Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 5 Örneklem ve Örneklem Dağılımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 5 Örneklem ve Örneklem Dağılımları"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 5 Örneklem ve Örneklem Dağılımları
BİYOİSTATİSTİK-I (6BESYGS001) Bölüm 5 Örneklem ve Örneklem Dağılımları Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

2 İşletme İstatistiği Araçları
Tanımlayıcı İstatistik Veriyi toplama, sunma ve betimleme Çıkarımsal İstatistik Sadece örneklem verisine dayanarak bir popülasyon hakkında sonuç çıkarma ve/veya karar verme Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

3 Popülasyonlar ve Örnekler
Bir Popülasyon araştırmaya konu olan öge veya bireylerin kümesidir. Örnekler: Gelecek seçimlerdeki muhtemel tüm seçmenler Bugün imal edilen tüm parçalar Kasım ayı için alınan tüm makbuzlar Bir Örnekler popülasyonun bir alt kümesidir Örnekler: Bir görüşme için rastgele seçilmiş olan 1000 seçmen Tahribatlı test için seçilmiş olan çok az sayıdaki parça Denetim için rastgele seçilmiş olan makbuzlar Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

4 Popülasyona karşı Örneklem
a b c d ef gh i jk l m n o p q rs t u v w x y z b c g i n o r u y Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

5 Neden Örneklem? Genele göre daha az zaman alıcı
Genele göre daha düşük maliyetli Örnekleme dayanan yeterince yüksek bir hassasiyet ile istatistiksel sonuçlar elde etmek mümkündür. Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

6 Basit Rastgele Örneklem
Popülasyondaki tüm nesneler eşit seçilme şansına sahiptir Nesneler bağımsız bir şekilde seçilmektedir Örnekler rastgele sayılar tablosundan veya bilgisayardaki rastgele sayı üreteçlerinden elde edilebilmektedirler Basit bir rastgele örneklem diğer örneklem yöntemleriyle kıyaslandığında en ideal olanıdır Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

7 Çıkarımsal İstatistik
Örneklem sonuçlarını inceleyerek bir popülasyon hakkında çıkarımda bulunma Örneklem İstatistiği Popülasyon parametreleri (bilinen) çıkarım (bilinen fakat, örneklem bulgularından tahmin edilebilinen) Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

8 Çıkarımsal İstatistik
Çıkarım örneklem sonuçlarına dayanarak bir popülasyon hakkında sonuç çıkarma sürecidir. Kestirim Örneğin, örneklem ortalama ağırlığını kullanarak popülasyon ortalama ağırlığını kestirmek Hipotez testi Örneğin, popülasyonun ortalama ağırlığının 62 kg olduğu iddiasının test edilmesi Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

9 Örneklem Dağılımları Bir örneklem dağılımı bir popülasyondan seçilmiş olan verilmiş bir örnek büyüklüğü için olan bir istatistiğin tüm muhtemel sonuçlarının dağılımıdır Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

10 Bölümün Anahatları Örneklem Dağılımları
Örneklem Ortalaması Örneklem Dağılımı Örneklem Orantısı Örneklem Dağılımı Örneklem Varyansı Örneklem Dağılımı Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

11 Örneklem Ortalaması Örneklem Dağılımı
Örneklem Dağılımları Örneklem Ortalaması Örneklem Dağılımı Örneklem Orantısı Örneklem Dağılımı Örneklem Varyansı Örneklem Dağılımı Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

12 Örneklem Dağılımının Geliştirilmesi
Bir popülasyon olduğunu varsayınız… Popülasyon büyüklüğü N=4 Rassal Değişken, X, bireylerin yaşıdır X Değerleri: 18, 20, 22, 24 (yıl olarak) D A C B Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

13 Örneklem Dağılımının Geliştirilmesi
(devam) Popülasyon Dağılımı için Özet Ölçütler: P(x) 0,25 x A B C D Tekdüze Dağılımı Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

14 Şimdi büyüklüğü n=2 olan tüm muhtemel örneklemleri göz önüne alınız
Örneklem Dağılımının Geliştirilmesi (devam) Şimdi büyüklüğü n=2 olan tüm muhtemel örneklemleri göz önüne alınız 16 Örneklem Ortalamaları 16 muhtemel örneklem (yerine koyarak örnekleme) Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

15 Tüm örneklem ortalamalarının Örneklem Dağılımı
Örneklem Dağılımının Geliştirilmesi (devam) Tüm örneklem ortalamalarının Örneklem Dağılımı 16 Örneklem Ortalamaları Örneklem Ortalamalarının Dağılımı _ P(X) .3 .2 .1 _ X (artık Tekdüze değil) Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

16 Bu Örneklem Dağılımının Özet Ölçütleri:
Örneklem Dağılımının Geliştirilmesi (devam) Bu Örneklem Dağılımının Özet Ölçütleri: Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

17 Popülasyonun Örneklem Dağılımı ile Karşılaştırılması
Örneklem Ortalamaları Dağılımı n = 2 Popülasyon N = 4 _ P(X) P(X) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 _ A B C D X X Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

18 Örneklem Ortalamasının Beklenen Değeri
X1, X2, Xn bir popülasyondan olan rassal örnekleri temsil ediyor olsun Bu gözlemlerin Örneklem Ortalaması değeri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

19 Ortalamanın Standart Hatası
Aynı popülasyondan olan aynı örneklem büyüklüğündeki farklı örnekler farklı örneklem ortalamalarına yol açabilirler Örneklemden örnekleme göre değişen ortalamanın değişkenliğinin bir ölçütü de Ortalamanın Standart Hatası ile verilmektedir Ortalamanın standart hatasının, örneklem büyüklüğü arttıkça azaldığına dikkat ediniz Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

20 Eğer örneklem değerleri bağımsız değilse
(devam) Eğer örneklem büyüklüğü n, popülasyon büyüklüğü N’e göre küçük bir kesri temsil etmiyorsa, o halde bireysel örneklem üyeleri bir diğerinden bağımsız olarak dağılmamışlardır O halde, gözlemler bağımsız olarak seçilmemişlerdir Bunu hesaba katan bir düzeltme yapmak gerekir veya Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

21 Eğer Popülasyon Normal ise
Eğer bir popülasyon μ ortalama ve σ standart sapma ile normal dağılıyorsa, örneklem dağılımı da ortalama ile normal olarak dağılmaktadır ve Eğer örneklem büyüklüğü n popülasyon büyüklüğü N’e göre büyük değilse, o halde Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

22 Ortalamanın Örnekleme Dağılımı için Z-değeri
‘in örnekleme dağılımı için Z-değeri: burada: = örneklem ortalaması = popülasyon ortalaması = ortalamanın standart hatası Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

23 Örnekleme Dağılımının Özellikleri
Normal Popülasyon Dağılımı (yani yansız ise) Normal Örnekleme Dağılmı (aynı ortalamaya sahiptir Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

24 Örnekleme Dağılımının Özellikleri
(devam) Yerine koyarak örnekleme için: n arttıkça, azalır Büyük örneklem büyüklükleri Küçük örneklem büyüklüğü Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

25 Eğer Popülasyon Normal dağılmamışsa
Merkezi Limit Teoremi uygulanabilir: Popülasyon normal olmasa bile, …popülasyondan olan örneklem ortalamaları, örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğu ölçüde yaklaşık olarak normal olacaktır. Örnekleme dağılımının özellikleri: ve Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

26 Merkezi Limit Teoremi Örnekleme dağılımı popülasyonun şekli ne olursa olsun neredeyse normale dönüşür Örneklem büyüklüğü yeterince büyük oldukça… n↑ Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

27 Eğer Popülasyon Normal dağılmamışsa
(devam) Popülasyon Dağılımı Örnekleme dağılımı özellikleri: Merkezi Eğillim Örneklem Dağılımı (n arttıkça normale dönüşür) Varyasyon Büyük örneklem büyüklüğü Küçük örneklem büyüklüğü Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

28 Ne Kadar Büyük Olmalı? Pek çok dağılım için, n > 25 neredeyse normal bir örnekleme dağılımı verecektir Normal popülasyon dağılımları için, örnekleme dağılımları daima normal olarak dağılmıştır. Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

29 Örnek Ortalaması μ = 8 ve standart sapması σ = 3 olan bir büyük popülasyonu ele alınız. Büyüklüğü n = 36 olan rassal bir örneklemi ele alınız. Örneklem ortalamasının 7,8 ile 8,2 arasında olma olasılığı nedir? Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

30 Örnek (devam) Çözüm: Popülasyon normal olarak dağılmamışsa bile, merkezi limit teoremi kullanılabilmektedir (n > 25) … yani örnekleme dağılımı yaklaşık olarak normaldir … ortalaması = 8 …ve standart sapması Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

31 Standart Normal Dağılımı
Örnek (devam) Çözüm (devam): Popülasyon Dağılımı Örnekleme Dağılımı Standart Normal Dağılımı 0, ,1915 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Örneklem Standardize et ? ? 7, ,2 -0, ,5 Z X Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

32 Kabul Aralıkları Amaç: Bir popülasyon ortalaması ve varyansı verilmişken örneklem ortalamalarının meydana gelmesinin muhtemele olacağı bir aralığı tespit ediniz Merkezi Limit Teoremi ile, dağılımının eğer n yeterince büyükse μ ortalama ve ile yaklaşık olarak normaldir. zα/2 normal dağılımda α/2 ‘lik bir alanı kaplayan z-değeri olsun (yani - zα/2 ‘den zα/2 ‘ye kadar 1 – α’lik bir olasılığa karşılık gelir) O halde, X’i 1 – α olasılık ile kapsayan bir aralıktır. Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

33 Örneklem Orantısının Örnekleme Dağılımları
Örneklem Ortalaması Örneklem Dağılımı Örneklem Orantısı Örneklem Dağılımı Örneklem Varyansı Örneklem Dağılımı Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

34 Örneklem Orantısı Örneklem Dağılımı
P = aynı özelliklere sahip olan popülasyonun orantısı Örnek orantısı ( ) P’nin bir tahmini verir: 0 ≤ ≤ 1 bir binom dağılıma sahiptir, fakat nP(1 – P) > 5 olduğunda bir normal dağılıma yaklaştırılabilirler Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

35 ’nin Örnekleme Dağılımı
Normale yaklaşma: Özellikler: ve Örnekleme Dağılımı 0,3 0,2 0,1 , , , ,8 1 (burada P = popülasyon orantısı) Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

36 Orantılar için Z-Değerleri
’yi aşağıdaki formül ile Z değerine standardize ediniz: Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

37 Örnek Halk oylaması A’yı destekleyen seçmenlerin orantısı P = 0,4 ise, büyüklüğü 200 olan bir örneklem için orantının 0,40 ile 0,45 arasında olma olasılığı nedir? yani: eğer P = 0,4 ve n = 200, ise P(0,40≤ ≤ 0,45) nedir? Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

38 Örnek eğer P = 0,4 ve n = 200, ise P(0,40≤ ≤ 0,45) nedir? ‘yi bulunuz:
(devam) eğer P = 0,4 ve n = 200, ise P(0,40≤ ≤ 0,45) nedir? ‘yi bulunuz: Standart normale dönüştürünüz: Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

39 Standardize Normal Dağılım
Örnek (devam) eğer P = 0,4 ve n = 200, ise P(0,40≤ ≤ 0,45) nedir? Standard normal tabloyu kullanınız: P(0 ≤ Z ≤ 1,44) = 0,4251 Standardize Normal Dağılım Örnekleme Dağılımı 0,4251 Standardize ediniz 0,40 0,45 1,44 Z Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

40 Örneklem Varyansı Örneklem Dağılımı
Örnekleme Dağılımları Örneklem Ortalaması Örneklem Dağılımı Örneklem Orantısı Örneklem Dağılımı Örneklem Varyansı Örneklem Dağılımı Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

41 Örneklem Varyansı x1, x2, , xn bir popülasyondan rassal örneklem olsun. Örneklem varyansı aşağıdaki gibidir örneklem varyansının kare kökü örneklem standart sapması olarak anılmaktadır. örneklem varyansı aynı popülasyona ait olan farklı rassal örneklemler için farklı varyansa sahiptirler. Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

42 Örneklem Varyanslarının Örnekleme Dağılımı
s2’ in örnekleme dağılımı σ2 ortalamasına sahiptir Eğer popülasyon dağılımı normal ise, o halde has bir n – 1 serbestlik derecesi ile 2 dağılımına sahiptirler Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

43 Ki-kare Dağılımı Ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağımlı olan bir dağılımlar ailesidir: ν = n – 1 2 Tabloları ki-kare olasılıklarını içermektedir. 2 2 2 ν= 1 ν= 5 ν= 15 Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

44 Serbestlik Derecesi (ν)
Fikir: Örneklem ortalaması hesaplandıktan sonra değişkenlik gösterebilme serbestliğine sahip olan gözlem sayısı Örnek: 3 sayının ortalamasının 8,0 olduğunu varsayınız X1 = 7 X2 = 8 ise X3nedir? Eğer bu üç değerin ortalaması 8,0 ise, X3 9 olmalıdır (yani, X3 değişkenlik gösterme serbestliğine sahip değildir Burada, n = 3, yani serbestlik derecesi = n – 1 = 3 – 1 = 2 (2 değer herhangi bir değer i almaktadır, fakat üçün değer verilen bir ortalama için değişebilme serbestliğine sahip değildir) Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

45 Ki-kare Örnek Bir ticari soğutucu imalatçısı sıcaklığı çok küçük bir varyasyonla muhafaza etmelidir. Şartnameye göre standart sapma 4 dereceden daha yüksek olmamalı (16 derece2). 14 soğutucudan oluşan bir örneklem test edilecektir Popülasyon standart sapmasının 4’ü aşma olma olasılığı 0,05 ise örneklem varyansının üst limit olan (K) nedir? Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

46 Ki-kare Değerinin Bulunması
serbestlik derecesi ile dağılmış olan ki-kare dağılımıdır Üst kuyrukta alanı 0,05 alanı olan ki-kare dağılımını kullanınız: 213 = 22,36 (α = 0,05 and 14 – 1 = 13 ν.) olasılık α =0,05 2 213 = 22,36 Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER

47 Ki-kare Örnek 213 = 22,36 (α = 0,05 ve 14 – 1 = 13 ν) O halde:
(devam) 213 = 22,36 (α = 0,05 ve 14 – 1 = 13 ν) O halde: veya (burada n = 14) so Eğer n=14 örnekleminden olan s2 27,52’den daha büyükse, popülasyon varyansının 16’yı aştığına dair güçlü bir kanıt mevcuttur. Yrd. Doç. Dr. İmran GÖKER


"Bölüm 5 Örneklem ve Örneklem Dağılımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları