Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM”"— Sunum transkripti:

1 “ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM”
Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler Kazanım SB Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.

2 Ekonomik Faaliyet Nedir?
1 Tarım 6 Turizm 2 Hayvancılık 7 Ormancılık 3 Sanayi 8 Ulaşım 4 Ticaret Balıkçılık 9 5 Madencilik Hizmet sektörü 10 Ekonomik Faaliyet İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile yaptıkları ve karşılığında para kazandıkları etkinliklere ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetlerin yapılmasını etkileyen sebepler neler olabilir? Ülkemizde bu ekonomik faaliyetler her tarafta aynı şekilde yapılabilmekte midir? Başlıca ekonomik faaliyetler nelerdir?

3 Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Sebepler
Yeryüzü şekilleri İklim Bitki örtüsü Doğal kaynaklar İnsan kaynakları Sermaye

4 Ekonomik Faaliyetler: Tarım
Yeryüzü şekillerinin düz, toprakların verimli, iklimin elverişli ve sulama imkanının iyi olduğu yerlerde tarım yapılır.

5 Ülkemizin Yeryüzü Şekilleri
Tarım imkanı iyi olmayan yerler nerelerdir? Yeryüzü şekillerinin düz olduğu yerlerde tarım imkanı iyi olduğuna göre nerelerde tarım iyidir?

6 Karadeniz İkliminde Tarım Akdeniz İkliminde Tarım
İklim ve Tarım Karadeniz İkliminde Tarım En fazla yağışın olduğu iklimimiz olan bu iklimde bol su isteyen çay, fındık gibi ürünler yetiştirilir. Karadeniz Karasal İklimde Tarım Deniz etkisinin olmadığı iç kesimlerde sert bir iklim olan karasal iklim vardır. Karasal iklimde tarım ürünü çeşidi azalmıştır. Tahıllar ve şeker pancarı yetiştirilir. Karasal Akdeniz Akdeniz İkliminde Tarım Kışların ılık geçtiği Akdeniz ikliminde tarım ürünü çeşidi artmıştır. Turunçgiller, mısır, zeytin, üzüm gibi ürünler yetişme imkanı bulmuştur.

7 Bölgelere Göre En fazla Yetişen Tarım Ürünleri

8 Ekonomik Faaliyetler: Hayvancılık
Tarıma elverişli yerlerin olmadığı, geniş mera ve otlakların bulunduğu yerlerde hayvancılık yapılabilir.

9 Ekonomik Faaliyetler: Hayvancılık
Dut yaprağı ile beslenen tırtılların yaptığı kozalardan yapılan ekonomik faaliyete ipek böcekçiliği denir. Büyük şehirlerin beyaz et ihtiyacını karşılamak amacı ile bu şehirlerin yakınlarında kümes hayvancılığı gelişmiştir. İklimin sert olduğu Doğu Anadolu’da tarım imkanının az olmasından dolayı hayvancılık yaygındır. Özellikle Erzurum Kars Platosunda büyükbaş hayvancılık yapılır. Bitki örtüsünün çeşitli arazinin engebeli olduğu yerlerde arıcılık yaygınlaşmıştır. Ankara çevresinde Tiftik Keçisi ( Ankara Keçisi) yetiştirilmektedir. Keçiler kayalık alanlarda rahat hareket edebilir. Makilerin yeni filizlenen dalları ile beslenebilir. Böyle yerlerde kıl keçisi yetişir. Bozkır ikliminin hakim olduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık hakimdir. Özellikle koyun çok yetiştirilir. İpek böcekçiliği nerede yapılmaktadır? Büyük şehirlerin beyaz ihtiyacı nasıl karşılanır? Kıl Keçisi en çok nerede yetiştirilir? Ülkemizde arıcılığın geliştiği yerler nerelerdir? Buna göre hangi bölgelerde küçükbaş hayvancılık yaygındır?

10 Ekonomik Faaliyetler: Sanayi
Ham maddenin fabrikaya yakın olması taşıma maliyetini azaltacağı için sanayi tesisleri kurulurken ham maddeye yakın olmasına dikkat edilir. Çeşitli ham maddeleri işlenmiş duruma sokup, kullanılacak ürünler haline getirmeye sanayi denir. Bir yerde çıkarılan madenlere veya yetiştirilen tarım ürünlerine göre fabrikalar kurulmaktadır. Bir yere fabrika kurulurken ilk neye dikkat edilir?

11 Yurdumuzda Sanayi Şeker pancarı yetiştirilen yerlerde şeker fabrikası, zeytin yetiştirilen yerlerde zeytinyağı fabrikası, ormanların yoğun olduğu yerlerde ise kağıt fabrikaları bulunmaktadır. Hayvancılığın çok yapıldığı Doğu Anadolu’da hangi sanayi gelişir? Tahılların çok yetiştirildiği İç Anadolu Bölgesi’nde hangi sanayi gelişmiştir? Ülkemizde sanayinin en çok geliştiği bölge hangisidir? Bulunduğunuz yerde hangi sanayi bulunmaktadır? Rize’de çay yetiştirildiğine göre hangi fabrika olabilir?

12 Ekonomik Faaliyetler: Ticaret
Kazanç sağlamak amacıyla yapılan alım-satım faaliyetlerine ticaret denir. Ulaşım imkanlarının geliştiği, önemli yollar üstünde ve arka bölgesi gelişmiş olan yerlerde ticaret yaygındır.

13 Ülkemizde Ticaret Her türlü ulaşımın geliştiği, Asya ve Avrupa kıtalarını ve denizleri birbirine bağlayan İstanbul’da ticaret gelişmiştir. İstanbul Gelişmiş bir limanı ile gelişmiş bir arka alanı olan İzmir’de ticaret gelişmiştir. En büyük dış ticaret limanımızdan birisidir. İzmir

14 Ekonomik Faaliyetler: Madencilik
Yer altındaki madenlerin araştırılması, bulunması, ocaktan çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlere madencilik denir. Değerli yer altı kaynaklarının olduğu yerlerde madencilik faaliyeti yapılabilir.

15 Ülkemizde Madencilik Bor çıkarılan yerler nerelerdir?
Taşkömürü nerede çıkarılmaktadır? Petrol denilince hangi bölge aklımıza gelir? Bulunduğunuz yerde hangi madencilik faaliyeti yapılmaktadır?

16 Ekonomik Faaliyetler: Turizm
Doğal güzellikler Turizm bakımından gelişen yerlerdir. Tarihi yerler Yazların sıcak ve uzun olduğu sahiller Şifalı suların olduğu yerler Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezilere ve buna bağlı olarak gelişen ekonomik faaliyete turizm denir.

17 Ülkemizde Turizm Ülkemizde kayak turizminin geliştiği yerler nerelerdir? Bulunduğunuz yerde hangi turistik yer vardır?

18 Ekonomik Faaliyetler: Ormancılık
Ormanların yoğun olduğu yerlerde kerestecilik, mobilyacılık, kağıt fabrikası ve orman ürünleri gibi ekonomik faaliyetler yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ormancılık faaliyetine uygun olan bölgeler hangileridir?

19 Ülkemizde Ormancılık Bulunduğunuz yer orman bakımından nasıl bir durumdadır? Kağıt fabrikası kuracak olsanız hangi şehirlere kurardınız?

20 Ekonomik Faaliyetler: Balıkçılık
Balık avlama ya da üretme ve satarak geçinme ya da bunları ayrı ayrı uğraş olarak yapma işine balıkçılık denir. Deniz kıyıları, akarsular, göller ve havuzlarda yapılabilmektedir. Balıkçılık denilince hangi bölge aklınıza geliyor?

21 Ekonomik Faaliyetler: Hizmet Sektörü
Haberleşme, eğitim, sağlık, eğlenme, dinlenme, beslenme, büro hizmetleri gibi hizmetleri veren iş grupları hizmet sektörünü oluşturur. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışan insan oranı sanayi ve tarıma göre yüksektir.

22 Sanayinin en çok geliştiği bölge Marmara Bölgesi’dir.
Şimdi Sıra Sizde Sanayinin en çok geliştiği bölge Marmara Bölgesi’dir. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

23 Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez.
Şimdi Sıra Sizde Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

24 Tarım imkanlarının en çok geliştiği bölge, Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
Şimdi Sıra Sizde Tarım imkanlarının en çok geliştiği bölge, Doğu Anadolu Bölgesi’dir. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

25 Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
Şimdi Sıra Sizde Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

26 Muz en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
Şimdi Sıra Sizde Muz en çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

27 Kışların ılık geçtiği Akdeniz kıyılarında seracılık yaygınlaşmıştır.
Şimdi Sıra Sizde Kışların ılık geçtiği Akdeniz kıyılarında seracılık yaygınlaşmıştır. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

28 İklim bir yerdeki ekonomik faaliyetleri etkileyebilmektedir.
Şimdi Sıra Sizde İklim bir yerdeki ekonomik faaliyetleri etkileyebilmektedir. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

29 Kışların sert geçtiği yerlerde sanayi gelişmiştir.
Şimdi Sıra Sizde Kışların sert geçtiği yerlerde sanayi gelişmiştir. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

30 YENİ SORU Şimdi Sıra Sizde
Yer altı kaynakları bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

31 YENİ SORU Şimdi Sıra Sizde
Kağıt farikası kurmak için Güneydoğu Anadolu Bölgesi en uygun bölgedir. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

32 YENİ SORU Şimdi Sıra Sizde
İklimin çeşitli olduğu Marmara Bölgesi’nde farklı tarım ürünleri yetişme imkanı bulmuştur. TEBRİKLER MAALESEF BİLEMEDİNİZ YENİ SORU

33 Tahılların en çok yetiştirildiği bölge Akdeniz Bölgesi’dir.
Şimdi Sıra Sizde Tahılların en çok yetiştirildiği bölge Akdeniz Bölgesi’dir. MAALESEF BİLEMEDİNİZ TEBRİKLER YENİ SORU

34 İklimin elverişli olması
Hangisi Çöz Bakalım Bir yerde ulaşımın gelişmesi aşağıdakilerden hangisini etkilemez? A Nüfusun artması Sanayinin gelişmesi B İklimin elverişli olması D Etkileşimin artması C YENİ SORU

35 B A D C Hangisi Çöz Bakalım Erzurum, Kars taraflarında meralar vardır.
Bu bölgede hangi ekonomik faaliyet yaygınlaşmıştır? Hayvancılık B Turizm A Madencilik D Tarım C YENİ SORU

36 A B D C Hangisi Çöz Bakalım
Buğday, arpa gibi tahılların çok yetiştirildiği yerlerde besin sanayisi gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tahıllara bağlı olarak ortaya çıkan fabrikalardan değildir? Un A Salça B Bisküvi D Makarna C YENİ SORU

37 A B C D Hangisi Çöz Bakalım
Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu ve farklı bitki türlerinin bulunduğu yerlerde arıcılık geliştiğine göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık yaygındır? A Konya Adana B Bursa Muğla C D YENİ SORU

38 Büyük şehirlerin etrafında hangi hayvancılık yaygınlaşır?
KİM BİLECEK Büyük şehirlerin etrafında hangi hayvancılık yaygınlaşır? Kümes hayvancılığı

39 Büyük oranda Marmara Bölgesi’nde yapılan hayvancılık türü nedir?
KİM BİLECEK Büyük oranda Marmara Bölgesi’nde yapılan hayvancılık türü nedir? İpek böcekçiliği

40 Ürün çeşidini artırmıştır.
KİM BİLECEK Marmara Bölgesi’nde farklı iklimler görülmesi tarımı nasıl etkilemiştir? Ürün çeşidini artırmıştır.

41 En fazla balıkçılık yapılan bölgemiz hangisidir?
KİM BİLECEK En fazla balıkçılık yapılan bölgemiz hangisidir? Karadeniz Bölgesi

42 Seracılığın en çok yapıldığı bölge hangisidir?
KİM BİLECEK Seracılığın en çok yapıldığı bölge hangisidir? Akdeniz Bölgesi

43 En fazla Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen iki ürün hangisidir?
KİM BİLECEK En fazla Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen iki ürün hangisidir? Çay ve fındık

44 Zonguldak denilince hangi ekonomik faaliyet akla gelir?
KİM BİLECEK Zonguldak denilince hangi ekonomik faaliyet akla gelir? Madencilik

45 Akdeniz Bölgesi’nde seracılık neden yaygındır?
KİM BİLECEK Akdeniz Bölgesi’nde seracılık neden yaygındır? Kışların ılık geçmesi

46 Şeker pancarı en çok hangi bölgede yetiştirilir?
KİM BİLECEK Şeker pancarı en çok hangi bölgede yetiştirilir? İç Anadolu Bölgesi

47 Petrol çıkarıldığı için gelişen şehrimiz hangisidir?
KİM BİLECEK Petrol çıkarıldığı için gelişen şehrimiz hangisidir? Batman

48 Doğu Anadolu Bölgesi’nde hangi tür hayvancılık yaygındır?
KİM BİLECEK Doğu Anadolu Bölgesi’nde hangi tür hayvancılık yaygındır? Büyükbaş hayvancılık

49 Gelecek Derse Hazırlanalım
Yaşadığınız yerdeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir?


"“ÜRETİM, DAĞITIM ve TÜKETİM”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları