Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci

2 İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir
İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş edemezler. NİÇİN BU KONU SEÇİLDİ?

3 GÜNÜMÜZDE Hızla etkilemekte Ve ona Yeni değerler Kazandırmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının Eğitim araçlarının Yazılı / görsel medyanın BİREYİ TOPLUMU HIZLI YAYGINLAŞMASI İNTERNET Hızla etkilemekte Ve ona Yeni değerler Kazandırmaktadır. KONFERANS TV / RADYO TİYATRO KİTAP MÜZİK SİNEMA GAZETE

4 Din tercihi farklılığı
BİREYLER ARASINDA ETKİLEŞİMİN SONUCU Etnik farklılık Din tercihi farklılığı Kültür farklılığı Gelir farklılığı Diğer farklılıklar OLMASI KAÇINILMAZDIR.

5 BİREYDEKİ HIZLI DEĞİŞİM
● Bireyin bağlı olduğu dini cemaatlerde ● Bireyin muhatap olduğu resmi kurumlarda ● Bireyin üyesi olduğu sivil örgütlerde ● Bireyin ortağı olduğu şirketlerde ● Bireyin tükettiği mal ve hizmetlerde OLUMLU SONUÇLAR DOĞURABİLİR Veya BİR KABUS OLUŞTURABİLİR

6 İnsan, kendisinin önemsenmesini ister.
İNSANLAR KENDİLERİNİN Siyasi parti üyesi iken Sadece oy veren kişi olarak görülmesini… Ticari ortak iken Genel kurullara gelip giden kişi olarak görülmesini… Sivil toplum üyesi iken Toplantılarda kalabalık oluşturan kişi olarak görülmesini… Tüketici iken Önüne ne konulursa satın alan kişi olarak görülmesini… İ S T E M E Z İnsan, kendisinin önemsenmesini ister.

7 İnsanı önemsemeyen bedelini bir şekilde öder.

8 BİR YÖNETİCİ Yönetici, devamlı baskı altında kalır.
(Siyasi Parti Başkanı, Sivil Toplum Örgütü Başkanı, Muhtar, Belediye Başkanı, Kulüp Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı,…) Bireylerin değişiminden doğrudan etkilenir O, seçmeninin / üyesinin / ortağının desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, bireydeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır. Aksi Halde Yönetici, devamlı baskı altında kalır. Kamuoyu desteği zamanla kaybolur...

9 BİR ÖRGÜT (Siyasi Parti, Sivil Toplum Örgütü, Belediye, Ticari Şirket, Spor Kulübü,…..) Toplumun değişiminden (tercihlerinden) doğrudan etkilenir. Örgüt, toplumun desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, muhatabı kitledeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır. Sivil Toplum Örgütü Sempatizan / taraftar kaybederek küçülür / yok olur. Siyasi Parti AKSİ HALDE Sandığa gömülür. Ticari Şirket Zarar veya İflas eder.

10 KAMUOYU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR.
BİR FİKİR HAREKETİ TOPLUMLA İÇİÇE OLAN BİR TİCARİ KURULUŞ BİR SİYASİ HAREKET KAMUOYU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR.

11 ZAMAN İÇİNDE BİREYDE BİR KANAAT OLUŞUR.
● Kamuoyu önüne ilk çıkıldığında bilgilendirilmemiş veya etki altına alınmamış kesim (genelde) TARAFSIZ’ dır. ● Kurumun / kuruluşun / kişinin; kendi faaliyetleri veya rakiplerinin etkinlikleri tarafsızlar üzerinde etki yapar. Bunun Sonucunda Hâlâ kararsız kalmış olanlar olabilir... (TARAFSIZ) GRUP Olumlu kanaate varmış olanlar olabilir……...… ( + ) GRUP Olumsuz kanaate varmış olanlar olabilir… ( - ) GRUP ( + ) Grup TARAFSIZ ( - ) Grup (Nötr) Grup Bunu DAVRANIŞ SKALASI üzerinde gösterelim.

12 DAVRANIŞ SKALASI TARAFSIZ (KARARSIZ) Radikal Taraftar Sempatizan Ürkek
En büyük olumsuzlukları dahi görmeyecek kadar taraftar olanların grubu. İlk edindiği bilgiler ışığında olumlu düşünmeye başlamışların grubu Oynak grup. Kararları oturmuş kişilerin grubu. TARAFSIZ (KARARSIZ) Radikal Taraftar Sempatizan Ürkek Karşıt Düşman Kanaatleri düşmanlık ölçüsünde olumsuz olanların grubu. Rakiplerin telkin veya propagandası altında az kalanların grubu. Rakip bir parti taraftarı veya firma müşterisi bu gruba girer. DAVRANIŞ SKALASI

13 BİR DİĞER İFADE İLE... DAVRANIŞ SKALASI RADİKAL SEMPATİZAN TARAFSIZ
TARAFTAR SEMPATİZAN BİR DİĞER İFADE İLE... TARAFSIZ ÜRKEK KARŞIT DÜŞMAN DAVRANIŞ SKALASI

14 KENDİLERİNİ SINIRLANDIRIP DIŞA KAPATAN GRUPLAR HEDEFLERİNİ KAYBEDER
BUNU ÖNLEMENİN YOLU MUHATAP KAMUOYU ile "Halkla İlişkiler" kapsamında SÜREKLİ İLETİŞİM KURMAKTIR. HEDEFLERİNİ KAYBEDER KENDİNE HİZMET EDER HALE GELİR. ZAMANLA ZAYIFLAR...YOK OLUR...

15 MUHATAPLA SAĞLAM İLİŞKİ KURMA SANATI HALKLA İLİŞKİLER

16 Toplumda Taraflar Çıkar Çatışması İçindedir
► Firma, ucuza alıp pahalı satmak ister. ► Müşteri, kaliteli malı ucuza almak ister. Örnek Çözüm, taraflar arasında sağlam bir ilişki kurmaktır. Bu ilişki kurulamazsa hedef kitle karşı tavır alabilir. Tavır zamanla düşmanlığa dönüşebilir. ► Seçmen, oy vermez. ► Üye, istifa eder. ► Tüketici, rakip firmadan alış veriş yapar. Örnek

17 HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
● Muhataba yönetimin izlediği politikaları benimsetmek. ● Oluşturulmuş kötü imajları gidermek veya böyle imajlardan korunmak. ● Yönetimdeki hataların tespitinde ve giderilmesinde halkın telkin, tavsiye ve şikayetlerinden faydalanmak. ● Diğer örgütlerle olan ilişkilere elverişli bir ortam hazırlamak. BUNUN İÇİN Kamuoyu ile iyi ilişki kurma yollarını aramak Kamuoyunu iyi anlamak ve değerlendirmek GEREKİR

18 İLETİŞİM KURMANIN YOLLARI
DUYURU REKLAM LOBİCİLİK İLİŞKİ Hazırlanan demeçlerin medyada yayınlanması yoluyla kamuoyu oluşturmak. Birilerinin sizin adınıza, sizler için kamuoyu oluşturma faaliyeti. Daha çok yüz yüze temasla birey üzerinde olumlu etki bırakmak. Para harcayarak kamuoyuna istenilen bilginin aktarılması.

19 Tanıtma ve telkin işidir. İLİŞKİ
Propagandaya Bir Örnek Halkla ilişkiler faaliyeti, bir bakıma propaganda faaliyeti gibi gözükürse de aslında propagandadan farklıdır. PROPAGANDA Tanıtma ve telkin işidir. İLİŞKİ Münasebet kurma ve bu münasebeti sürdürme işidir. ● Duyurulacak olay, muhatap kitlenin kültür seviyesi göz önünde bulundurularak onların anlayacağı bir lisanla demeç metni haline getirilir ve medyaya gönderilir. AKSİ HALDE İlişkiye Bir Örnek ● Medya yetkilileri ile dostane ilişkiler kurularak duyuruya ilgileri sağlanır. Birbirine karıştırılmamalıdır. POZİTİF SONUÇ İÇİN DOĞRU DEMEÇ MEDYA İLE İYİ İLİŞKİ

20 Sempatizan kazandırır...
TANITMA Sempatizan kazandırır... HALKLA İLİŞKİLER Taraftar kazandırır... HEDEF, TARAFTAR KAZANMAK OLMALIDIR.

21 Bir Örgütün HALKLA İLİŞKİLERİ
ÜYELER ARASINDA KAMUOYUNDA BÜROKRASİDE Halkla ilişkiler, ilkönce içerden başlar. İçerdekiler, yapılanlardan memnunluk duymazlarsa, Halkla İlişkiler Birimi ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sonuç daima eksik kalacaktır. Halkla ilişkiler, bürokrasinin engel ve zararlarından korunmak için de yapılmalıdır. Çünkü; uzakta tutulanda tereddütler oluşur, zaman içinde düşman olurlar. Halkla ilişkiler, kamuoyundan tepkiler gelmeye başlayınca ( iş işten geçtikten sonra ) değil, tam aksine olumsuz durumlar oluşmasın diye çok önceden yapılmalıdır. İÇERİDE VE DIŞARIDA BULUNAN HERKESLE DEVAMLI BİR İLETİŞİM…

22 Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamına alınmalıdır.
ÖRGÜT AÇISINDAN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN Çalışanlar, kuruluşun amacına ve yaptığı görevin bilincine erişebilirse, örgütün başarısı daha da kolaylaşır. Çalışanlar Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamına alınmalıdır. Sempatizanını ve taraftarını artırmak isteyen örgütler, Halkla İlişkiler Faaliyeti yapmalıdır. HEDEF Çalışanları istenilen yönde motive etmek. Hedef kitle üzerinde olumlu imaj bırakmak. Kuruluş amaçlarına daha kısa sürede ulaşmak.

23 SİYASİ PARTİLER ● Halkla ilişkiler, öncelikle parti üyeleri arasındaki iyi ilişkileri hedef almalıdır. (Halkla ilişkiler partinin daha çok dışa dönük bir faaliyeti gibi görünse de, üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların giderilmesine katkısı olacaktır.) SİYASİ PARTİLER ● Partiler fikirlerini ve faaliyetlerini, parti hakkında hiç bir bilgisi olmayan halk kitlelerine mutlaka ulaştırmalıdır. ● Partiye karşı olan odakların olumsuz propagandalarını etkisiz kılmak (o odakların halkı aldatmasına engel olmak) için çok dinamik bir Halkla İlişkiler Faaliyeti’ne ihtiyaç vardır. Halk ile arasında ne kadar sağlam ilişki kurabilirse, başarısı da o derecede yüksek olacaktır.

24 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Bir kuruluşun SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ olabilmesi için; ● Kişilerin gönüllülük esası üzerine örgütlenmesi… ● Giderlerin üye aidatı ve yasal gelirlerle karşılanması… ● Resmi hiçbir kuruluşun arka bahçesi olmaması… GEREKİR. Sivil Toplum Örgütleri varlıklarını; SEMPATİZANLARINA ve TARAFTARLARINA borçludur. Sempatizan kazanabilen ve onları taraftar yapabilen örgütler güçlü örgütlerdir. Bu ise, ancak iyi bir HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ ile gerçekleştirilir.

25 TİCARİ YAPILANMALAR Müşteriyi anlamayan onu dikkate almayan ● Bir müşteri memnun kaldığı işletmeyi 3 kişiye tavsiye eder. Memnun kalmazsa 300 kişiye kötüler. ● Bu sebeple; ticari işletmelerin müşterileri ile ilişki kurma zorunluluğu gün geçtikçe artmaktadır. ● Müşteriyle iyi ilişki, şirketin içinde başlamalıdır. ● Bilhassa müşteri ile doğrudan muhatap olan çalışanların davranışları çok önemlidir. ticari anlayışlar geride kalmıştır.

26 MÜŞTERİ İNSANCA MUAMELE
GÖRMEK İSTER Bunlar, iyi bir HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ ile gerçekleştirilir. ● Ticari kuruluşların muhatabı; fiili ve potansiyel ortakları ile müşterileri’dir. ● Üretilen mal ve hizmetler iyi bir iletişim kurularak onlara anlatılmalıdır. ● Çevrenin istek ve ihtiyaçlarının öğrenilebilmesi için onlarla iyi bir iletişim kurulmalıdır.

27 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ
Örgütün gayesini ve faaliyetlerini; muhatap kitle ve / veya kuruluşlara anlatmak suretiyle, “onlarla iyi ilişkiler kurma ve bu ilişkileri geliştirme ve desteğe dönüştürme” amacıyla yapılan planlı çalışmalardır.

28 HALKLA İLİŞKİLERDE FAALİYET ŞEMASI
1 E V R E BİRİMİN KURULMASI 4 E V R E 2 E V R E DEĞERLENDİRME UYGULAMA PROĞRAM 3 E V R E PLAN / PROJE Ayrıntılar...

29 1.EVRE HALKLA Halkla İlişkiler Birimi Kuracak, İLİŞKİLERDE FAALİYET
ŞEMASI Halkla İlişkiler Birimi Kuracak, RESMİ / SİVİL / TİCARİ Yapılanmalarda ● Bilgili, becerikli ve konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulur. ● Ekip elemanlarının, görevlerini inanarak yapacak kişilerden seçilmesi önemlidir. ● Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı ile ilgili olarak ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanır. Bir diğer ifade ile iş bölümü yapılır. ● Muhatap kitlenin özelliklerini bilen üçüncü şahıslardan faydalanılır. Onlar; veri toplama, öneri alma aşamasında faydalı olabilir. 1.EVRE BİRİMİN KURULMASI

30 BU YARDIM Bir görevden herkes sorumluysa, o iş yapılmayacak
demektir. Çünkü herkes o işi birinin yapacağını düşünür. Çözüm; Sorumluluğu bir isme veya gruba yüklemektir. Üst Yönetim'in İşi Örgütü / kurumu verimli yönetmektir. Halkla İlişkiler Birimi’nin İşi Yönetime yardımcı olmaktır. BU YARDIM Halkın tepki ve beklentilerini yönetime, anında ve doğru olarak iletmekle, SAĞLANIR… Not: Olaylar doğru tespit edilmeli ve iletilmelidir. Aksi halde, güçlü ve zayıf yanlar görülemez.

31 KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARILMAZ
HALKLA İLİŞKİLER BİR USTALIK İŞİDİR HOROZLANMAYA GELMEZ BU GÖREV HER RASTGELENE VERİLMEMELİDİR.

32 İYİ BİR PROGRAMLA HEDEFE KOLAY ULAŞILIR...
Halkla İlişkiler Programı; Halkla İlişkiler Birimi’nin de görüşü alınarak üst yönetimce, anlaşılır ve inanılır bir şekilde hazırlanır. HALKLA İLİŞKİLERDE FAALİYET ŞEMASI ● Program; ortam şartlarına uygun, uygulanabilir ve değişen şartlara esneklik gösterebilmelidir. ● Program; insan psikolojisi ve sosyal psikolojiye uygun, komplekslerden uzak, gerçekçi olmalıdır. ● Program; en kısa sürede uygulamaya konulabilmelidir. 2.EVRE PROGRAM İYİ BİR PROGRAMLA HEDEFE KOLAY ULAŞILIR...

33 3.EVRE İNSAN PLAN PROJE HALKLA İLİŞKİLERDE FAALİYET ŞEMASI
İlişki kurulacak kişi veya kişiler için İLETİŞİM PLANI yapılır. PLANLAMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR İNSAN Her insanın kendine özgü kişiliği vardır. 3.EVRE Sevilmekten / sayılmaktan / iltifattan hoşlanır. Sözden çok eyleme önem verir. Her insanın belli bir gücü ve etki alanı vardır. PLAN PROJE ● Bazı kişi veya kişiler, özel kimlikleri ve düşünceleri sebebiyle ulaşılması zor insanlardır. Onlara en uygun ulaşım kanalları bulunmalıdır.

34 1 2 Duygusallık / dostluk / arkadaşlık oluşturması açısından
Konferans, seminer, panel, sergi... SAĞLANIR KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLE İLETİŞİM Gazete, dergi, bülten, broşür... Radyo, TV, internet, CD... Duygusallık / dostluk / arkadaşlık oluşturması açısından en etkili yol, yüz yüze ilişkilerdir. Bir mektup veya tebrik yazarak 2 Ziyaretler yaparak Mütevazı fakat anlamlı bir hediye vererek YÜZ YÜZE İLİŞKİLER Kişilerin dertlerini / sevinçlerini paylaşarak Bir ihtiyacını karşılayarak KURULUR PLAN, BU BİLGİLER ÜZERİNE OTURTULMALIDIR...

35 UYGULAMA BİR KARARI YÜRÜTME FAALİYETİDİR.
HALKLA İLİŞKİLERDE FAALİYET ŞEMASI UYGULAMA BİR KARARI YÜRÜTME FAALİYETİDİR. Sadece planlama yetmez, yapılan planları doğru uygulamak da gerekir. 4.EVRE Her şeyden önce insan unsuru hiç unutulmamalıdır. UYGULAMA ● Uygulamada, ilişki kurulan kişi veya gruplar ciddiye alınmalıdır. Açıklık, doğruluk, güvenilirlik ve hoşgörü esas olmalıdır.

36 Yapılan İşler Değerlendirilmelidir
HALKLA İLİŞKİLERDE FAALİYET ŞEMASI Bir hata tespit edilmişse paniklenilmez Hatadan korkmayınız. Esas olan, yanlışları anında görerek tedbir almaktır. DEĞERLENDİRME

37 YÜZ YÜZE İLİŞKİ KURABİLMEK

38 ? ... nasıl İLİŞKİ KURMANIN HEDEFLERİ Bu kesimi Bu kesimle kaybetmeden
kazanmak Bu kesimle ANLAŞMA ZEMİNİ hazırlayarak zararını en aza indirmek Bu kesimi TARAFTAR haline getirmek KARARSIZ RADİKAL - SEMPATİZAN ÜRKEK - KARŞIT - DÜŞMAN ? ... nasıl

39 En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı.
Olumlular içinde olmakla birlikte bazı tehlikeleri üzerinde taşıyan gruptur Aşırı yönleri törpülenmelidir. En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı. Olumlular içinde en oynak gruptur. Kısa zaman içinde taraftar haline getirilmelidir. Aksi halde hemen olumsuzlara katılır. Üzerinde önemle durulması gereken gruptur. İlgilenilmezse olumsuzlar tarafına geçebilir. Radikal Taraftar Sempatizan Ürkek Karşıt Düşman TARAFSIZ (KARARSIZ) TARAFSIZ (KARARSIZ) Radikal Taraftar Sempatizan Ürkek Karşıt Düşman Olumsuzlar içinde en kolay kazanılacak gruptur. Etkisi altında kaldıkları telkinlerin tesiri azaltılmalıdır. Kazanılmaları çok zordur. Zararlarının azaltılması için çalışılır. Merkeze yaklaştırılmaları bile bir kazançtır. Bulundukları yerde elde ettiklerinden daha iyisini sunarak önce merkeze davet edilir. GENEL STRATEJİ TEKRAR EDELİM...

40 En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı.
Olumlular içinde olmakla birlikte bazı tehlikeleri üzerinde taşıyan gruptur Aşırı yönleri törpülenmelidir. En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı. Olumlular içinde en oynak gruptur. Kısa zaman içinde taraftar haline getirilmelidir. Aksi halde hemen olumsuzlara katılır. Üzerinde önemle durulması gereken gruptur. İlgilenilmezse olumsuzlar tarafına geçebilir. TARAFSIZ (KARARSIZ) TARAFSIZ (KARARSIZ) Radikal Taraftar Sempatizan Ürkek Karşıt Düşman Olumsuzlar içinde en kolay kazanılacak gruptur. Etkisi altında kaldıkları telkinlerin tesiri azaltılmalıdır. Kazanılmaları çok zordur. Zararlarının azaltılması için çalışılır. Merkeze yaklaştırılmaları bile bir kazançtır. Bulundukları yerde elde ettiklerinden daha iyisini sunarak önce merkeze davet edilir. GENEL STRATEJİ

41 YÜZ YÜZE İLİŞKİ KURMAK İSTEYENLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER.

42 ● Hem kendimize hem de başkalarına faydalı olmanın yolu, eğitimli olmaktan geçer.
● Eğitim, yalnızca kuru bilgi almak değil, doğru davranışları öğrenmek ve uygulamaya sokmaktır. EĞİTİMLİ OLMAK 1 ● Başarılı olacağına inanan insan, inancına çalışmayı eklerse, eninde sonunda başarır. İNANÇLI OLMAK 2

43 Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.
DİNLEYİCİ OLABİLMEK İletişim kurabilmek için iyi bir ● Dinlemesini bilmeyenler kendilerini dinletemezler. ● İlişki MONOLOG’LA değil DİYALOG’LA sağlanır. 3 DİNLEYİCİ ve KONUŞMACI OLABİLMEK KONUŞMACI ● Konuşma anlaşılır bir dille yapılır. ● Konuşmanın net ve öz olması esastır. olmak gerekir. Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.

44 ● Bu tutum, insanların size güven duymasını sağlayacaktır.
● Doğrular, en güzel şekilde ve muhatabın kabul edebileceği bir biçimde takdim edilmelidir. ● Bu tutum, insanların size güven duymasını sağlayacaktır. 4 ÜSLUP YALAN, İYİ BİR DİYALOGUN DÜŞMANIDIR

45 DAVRANIŞDAKİ TUTARLILIK
● Tutarlılık, dilimizin ve davranışımızın bir olmasıdır. SÖZDEKİ TUTARLILIK ● Konuşmada tutarlı kalabilmek için her seferinde doğruyu söylemek gerekir. Çünkü doğru tek, yalan ise çoktur. Yalan söylenir ve zaman içinde ne söylendiği unutulursa bir başka zaman aynı konu üzerinde bir başka ifade kullanılır ve ikisi arasında tutarsızlık oluşur. TUTARLI OLMAK 5

46 ● Onların kültür yapıları önceden öğrenilmelidir.
● Utangaçlık, korku gibi zaaflara kapılmayın. Kendinize güveninizi ortaya koyun. Siz görevinizi yapın. Başarı arkadan gelecektir. KENDİNE GÜVENMEK 6 ● Her sahada başkalarına güven verecek bir tavır içinde olunmalıdır. Bunun ölçüsü sözle fiil arasındaki tutarlılıktır. GÜVEN VERMEK 7 ● Muhatabın beklentilerini ve zaaflarını bilmeden başarılı ilişki kurulamaz. ● Onların kültür yapıları önceden öğrenilmelidir. İNSANI TANIMAK 8

47 İÇİNİZDE NE BESLERSENİZ ONU BÜYÜTÜRSÜNÜZ ● İnsan kazanmak için yakınlaşmak, yakınlaşabilmek için de önce sevmek gerekir. ● Sevgi, en kalıcı anlaşma dilidir. Gönlümüzde olan dilimize yansır, bakışlarımıza yön verir. ● Sevginin hedefi gönül kazanmaktır, sevimli görünüş vermek değildir. 9 SEVEBİLMEK (+) (-)

48 ● Bazı insanları sevmekte zorlanabiliriz
● Bazı insanları sevmekte zorlanabiliriz. Bu zorlama saygısızlığı davet etmemelidir. ● Bir yönetici, yardımcısına “Şu dosyayı verir misin?” yahut “Şu dosyayı rica etsem!” dese, yardımcısı bunun gerçekte bir emir olduğunu anlamayacak mıdır? “Hayır, ricanızı kabul etmiyor ve dosyayı vermiyorum” diyebilir mi? Diyemeyeceğine göre, ona “Dosyayı ver!” tarzında emir kipiyle hitap etmenin anlamı var mı? SAYGILI OLABİLMEK 10 (M.Özel’den) SAYGI, SEVGİYİ BESLER.

49 Önyargı İLETİŞİM KARŞILIKLI SAYGIYI KESİNTİYE UĞRATAN FAKTÖRLER: Mevki
SAYGININ OLMADIĞI KARŞILIKLI SAYGIYI KESİNTİYE UĞRATAN FAKTÖRLER: YA DA TEK TARAFLI OLDUĞU YERDE Mevki Önyargı Kendini Beğenmişlik Kendine Güven Eksikliği Farklılıkların Hoş Görülmemesi İLETİŞİM Anlayış ve Karşılıklı Güven Eksikliği KISITLI OLARAK GERÇEKLEŞİR. İLİŞKİLERDE SINIRLAR BELİRLENMELİ, AKSİ HALDE ÇATIŞMA ÇIKAR.

50 ● Hiçbir mazeret çalışmanın önüne geçmemelidir.
● Her şey düşüncede başlar. “İki düşün bir söyle” misali, davranışın ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmeden hareket etmemelidir. KONTROLLÜ HAREKET ETMEK 11 ● Hiçbir mazeret çalışmanın önüne geçmemelidir. HEDEFİ KAÇIRMAMAK 12 ● Bazen arzu edilen olumlu neticeler alınamaz. ● Esas olan, başarısızlıktan ders almaktır. BAŞARISIZLIKTAN KORKMAMAK 13

51 Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.
● “Sizin ne anlattığınız değil muhatabınızın ne anladığı” önemlidir. ● Ne anlatırsanız anlatınız, sizi dinleyen hiç bir şey anlamıyorsa, konuşmanız boşa gitmiştir. ● Anlayacağı konulardan başlayınız. KOLAYLAŞTIRMAK 14 ● “Münakaşa” ve “münazara” üslubuyla iletişim kurulamaz. ● Muhatabı tenkit ederek konuşmak onun nefsi duygularını kabartır. ● Fikirlerin iletilmesinde “ikna etmek” hedef olmalıdır. Bunun için de “Müzakere Metodu” kullanılmalıdır. MÜZAKERE METODU KULLANMAK 15 Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.

52 ● Muhatap küçümsenmemelidir.
● Hiç bir zaman tartışmaya girilmemelidir. Çünkü tartışma düşmanlık duygusu doğurur veya muhatabın olumsuz kanaatlerinin pekişmesine sebep olur. 16 UZLAŞMA, HALKLA İLİŞKİLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR NİTELİKTİR. UZLAŞMACI OLMAK

53 HALKLA İLİŞKİLER UZMANI HALKLA İLİŞKİLER UZMANI DEDİKODU ÜRETMEZ
DOĞRULARI İLETİR GÜVEN VERİR

54 GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR.
GÜLÜMSE PAROLA SELAMLA TOKALAŞ KONUŞMAYA, "HAYIR" SÖZCÜĞÜ İLE BAŞLAMA GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR.

55 BİTİRİRKEN Gerekçesi ne olursa olsun Yukarıda anlatılanları
doğru buluyorsanız HAYATINIZA UYGULAYINIZ! Sosyal BİTİRİRKEN Ticari Dini Gerekçesi ne olursa olsun İNSANLARLA “İNSANİ” İLİŞKİLER KURUNUZ.

56 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...
Herşeyin görevini doğru yaptığı dünyada İnsanın da görevini doğru yapması beklentisiyle Sağlık ve mutluluklar dilerim. Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Hüsnü Çeşmeci


"HALKLA İLİŞKİLER Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları