Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİRİŞLER M.FERİDUN DENGİZEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİRİŞLER M.FERİDUN DENGİZEK."— Sunum transkripti:

1 KİRİŞLER M.FERİDUN DENGİZEK

2 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK UÇTAN BASIYOR

3 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK HERHANGİ BİR YERDEN BASIYOR

4 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK BOYA YAYILMIŞ

5 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK YAYILI VE UÇTA DESTEK VAR

6 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK ORTADA VE UÇTA DESTEK VAR

7 ANKASTRE KİRİŞTE YÜK HERHANGİ BİR YERDE VE UÇTA DESTEK VAR

8 ASKILI KİRİŞTE YÜK DESTEKLER ARASINDA BASIYOR

9 ASKILI KİRİŞTE ASKILI TARAFTA YÜK UÇTAN BASIYOR

10 ASKILI KİRİŞTE YÜK BOYDAN BOYA YAYILI

11 ASKILI KİRİŞTE YÜK ASKILI TARAFTA YAYILI

12 Yerçekimi ivmesi g=10 m/sn2 ÇÖZÜM Önce yayılı yük miktarını bulalım
PROBLEM 1. Toplam boyu 4.5 metre olan ve üzerinde 1.44 ton tüm boya eşit yayılmış yük olan çelik bir kiriş 3-metre aralıklı destekler üzerinde ve bir ucu şekildeki gibi askıda kalacak şekilde monte edilmektedir. Bu kirişin kesiti 100X30 mm2 olduğuna ve kısa kenarı dik durumda olduğuna göre kirişte ki maksiumum gerilimi ve uç tarafta ne kadar seğim olduğunu bulunuz. Yerçekimi ivmesi g=10 m/sn2 ÇÖZÜM Önce yayılı yük miktarını bulalım W=m*a=10*1,440=14,400=14.4 kN W=w/L  w=14.4/4.5=3.2 kN/m Reaksiyon kuvvetlerini bulalım (Askılı kirişte yük boydan boya yayılı formüllerinden) ΣF=0  R1+R2-W=0 3.6+R2-14.4=0  R2= 10.8 kN

13 Askılı kirişte yük boydan boya yayılı formüllerinden bu kirişte maksimum ve minimum momentlerin nerede ortaya çıkacağı bulunabilir. Ancak Kuvvet diyagramını kullanarak bu momenlerin büyüklüğü ve konumu daha kolay hesaplanabilir. Kuvvet diyagramının birinci bölge alanını üçgen formülünden hesaplanabilir. Önce kuvvet diyagramının boy eksenini kestiği nokta bulunur. Birinci bölge alanı birinci max momenti verir  3,2*1,125/2= 2,025 kN-m  Maksimum moment M1=2.025 kN İkinci bölge kuvvet alanı ise azalan momenti verir.  6*(3-1,125)/2= kN  M2=2,025-5,625= -3.6kN-m  Minimum Moment = -3.6 kN-m Mutlak büyüklük olarak I-3,6 I > I2.025I olduğu için gerilimler 3.6 kN-m üzerinden hesaplanır.

14 Kiriş kesitinde kısa kenar dik durumda
M=3.6 kN-m =3,600,000 N-mm C=h/2= 30/2 =15 mm (Askılı kirişte yük boydan boya yayılı formüllerinden) Uçdaki sapma istendiği için X1= a için

15 Statik olarak belirsiz kirişler (Indeterminate beams)
Eğer bir kirişte kurulabilecek denklem sayısından daha fazla sayıda destek varsa bu kirişlere statik olarak belirsiz (indeterminate) kiriş denilir. Örnek1 : Şekil 1 de verilen kirişte 3 adet reaksiyon kuvveti bulunmaktadır. (RA, RB, MA ) Ancak bu kiriş için kurulabilecek denklem sayısı en fazla ikidir. ΣFy=0 ΣM=0 Örnek2 : Şekil 2 de verilen kirişte 4 adet reaksiyon kuvveti bulunmaktadır. (RA, RB, HA, MA) Ancak bu kiriş için kurulabilecek denklem sayısı en fazla üçtür. ΣFx, ΣFy=0, ΣM=0 Belirsiz kirişlerin reaksiyon kuvvetlerinin bulunması için kullanılan metodlardan birisi kirişin sarkma (deflection) eğrisinin difrensiyal denkleminden yola çıkılarak sağlanmasıdır. İkinci ve en yaygın metot ise tekilleme (superposition) yolu ile elde edilen diyagramların belli noktalarındaki sarkma miktarlarının birbirlerine eşitlenmesi ile reaksiyon kuvvetlerinden en az birini bulma metodudur. Şekil 1 Şekil 2

16 Belirsiz kirişlerde tekilleme yolu ile çözüm örneği
Alttan 3 noktada desteklenmiş bir kirişin reaksiyon kuvvetlerini bulmak için önce tekilleme yolu ile kiriş iki ayrı kirişmiş gibi kabul edilir Kirişlerden birindeki reaksiyon kuvveti Rc etkin kuvvet gibi kabul edilerek orta eksendeki sarkma miktarlarınının denklemleri yazılır. Aradığımız sarkma orta eksende olduğu için ikinci kiriş sarkma miktarı x=L/2 için yeniden yazılır. Her iki kirişte orta eksendeki sarkma aynı olmak zorunda olduğu için her iki kirişin orta eksendeki sapma miktarları birbirine eşitlenir. Elde edilen denklemlerden Rc çekilerek orta destekteki reaksiyon kuvveti bulunmuş olur

17 uzaklıkta üçüncü bir destek bulunmaktadır.
Örnek: 3 metre uzunluğu bir kiriş üzerinde tam ortada 300 kN büyüklüğünde bir kuvvet bulunmaktadır. Bu kirişin başlarındaki desteklere ilave olarak B noktasına 1 metre uzaklıkta üçüncü bir destek bulunmaktadır. Bu kirişin destek noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini bulunuz. Bu kiriş bir önceki problemin sayısal örneği olduğu için bulduğumuz Rc Formülünden Diğer reaksiyon kuvvetlerini bulmak için A noktasına göre momentleri alırsak ΣM=0  300*1.5 – 352.2*1.5 – RB*3 =0  RB =-84.8 kN ΣF=0  300=RA+RB+Rc  300=RA+(-84.8)+352.2  RA=32.6 kN Dikkat: RB işaretinin negatif olması RB nin Yukarıdaki gösterimin ters yönünde olduğunu belirtir.

18 İNTEGRASYON YOLU İLE BELİRSİZ KİRİŞLERİN ÇÖZÜMÜ
İntegrasyon yolu ile çözüm için önce kiriş üzerindeki momentlerin x eksenine bağlı denklemi yazılır. Buna göre A noktasına göre momentler toplamı Alındığında ΣM=0  f1: Kuvvetler toplamından ΣF=0  f2: B noktasına göre x e bağlı moment alınırsa RA ve MA yerine f1 ve f2 yerine koyulursa

19 Elastik modülü ve atalet momentinin X boyuna bağlı sapma (deflection)
miktarının ikinci dereceden türevi ile çarpımı kirişteki toplam momenti verdiğinden M=E*I*y(x)’’   C1=0 C2=0 X=L ve y=0 olduğunda

20 İNTEGRAL METODU İLE BELİRSİZ KİRİŞ İÇİN ÖRNEK PROBLEM
Üzerinde 6 kN yayılı yük bulunan 12 metre boyundaki kiriş baş taraftan desteklenmektedir. Kirişte ortaya çıkacak maksimum momenti ne olur Maksimum sapma nerede ortaya çıkar ÇÖZÜM MA=108>M1=60.75 Mmax=MA=108 kN-m Max sapma moment eğrisinin tepe noktasında ortaya çıkar.


"KİRİŞLER M.FERİDUN DENGİZEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları