Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Öğretim İlkeleri EBİM altunsaray altunsaray.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Öğretim İlkeleri EBİM altunsaray altunsaray."— Sunum transkripti:

1 Genel Öğretim İlkeleri EBİM altunsaray altunsaray

2 1. Çocuğa görelik(veya öğrenciye görelik) ilkesi 2. "Bilinenden bilinmeyene" ilkesi 3. "Soyuttan somuta" ilkesi 4. "Yakından uzağa" ilkesi 5. Tasarruf (ekonomi) ilkesi 6. Açıklık ilkesi 7. Aktivite İlkesi 8. Hayata yakınlık ilkesi 9-Bütünlük İlkesi 10- Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi

3 1. Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır.

4 Bu ilkenin en aşırı şekilde uygulandığı model Summer Hill okul denemesidir. Bu ilkenin en aşırı şekilde uygulandığı model Summer Hill okul denemesidir. Seviyeye uygunluk ilkesi Seviyeye uygunluk ilkesi Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi

5 2. "Bilinenden bilinmeyene" ilkesi Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak, gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek, öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır. Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak, gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek, öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır.

6 3. “Somuttan soyuta" ilkesi Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. İnsan her zaman somut olarak gördüğü, algıladığı şeyleri, onların soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir. İnsan her zaman somut olarak gördüğü, algıladığı şeyleri, onların soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir.

7 4. "Yakından uzağa" ilkesi Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde, hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir. Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde, örneklerin verilmesinde, hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir.

8 5. Tasarruf (ekonomi) ilkesi Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarf edilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarf edilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir.

9 6. AÇIKLIK İLKESİ Öğrenci, derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli; bu mümkün olmuyorsa resmini, sesini, grafiği, modelini v.s. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir. Öğrenci, derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli; bu mümkün olmuyorsa resmini, sesini, grafiği, modelini v.s. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir. Öğretmen sadece sözel anlatıma dayalı olarak ders işliyorsa, öğrencinin anlayacağı kelime ve cümle yapıları ile son derece açık ve anlamlı bir ders işlemelidir. Öğretmen sadece sözel anlatıma dayalı olarak ders işliyorsa, öğrencinin anlayacağı kelime ve cümle yapıları ile son derece açık ve anlamlı bir ders işlemelidir.

10 AÇIKLIK İLKESİ Derste konuşulan bütün terim ve kelimelerin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde açık olmasıdır. Derste konuşulan bütün terim ve kelimelerin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde açık olmasıdır. Öğrencinin mümkün olduğu kadar fazla duyu organına hitap edilerek öğretimin kolaylaştırılmasıdır. Öğrencinin mümkün olduğu kadar fazla duyu organına hitap edilerek öğretimin kolaylaştırılmasıdır.

11 7. AKTİVİTE İLKESİ İşitirim ve Unuturum İşitirim ve Unuturum Görürüm ve Hatırlarım Görürüm ve Hatırlarım Yaparım ve Öğrenirim Yaparım ve Öğrenirim

12 AKTİVİTE İLKESİ Buna, "öğrenci eylemi" veya "iş ilkesi" de denmektedir. Buna, "öğrenci eylemi" veya "iş ilkesi" de denmektedir. Okulların ders programlarında doğa ve günlük sosyal hayatla ilgili dersler artınca, Okulların ders programlarında doğa ve günlük sosyal hayatla ilgili dersler artınca, Pedagoji ve psikolojide öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu kanaati ortaya çıkınca, Pedagoji ve psikolojide öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu kanaati ortaya çıkınca, İçinde yaşanılan katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartları zorlayınca öğretimde aktiflik ilkesinin önemi de arttı. İçinde yaşanılan katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartları zorlayınca öğretimde aktiflik ilkesinin önemi de arttı.

13 8. HAYATA YAKINLIK İLKESİ Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalı; hayata yakın, oradaki gerçeklikten uzak olmayan, öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır. Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalı; hayata yakın, oradaki gerçeklikten uzak olmayan, öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır. Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılmasıdır. Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılmasıdır.

14 9. BÜTÜNLÜK İLKESİ Bu ilke, çocuğun eğitilecek yönlerinin bir bütün olarak alınıp değerlendirilmesini ister. Bu ilke, çocuğun eğitilecek yönlerinin bir bütün olarak alınıp değerlendirilmesini ister. Çocuk bedensel ve ruhsal kuvvetler (düşünce, duygu, irade gibi) bakımından bir bütün olarak ele alınmalı ve her yönü dengeli olarak eğitilmelidir. Çocuk bedensel ve ruhsal kuvvetler (düşünce, duygu, irade gibi) bakımından bir bütün olarak ele alınmalı ve her yönü dengeli olarak eğitilmelidir. Bu ilke aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar mahiyette sunulması demektir. Bu ilke aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar mahiyette sunulması demektir.

15 10. SOSYALLİK İLKESİ Eğitimin en baş görevlerinden biri, çocukları dengeli olarak sosyalleştirmektir. Eğitimin en baş görevlerinden biri, çocukları dengeli olarak sosyalleştirmektir. Bunun yanında eğitim öğretim faaliyetlerinde çocuğun kendi kararlarını verebilmesi, kendi kendini yönetmesi, kritik durumlarda özgür kalabilmenin, hür kararlar vermenin hazzı ve sorumluluğu da verilmelidir. Bunun yanında eğitim öğretim faaliyetlerinde çocuğun kendi kararlarını verebilmesi, kendi kendini yönetmesi, kritik durumlarda özgür kalabilmenin, hür kararlar vermenin hazzı ve sorumluluğu da verilmelidir.

16 11. BİLGİ VE BECERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI İLKESİ Öğretimin amacı, bireylere ve gruplara, seçilmiş bir takım bilgi ve becerilerin öğretilmesi, benimsetilmesi ve onlar tarafından da diğer birey ve gruplara öğretilmesini sağlamaktır. Öğretimin amacı, bireylere ve gruplara, seçilmiş bir takım bilgi ve becerilerin öğretilmesi, benimsetilmesi ve onlar tarafından da diğer birey ve gruplara öğretilmesini sağlamaktır. Eğitim öğretimin her kademesinde ve her dersinde, bilgi ve becerilerin tekrar ve alıştırma gibi yöntemlerle "tam öğretilmesi" hedef olmalıdır. Eğitim öğretimin her kademesinde ve her dersinde, bilgi ve becerilerin tekrar ve alıştırma gibi yöntemlerle "tam öğretilmesi" hedef olmalıdır. Bu, bilgi ve becerileri güvence altına aldığı gibi, başarıların ve daha ileri öğretimlerin de güvence altına alınması demektir. Bu, bilgi ve becerileri güvence altına aldığı gibi, başarıların ve daha ileri öğretimlerin de güvence altına alınması demektir.


"Genel Öğretim İlkeleri EBİM altunsaray altunsaray." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları