Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi"— Sunum transkripti:

1 Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

2 Atom Nedir? Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

3

4

5 Gözle görülemeyecek kadar küçüktür.
Atom Nedir? Atom, maddenin en küçük temel yapı taşıdır. Gözle görülemeyecek kadar küçüktür.

6 Atomu yap-bozun bir parçasına benzetebiliriz.

7

8 Su element değil, bir bileşiktir
Su element değil, bir bileşiktir. Oksijen ve hidrojen atomlarından meydana gelmiştir. Su, toprak, ateş, etrafımızdaki bütün maddeler, bu 105 çeşit elementin, yani bunların yapı taşı olan atomların muhtelif şekillerde bir araya gelmesi ile meydana gelmiştir. Mesela hidrojen ve demir birer elementtir. Çünkü yapılarında birer çeşit atom vardır.

9 2-Netron:Çekirdekte bulunur.Yüksüzdür.
2) Atomu Oluşturan atom altı parçacıklar 1-Proton:Çekirdek adı verilen orta kısımda bulunur.Pozitif(+) yüklüdür. 2-Netron:Çekirdekte bulunur.Yüksüzdür. 3-Elektron:Çekirdek etrafındaki katmanlarda bulunur.Negatif (-) yüklüdür. Proton ve Netronun ağırlıkları çok yakındır . elektronun ise azdır.Bu yüzden ağırlıkları ölçülürken çekirdeğe bakılır.

10 Elektronların hareketini,Lunapark’taki ahtapotun yaptığı dönme hareketine benzetebiliriz.

11 2) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM MODELLERİ

12 Atomun ilk varsayımını yapmıştır.
1-) Demokritos(mö.400) Atomun ilk varsayımını yapmıştır. Maddenin taneciklerden oluştuğunu ileri sürmüş ve bu taneciklere atom adını vermiştir.

13 2-John Dalton Atom ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yaptı. John Dalton atomu içi dolu berk kürelere benzetti.

14 Atomlar daha küçük parçacıklara ayrılamaz.
Maddeleri oluşturan en küçük temel atomdur. Atomlar daha küçük parçacıklara ayrılamaz.

15

16 Dalton atom modelinin eksik ve yanlışları
Atomlar içi dolu küreler değildir. Atomun büyük bir kısmı elektronların içinde dolaştığı boşluktan oluşur. Dalton atom modelinde eksik yanlarını düşündüğümüzde… şekildeki gibi daltonda bizim gibi düşünüyor

17 Atomlar parçalanamaz yenide oluşturulamaz fikri yanlıştır.
Atom altı parçacıkların (elektron,proton,nötron)  varlığından hiç bahsetmemesi önemli bir eksikliktir. Biraz daha derin düşünceler için kazıyoruz

18 3-John Joseph Thomson Atomun bazı parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüş ve yüklerinin olduğunu söylemiştir. Bunların atom içinde dağınık halde olduğunu söylemiş ve üzümlü keke benzetmiştir.

19 Atomda pozitif yük içerisinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır.

20 ATOM KARPUZ GİBİMİYDİ ACABA
Thomson atom modelinin hataları ve eksiklikleri ATOM KARPUZ GİBİMİYDİ ACABA ELEKTRON ATOMUN POZİTİF YÜKLÜ KISMI

21 Atomdaki proton (pozitif yük) ve elektronlar (negatif yükler) rastgele dağılmamışlardır.
Atomun yapısında proton ve elektronlardan başka, yüksüz bir tanecik olan kütlesi proton kütlesine eşit nötronlar da vardır. Bu nedenle atom kütlesinin çok büyük bir kısmını protonlar oluşturmaz.

22

23 4-) Ernest Rutherford Atomun çekirdeğinden bahsetmiştir.
Elektronların belirli yörüngelerde bulunduklarını söylemiştir.

24 Rutherford atom modelinin açıklayamadığı özellikler:
Elektronların çekirdek etrafındaki dağılımını açıklayamamıştır. Çekirdeğin kütlesini protonların kütlesine eşit kabul etmiştir. Çekirdekte yüksüz taneciklerin olabileceğini ifade etmiş fakat nötronun varlığını açıklayamamıştır.

25

26 4- Niels Bohr Elektronların etraf ta dönmediklerini,belli katmanlarda döndüğünü öne sürdü.

27 Atomdaki elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıkta (yörünge) bulunur.
Her yörüngenin enerjisi farklıdır. Çekirdeğin etrafında çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artan 7 enerji düzeyi vardır. En düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere enerji düzeyleri tam sayı ile numaralanır. Yörüngeler K, L, M, N, O, P, Q harfleri ile veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7gibi rakamlar ile gösterilebilir.

28

29 Bohr atom modelinin açıklayamadığı özellikler
Manyetik alanın emüsyon spektrumuna etkisini açıklayamamıştır. Hidrojen ve hidrojen gibi tek elektronlu iyonların spektrumlarını açıklayabilmişken, çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamamıştır

30

31 Atom oluşturma

32 Netron ve Proton çekirdeği oluşturur
5-Modern Atom Modeli Elektronlar bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarında yer alırlar. Netron ve Proton çekirdeği oluşturur

33 Elektronlar dalga özelliği gösterir.
Bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemediğinden, elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığından bahsedilir. Elektronlar dalga özelliği gösterir. Orbitaller elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgelerdir.

34 1) Konu anlatım animasyonlu video


"Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları