Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR"— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR

2 HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TiCARETTEKi YERi
KONUYA BAŞLARKEN 1. Siz uluslar arası ticaretle uğraşsaydınız hangi tür ham madde ve işlenmiş ürünleri, hangi ülke veya bölgelerden alıp hangi ülke veya bölgelere satardınız? Tartışınız. HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TiCARETTEKi YERi Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya ticaretinin dağılımına baktığımızda çok karmaşık bir yapı karşımıza çıkar, ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. Dünyada hiç bir ülke kendi ihtiyaçlarını kendisi üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir, ülkeler, sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar. Bu olay sonucunda uluslararası (küresel) ticaret ortaya çıkar. Ham Madde Üretim Pazar Küresel Ticaret

3 ETKİNLİK S.148 Petrol Petrol Taş Kömürü Taş Kömürü Doğal Gaz Doğal Gaz
Orman Ürünleri Orman Ürünleri Doğal Gaz Doğal Gaz S.Arabistan Pirinç Pirinç Kongo Rusya Çin Venezüella İran Yün Altın- Gümüş Pamuk Avustralya G.Afrika Cum Özbekistan Buğday A.B.D

4 Hayvancılık Üretim alanı Maden-enerji Üretim alanı
ETKİNLİK S.149 ticaret yapan bir şirket sahibi olarak dü­şünüp harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz. Orman Üretim alanı Sanayi Üretim alanı Hayvancılık Üretim alanı Hizmet Üretim alanı Balık Üretim alanı Maden-enerji Üretim alanı Pazar Üretim alanı Tarımsal Üretim Alanı

5 ETKİNLİK S.149 1. Yukarıdaki haritada dünyadaki önemli ham madde, üretim ve pazar alanları görülmektedir. Bu alanlar arasında ticaretin nasıl gerçekleştiğini, ne tür ham madde ve işlenmiş ürünlerin alınıp satıldığını araştırınız? DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ Tarımsal Ham Madde Alanları Toprak Ürünleri Üretim Alanları: ABD,Çin, Hindistan Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo, Amazon havzası, K. Avrupa Balkçılık Ürünleri Üretim Alanları:Japonya Çevresi, Peru ve çevresi, Kanada’nın batısı, ABD’nin doğu kıyıları Hayvancılık Ürünleri Üretim Alanları : Avustralya, Kb Avrupa, Orta ve güney Afrika Sanayi Üretim Alanları K. Amerika, B. Avrupa, Japonya, Çin, Gd. Asya, Rusya Federasyonu Maden-enerji Üretim alanı K. Amerika, Orta Asya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, G. Amerika’nın Ortaları, Orta Avustralya (Çöl Bölgeleri), Avrasya(Orta ve K. Avrupa ile Rusya’nın K, Orta Doğu

6 Hizmet Üretim Alanları (Bankacılık,Sigortacılık, AracılıkHizmetleri)
DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ Hizmet Üretim Alanları (Bankacılık,Sigortacılık, AracılıkHizmetleri) Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya Pazar Alanları Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya 2. Bu alan ve bölgelerin bazılarının aynı zamanda büyük pazar alanı olmalarının nedenlerini belirtiniz. 2. Yoğun nüfuslu olması. Sanayinin gelişmiş olması Zengin Ülkeler olması Siz de söyleyebilir misiniz? Serbay?

7 harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz.
3. Kendinizi uluslararası ticaret yapan bir şirket sahibi olarak düşünüp harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz.

8 Bu bölgeler, büyük pazarlardır.
Ticaretin haritada belirtilen yerler dışında yoğunlaşmamasının nedenleri neler olabilir? Bu bölgeler, büyük pazarlardır. Yatırımların hem kaynağı hem de yoğunlaştığı alanlardır. Fazla üretimin yapıldığı alanlardır.

9 Etkinlik s. 172 Ülke-Bölge Adı Ham madde alanı Üretim alanı Pazar alanı 1. Kuzey Amerika 2. Japonya X 3. Avrupa 4. Çin 5. Güneydoğu Asya 6. Kuzey Afrika 7. Orta Doğu 8. Nijerya 9. ingiltere 10. Brezilya Aşağıda verilen balıkçılık üretim alanları çiftlerinden hangisi doğrudur? A) Japonya çevresi- Kanada’nın batısı B) K. Avrupa- Avustralya C) GD. Asya-Rusya D) Hindistan- Çin E) B.Avrupa-G. Amerika

10 Petrol Ham Maddesi üretim ve Pazar Bölgeleri
Etkinlik S.152 Petrol Ham Maddesi üretim ve Pazar Bölgeleri Üretim Bölgesi Miktar (%) Tüketim Bölgesi 1. Orta Doğu 26,50 1. Kuzey Amerika 27,00 2. Bağımsız Dev. Top. 16,40 2. uzak Doğu 20,20 3. Kuzey Amerika 16,20 3. Avrupa 20,10 4. Latin Amerika 12,40 4. Bağımsız Dev. Top. 13,40 5. Afrika 10,80 5. Latin Amerika 8,00 6. uzak Doğu 9,70 6. Orta Doğu 4,90 7. Avrupa 6,80 7. Afrika 3,10 8. Avustralya 0,90 1,10 Yukarıdaki tabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Ürettiğinden fazla, ürettiğinden az ve ürettiği kadar tüketen ülke veya bölgeleri tespit ediniz. Ürettiğinden Fazla Tüketen:Kuzey Amerika,Uzak Doğu, Avrupa Ürettiğinden az Tüketen: Orta Doğu, Bağımsız Dev. Top. Latin Amerika, Afrika 2. Farklılık olan ülke veya bölgelerde bu farklılıkların oluşmasında etkili olan hususları sınıfça tartışınız. Bu farklılıkların oluşmasının nedenleri: 1) Tüketin bölgelerinde petrolün yeterince bulunmaması ) Nüfusun yoğun ve fazla olması 3) Sanayinin gelişmiş olması

11 Sanayi üretim Alanı Tarımsal üretim Alanı
Etkinlik Sanayi üretim Alanı Tarımsal üretim Alanı Kuzey Amerika Orta ve Güney Afrika Batı Avrupa Rusya Federasyonu Güney, Güney Doğu Asya Güneydoğu Asya Akdeniz Çevresi Çin-Japonya Rusya Avrupa Yukarıdaki üretim alanlarının oluşmasında hangi coğrafi ve beşerî faktörler etkili olmuştur? Sanayi Üretim alanlarının oluşmasında Arazilerinin düz ve verimli ovaların bulunması,ikliminin elverişli olması yer altı kaynakları, doğal güzellikleri gibi Doğal faktörler rol oynamıştır.

12 Sorular Ülkeler arasındaki ticaretin doğmasına;
Dünya ticaretinin büyük bir kısmı Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşmıştır. Dünya ticaretinin yoğunlaştığı bu bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı kıtada yer almaları B) Yer şekillerinin sade olması C) Diğer bölgelere yoğun göç vermeleri D) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmaları E) Büyük üretim ve tüketim merkezleri olmaları Sorular Ülkeler arasındaki ticaretin doğmasına; I. ülkelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin farklılık göstermesi, II. dış ticaret açığının ortaya çıkması, III. üretilen ürünlerin ülkelere göre farklılık göstermesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

13 1970'li yıllarda Orta Doğu'da çıkan olaylara bağ­lı olarak petrol üretimi azalmış bu durum sanayi tesislerinde üretimi durma noktasına getirmiştir. Üretimin durmasıyla sanayi ürünlerine olan talep karşılanamamış bazı ürünlerde aşın fiyat artışları yaşanmıştır. Yukarıda sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisini doğrular? A) Sanayi ürünlerinin fiyatlarının sürekli değiştiğini B) Dünya petrol ihtiyacının tamamının Orta Doğu'dan karşılandığını C) Zengin ham madde kaynaklarına sahip ülkelerin daha fazla geliştiğini D) Sanayi ürünlerine olan talebin petrole olan talepten fazla olduğunu E) Küresel ticarette ham madde, üretim ve pazar arasında sıkı bir ilişki olduğunu Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin katısı daha fazla olmuştur? A) Nüfusun artmasının B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesinin C) Ham madde kaynaklarının azalmasının D) Üretimin tüketim oranından fazla artmasının E) Ülkeler arasındaki savaşların sona ermesinin I. Orta Doğu II. Kuzey Amerika III. Akdeniz çevresi IV. Güneydoğu Asya Yukarıda verilen bölgelerden hangisi, hem sanayi üretim alanı hem de tarımsal üretim alanıdır? I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

14 Gelecek Ders Dünyanın Hızla Gelişen Endüstrisi :TURİZM
Derse girmeden önce konuyu mutlaka okuyunuz Teşekkürler


"KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları