Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atom modelleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atom modelleri."— Sunum transkripti:

1 Atom modelleri

2 Atom modelleri Eski atom modelleri günümüzde terk edilmesine rağmen bu modeller olmasaydı belki de şu an ki sahip olduğumuz bilgiye ulaşamayacaktık. Bohr atom modelinden sonra günümüzde geçerli olan Modern atom teorisine dayalı olarak yeni bir atom modeli geliştirilmiştir. Ancak bohr atom modeli, elektron ile ilgili bazı olguları daha somut açıkladığı için günümüzde kullanılmaya devam edilmektedir.

3 Atom modelleri Modern atom teorisi
Modern atom teorisine göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için sabit bir yerleri yoktur. Bu teoriye göre katman kavramından bahsedemiyoruz. Elektronların yerlerini kesin olarak teslim edememekle birlikte yalnızca nerelerde bulunabileceklerini biliyoruz. Bu olayı şu şekilde açıklayabiliriz:

4 Atom modelleri Evinizde bir kedi olduğunu düşünün.evde değilseniz kedinin nerde olduğunu bilemezsiniz,ancak nerelerde olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Benzer şekilde biz de atomu göremiyoruz ancak elektronun nerelerde olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Elektronun bulunabileceği ve hareket ettiği alanı,sineğin asılı lambanın çevresinde döndüğü alana benzetebiliriz.işte elektronların bulunabilecekleri bu kısımlar elektron bulutu olarak adlandırılır.

5 Atom modelleri Sahip oldukları elektron dizilimini değiştirme isteği olmayan özellikteki elementler soy(asıl)gazlar olarak adlandırılır. Bu elementler ait atomların son katmanında yeterli sayıda elektron bulunmaktadır. Soy gaz olarak adlandırılan helyum,neon,argon atomları,kararlı atomların sahip olduğu elektron diziliminde oldukları için elektron alışverişi yapmazlar. Diğer atomlar ise elektron alışverişi yaparak karalı atomların elektron dizilimine ulaşmaya çalışırlar. Bazı atomlar elektron alarak veya vererek helyum atomunun elektron dizilimine ulaşmaya çalışırlar ve bu olgu “ Dublet kuralı” olarak bilinir. Örneğin; lityum atomu Dublet kuralına uyarak son katmandaki bir elektronu verir ve helyum atomunun elektron dizilimine sahip olur. Bazı atomlarda elektron alışverişi yaparak neon veya argon atomunun elektron dizilimine sahip olmak isterler. Bu durum “oktet kuralı “olarak bilinir.

6 Atom modelleri Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenerek iyon haline gelirler. Bir iyonda negatif yük sayısı pozitif yük sayısında ne kadar fazla ise o sayı, sahip olduğu yükle birlikte atomun sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Örneğin;bir tane elektron alan flor atomu F eksi şeklinde gösterilir. Bir elektron (-)olarak ifade edildiği için gösterimlerde ‘1’kullanılmaz. Fakat iki elektron almış bir atomun yükü “2-” şeklinde gösterilir. Flor atomu elektron alarak Feksi durumuna geldiğinde bu iyon flor iyonu olarak adlandırılır. F

7 Atom modelleri Klor atomu,sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvvetli bir kimyasal bağdı ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır. İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz,iyonlardan oluşur.

8 Atom modelleri Elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağa kovalent bağ denir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki klor atomuna da aittir. Klor atomları bağ oluşturarak ikili halde bulunduklarında cı2 şeklinde gösterilir. Klor molekülü olarak adlandırılır. Atomlar,kimyasal bağ oluştururken elektron alabilir, elektron verebilir veya elektronları ortaklaşa kullanabilirler. Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiğinde moleküller oluşur. Kovalent bağlı maddeler molekülü oluştururken, iyonik bağlı yapılarda moleküllerden bahsedemeyiz

9 Atom modelleri Atomlar arasında elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması gerçekleşmezse kimyasal bağda oluşmaz. Bu durumda soy gazların bağ oluşturmasını açıklayabilir miyiz? Helyumun son katmanında iki diğer soy gazların son katmanında ise sekiz elektrondan daha fazla elektron bulunmaz. Bu elementin atomları, karasız yapıda olmadıklarından elektron alışverişi için fedakarlık yapmak zorunda değildir ve başka element atomları ile kimyasal bağ oluşturma eğilimi göstermezler.

10 Atom modelleri

11 Atom modelleri

12 Atom modelleri

13 Atom modelleri

14 Atom modelleri

15 Atom modelleri

16 Atom modelleri

17 Atom modelleri

18 Atom modelleri


"Atom modelleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları