Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKOLOJİK TESTLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKOLOJİK TESTLER."— Sunum transkripti:

1 PSİKOLOJİK TESTLER

2 1. Gelişim Testleri

3 Gelişim testleri Gelişimsel tarama testleri olarak da bilinirler.
Dil gelişimi Bilişsel gelişim İnce ve kaba motor beceriler Sosyal beceriler Öz bakım becerileri

4 Gelişim testleri AGTE «Ankara Gelişim tarama envanteri»
DENVER «Gelişimsel tarama testi»

5 Gelişim testleri Peabody Resim Kelime Testi
«Peabody Picture-vocabulary Test» Dil gelişimini ölçmeyi amaçlar

6 Gelişim testleri Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
«Metropolitan readness test» Okula hazırlık, verilen yönergeyi anlama ve uygulamayı başarma.

7 Gelişim testleri Goodenough – Harris İnsan Resmi Çizme Testi
Bilişsel gelişimi değerlendirir.

8 Gelişim testleri Porteus Labirentleri Bilişsel gelişimi değerlendirir.

9 Gelişim testleri R.B. Cattell Testi Bilişsel gelişimi değerlendirir.

10 AGTE 100%

11 AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini değerlendiren bir araçtır.

12 AGTE AGTE, gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır.

13 AGTE 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir.

14 AGTE Ölçekteki başlama noktası çocuğun takvim yaşına göre düzenlenir. Teste çocuğun gerçek yaş diliminin hemen öncesindeki yaş diliminden başlanır. Eğer başlangıç diliminde, çocuğun geçemediği, tek bir madde bile varsa bir önceki dilime geçilir. Üst üste 8 soruyu olumsuz cevap verildiğinde görüşme bitirilir.

15 AGTE Örneğin bebek 7 aylıksa “4 aydan 5 ay sonuna kadar” başlıklı yaş diliminden başlanır. Eğer burada geçemediği maddeler varsa bir önceki yaş dilimine dönülür (Yukarıdaki örnekte 0-3 ay dilimi).

16 AGTE Böylece anneler çocuklarının başarıyla yaptığı şeylerden söz ederek görüşmeye başlamış olurlar. Bu onları rahatlatır ve daha sonra çocukların yapamadığı şeyleri söylerken daha az rahatsızlık hissederler.

17 AGTE 4 temel gelişim alanında bilgi verir. Dil-bilişsel gelişim «DB»
İnce Motor «İM» Kaba Motor «KM» Sosyal beceri – Özbakım «SB-ÖB» GENEL GELİŞİM TOPLAMI

18 AGTE 0-3 AY 4-5 AY 6-7 AY --- 18-23 AY 24-29 AY 30-35 AY 36-47 AY

19 AGTE

20 AGTE Genel Değerlendirme T-puanı tabloları yardımıyla yapılır

21 AGTE ?

22 AGTE ?

23 AGTE ?

24 AGTE Alt gelişim alanlarının değerlendirilmesinde ham puanlardan yararlanılır.

25 AGTE ?

26 AGTE ?

27 AGTE -35 T puanı ve altında çıkarsa, gelişimin yaş düzeyine uygun olmaması söz konusudur. Genel gelişim ve alt test puanlarının yaşlara göre ham puan ortalamasını ve takvim yaşının %20 ve %30 altına düşen puanların bulunabilmesine olanak sağlamaktadır.

28 AGTE Çocuk %20 ile %30 arasındaysa risk altında demektir.
Çocuk, kendi yaş düzeyinin %30 altındaki bir yaş düzeyine düşen puanlar almışsa ya da 2 yada daha fazla alt test puanı %20 ve %30 düşük yaş düzeyi arasındaysa gelişimsel gerilik tanımlanır.

29 AGTE

30 AGTE ?

31 AGTE ?

32 AGTE ?

33 AGTE ?

34 AGTE ?

35 AGTE ?

36 AGTE

37 AGTE

38 AGTE

39 AGTE

40 Denver gelişimsel tarama testi

41 Denver 0-6 yaş aralığındaki çocuklarda uygulanabilen bir test olup Bilişsel Gelişim, İnce Motor, Kaba Motor, Dil Gelişimi ve Öz bakım alanlarında gelişimsel değerlendirme yapılmasına yardımcı olmak amaçlı bireysel olarak uygulanmaktadır.

42 Denver 1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur.

43 Denver Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır.

44 Denver Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

45 Denver Anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.
Anne ve babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir.

46 Denver Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi v.b gibi çeşitli bölümlerinden mezun olmuş meslek elemanları tarafından «teste ilişkin özel eğitim » alındıktan sonra uygulanabilmektedir.

47 Denver Üç temel alanda değerlidir:
a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması, b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi, c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

48 Denver Uygulama alanları:
1- Klinik değerlendirme: Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır.

49 Denver Uygulama alanları:
2- Özel Eğitim: Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

50 Denver Uygulama alanları:
3- Okul Öncesi Kurumları: Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir.

51 Denver KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

52 Denver

53 Denver Anne babanın kaygısını önlemek amacı ile teste başlamadan önce,
Çocuğun şu anki gelişimsel durumunun yaşıtları ile karşılaştırmak için verildiği, Gelişim testi olduğu ve zeka puanı vermeye yönelik olmadığı, Çocuğun bütün maddelerden geçmesinin beklenmediği vurgulanmalıdır.

54 Denver Takvim yaşı belirlenir ve yaş çizgisi çizilir.
Yaş çizgisinin solundaki 3 maddenin en altındakinden başlanır.

55 Denver Çocuğun ortama uyumunu hızlandırmak amacı ile yaşına göre test malzemelerinden bazıları masaya çıkarılmalıdır. Çocuk malzemeler ile ilgilenirken bakım veren kişiye sorulacak sorular ile teste başlanabilmektedir. Çocuğun doğal hareketleri de izlenmelidir, bu hareketlerde testin bir parçasıdır.

56 Denver Test formunun üzerinde ‘‘A’’ yazan maddeler anneye/ bakım verene sorulacak sorulardır. Ayrıca bazı maddelerin üzerinde dipnot numaralar bulunmaktadır. Bu maddeler ise test formunun arkasında bulunan, maddenin nasıl verileceğini ve değerlendirileceğini hatırlatan yönergeleri işaret etmektedir.

57 Denver ‘‘G’’ (GEÇER): Çocuk maddeyi başarıyla yapar ya da anne baba (A soruları için) geçtiğini söyler. ‘‘K’’ (KALIR): Çocuk maddeyi başaramaz ya da anne baba yapamadığını söyler. ‘‘O.D’’ (OLANAK DIŞI): Anne babadan ya da başka nedenlerden kaynaklanan sınırlamalara bağlı olarak çocuğun maddeyi yapma şansı olmaması. Bu puan sadece ‘‘ A’’ geçen maddelerde kullanılabilir. ‘‘R’’ (REDDETME): Çocuk maddeyi yapmayı reddeder. Anlatımla geçen maddelerde bu puanlama kullanılmaz.

58 Denver ‘‘ İleri Madde’’: yaş çizgisinin tümüyle sağına düşen bir maddeyi geçerse çocuğun o maddedeki gelişimi yaşıtlarından ileri kabul edilir. Ancak ileri maddeler testin bütünün yorumlanmasında kullanılmamalıdır.

59 Denver ‘‘Gecikme Madde’’: Test değerlendirilirken göz önüne alınır. Yaş çizgisinin tümüyle solunda kalan bir maddeden kaldığında ya reddettiğinde gecikme ile sonuçlanır.

60 Denver TESTİN SONUCUNDA HİÇ GECİKME MADDESİ YOKTUR.
EN FAZLA BİR UYARI MADDESİ OLABİLİR. «NORMAL»

61 Denver TÜM TESTTE 2 VEYA DAHA FAZLA GECİKME VARDIR.
UYARI MADDESİ OLABİLİR YA DA OLMAYABİLİR. «ANORMAL»

62 Denver TEST SONUCUNUN ŞÜPHELİ OLMASI İÇİN; YALNIZCA BİR GECİKME
İKİ VEYA DAHA FAZLA UYARI

63 Peabody Resim Kelime Testi

64 Peabody Kelime dağarcığı gelişimini ölçmek için, asıl formu İngilizce (Peabody Picture-Vocabulary Test) olan, Dunn tarafından geliştirilen ve Türkçeye Katz ve arkadaşları tarafından uyarlanmıştır.

65 Peabody Peabody Resim - Kelime Testi özel bir hazırlığı gerektirmez, yalnız testi verecek kişinin her kelimenin söylenişini bilmesi gerekmektedir.

66 Peabody Kimlere Uygulanabildiği: 2-12 yaş arası çocuklara uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yok dakika yanıtlanabilir. Kapsamı: Resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular vardır.

67 Peabody Test, 8 yaşında küçük ve 8 yaşından büyük çocuklara farklı uygulanır. Yönergesi: 8 yaşından küçük ve büyük çocuklar için olmak üzere 2 ayrı açıklama vardır ve sözlü olarak verilir.

68 Peabody 8 yaşından küçük çocuklar için teste şöyle başlayın; “Seninle bir oyun oynayacağız.” Örnek A’yı açın. “Bu sayfadaki resimleri görüyor musun?” (Bunu her resmi işaret ederek söyleyin). “Şimdi sana bir kelime söyleyeceğim ve senin, buna uygun resmi göstermeni isteyeceğim. Şimdi bir tanesini beraber yapalım. Parmağını yatak’ı gösteren resmin üzerine koy.”

69 Peabody Çocuk uygun cevabı verince Örnek B’ye geçilir.
Bunun için de yukarda söylenenler yapılır. Sonra Örnek C uygulanır. DİKKAT: Eğer bu denemelerden sonra da çocuk ne yapacağını anlayamamışa teste devam edilmez

70 TABLO 1 ÖRNEK A ÖRNEK B ÖRNEK C DENEME 2 Kaşık (4) Sandalye (1)
Kalem (2) DENEME 3 Anne (2) Baba (3) Elma DENEME 4 Kedi Yavrusu (3) Muz Çorap (1)

71 Peabody 8 yaşındaki veya daha büyük çocuklar için teste şöyle başlayın: “Sana gösterecek bazı resimlerim var. (Daha büyükler için ‘Ne kadar kelime bildiğini anlamak istiyorum” deyiniz.)” Örnek A’yı gösterin. Bak, burada 4 resim var. Her birine bir numara verilmiş. (Numaraları gösterin.) Ben bir kelime söyleyeceğim ve senden buna uygun resmin sayısını söylemeni (veya resmi göstermeni) isteyeceğim.

72 Peabody Haydi, bir tane deneyelim. “Çocuk yatağını en iyi anlatan resmin sayısını söyle (veya resmi göster.)” Çocuk istenen uygun cevabı verdikten sonra Örnek B’ye, daha sonra da Örnek C’ye geçilir. Gerekli sayıları söyleyerek cevap verme alışkanlığını kazandırmak için diğer bazı denemeler de yapılabilir: TABLO 2

73 TABLO 2 ÖRNEK A ÖRNEK B ÖRNEK C DENEME 2 Gümüş (4) Sandalye (1)
Kalem (2) DENEME 3 Kadın (2) Adam (3) Elma DENEME 4 Kedi Soyulan (2) Çorap (1)

74 Peabody Yanıtlanması: Çocuktan, kendisinden söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup numarasını söylemesi ya da resmi göstermesi istenir. Puanlanması: Her doğru yanıta ‘1’ puan verilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturur.

75 Peabody ?

76 Peabody Taban Başlangıç kartlarından, deneğin ilk hatasını yaptığı karta kadar devam edilir. İlk hata yapılan yerden geriye doğru 8 kart sayılır ve doğru yanıtlanmış kart taban puan olarak alınır. Eğer denek, peş peşe 8 doğru yanıt vermemişse, başlangıç kartlarından geriye doğru giderek 8 doğru yanıt alınmaya çalışılır ve bu durumda başlangıç noktasının üstünde (ya da altındaki) 8 doğru yanıtın başı taban olarak kabul edilir.

77 Peabody Taban Ör: T-Y 4-6 olan bir çocuk için başlangıç 25 nolu karttan olacaktır. Bu çocuk ilk hatayı 29 nolu kartta yaptıysa, tabanı bulmak için 8 doğru yanıt vermediğinden nolu kartlara inilmesi gerekecektir ve 21 nolu kart TABAN olarak alınacaktır

78 Peabody CEVAPLARIN KAYDEDİLMESİ:
 Doğru cevaplayamadığı kelimelerin sıra numaralarının üzerini çizin. Peş peşe 8 cevap içinde 6 tane bilmeyene kadar teste devam edilir. Bu ölçüye ulaşınca test kesilir!!!!

79 Peabody Peş peşe 8 cevap içinde 6 tane bilmeyene kadar teste devam edilir. Bu ölçüye ulaşınca test kesilir!!!! Ör: Çocuk ’inci kartlara yanlış, 46-47’inci kartlara doğru ve 48. Kart yanlış cevap verdi. 48. kart TAVAN olarak kabul edilir. Testte, tavan bulunduktan sonra devam edilmez.

80 SIRA KELİME AN. 1 KÖPEK 3 34 LAMBA 67 YAYA 2 MAKAS 35 AŞÇIBAŞI 4 68
KADEH AYAKKABI 36 KEMİREN 69 AMBULANS PARMAK 37 SIÇAN 70 NEM 5 AT 38 TOPLAYAN 71 YAĞLAMA 6 OTOBÜS 39 TIRMANAN 72 DEĞERLENDİRME 7 ÇOCUKLAR 40 YAY 73 DEHŞET 8 OTURAN 41 KÜLAH 74 KÜRE 9 MASA 42 CIMBIZ 75 PROFESÖR 10 PARA 43 İŞARET 76 ISI 11 MERDİVEN 44 ÖRÜMCEK AĞI 77 LEHİMLEME 12 CEKET 45 YARDIM 78 MEMNUNİYET 13 YILAN 46 ÇALAN 79 MORS 14 ÇİVİ 47 ESNEYEN 80 ÇAPARA 15 KAYIK 48 FİDAN 81 EŞEK ARISI 16 KAPLUMBAĞ 49 KANCA 82 İZLEME 17 ZİL 50 YÜKLÜ 83 GÜVEÇ 18 SANDIK 51 LOKOMOTİF 84 İLAH 19 LASTİK 52 BALİNA 85 HAYRET 20 SAKLANAN 53 SALDIRAN 86 EYER 21 UÇURTMA 54 SEVİNÇ 87 DERE 22 YÜZÜK 55 TAKILAN 88 KEMER 23 SÜS 56 KEMİRİCİ 89 KAPTAN 24 BÖCEK 57 SONBAHAR 90 KİMYAGER 25 MAKARA 58 YELKENLİ 91 HENDEK 26 VURAN 59 PETEK 92 ANFİBİYEN 27 ÖĞRETMEN 60 ZAMAN 93 HUKUK 28 SİLAH 61 DENGELEYEN 94 TRABZAN 29 BERBER 62 İNŞAAT 95 KONUT 30 PİŞİREN 63 SIRALAYAN 96 İTİMAT 31 EKİN TOPLAYAN 64 ENGEL 97 SAZ 32 PARAŞÜT 65 STADYUM 98 VAHA 33 ÇEKEN 66 NEHİR 99 CASUSLUK 100 SAFKAN

81 PEABODY RESİM – KELİME TESTİ CEVAP FORMU
ADI SOYADI : OTURDUĞU YER ( ) ŞEHİR MRK. ( ) GECEKONDU ( ) KÖY ALDIĞI PUAN : ( ) ALICI DİL YAŞI : ( ) TEST TARİH : DOĞUM TARİHİ : TAKVİM YAŞI : UYGULAYAN KİŞİNİN ADI SOYADI : ÜNVANI : İMZASI :

82 ALICI DİL YAŞI BULMA TABLOSU
PEABODY RESİM KELİME TESTİ ALICI DİL YAŞI BULMA TABLOSU PUAN ŞEHİR KÖY GKND 6 -- 2,4 36 4,10 6,10 5,11 66 8,3 10,1 9,7 7 2,6 37 4,11 7,0 6,0 67 8,4 10,2 9,9 8 2,8 38 5,0 7,1 6,2 68 8,6 10,4 9,10 9 2,10 39 5,2 7,2 6,4 69 8,7 10,5 10,0 10 3,0 40 5,3 7,4 6,5 70 8,8 10,6 11 3,2 41 5,4 7,5 6,6 71 8,9 10,8 12 3,4 42 5,5 7,6 6,8 72 8,11 10,10 13 3,6 3,1 43 5,7 7,8 73 9,0 11,0 14 3,10 44 5,8 7,9 6,11 74 9,2 11,2 15 4,1 45 5,10 7,10 75 9,3 11,4 16 4,3 46 7,11 76 9,4 11,8 17 4,5 3,7 47 8,0 7,3 77 9,5 12,0 18 4,7 3,8 48 6,1 8,2 78 12,4 11,6 19 4,9 49 6,3 79 9,8 12,6 20 4,0 50 80 12,8 11,10 21 51 81 9,11 12,10 22 5,1 4,2 52 6,7 82 23 4,4 53 6,9 83 24 54 8,10 8,1 84 10,3 25 55 85 26 5,9 4,8 56 86 27 57 8,5 87 28 3,9 58 88 11,3 29 59 89 30 60 31 61 9,6 32 62 9,1 33 4,6 5,6 63 34 64 35 65

83 Peabody Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler:
Test alan doğru olmayan bir yanıtta bile cesaretlendirilmelidir. Eğer denek “Doğru olanı buldum mu?” diye sorarsa uygulayıcı buna uygulayıcı buna “iyi bir yanıttı” diye karşılık vermelidir.

84 Peabody Deneğe yazılı sözcüklerin gösterilmesi, sözcüklerin bir tümce içinde kullanılması, tamamlanması ya da hecelenmesi kesinlikle söz konusu değildir.

85 Peabody Test alana bir kart ile seçimini yapabilmesi için uygun olan bir süre tanır. Bununla beraber yaklaşık bir dakika sonra seçimini yapabilecek biçimde cesaretlendirilir. Ör: ”Bunlardan birini işaretle” “Bir dene bakalım”. Daima kesin bir yanıt alınmalıdır. Bireysel forma asla “yanıta yok” ya da “bilmiyorum” türünden kayıt YAPILMAZ.

86 Peabody Test verilen çocuk sürekli olarak cevabını değiştiriyorsa en son söylediğini geçerli sayın.

87 Peabody Özellikle küçük deneklerde bazıları bir kartta hep aynı resmi işaretlemeye yönelebilir. Bu nedenle sık sık “Tüm resimlere baktığından emin misin?” diye sormak gerekir. Eğer çocuk bu huyunda ısrar ederse testi uygulayan her bir resmi ayrı ayrı işaretleyerek “Buna bak” ,”Buna”, ” Şuna” demelidir.

88 Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 100%

89 Metropolitan Metropolitan testi, okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek için hazırlanmıştır (okul görevlerine yardımcı olan başlıca faktörler, çocuğun dildeki başarı ve becerileri, görsel ve işitsel algılama, hareket becerileri, sayı bilgisi, talimatı izleyebilme ve grup faaliyetlerine ilgi göstermesidir).

90 Metropolitan Talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir performans testidir. Toplam 100 madde ve 6 testten oluşur Ortalama 24 dakikadır. Her alt testin süresi farklıdır. Test 5,6 - 6 yaş çocuklara uygulanmaktadır

91 Metropolitan Test 1. Kelime Anlama (19 madde)
Kelime anlama testi, dilin anlaşılması ve kavranmasıyla ilgilidir. Çocuktan, her sırada 4 resim içerisinden uygulayıcının söylediğini seçmesi istenir.

92 Metropolitan Test 2. Cümleler (14 madde)
Yapı bakımından test 1’le aynıdır. Ancak burada çocuğun tek bir kelime yerine cümleleri kavraması istenir.

93 Metropolitan Test 3. Genel Bilgi (14 madde )
Kelime bilgisiyle ilgilidir. Çocuktan sayfadaki resimlerden, uygulayıcının tarifine uyanı seçmesi istenir.

94 Metropolitan Test 4. Eşleştirme (19 madde)
Görsel algılama testidir. Benzerlikleri tanıma yeterliliğini ölçer. Testteki her itemde; hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin ve kelimelerin 4 ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış olan resimden bir tane daha vardır. Çocuktan, çerçeve içindeki resme uygun olanı seçip çerçeveye alması istenir.

95 Metropolitan Test 5. Sayılar (24 madde)
Bu test sayı bilgisini ölçer. Test; sayı dilini, saymayı, serisel numaraları, yazılı sayıların tanınmasını, sayıları yazmayı, sayı sembollerini adlandırmayı, sayı sıralarını anlamayı, kesirli bölümlerin anlamını, şekillerin tanınmasını, zaman bilmeyi, basit problemlerde sayıların kullanımındaki başarıyı içerir. Malzemenin resimli şeklini kullanarak ve belirli sağlama sistemleri kullanarak, sayı bilgisi tanımlanabilir.

96 Metropolitan Her doğru yanıta 1 puan verilir. Elde edilen puanların toplanmasıyla testin toplam puanı belirlenir.

97 Metropolitan

98 Metropolitan

99 Metropolitan

100 Metropolitan

101 Metropolitan

102 Metropolitan

103 Metropolitan

104 Metropolitan

105 Metropolitan

106 Metropolitan

107 Metropolitan

108 Metropolitan Test 6 KOPYALAMA

109 Metropolitan

110 Metropolitan

111 Goodenough – Harris İnsan Resmi Çizme Testi

112 Goodenough – Harris Good Enough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Süreli bir test değildir. 3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

113 Goodenough – Harris Çizilen erkek ve kadın figürler için ayrı 2 puanlama tablosu vardır. Ayrıca kız ve erkekler için ayrı norm (puanlama) tabloları vardır.

114 Goodenough – Harris PUANLAMA TABLOLARINA GÖZ ATALIM
ERKEK FİGÜR MAX 73 PUAN KADIN FİGÜR MAX 71 PUAN

115 Goodenough – Harris

116 Porteus Labirentleri

117 Porteus Labirentleri Porteus Mazes Test 3-15 yaş
12 labirentten oluşur. Zaman sınırlaması yok.

118 Porteus Labirentleri 12 yaş testine kadar 2 deneme verilir.
12-14 yaş testinde 4 denemeye izin verilir.

119

120 Porteus Labirentleri Kahil testi şu şartlarda uygulanır:
a) Denek 12 yaşından yukarıda ise, b) Şayet 12 ve 14 yaş testlerinde deneme sayısı 3’den yukarı değilse, c) Eğer 11 yaş testlerinden aşağıdaki testlerde başarısızlık ve 2. bir deneme yoksa.

121 Porteus Labirentleri Kahil Testinin Puanlaması: 1. ve 2. deneme 2 yıl
Testi Bırakma Kriteri: Arka arkaya 2 başarısızlıkta test sonlandırılır.

122

123 Porteus Labirentleri ?

124 Porteus Labirentleri ?

125 Porteus Labirentleri ?

126 Porteus Labirentleri ?

127 Porteus Labirentleri ?

128 Porteus Labirentleri ?

129 Porteus Labirentleri ?

130 Porteus Labirentleri ?

131 Porteus Labirentleri

132 Porteus Labirentleri

133 Porteus Labirentleri

134 Porteus Labirentleri

135 R.B. Cattell Testi

136 R.B. Cattell Testi Kimlere Uygulanabildiği: 7,6 ile 14,0 yaş arası bireylere Uygulama Süresi: 25 dakika. Her alt testin süresi farklıdır. Kapsamı: Testin eşdeğer iki formu (A ve B) vardır.

137 R.B. Cattell Testi Toplam 46 maddeden oluşan form A’nın 4 alt testi vardır: 1. Seriyi Tamamlama (12 madde) (3 dakika) 2. Tasnif (14 madde) (4 dakika) 3. Yerleştirme (12 madde) (3 dakika) 4. Yerleştirme (8 madde) (4 dakika)

138 R.B. Cattell Testi ?

139 R.B. Cattell Testi ?

140 R.B. Cattell Testi ?

141 R.B. Cattell Testi

142 R.B. Cattell Testi


"PSİKOLOJİK TESTLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları