Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İntraoral anesteziler Prof.Dr. Yelda Pınar. Rr.alveolares superiores posteriores Tuber maxilla’ya anestezi yapılır. 3.molar diş arka kenarından geçen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İntraoral anesteziler Prof.Dr. Yelda Pınar. Rr.alveolares superiores posteriores Tuber maxilla’ya anestezi yapılır. 3.molar diş arka kenarından geçen."— Sunum transkripti:

1 İntraoral anesteziler Prof.Dr. Yelda Pınar

2 Rr.alveolares superiores posteriores Tuber maxilla’ya anestezi yapılır. 3.molar diş arka kenarından geçen vertikal çizgi üzerinde-maxilla proc.alveolaris ile orbita alt kenarı arasındaki transvers çizginin kesişme noktası. 20 yaşından genç olanlarda 2. molar diş alınır. 2.molar diş hizasında mukobukkal katlantıdan girip 45 o açıyla ileri yukarı kemiğe dayanarak 1-1.5 cm ilerlenir.

3 Solusyon yavaş verilmeli Apse Hematom Trismus Mabdibular anestezi

4 2.ve 3.molar dişler, 1.moların yarısı, bukkal mukozada anestezi olur.

5 Rr.alveolares superiores anteriores Tam anestezi isteniyorsa for.infraorbitale’ye anestezik madde verilir. Orbita alt kenarı orta noktasından 5-8 mm altına enjeksiyon yapılır. 2.premolar vertikal hat üzerinde.

6 Kanala 2-4mm girilir.

7 Üst santral ve lateral kesiciler,kanin, üst dudak ve gingivada anestezi olur. 1.ve 2.premolar dişlerde, burun kanatları, alt göz kapağında da anestezi oç. Bazen santral kesicilerde yeterli anestezi olmaz. Bu durumda for.infraorbitale’ye anestezik madde bırakılır.

8

9

10 N.palatinus majus N.palatinus minor Palatinal mukoza sert ve periosteuma yapışık olduğundan enjeksiyon çok fazla basınç uygulanmasını gerektirir. Her iki son molar dişten geçen hat üzerinde lateral 1/4lük alana enjeksiyon yapılır. Diş kaybı olan bir çenede, sert-yumuşak damak arasındaki mukoza renk farkı dikkate alınır. Sert-yumuşak damak hattı 1cm önünden

11

12 N.nasopalatinus Canalis incisiva doğrultusunda papilla incisiva yanından yukarı, arkaya ve içe doğru enjeksiyon yapılır.

13

14

15

16

17 N.alveolaris inferior Mandibuler anestezi: N.alveolaris inferior anestezisi için sinirin kanala girmeden hemen önce anestezi alması gerekir. Sıklıkla n.lingualis de anestezi alır.

18

19

20

21 For.mandibula: alt çene dişlerinin oklüzal düzlemlerine paralel ve bu düzlemin 5-10 mm yukarısındadır. İntraoral enjektör karşı ağız köşesine iyice yaklaştırılır. Ağız iyice açılınca raphe pterygomandibularis katlantısı ortaya çıkar. Bu m.pterygoideus medialis ön sınırını gösterir. Bu katlantının lateralinde enjektör sokulur.

22

23 0

24

25

26 Hasta ağzını açamıyorsa extraoral yaklaşımlar kullanılır. 1-akinosi tekniği: angulus mandibula iç yüzünden ramusa yaslanarak girilir, yukarı ilerlenir. For.mandibulae noktasına solusyon bırakılır.

27 Ramus mandibula arka kenarı orta noktasından öne doğru, ramus ön-arka genişliği orta noktasına gelinir: For.mandibulae noktası.

28

29

30

31

32 2-Gow-gates tekniği: mandibular anestezi tekniğinin aynıdır ancak enjektör daha yukarı yönlendirilir. Tüm n.mandibularis’e anestezi verilir.

33

34 3-Yüzün lateral tarafında incisura mandibuladan anestezi verilir. Komplikasyonu fazla olabileceğinden çok tercih edilmez.

35 N.mentalis Alt santral ve lateral kesiciler, kanin, premolar dişlerin anestezisi, dudak, vestibül gingivası, çene ucu derisinde anestezi için for mentale’den enjeksiyon yeterlidir.

36 For.mentale: iki premolar diş arasından geçen vertikal hat üzerinde, basis mandibula ile alveol kenar arası orta noktasındadır. Foramen’in yönü; önden bakılınca, dışa, yukarı ve arkayadır.

37

38

39 Hemimaksiller anestezi

40

41

42

43


"İntraoral anesteziler Prof.Dr. Yelda Pınar. Rr.alveolares superiores posteriores Tuber maxilla’ya anestezi yapılır. 3.molar diş arka kenarından geçen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları