Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBH’nda Evde Kan Basıncı Ölçümünün Önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBH’nda Evde Kan Basıncı Ölçümünün Önemi"— Sunum transkripti:

1 KBH’nda Evde Kan Basıncı Ölçümünün Önemi
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT 24 Eylül 2010, ANTALYA

2 Amaç Mevcut veriler çerçevesinde evde kan basıncı ölçümünü ve kronik böbrek hastalarında kullanımını tartışmak

3 Plan 1 Genel bilgiler Evde kan basıncı takibi ile ilgili 2 çalışma
Evde kan basıncı ölçümü nedir? Evde kan basıncı ölçümünün avantajları Evde kan basıncı ölçümünün takibi nasıl yapılmalıdır? KBH’nda evde kan basıncı ölçümü

4 Plan 2 Otomatik tansiyon aletleri ve alet seçimi
Otomatik sfigmomanometre pazarı Spesifik gruplarda validasyon SGK tansiyon aletini geri ödemeli mi? Pratik bilgiler ve iş listesi Özet

5 Genel Bilgiler 1 Hipertansiyon KBH gelişimi ve ilerlemesinde majör bir risk faktördür Hipertansiyon tedavisi nedeni ne olursa olsun tüm kronik böbrek hastalarında en önemli müdahale yöntemidir Hastalarda kan basıncının sıkı kontrolü gereklidir

6 Genel Bilgiler 2 KBH’nda hedef kan basıncı daha düşüktür
Ofis ölçümlerinde hedef kan basıncı 130/80 mmHg’nın altıdır Hedef kan basıncına ulaşamamak sık karşılaşılan bir durumdur

7 Am J Med Apr;121(4):

8 Kaynak: PATENT çalışması

9 Kaynak: PATENT çalışması

10 Kaynak: PATENT çalışması

11 Kontrol Oranları (2008) KAYNAK: HİNT çalışması 2008

12 Bakris GL, Ritz E. Kidney Int. 2009 Mar;75(5):449-52.

13 Tedavi başarısı Hastanın tedavi sürecine aktif katkısı ile artar
Evde kendi kendine kan basıncını ölçümü hastanın tedaviye uyumunu arttırır ve tedavi başarısını arttırma potansiyeli taşır

14 Hipertansiyon hastalarının tansiyon takiplerinin ve tansiyon aletlerinin değerlendirilmesi (Erdem 2010) Amaç: Hipertansiyon hastalarının poliklinik kontrolüne gelirken kan basıncı takibi getirme durumlarını, kan basıncı takibi getiren hastaların takiplerini nerede yaptırdıklarını ve evde ne tür tansiyon aletine sahip olduklarını tespit etmektir.

15 OMÜTF dışında 4 Devlet hastanesi katıldı Katılan hasta sayısı 505
Hipertansiyon hastalarının tansiyon takiplerinin ve tansiyon aletlerinin değerlendirilmesi (Erdem 2010) 2010 yılında yapıldı OMÜTF dışında 4 Devlet hastanesi katıldı Katılan hasta sayısı 505

16 Sonuçlar (n=505) Kan basıncı takibi getiren hasta sayısı 88 (%17)
46 (ev) 29 (sağlık ocağı) 10 (eczane) 3 (komşu) 33 (cıvalı) 28 (aneroid) 16 (oto. bilek) 11 (otomatik kol) Evinde tansiyon ölçüm aleti olan hasta sayısı 266 (% 53) 126 (bilek) 72 (aneroid) 56 (otomatik kol) 19 (cıvalı) 7 hastada çift alet Eğitim düzeyi arttıkça takip getiren ve alete sahip olan hasta sayısı artıyordu

17 Kronik böbrek hastalarının tansiyon takiplerinin ve tansiyon aletlerinin değerlendirilmesi
Katılan hasta sayısı: 126 (Eylül 2010) Çalışma devam ediyor, ham veriler Kan basıncı takibi getiren hasta sayısı 21 (%17) 1 (cıvalı) 4 (aneroid) 6 (oto. bilek) 10 (otomatik kol) Evinde tansiyon ölçüm aleti olan hasta sayısı 102 (% 81) 39 (bilek) 35 (aneroid) 32 (otomatik kol) 0 (cıvalı) 4 hastada çift alet

18 Evde kan basıncı ölçümü nedir?
Klinikte kan basıncı ölçümü standart ölçümdür Son 30 yılda klinik dışı kan basıncı ölçümüne doğru artan bir eğilim vardır 24 saat kan basıncı ölçümü ve evde kan basıncı ölçümü bu nedenle gündeme gelmiştir

19 Evde kan basıncı ölçümü
Kolay, ucuz, pratik olması nedeni ile mümkün hale gelmiştir Hipertansiyonla ilgili genel kılavuzlar önermektedir Artık evde kan basıncı ölçümü ile ilgili özel kılavuzlar yayınlanmaktadır

20 Evde kan basıncı ölçümü ile ilgili kılavuzlar
European Society of Hypertension (2008 ve 2010) American Heart Association, the American Society of Hypertension and the Preventive Cardiovascular Nurses Association (2008) Japanese Society of Hypertension (2003)

21 Evde KB ölçümünün avantajları 1
Gün içinde çok sayıda ölçüm Günler-haftalar-aylar boyu takip Beyaz önlük hipertansiyonu tanısı Gizli (masked) hipertansiyon tanısı: Kardiyovasküler risk daha fazladır Tekrarlanabilir İyi prognostik değer J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

22 Evde KB ölçümünün avantajları 2
Göreceli olarak ucuz Hasta tarafından kabul edilebilir Eğitim aracı Hafızada kayıtların saklanması Tedaviye uyumun artması Hipertansiyon kontrol hızını arttırması J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

23 Evde KB ölçümünün dezavantajları 1
Hasta eğitimi (otomatik cihazlarda daha az) Kayıtların doğruluğuna güven sorunu Aşırı ölçüm Hastanın tedaviyi değiştirmesi Gece kayıtlarının olmaması J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

24 Evde KB ölçümünün dezavantajları 2
Hatalı alet Normal ve hedef değerleri tartışma konusu olmaya devam ediyor Geri ödeme olmaması J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

25 Klinikte KB ölçümü (Avantajları)
Prognozu belirleyici Ucuz Tanısal değeri var Tedavi değerlendirilebilir SGK ödüyor Ulaşılabilir

26 Klinikte KB ölçümü (Dezavantajları)
Ölçene bağımlı, son rakam tercihi Aneroid aletlerde kalibrasyon gerekir Gizli veya ofis HT Gece kan basıncı ölçümü gerekirse Ölçüm sayısı düşük Hastayı tedavi sürecine katmaz

27 24 saat KB takibi (Avantajları)
Prognozu belirleyici Tanısal değeri var Tedavi değerlendirilebilir Gizli veya ofis HT Gece kan basıncı ölçümü gerekirse SGK ödemesi: Kısmen Ölçüm sayısı fazla

28 24 saat KB takibi (Dezavantajları)
Pahalı Ulaşılabilirliği Valide alet gerektirir Hasta tarafından kabul edilebilirliği Hastayı tedavi sürecine katmaz

29 Evde KB ölçümünün endikasyonları
İlaç kullanan tüm hastalar Beyaz önlük hipertansiyonu Gizli hipertansiyon Hatalı kontrolsüz hipertansiyon Tedaviye dirençli hipertansiyon Tedaviye uyumu arttırmak Hipertansiyon kontrol hızını arttırmak için Sıkı kan basıncı kontrolü gereken hastalar (yüksek riskli hastalar, gebelik) J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

30 Evde KB ölçümünün kontrendikasyonları
Atrial fibrilasyon başta olmak üzere aritmiler Obsesif, gergin hastalar? Pickering, 2008.

31 Evde kan basıncı hangi koşullarda yapılmalıdır? (Japonya)
Sabahları: Uyandıktan sonra 1 saat içinde, idrara çıktıktan sonra, 1-2 dakika oturarak istirahat etmeyi takiben, ilaç alımı ve kahvaltıdan önce Akşamları: Yatağa gitmeden hemen önce, 1-2 dakika oturarak istirahat etmeyi takiben

32 Evde kan basıncı ne sıklıkta yapılmalıdır? (Japonya)
Sabah ve akşam en az 1 kez ölçülmelidir Mümkün olduğu kadar uzun ölçülmelidir Kan basıncı kontrol altında ise haftada en az 3 gün İlaç değişikliğinden sonra haftada en az 5 gün

33 Hypertens Res. 2010 May;33(5):428-34

34 Hypertens Res. 2010 May;33(5):428-34

35 Evde kan basıncı hangi koşullarda yapılmalıdır? (Avrupa)
En az 5 dakika istirahat Son 30 dakikada sigara, yemek, kafein, egzersiz olmamalı Sessiz bir odada oturarak (gerekli hazırlık yapılmalı) Manşet doğru yerleştirilerek Kayıt hemen yapılmalıdır

36 Evde kan basıncı ölçümünün takibi nasıl yapılmalıdır? (Avrupa)
7 gün takip (minimum 3 gün) Başlangıçta, tedavinin değerlendirilmesinde, uzun dönemli takipte, her vizitten önce Her gün sabah (alıyorsa ilaç almadan önce) ve akşam (yemekten önce) Her seferde 2 ölçüm (1-2 dakika ara ile). Uzun dönemli takip: daha seyrek (örneğin haftada 1-2): Tedaviye uyumu arttırması hedeflenir, seyrek ölçümler tanı amacı ile kullanılmamalıdır Gereğinden fazla kullanım önlenmelidir J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa) ,

37 Ev ölçümlerinin değerlendirilmesi
Ortalama alınır İlk sabah yapılan ölçümler değerlendirmeye alınmaz ≥ 135 ve ≥ 85 mmHg yüksek kabul edilir < 130 ve < 80 mmHg birçok hastada normal kabul edilmelidir Yüksek riskli hastalarda hedef değerler muhtemelen daha düşük olmalıdır J Hypertens 2008; 26: (Avrupa) Parati G. J Hum Hypertens 2010 Jun 3. [Epub ahead of print] (Avrupa)

38 KBH’nda evde kan basıncı ölçümü

39 Diyalize girmeyen hastalar
Bangash ve arkadaşlarının yaptığı bir metaanalizde beyaz önlük hipertansiyonu sıklığı % 18.3, gizli hipertansiyon sıklığı % 8.3 olarak saptanmıştır (2009)

40 Diyalize girmeyen hastalar
Rave ve arkadaşları 77 Tip 1 diyabetik nefropatili hastayı ortalama 6 yıl izlemişler ve evde KB takibinin GFD’nde azalmayı belirlemede klinik ölçümünden daha kuvvetli belirleyici olduğunu göstermişlerdir (1999) Benzer durum 217 KBH’da da izlenmiş (2006)

41 Hemodiyaliz hastaları
Da Silva ve arkadaşları (NDT 2009;24: 3805) hemodiyaliz hastalarında evde kan basıncı takibi ile prediyaliz kan basıncını karşılaştırmışlar Bu çalışmada 24 saat kan basıncı standart olarak kullanılmıştır

42 Da Silva (2009) Evde kan basıncı takibi yapılan grupta kan basıncının ortalama 9/7 mm Hg düştüğünü göstermişlerdir Bu çalışma HD hastalarında evde KBı takibinin kan basıncı kontrolünü arttırdığını gösteren ilk çalışmadır

43 Agarwal (2009) Dry-weight reduction in hypertension hemodialysis patients (DRIP) çalışmasının post-hoc analizinde değişik ölçümlerin tekrarlanabilirliği: Ev > 24 saat > diyaliz öncesi > diyaliz sonrası Olarak bulunmuştur

44

45 Agarwal, BPM 2009 (1) Evde kan basıncı ölçümü klinik ölçüme göre hipertansiyonu daha iyi belirler Gizli hipertansiyon kronik böbrek hastalarında son dönem böbrek yetmezliği ile ilişkili gözükmektedir Beyaz önlük hipertansiyonu olanlarda kalıcı hipertansiyonu olanlara kıyasla böbrek hastalığı gidişi daha iyi gözükmektedir

46 Agarwal, BPM 2009 (2) 24 saat kan basıncı takibi uykuyu takip eden ve kan basıncı düşmemesini (non dipping) gösteren tek araçtır 24 saat kan basıncı takibi evde KB ölçümü gibi klinikteki kan basıncı ölçümüne göre daha fazla prognostik değere sahiptir

47 Agarwal, BPM 2009 (3) Evde kan basıncı ölçümü hemodiyaliz hastalarında hipertansiyon tanısında 24 saat kan basıncı referans alınırsa % 80’den yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahiptir Bu özellik diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası kan basıncı ölçümünde yoktur

48 Agarwal, BPM 2009 (4) Evde KB ölçümü ve 24 saat kan basıncı takibi hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası KB ölçümüne kıyasla sol ventrikül hipertrofisi ve mortalite ile daha yakından ilişkili gözükmektedir

49 Agarwal, BPM 2009 (5) Yeni veriler klinik dışı KB ölçümünün (evde veya 24 saat) hedef organ hasarı ve prognozu belirlemede daha üstün olduğunu telkin etmektedir Klinik dışı KB ölçümü her evre KBH’nda tavsiye edilmektedir

50

51 Sonuç 1 Evde KB takibi KBH’larında tanı ve takipte en pratik yöntem olarak gözükmektedir Valide bir alet kullanılmalı, uygun manşet boyutu seçilmeli ve hasta eğitilmelidir Çalışmalarımızda 1 hafta günde 3 kez kullanmamıza rağmen ayda 3-4 gün iki kez üçer defa kan basıncı ölçümü uygundur

52 Sonuç 2 HD hastalarında KB’ının ölçüm zamanı kritiktir, bu nedenle diyaliz günü akşamı ve diyalize girilmeyen günlerde 12 saat ara ile (uyanınca ve yatarken) ölçmek güvenilir gözükmektedir HD hastaları için minimum ölçüm sayısı hafta ortası diyalizden sonra 4 gün, günde en az 2 kez olarak gözükmektedir

53 Sonuç 3 HD hastalarında klinik dışı ölçümler peridiyaliz ölçümlere göre daha üstün gözükmektedir; nedeni bilinmiyor Peridiyaliz ve intradiyalitik ölçümler hemodinamik dengesizliği belirlemede önemini korumaktadır

54 Sonuç 4 Klinik dışı kan basıncı ölçümü tüm kronik böbrek hastalarında kardiyorenal riskin belirlenmesinde, tanı ve takipte son derece önemlidir

55

56 Otomatik aletler Ev ölçümü için çok pratik
Popüler ve giderek yaygınlaşan alet tipidir Kan basıncının damar duvarında oluşturduğu salınım/titreşimi (oscillation) ölçerler

57 Otomatik aletler Bir aletin valide ve kalibre olması doğru ölçüm yapacağını garanti etmez Doğruluk ancak klinik koşullarda ölçülebilir

58 Otomatik aletler Kullanımı kolay Gereken eğitim çok daha basit
Ev aletlerinin fiyatı makul En büyük dezavantajları hatalı ölçüm yapma riski Damar duvarında sertliğin (stiffness) artması otomatik aletlerin doğru ölçüm yapmasını etkileyebilir. Kullanıcıya kolaylık sağlayan birçok özelliği vardır

59 Özelliklerin yararları 1
Aritmi saptama (aritmik hastalarda) Küçük boyutlar (taşımak için uygun boyut) Hafıza kapasitesi (kayıt tutma kolaylığı) Pozisyon duyarlılığı (özellikle bilek için, kol için de olabilir) Sesli komutlar (kullanım kolaylığı) Ölçümün tarih ve saatini kaydedebilme

60 Özelliklerin yararları 2
Peşpeşe 3 ölçüm (hatayı azaltmak ve hasta paniğini azaltmak için) Pompanın çok yüksek seviyelere çıkmasının engellenmesi (kolda daha az rahatsızlık) Birden fazla kullanıcıya izin vermesi (2 farklı hafıza) Dev ekran (görme sorunu olanlar için) Çabuk ölçüm (kolda daha az rahatsızlık)

61 Özelliklerin yararları 3
Manşetin kolay takılması (kullanım kolaylığı) Düşük pil uyarıcısı (hatalı ölçümü engeller) Bilgisayara bağlanabilmesi (kayıt-iletişim) Yazıcı ile birlikte (kayıt) Telemedicine hizmeti sağlayan kuruluşlara Bluetooth ile ulaşabilme (iletişim)

62 Özelliklerin yararları 4
Gizli ekran fonksiyonu (hasta paniğini azaltmak için) Sabah hipertansiyonunun takibi (risk faktörü takibi) Nabız sayısı Grafik sağlama (kayıt kolaylığı) Sessiz ölçüm (ölçülürken gerilimi azaltma)

63 Özelliklerin yararları 5
Modern stil Taşıma çantası Yıkanabilir manşet Pilin verilmesi Şarj edilebilir pil, güneş enerjisi ile çalışan pil Kan basıncı sınıflandırma göstergeci 1 cihaz, 2 alet=otomatik ve aneroid

64 Alet seçimi Ölçüm yeri Manşet boyutu Validasyon durumu Doğru ölçüm
Fiyatı

65 Kol mu bilek mi? Bilekten ölçen aletler popüler
Bilek çapı şişmanlıktan çok az etkilenir Bilek kalp hizasında tutulmalı 3 spesifik kılavuz ve 2 ilgili web sayfası üst koldan ölçen cihazları öneriyor Parmaktan ölçen valide bir alet yok

66 Manşet boyutu BHS: İngiliz Hipertansiyon Cemiyeti
AHA: Amerikan Heart Association Üretici firma önerileri

67

68 Manşet hipertansiyonu
Brien

69 Manşet boyutu Şişmanlık artan bir problem
Kese (bladder, iç lastik) kolun en az % 80’ini sarmalı Küçük veya büyük manşetler pahalı, ekstra ödeme gerektirir Bazı aletlerde 2 farklı boyutta manşet var Bazı aletlerin manşeti çok geniş aralıklara sahip: cm gibi

70 Kol çevresi nasıl ölçülür?

71 KÇ 32 cm’nin üzeri hasta oranı
KBH % 12 Hipertansiyon % 13 Nefroloji servisi % 17 Diyabetes mellitus % 35 Çalışma devam ediyor, ham veriler

72 Validasyon protokolleri
AAMI (The Association for the Advancement of Medical Instrumentation): 1987 ve 1993 BHS (British Hypertension Society): 1990 ve 1993 ESH-IP (European Society of Hypertension International Protocol): 2002 ve 2010 Japon ISO-WG: 2007

73 HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ
Hangi aletler valide? HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ

74

75 Otomatik aletler doğru ölçüyor mu?
2008 Avrupa Kılavuzu: Kendi kendine kan basıncı ölçümünün dezavantajlarından birisi yanlış ölçen bir alet kullanma olasılığı 2010 ESH-IP: Geçme kriterlerinin sıkılaştırılmasının gerekçesi alet kalitesinin artması

76 Blood Press Monit 2009; 14: Bu çalışma hatalı ölçüm kriterlerinin en ayrıntılı tanımlandığı çalışmadır Üç temel özelliği: Ardışık ölçüm, ölçüm sayısı ve ayırım sınırlarıdır

77 Fiyatı 20 TL TL üstü

78 Ucuz etin yahnisi yavan olur
Kapıya gelen satıcıdan veya seyyar satıcıdan alet satın almak sakıncalı olabilir.

79

80 Mevcut durum Ucuz, kullanımı kolay ve otomatik aletler nedeni ile evde kendi kendine kan basıncı giderek yaygınlaştı Amerika Birleşik Devletlerinde bir alete sahip hasta oranı 2000 yılında % 49 iken 2005 yılında % 64’e çıkmış

81 Mevcut durum yılında Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre klinisyenlerin % 90’ı evde kan basıncı takibini öneriyor ve hipertansif hastaların % 77’sinin bir aleti var

82 Akpolat T (Eur J Int Med, 2010)
İncelenen alet sayısı 112 Valide alet sayısı 20 İncelenen marka sayısı 40 Valide alete sahip firma sayısı 4 Akpolat T (Eur J Int Med, 2010)

83 Spesifik gruplarda validasyon
BHS protokolü gebe, yaşlı ve çocuklar için özel validasyon testi önerdi Yaşlılar için özel validasyon testi önermesinin nedeni arteriyel sertliğin (stiffness) artması idi

84 Spesifik gruplarda validasyon
Arteriyel sertlik osilometrik yöntemi etkileyebilir Kronik böbrek hastalığı ve diyabetes mellitus arteriyel sertliği etkileyen 2 hastalık

85 Microlife 3AC1-1PC, BPM 2007 ve 1999

86 SGK tansiyon aletini geri ödemeli mi?

87 Birçok çalışmada evde KB takibi ile hipertansiyon ve komplikasyonlarının tedavi maliyetinin azaldığı gösterilmiş Örneğin Japonya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ohasama çalışması verilerinde evde KB takibi ile maliyetin % 12 azaldığı saptanmış

88 Maliyet nasıl azalıyor?
Lüzumsuz tedavi azalıyor (beyaz önlük hipertansiyonu) Doktor ziyareti azalıyor (telefon, …kullanılabilir) Maliyet azalması uzun dönemde ortaya çıkıyor, ilk yıldan sonra (uzun dönemde en önemli maliyet ilaç fiyatı) KBH’nda maliyet azalması daha fazla olabilir

89 SGK tansiyon aletini geri ödemeli mi?

90 Başlangıçtaki hasta eğitimi
Yıllık veya gerektikçe hastaların kendi kendine kan basıncını doğru ölçüp ölçmediklerinin kontrolü Hafızadaki ölçüm değerlerinin yorumlanması Ölçümlerden elde edilen bilginin kişisel, telefon veya ile danışılması 5 yılda bir yenilenebilmeli

91

92 Plan 2 Otomatik tansiyon aletleri ve alet seçimi
Otomatik sfigmomanometre pazarı Spesifik gruplarda validasyon SGK tansiyon aletini geri ödemeli mi? Pratik bilgiler ve iş listesi Özet

93 Evde doğru kan basıncı ölçümü 1
Hastanın evde kan basıncı ölçümü hakkında bilgilendirilmesi Bir alet alınmasının tavsiye edilmesi Kol çevresinin ölçülmesi Hastanın ihtiyaçlarına göre bir alet (marka ve model) seçilmesi

94 Evde doğru kan basıncı ölçümü 2
Hastada doğru ölçüm yapıp yapmadığının kontrol edilmesi Hastaya ölçüm tekniğinin öğretilmesi ve hastanın eğitimi Hastanın aleti nasıl kullandığının kontrol edilmesi Ev için bir işlem listesi verilmesi

95 İş listesi 1 Sessiz ortam 10 dakika istirahat Uygun manşet boyutu
Yeterli pil gücü Hasta oturuyor Kol çıplak

96 İş listesi 2 Sırt desteklenmiş Kol desteklenmiş
Kol bir masa veya uygun sandalyeye yaslanmış ve gevşek bir durumda Brakiyel arterin palpasyonu Manşetin ortası brakiyel arter ile hizalı Avuç açık ve yukarı bakıyor

97 İş listesi 3 Kol kalp seviyesinde Bacak bacak üstüne atılmamış
Ayaklar yere basıyor Manşet uygun sarılmış Konuşma yok Hemen kayıt Tekrarlayan ölçümlerde en az 30 saniye

98 Filmler Aneroit aletlerle kan basıncı ölçümü
Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümü Evde kan basıncı takibi Bu filmler sayfasından indirilebilir.

99

100

101

102 Kan basıncını ne zaman ölçülmelidir?
Günün herhangi bir saatinde ölçülebilir, her gün değişik saatlerde ölçülmesi daha yararlıdır; sabah, öğle, akşam, yatarken gibi. Hep aynı saatte ölçmek veya ölçtürmek doğru bir davranış değildir.

103 Ne sıklıkta ölçülmeli? Randevudan 15 gün sonra ise değişik zamanlarda günde bir kez ölçmek yeterlidir. Randevu daha erken ise günde 1-2 kez ölçülmesi yeterlidir.

104 Ne sıklıkta ölçülmeli? Randevu 15 günden daha uzun ise günde bir kereden fazla ölçmeye nadiren gerek duyulur, günde 3-4 kez kan basıncı ölçümü hem hastada hem de yakınlarında gerginliğe neden olabilir.

105

106 Cihaz göğsün önünde tutulmalıdır
Bilekten ölçen alet Cihaz göğsün önünde tutulmalıdır (kalp seviyesinde)

107

108 Eğer ölçme bandı kalpten daha yüksekte ise kan basıncı daha düşük,
Eğer ölçme bandı kalpten daha aşağıda ise kan basıncı daha yüksek olacaktır

109 Kalp seviyesinin üstünde

110

111 Sonuçlar (n=505) Kan basıncı takibi getiren hasta sayısı 88 (%17)
46 (ev) 29 (sağlık ocağı) 10 (eczane) 3 (komşu) 33 (cıvalı) 28 (aneroid) 16 (oto. bilek) 11 (otomatik kol) Evinde tansiyon ölçüm aleti olan hasta sayısı 266 (% 53) 126 (bilek) 72 (aneroid) 56 (otomatik kol) 19 (cıvalı) 7 hastada çift alet Eğitim düzeyi arttıkça takip getiren ve alete sahip olan hasta sayısı artıyordu

112 Yorum 1 Hastaların çoğu tansiyon takiplerini evde yapmıştı.
Hastaların % 53’ünde evinde tansiyon aleti olmasına rağmen bu hastaların az bir kısmı kontrollerine tansiyon takibi yapıp getirmişti. İlgili kılavuzlar tarafından tavsiye edilmemesine rağmen bilekten ölçen alete sahip olma oranı % 46 idi.

113 Yorum 2 Ayrıca otomatik tansiyon aletlerinin kullanımı yaygınlaşmasına rağmen hastaların önemli bir kısmının cıvalı veya aneroid tansiyon aleti vardı. Hastalar evde kan basıncı takibi konusunda eğitilmelidirler.

114 Kronik böbrek hastalarının tansiyon takiplerinin ve tansiyon aletlerinin değerlendirilmesi
Katılan hasta sayısı: 126 (Eylül 2010) Çalışma devam ediyor, ham veriler Kan basıncı takibi getiren hasta sayısı 21 (%17) 1 (cıvalı) 4 (aneroid) 6 (oto. bilek) 10 (otomatik kol) Evinde tansiyon ölçüm aleti olan hasta sayısı 102 (% 81) 39 (bilek) 35 (aneroid) 32 (otomatik kol) 0 (cıvalı) 4 hastada çift alet

115 Yorum Kan basıncı takibi getiren hasta sayısı hipertansif hastalardan çok farklı değil Bilekten ölçen alete sahip hasta sayısı yüksek Hastaların önemli bir kısmı ölçüm aletine sahip ama takip getiren oldukça az Ölçüm aletine sahip hasta oranı sadece hipertansiyonu olan hastalardan daha fazla

116 Özet 1 Otomatik aletler büyük fırsattır, doğru kullanmasını bilelim-öğretelim Sağlıklı kan basıncı ölçümü ve takibi için sağlık personelinin aktif katkısı gerekir Kan basıncı ölçümü özen ve doğru bir alet gerektirir

117 Özet 2 Evde KB takibinde tartışmalar devam etmektedir
Ülkemizde evde alete sahip olan hasta sayısı artacaktır Çok uzak olmayan bir gelecekte her hastanın bir aleti olacaktır

118 Özet 3 KBH ile ilgili deneyim azdır
Hedef değerler konusu tartışma konusu olmaya devam etmektedir, KBH’nda kanıta dayalı veri azdır

119 Özet 4 Evde KB takibi hipertansiyonun kontrol altına alınmasında güçlü bir araçtır Evde KB takibi ekonomiktir Evde sağlıklı KB ölçümü yapmak için hasta eğitimi ihmal edilmemelidir

120 Tüm KBH hastalarının evde KB ölçümü için bir alete sahip olması dileğiyle


"KBH’nda Evde Kan Basıncı Ölçümünün Önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları