! Önce Adalet! Daima; Millet, Vatan ve Devlet!
“Herkese adalet”, “gecikmeyen, tarafsız ve bağımsız yargı”, “kesintisiz ve gerçek demokrasi”, “hukuka bağlı yasama ve yürütme”, “güçlü ve itibarlı avukat” amacı taşıyan, önce insan hak ve hürriyetleri diyenlerin, omuz omuza vererek kurduğu grubumuz, Ankara Barosu seçimlerinde doğal yerini almıştır. “Adalet mülkün temelidir” anlayışını düstur edinen Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak; insanî, vicdanî ve millî değerlerin bayraklaştığı, hukukun ve hukukçunun onurunun korunduğu bir Ankara Barosu için oylarınızı bekliyoruz! “Bağımsız ve Demokratik Baro” ülküsüne inanan tüm meslektaşlarımızı, seçimde aslen sahibi oldukları Milliyetçi Avukatlar Grubu’nda “BİR OLMAYA” davet ediyoruz!

25 İLETİŞİM; www.milliyetciavukatlar.org
facebook.com/MilliyetciAvukatlarGrubu facebook.com/groups/milliyetciavukatlargrubu facebook.com/alpaslansucu facebook.com/Av.AlpaslanSucu twitter.com/MilliyetciAG twitter.com/alpaslansucu


"MİLLİYETÇİ AVUKATLAR GRUBU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları