Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL TİCARET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL TİCARET."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL TİCARET

2   KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI:HAMMADDE,ÜRETİM , PAZAR
HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını ouşturmaktadır. Ekonomik sistemin içerisinde bunların arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu üç unsurda ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır. Birisi olmazsa diğerleri de varlığını koruyamaz.

3 Dünyanın geneline bakıldığında ham madde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulundukları yerler farklılık göstermektedir. Sanayi ürünleri alanında önemli olan bir bölge, farklı üretim bölgelerine bağlı olmak zorundadır. Bir bölgede ortaya çıkan olumsuz bir gelişme ona bağımlı olan diğer bölgeleride etkilemektedir. Örneğin, Orta Doğu'da ortaya çıkacak olan petrol sorunu, bütün dünyayı etkileyecektir. Dünya ticaretinde karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinin temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya maliyeti pahalı olan malları ucuza alabilmektir. Ülkeler sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden almaktadırlar. Bunun sonucunda da "küresel ticaret" ortaya çıkar.

4 DÜNYA'DAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ
a)Tarımsal Ham Madde Alanları Toprak Üretim Alanları: ABD, Rusya, Çin, Hindistan. Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo Havzası, Amazon Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa.

5 Balıkçılık Üretim Alanları: Japonya, ABD'nin doğu kıyıları, Peru çevresi, Kanada'nın batı kesimleri.
Hayvancılık Üretim Alanları: Avustralya, Orta ve Güney Afrika, Kuzeybatı Avrupa. b)Sanayi Üretim Alanları:Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Rusya, Güneydoğu Asya. c)Madenler ve Enerji Kaynakları: Üretim Alanları: Kuzey Amerika, Orta Asya, Kongo Havzası, Büyük Sahra, Güney Amerika'nın orta kesimleri, Orta Avustralya, Orta ve Kuzey Avrupa, Rusya'nın kuzeyi, Orta Doğu d)Hizmet Üretim Alanları:Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya e)Pazar Alanları:Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya,Ticari faaliyetlerde bazı bölgelerde yoğunlaşmalar görülmektedir. Bu bölgelerin oluşmasında ülkelerin gelişmişlik seviyesi etkin rol oynamıştır.

6 HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZA­RIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YE­Rİ
Sanayi tesislerinde kullanılmak üzere işlenmemiş ya da yarı işlenmiş hâlde bulunan maddelere ham mad­de adı verilir. Ham madde üretim faaliyetlerinin dolayı­sıyla ekonominin temel kaynağını oluşturur. Fabrika­larda kullanılan ham maddeler sanayi faaliyetinin türü­ne göre değişir. Tarım ürünleri, hayvansal ürünler, ma­denler, su ürünleri ve bitkiler başlıca ham madde kay­naklarıdır. Örneğin, dokuma fabrikalarında ham mad­de olarak pamuk ve ipek, bitkisel yağ fabrikalarında zeytin, ayçiçeği, mısır, soya vb. ile maden işleme fab­rikalarında çeşitli madenler başlıca ham madde kay­naklarıdır.

7 Dünya üzeride ham maddelerin bulunduğu bölgeler, sanayi tesisleri ve ürünlerin pazarlanacağı bölgeler farklı yerlerde bulunabilmektedir. Bu durum ham mad­de, üretim ve pazar arasındaki ilişkiyi kuran küresel ti­careti ortaya çıkarmaktadır. Dünya ticaretinin dağılımına bakıldığında karmaşık bir hâlde olduğu görülür. Ticaret faaliyetlerinin ülkelere ve kıtalara göre yoğunlaştığı bölgeler oluşmuştur. Bu böl­gelerin oluşmasında ülkeler arasındaki gelişmişlik ve nüfus farkı en önemli etkenlerdir. Dünya'da ticaretin en yoğun olduğu bölgeler Kuzey Yarım Küre'dedir. Özel­likle Kuzey Amerika, Kuzeybatı Avrupa, Doğu ve Gü­neydoğu Asya arasındaki ticaret faaliyetleri oldukça yoğundur. Bir sanayi kuruluşunun varlığını devam ettirebilmesi için ürettiği ürünlerini pazarlayabileceği sürekli bir pa­zarının olması gerekir. Günümüzdeki büyük işletmele­rin birçoğu ürünlerini uzun yıllar pazarlayabildiği geniş pazarlama olanaklarına sahiptir. Uluslararası ilişkilerde ticaret ve yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır.

8 Gelişmiş ülkelerde bulunan Dünya çapındaki birçok şirket, yatı­rım alanları olarak bulunduklarıülkelerin dışındaki böl­geleri seçebilmektedir. Bu nedenle ticari taşımacıklar­da ülke sınırlarıönemini kaybetmektedir. Teknoloji ve iletişim sistemlerinde meydana gelen ge­lişmeler uluslararası ticaretin genişlemesine ve hızlan­masına yol açmaktadır. Teknolojik buluşlar ve artan nüfusla birlikte sanayide ham maddeye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dünya nüfusunun artması ve teknolojik gelişmeler insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini etkilemektedir. Tüketim alanındaki gelişmeler pazarlama faaliyetlerini etkilemektedir. Ürünleri, tüketicilerin bekledikleri kalite ve fiyatta pazara ulaştırılması ve teknolojik gelişmelere sürekli olarak ayak uydurulmasıüretim sektöründe rekabet unsuru hâline gelmiştir.

9 ZEHRA YILDIZ D 1049


"KÜRESEL TİCARET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları