Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

2 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SAĞLIK KONULARI

3 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ
Eğitime katılacak olanlar başlıca sağlık personelidir; biyolojik risk etmenleri bu grup için önemlidir. Katılımcıların meslek gruplarına göre ders içeriği detaylandırılabilir.

4 Amaç Bu sunum sonunda katılımcılar, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen biyolojik risk etmenleri ve bu etmenlere karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

5 Öğrenim Hedefleri Katılımcılar bu sunumun sonunda;
Çalışma ortamındaki biyolojik risk etmenlerini tanımlayacak, Enfeksiyon, alerji ve zehirlenmeye neden olabilecek bakteri, virüs, mantar ve parazitleri sıralayacak, Biyolojik risk etmenlerinin yol açtığı hastalıkları açıklayacak, Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemlerini sıralayacaklardır.

6 Bu İşaret Nedir? 6

7 Biyolojik Etken -1 Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak da değiştirilmiş; Mikroorganizmalar, Hücre kültürleri , İnsan endoparazitleridir. Mikroorganizmalar, tek bir hücre veya hücre grupları olarak yaşayan büyük ve farklı bir organizma grubudur. Mikrop hücreleri, doğada yalnız yaşayamayan ancak çok hücreli organizmaların parçası olarak yaşayabilen hayvan ve bitki hücrelerinden farklılık gösterir. Mikroorganizmalar, metabolik ve enerji veren özelliğe sahip oldukları için çoğu, diğer canlı formlarına öldürücü olan koşullarda yaşayabilir. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih, sayılı R.G.

8 Biyolojik Etken -2 Mikroorganizmalar; Bakteriler Virüsler Mantarlar
Diğerleri (Protozoalar) Bakteriler tek hücreli canlılardır. Çok çeşitli ortamlarda yaşayabilir. İnsan vücudunda doğal olarak bulunanları olduğu gibi, hastalık yapıcı (patojen) olanları da mevcuttur. Bazı patojen bakteriler; Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Legionella Bazı patojen virüsler; Herpes virüsü, Nairovirüs, Hepatit-B, Hepatit-C, Influenza, H1N1, H5N1, AIDS, Ebola, polio. Bazı patojen mantarlar ve parazitler; P.vivax, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Pneumocystis carini, Toxoplazma, gondii Trichomonas vaginalis.

9 Biyolojik Etken -3 Hücre Kültürü; Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin vücut dışında üretilmesi (Örn. Boğaz Kültürü) İnsan endoparazitleri; İnsan iç organlarında (doku ve hücrelerde) geçici ya da daimi yaşayarak ona zarar veren bitkisel ya da hayvansal kökenli canlı (Örn. Ascaris) Kaynak: Lippincott İmmünoloji.

10 Biyolojik Etken -4 Biyolojik etkenin sağlıklı bir kişide hastalığa yol açmasında; Etkenin hasta etme yetisi (Virülans), Bulaşma yolları, Konakçının duyarlılığı, Çevresel etmenler rol oynar. Bulaşma yolları: Temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava-vektörler… Çevresel etmenler: Sıcaklık değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akım hızı, kimyasal maddeler, gazlar, toksinlere vb.

11 Biyolojik Etkenlerin Grupları -1
Enfeksiyon risk düzeyine göre gruplama; Grup 1 biyolojik etkenler Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih, sayılı R.G. Gruplar açıklanacak, örneklenecek ve yönetmeliğe atıfla Grup 4 etkenlerin öneminden bahsedilecektir.

12 Biyolojik Etkenlerin Grupları -2
Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. E. coli (patojen olmayan suşları). Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. (Bordetella pertussis, Actinomyces pyogenes, Tetanos, İnfluenza ve Herpes simplex virüsleri, …) Gruplar açıklanacak, örneklenecek ve yönetmeliğe atıfla Grup 4 etkenlerin öneminden bahsedilecektir. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih, sayılı R.G.

13 Biyolojik Etkenlerin Grupları -3
Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler. (Brucella melitensis Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis B virüsü , Human immunodeficiency virüsleri , …) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler. (Ebola, Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi , Marburg virüsü, ...) Gruplar açıklanacak, örneklenecek ve yönetmeliğe atıfla Grup 4 etkenlerin öneminden bahsedilecektir. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik tarih, sayılı R.G.

14 Biyolojik Etkenlerin Grupları -4
İnsanlarda hastalık yapma Çalışanlara zarar verme Topluma yayılma olasılığı Etkili korunma / tedavi yöntemi Örnek 1 - + E. coli (patojen olmayan suşları) 2 Tetanos 3 Tuberküloz, Hepatit B 4 Kırım Kongo, Ebola, vs. Grup 4 etkenlerin öneminden bahsedilecektir. Grup 1 normalde hastalığa neden olmayan flora bakterileridir. Tedavisi vardır. Eğitici gruplarla ilgili 3 slaytı bu tablo üzerinden özetleyerek anlatabilir.

15 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi -1
Maruziyetin türü, düzeyi, süresi belirlenir, Birden fazla grupta yer alan etken varsa tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınır, Çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir, İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenler sınıflandırılır, Sınıflandırma; A: Olası alerjik etkileri olan. D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruz kalımdan sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken. T: Toksin üretimi olan. V: Etkili aşısı bulunan.

16 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi -2
Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınır, Çalışanlar, yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ve alerjik ya da toksik etkilerle ilgili bilgilendirilir, Çalışanlar, yaptıkları iş ile doğrudan bağlantılı olan hastalıklar hakkında bilgilendirilir. Yetkili Makam; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. Kamusal Kuruluşlardır.

17 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -1
İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliği için riski varsa, ortaya çıkarsa; maruziyeti önler ya da en aza indirir.

18 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -2
Maruz kalım düzeyinin en aza indirilmesi için yapılacaklar; Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısını en az düzeyde tutar, Biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önler, Toplu koruma ve kişisel korunma yöntemleri uygular, Biyolojik etkenlerin kontrol dışı sızmasını önler.

19 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -3
Biyolojik risk işareti ve diğer işaretleri kullanır, Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlar, Çalışma ortam ölçümleri yapar ya da yaptırır, Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli kullanılması ve taşınması için gereken düzenlemeleri yapar, atık yönetimi oluşturur.

20 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -4
Bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında hiçbir şey yenilip içilmeyecektir, Çalışanlara uygun koruyucu giysi ve ekipman sağlanacaktır, Uygun ve yeterli temizlik ortamı/olanakları sağlanacaktır, İşe uygun koruyucu ekipmanlar kullanım öncesi ve sonrası kontrol edilecektir. Uygun ve yeterli temizlik ortamı/olanakları sağlanacaktır, (Göz yıkama sıvıları, cilt antiseptikleri, banyo, tuvalet, ) Gerekli koruyucu ekipmanlar; Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir. Kullanım öncesi ve sonrası temizlik ve bakımı yapılacaktır. Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımından önce tamir edilecek veya değiştirilecektir.

21 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -5
İnsan ve hayvan kaynaklı numuneler için numune alınması, işlem yapılması, incelenmesi yöntemleri belirlenecektir, Biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilecektir.

22 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -6
İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha edilecektir, Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmasında Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma kriterleri uygulanacaktır.

23 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -7
Grup 1 biyolojik etkenler için; Canlı zayıflatılmış aşılar dahil yapılan çalışmalarda genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine uyulacaktır. Grup 2 biyolojik etkenler için; Temizlemesi kolay ve su geçirmez yüzeyler kullanılacaktır, Özel dezenfeksiyon yöntemleri uygulanacaktır, Biyolojik etken için güvenli depolama yapılacaktır. Grup numarası artıkça ek önlemlerinde arttığı vurgulanacaktır.

24 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -8
Grup 3 biyolojik etkenler için Grup 2 önlemlerine ek olarak; Çalışma yerine yalnızca görevlilerin girmesine izin verilecektir, Çalışma yerine giren ve çıkan hava HEPA veya benzeri filtrelerle filtre edilecektir, Etkili vektör kontrolü yapılacaktır, HEPA filtre özelliği açıklanacak. HEPA (High Efficiency Particulate Arresting – Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı) olarak adlandırılan %85 üzerinde partikül tutabilen filtrelerdir.

25 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -9
Asit, alkali, çözücü ve dezenfektanlara dayanıklı yüzeyler kullanılacaktır, Hayvan ölülerinin yok edilmesi için yakma fırını sağlanacaktır, Herhangi bir hayvanın da dahil olduğu bütün enfekte maddeler güvenli bir kabin veya yalıtılmış bir yerde veya diğer uygun bir kapta işleme tabi tutulacaktır.

26 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -10
Grup 4 biyolojik etkenler için Grup 3 önlemlerine ek olarak; Çalışma yeri, aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan ayrılmış olacaktır, Çalışma yeri, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olacaktır,

27 Biyolojik Riskler İçin Alınacak Önlemler -11
Çalışma yerindeki hava negatif basınçta tutulacaktır, Çalışma yerinde bulunanların görülebildiği gözetleme penceresi veya benzeri bir alan olacaktır, Laboratuvarda yalnızca kendi laboratuvar malzemeleri kullanılacaktır.

28 Özel Durumlarda Çalışanın Bilgilendirmesi -1
İşveren, biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar. İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona ve / veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve / veya temsilcilerine derhal bildirirler.

29 Özel Durumlarda Çalışanın Bilgilendirilmesi -2
İşverenler, çalışanlara ve / veya temsilcilerine kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda bildirirler. İşverenler, çalışanların ve / veya temsilcilerinin, konuyla ilgili ortak bilgilere ulaşabilmelerini sağlar.

30 Özel Durumlarda Çalışanın Bilgilendirilmesi -3
Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren / işveren vekiline derhal bildirir Her çalışan, kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşma hakkına sahiptir.

31 Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili Liste ve Kayıtlar -1
İşveren, Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalanların listesini, Yapılan işin türünü, Maruz kalınan biyolojik etkenleri, Kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları uygun bir şekilde tutar, Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı RG.

32 Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili Liste ve Kayıtlar -2
Eğer; Kalıcı / gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet, Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet,

33 Biyolojik Etkenlere Maruziyet ile İlgili Liste ve Kayıtlar -3
Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet, Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet olduğunda 40 yıl saklar.

34 Biyolojik Etkenlere Maruziyetin Olabileceği Bazı İşler Listesi
Gıda üretilen fabrikalarda çalışma Tarımda çalışma Hayvanlarla ve / veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma Sağlık hizmetlerinde, karantina ve morglarda çalışma Veteriner klinikleri ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Ek-1, tarih, sayılı R.G.

35 Sağlık Çalışanlarında Bulaşma Riski Yüksek Olan Enfeksiyonlar
Bakteriyel enfeksiyonlar: TB, lejyoner hastalığı, difteri, boğmaca, GİS enfeksiyonları Viral enfeksiyonlar: Hep-B, KKK, Su çiçeği, Herpes enfeksiyonları, HIV Diğerleri: Histoplazmozis, Giardiasis, Candida vb.

36 Aşı Uygulamaları -1 Bir sağlık çalışanı olarak risk altındasınız!
Hastalarınız ve yakınlarınız için risk oluşturmaktasınız! MUTLAKA AŞILANINIZ !..

37 Aşı Uygulamaları -2 Etkenin aşısı varsa aşı uygulaması önerilmelidir.
Aşılama, ilgili mevzuata uygun yürütülmelidir. Çalışanlar, aşılanmanın yararları ve istenmeyen etkileri hakkında bilgilendirilmelidir. Uygulanan aşılar için aşı kartı düzenlenmelidir. 37

38 Aşı Uygulamaları -3 Hepatit B Aşısı: Berberler - kuaförler,
Manikür - pedikürcüler, Zihinsel engelli bakımevlerinde çalışanlar, Para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler,  Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar), Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler, Sağlık personeli gibi risk gruplarındakilere önerilir. 38

39 *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi
Aşı Uygulamaları -4 Hepatit B Aşısı: Ayrıca aile içinde hepatit taşıcısı / hastasının varlığı veya meslek dışı nedenlerle (mevcut hastalıkları veya özel durumları nedeniyle) risk altındaki gruplara da önerilir. *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi

40 *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi
Aşı Uygulamaları -5 Td (Difteri-Tetanoz) Aşısı: Bağışıklaması yapılmamış olan veya belgeleyemeyen çalışanlar için üç dozdan oluşan primer aşılama yapılması ve her 10 yılda bir Td rapeli ile aşılanması önerilir. Diğer Aşı Uygulamaları: Çalışanların ve çalışma ortamının durumu dikkate alınarak yapılan diğer aşılamalar. (Örneğin hasta çıkartıları ile uğraşan sağlık çalışanları ile fekal materyal ile çalışan laboratuvar çalışanlarına yapılan Hepatit A aşısı veya çocuk yenidoğan servisleri ve yoğun bakım servislerinde çalışan personele uygulanan suçiçeği aşısı gibi). *2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi

41 Bildirim -1 İşveren, Çalışanlar açısından biyolojik risk mevcut ise; maruz kalan çalışanların listesini, tutulan tüm tıbbi kayıtları, risk değerlendirme sonuçlarına göre alınan tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri, yapılan acil eylem planlarını, İSG profesyonellerinin bilgilerini istenmesi halinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne verir.

42 Bildirim -2 Biyolojik etkenin ortama yayılarak insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na bildirir.

43 Biyolojik Tehlike İşareti
Önce şekil, sonra başlık gelecek şekilde düzenleme yapılacak. 43

44 Özet Biyolojik etken tanımı, Biyolojik etken grupları,
Sağlık çalışanlarının biyolojik riskleri, Bu etkenlerden nasıl korunulacağına dair örnek veriniz. Biyolojik risk grupları, önlemler, sağlık çalışanların enfeksiyon riskleri, aşılar ve bildirimle ilgili beş adet soru ile özet yapılacak. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15 Haziran 2013 tarihli, sayılı RG Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi (2009) Lippincott İmmünoloji sunum özetlenir.

45 Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz


"İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları