Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toprak Solucanlarında Rejenerasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toprak Solucanlarında Rejenerasyon"— Sunum transkripti:

1 Toprak Solucanlarında Rejenerasyon

2 Bilimsel Yöntem Biz Bu Soruları Sorduğumuzda Başlar
Halkalı Solucan Nedir? Toprak Solucanı Nedir? Toprak Solucanları Nerelerde Yaşarlar? Kaç Tür Toprak Solucanı Vardır? Neden Toprak Solucanlarını Kullandık? Solucanlar Nasıl Çoğalırlar?

3 1. Halkalı Solucan Nedir? Halkalı Solucanlar (Annelida):  Polymera olarak da bilinir. Segmentleri dıştan belirgin olarak görülen bir omurgasız  hayvanlar şubesidir. Vücut uzun ve segmentlidir. Vücut segmentleri septum adı verilen bölmelerle birbirlerinden ayrılmıştır.

4 En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir
En yaşlı segment başın hemen arkasındaki segmenttir. Çeşitli organlar her segmentte tekrarlanır. Duyu organları kimyasal duyu organları ve gözlerden ibarettir. Kapalı dolaşım sistemi bulunur.

5 Hermafrodit hayvan lardır. Gonadları gayet basit yapılıdır. 
Rejenerasyon özellik leri çok iyi gelişmiştir. 9 bin türü bulunur. Bir kısmı mikroskobiktir.

6 2. Toprak Solucanı Nedir? Phylum: Annelida Classis: Oligochaeta
Ordo: Terricolae Species: Lumbricus sp. (Toprak Solucanı)

7 Belirgin bir baş bölgesi bulunmayan vücutlarının sırt tarafı koyu, karın tarafı açık renklidir. Vücut 100 ile 180 arasında değişen halka biçimindeki segmentlere ayrılmıştır. Nemli topraklarda yaşayan silindir biçimdeki Toprak Solucanlarının boyu 30 cm. kadar olabilir. 31. ve 37. segmentler arası diğer bölgelere göre daha kalın ve açık renklidir. Klitellum adı verilen bu bölgede salgı bezleri bulunur. Klitellum genç solucanlarda görülmez.

8 Anüs ve ağızdan başka solucanın vücudunda dışa açılan birçok küçük açıklıklar mevcuttur.
Her segmentin dorsalinde sırt deliği denen küçük bir delik bulunur. Solucanın kuruma tehlikesine karşı vücut sıvısı bu deliklerden dışarıya çıkarak hayvanı ölümden kurtarır. Her segmentin ventralinde bir çift nefridium (boşaltım kanalı açıklığı) bulunur. Ventralde 14. segmentte dişi, 15. segmentte erkek üreme açıklığı vardır.

9 Görme organları bulunmayan solucanların ışığa karşı hassas olmaları epidermis hücreleri arasında
bulunan pigmentsiz ve ışıktan etkilenen hücreler tarafından sağlanır. Ağız ilk segmentte, anüs ise son segmentte bulunur.

10 3. Toprak Solucanları Nerelerde Yaşarlar?
Halkalı Solucanlar; deniz, tatlı su ve karalarda yaşarlar. Halkalı solucanların alt üyesi olan toprak solucanları, nemli topraklarda yaşarlar. Belirli bir alandaki yoğunlukları iklime, toprak yapısına ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

11 İlkbahar ve sonbahar aylarında yüzeye yakın yaşadıkları için sıkça görülürken, soğuk ve kurak havalarda derinlere inerek ‘Diyapoz’a (uyku haline) girerler. Bu dönemlerde derinlerde kendi etraflarına sarılarak bir yumak haline gelirler. Bu derinlik bazı türlerde birkaç metreye kadar ulaşabilir. Nemli, yüksek kil ve düşük silt içeren topraklarda daha yüksek yoğunluğa sahipken, asidik, kumlu ya da kurak topraklarda az bulunurlar.

12 4. Kaç Tür Toprak Solucanı Vardır?
Toprak solucanları, toprak içinde açtıkları galerilerde yaşarlar. Galerilerinin bulunduğu toprak katmanına göre Epijeik, Endojeik ve Anesik olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Epijeik Türler: Yüzeye yakın yaşarlar ve buradaki organik maddelerle beslenirler. Endojeik Türler: Toprağa işlenmiş organik madde ile beslenirler (üstten 20 cm.) ve toprağın havalanmasında çok etkili olmazlar. Anesik Türler: Derin galeri açan türlerdir. Bunlar da yine yüzey organik maddeleriyle beslenirler.

13 5. Deneyimizde Neden Toprak Solucanlarını Kullandık?
Toprak solucanlarının ‘Rejenerasyon’ özellikleri çok iyi gelişmiştir. Rejenarasyon : Eksik kısımların yenilenmesi anlamına gelir.Ayrıca kopan bir parçadan yeni bireylerde meydana gelebilir. Planarya, Deniz yıldızı,Toprak solucanında görülür.(Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi,İnsanda dil ve karaciğer gibi organlar eksik kısımların çoğunu tamamlarlar.)

14 6. Solucanlar Nasıl Çoğalırlar?
Solucanlar çok çabuk çoğalırlar.Cinsel olgunluğa yaklaşık sekiz hafta içinde erişirler ve haftada bir çiftleşirler (kompost solucanlarının 4-10 yıl ve üzerinde yaşadıkları bilinmektedir). Optimum koşullarda sekiz solucan altı hafta içinde 128 solucan yavrulayabilir. Solucanların başlarının hemen gerisinde bulunan beyazımsı halka, ortalama olarak solucanlar 4 veya 6 haftalık iken oluşurlar. Bu halkalar hem erkek hem de dişilik organlarını birlikte barındırırlar. 

15 Hipotezler Eğer toprak solucanını enine kesersem; her iki parçası da yaşamını sürdürür. Eğer toprak solucanını boyuna kesersem; her iki parçası da ölür. (Yeni oluşturduğumuz hipotez sorusu) Eğer toprak solucanını farklı notlardan enine kesersem; kestiğim tüm parçalar yaşamını sürdürür.

16 Deney İçin Ön Hazırlıklar
Facebook Üzerinden Organize Olup, Solucan Toplamak İçin Etkinlik Oluşturduk. Toprak Solucanları Bulabileceğimiz Bölgeleri Araştırdık. Solucanları Çıkarmak İçin Gerekli Malzemeleri Temin Ettik. Bulduğumuz Farklı Bölgelerde Kazılar Yaptık.

17 Etkinlik Oluşturduk

18 Toprak Solucanları Bulabileceğimiz Bölgeleri Araştırdık
1. Kazı Bölgesi ( ) Bulunan Solucan Sayısı: 4

19 Toprak Solucanları Bulabileceğimiz Bölgeleri Araştırdık
2. Kazı Bölgesi ( ) Bulunan Solucan Sayısı: 0

20 Toprak Solucanları Bulabileceğimiz Bölgeleri Araştırdık
3. Kazı Bölgesi ( ) Bulunan Solucan Sayısı: 0

21 Toprak Solucanları Bulabileceğimiz Bölgeleri Araştırdık
4. Kazı Bölgesi ( ) Bulunan Solucan Sayısı: 16

22 Solucanları Çıkarmak İçin Gerekli Malzemeleri Temin Ettik

23 Bulduğumuz Farklı Bölgelerde Kazılar Yaptık
1. Kazı Bölgesi ( )

24 Bulduğumuz Farklı Bölgelerde Kazılar Yaptık
2. ve 3. Kazı Bölgesi ( )

25 Grubumuzun Adı: Araştırmacılar
Deneyimiz Adı: Toprak Solucanlarında Rejenerasyon. Deneyimizin Amacı: Toprak solucanlarından alınan enine ve boyuna kesitlerdeki rejenerasyon farklarının incelenmesi. Elde edilen sonuçlarla şema hazırlanması.

26 Deneyimizde Kullanılan Malzemeler
Plastik Tabak, Plastik Kaşık, Plastik Çatal ve Plastik Bıçak. Eldiven. Çeşitli Boylarda Toprak Solucanları. Küçük Ebatlarda Bir Adet Kutu. Fon Kartonu. Gazete. Renkli ya da İspirtolu Kalem. Makas, Yapıştırıcı ve Bant. Neşter ya da Jilet.

27 Genel kurallar “Tüm canlıların yaşama hakkı vardır. Gereksiz, nedensiz ve amaçsızca canlılara zarar vermek etik olarak yanlıştır. “ Temel kuralı unutmayın “Amaca yönelik, en az sayıdaki, en az zararı vermek”

28 Deneyin Yapılışı

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 ARAŞTIRMACILAR Esin Metin (20110905076) Ezlem Doğaç (20110905072)
Şeyma Akbel ( ) Seda Çaylak ( ) Carullah Öztürk ( ) Zeynep Zenciralmaz ( ) Zeynep Torun ( ) Mehmet Kınay ( )

47 Yararlandığımız Kaynaklar


"Toprak Solucanlarında Rejenerasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları