Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ’TE GÜVENLİK PROJESİ. AMAÇ Proje; ILO ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ’TE GÜVENLİK PROJESİ. AMAÇ Proje; ILO ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda;"— Sunum transkripti:

1 İŞ’TE GÜVENLİK PROJESİ

2 AMAÇ Proje; ILO ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda;  Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması  Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin tam anlamıyla tanımlanması ve öğretilmesini amaçlamaktadır

3 GEREKÇE  Halihazırda iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz!  Bu boşluğun doldurulması anlamında projede özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması durumunda, yüz yüze ve online platformlarda eğitimler verilecektir.

4 Eğitim Durumlarına Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2013

5 Grafikte; Eğitim durumuna göre 2013 yılında iş kazası geçirenlerin oranları incelendiğinde; son 12 ay içinde istihdam edilen Lise altı eğitimlilerin %2,8’i bir iş kazası geçirirken, Genel lise mezunlarında bu oran %1,7, Lise dengi meslek okul mezunlarında %2,4, Yüksek öğretim mezunlarında ise %1 olarak tespit edilmiştir Mesleki eğitim görmüş bireylerle lise altı eğitimlilerin iş kazası oranlarının yakınlığı mesleki eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yeterli düzeyde verilmediğini göstermektedir.

6 HEDEF Projede, iş hayatında  Risk gruplarına dair toplumda ve sahada çalışan ilgili kişi ve kuruluşlarda farkındalık oluşturmak,  İstihdama erişimde dezavantajlı konumda bulunan bireylere mesleki beceri kazandırarak istihdama erişimlerini sağlamak,  Çalışan çocukların aile bireylerine mesleki eğitim hakkında rehberlik etmek hedefleniyor.

7 AKILLI EĞİTİM KURUMLARI  Bu anlamda; İvedik OSB pilot bölge olmak kaydıyla önce Ankara'da daha sonra da tüm Türkiye'deki OSB’lerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek bu konuda farkındalık oluşturacak; iş kazaları ve meslek hastalıklarının minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.  Mesleki eğitimdeki yetkinliğiyle öne çıkan Akıllı Eğitim Kurumları, halihazırda içinde kurumlarının bulunduğu OSB’lerdeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki problemleri gözlemleyip bu anlamda eğitimci hassasiyetiyle sorumluluk alıp çözüm üretmek istemekte bu konuda yapılan programlarda rol almak istemektedir.

8 Katılımcılar yüz yüze ve uzaktan eğitim vasıtasıyla;  Öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği derinlikte öğrenebilecek,  İş süreçlerini ve üretimi aksatmadan kısa zamanda, istediği yer ve zamanda eğitim alabilecek,  Önceden öğrendiklerini gözden geçirebilecek,  Belli bir zaman diliminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişebilecek ve  Edindiği bilgiyi hızlı bir şekilde hayata geçirebilecektir.  Mevcut iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ötesinde online eğitim konforunda nitelik kazanma ve bilgi einme imkanını elde edbilecekler.

9 ÇSGB’nin desteklediği;  Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Testleri için Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi  İSGÜM Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Projesi TR0702.21.01/001  Europeaid/127200/D/SER/TR  ÇSGB’nin MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI operasyonu gibi operasyon ve projeler İŞ’TE GÜVENLİK projemizle uyumludur.

10  Katılımcılar yüz yüze ve uzaktan eğitim vasıtasıyla öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği derinlikte öğrenebilecek,  iş süreçlerini ve üretimi aksatmadan kısa zamanda eğitim alacak,  istediği yer ve zamanda eğitim alabilecek, önceden öğrendiklerini gözden geçirebilecek,  belli bir zaman biriminde ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişebilecektir,  edindiği bilgiyi hızlı bir şekilde paylaşabilecek, yorum ve diğer kişilerin güncel tecrübelerine erişebilecek ve her türlü Akıllı cihaz ile paylaşımlarda bulunabilecektir.

11  İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında özellikle de OSB lerde farkındalık oluşturmak ve tedbirlerin artırılmasını sağlamak.  İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sağlık problemlerini minimize etmek  İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan GÖRÜNÜR MALİYETLER : Katma değer kaybı, Sigortacılık ödemeleri, Tedavi hizmetleri GÖRÜNMEYEN MALİYETLER : İşi bırakma, doktor, araç getirilmesi ve/veya kazalının taşınması, kaza mahallinin tekrar çalışır konuma getirilmesi vb. nedenlerle oluşan maliyetlerin minimize edilmesi.  Çalışanların daha nitelikli ve donanımlı bireyler haline gelmesine katkı sağlamak. KAZANIMLAR


"İŞ’TE GÜVENLİK PROJESİ. AMAÇ Proje; ILO ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları