Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ. SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ. SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

2 SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ

3 ERASMUS+ Spor Destekleri Özel Eylem 1 Amaç: Avrupa spor boyutunun sistematik olarak gelişmesine katkı Süresi: İş birliği ortaklıkları için 1-3 yıl Kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri en fazla 1 yıl Nereye Başvurulur: Komisyon merkezli projeler olduğu için Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na sunulması gerekmektedir.

4 Hedefler: Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek, Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetimini teşvik etmek, Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak, Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

5 Erasmus+ spor alanında desteklenecek faaliyetler: -spor ile ilgili alanlardaki iş birliği ortaklıkları -kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri -küçük iş birliği ortaklıkları

6 Kimler Başvuru Yapabilir? (Ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları) İş Birliği Ortaklıkları İçin: Ulusal Olimpiyat Komitesi veya Ulusal Olimpiyat Konfederasyonu, Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları, Ulusal spor ligi, Spor kulüpleri Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlikler, Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlikler (koç, yönetici vb.) Herkes için spor hareketini temsil eden organizasyonlar, Spor ve eğlence sektörünü temsil eden organizasyonlar, Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar (İşbirliği Ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır. Hibe başvurusu sırasında bütün katılımcı kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir.)

7 Kimler Başvuru Yapabilir? Spor Etkinlikleri İçin: Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları, Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardır. (Kar amacı gütmeyen bir spor etkinliği en az 12 program ülkesinden katılımcı veya ortak kurum ve kuruluşu kapsamalıdır)

8 Hibe Desteği: En yüksek 500.000 Avro Bir projeye sağlanacak hibe oranı bu miktarın %80’i olacaktır. Son Başvuru Tarihi: 12 Mayıs 2016 (saat 13.00)

9 İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIKLARI (Yeni uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması ) Hedefler: - Spor ve fitness salon/mekanlarında dopingle mücadele, - Şikenin engellenmesi ve şikeyle mücadelede bilincin arttırılması (ilgili bütün taraflarla), - Engelleyici, eğitici ve yenilikçi yaklaşımlarla sporda şiddetle, ırkçılıkla ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek, - Sporda iyi yönetim ve sporcuların çift taraflı kariyer olanakları kapsamında Avrupa Birliği ilkelerinin uygulanmasının desteklenmesi, - Atletlerin çift taraflı kariyerleri için Avrupa Birliği ilkelerinin desteklenmesi, - Cinsiyet eşitliği, engelli bireyler için spor, sosyal içerme ve eşit fırsatlar alanlarına yönelik Avrupa Birliği stratejilerinin uygulanmasının - -desteklenmesi, - Avrupa Birliği Beden Eğitimi Rehberi’nin desteklenmesi

10 Örnek Faaliyetler: Taraflar arasında işbirliği ağlarının oluşturulması, İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması, Eğitim ve öğretim modüllerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Sporcular arasında etik davranışların yaygınlaştırılması, sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması, Bireylerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimleri kapsamında sporun önemine ilişkin bilincin arttırılması, Sporun, sosyal sorunlarla mücadeledeki öneminin örnek olaylarla gösterilmesi (aktiviteler düzenlenmesi, veri toplanması, anketler, danışmanlık hizmetleri vb.) Eğitim, öğretim, gençlik ile spor alanlarında yenilikçi sinerjilerin geliştirilmesi konusunda faaliyetler, Yukarda belirtilen faaliyetleri destekleyici konferanslar, seminerler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi

11 Ortaklık Yapısı Kar amacı gütmeyen kurumlar, Kamu kurumları Farklı kurumlar (tecrübe ve uzmanlık gerektiren )

12 Ortaklık Yapısı Koordinatör Kurum: proje teklifini yapan, hibenin asıl yararlanıcısı, konsorsiyum adına hibe anlaşmasını imzalama Projenin idari, finansal ve operasyonel yürütülmesi Tam Ortaklar: koordinatöre hibe kullanımı için yetki vermek, projenin hazırlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katkı sağlamak İlgili Ortaklar: isteğe bağlı, projenin uzmanlık gerektiren alanlarıyla ilgili destek, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırmayı destekler, sözleşme kapsamındaki idari konularda iş birliği ortaklığının bir parçası kabul edilmezler.

13 Değerlendirme Süreci: Uygunluk Kriterleri Uygun Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Program veya ortak ülkede kurulu spor faaliyeti bulunan kar amacı gütmeyen kurum, kuruluşlar ile kamu kurumları Örneğin: Ulusal, bölgesel veya yerel seviyede spordan sorumlu kamu kurumu Ulusal Olimpik Komite veya Ulusal Olimpik Konfederasyon Uluslararası, ulusal, bölgesel veya Avrupa seviyesinde spor kurum veya kuruluşu Ulusal spor ligi Spor klübü Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlik Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlik (koç, yönetici vb.) Herkes için spor hareketini temsil eden bir organizasyon Spor ve eğlence sektörünü temsil eden bir organizasyon Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyon Program ülkeleri dışındaki ortak ülkelerden kurum veya kuruluşlar (başvuran olmamak koşuluyla) özel katkı sağlayacakları durumlarda projeye katılabilirler.

14 Program ülkelerinden kurum veya kuruluşlar başvurabilir. en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum veya kuruluşu kapsamaktadır. Bütün katılımcı kurum veya kuruluşlar hibeye başvuru sırasında belirtilmelidir. Proje süresi 1-3 yıl Başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır.

15 Bütçe Bütçenin %50’si aşağıda belirtilen amaçları hedefleyen projelerin desteklenmesinde kullanılacaktır: 1. Sporcuların çift taraflı kariyerleri konusunda ERASMUS+ Program Kılavuzunun uygulanmasının desteklenmesi, 2. AB Beden Eğitimi Rehberini uygulanmasının desteklenmesi Bütçenin %50’si “İşbirliği Ortaklıklarının Amaçları Nedir” kısmında belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilmesi için ayrılacaktır.

16 SPOR ETKİNLİKLERİ (Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının organize ettiği spor etkinlikleri) Amaçlar: Özellikle Avrupa Birliği’nin cinsiyet eşitliği ve engellilik stratejisi kapsamında sosyal içerme ve fırsat eşitliğinin spor alanında da uygulanmasının desteklenmesi Fiziksel aktivite ve sporu teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği fiziksel aktivite rehberinin uygulanmasının desteklenmesi Sosyal içerme, fırsat eşitliği ve fiziksel aktivitelerin sağlığa olumlu etkisi konusunda görünürlüğün ve bilincin arttırılması Spor ve gönüllü etkinliklere katılımın arttırılması Sosyal dışlanma riski altındaki grupların katılımının arttırılması

17 Örnek faaliyetler: En az 12 program ülkesinden katılımcı sporcuları olan etkinlikleri içerir. Sporcular, koçlar ev gönüllüler tarafından düzenlenecek uluslar arası eğitimler, etkinlikler Sportif etkinlik çerçevesinde düzenlenen konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları, ve toplantılar Yasal aktivitelerin uygulanması (değerlendirmeler, ileriye dönük planlar) Uygun olmayan faaliyet örnekleri: Uluslararası, Avrupalı veya ulusal spor federasyonları ve ligleri tarafından düzenlenen sportif yarışmalar, etkinlikler Profesyonel spor müsabakaları

18 Değerlendirme Süreci: Uygunluk Kriterleri Kimler Başvurabilir? Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumu veya kar amacı gütmeyen kuruluş. Örneğin: i. Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede spordan sorumlu kamu kurumu ii. Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde spor alanında faal kurum ve kuruluşlar Proje süresi : 1 yıl Başvuru: Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır. Son başvuru: 12 mayıs 2016 (saat 13.00)

19 KÜÇÜK İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI:  Spor aktiviteleriyle ilgili yerel ve ulusal düzeydeki kamu kurumları, spor kuruluşları, sporla ilgili kurumlar ve eğitim kurumları arasında yenilikçi uygulamaların kurulması, uygulanması ve transfer edilmesine yönelik fırsatlar  Amaçlar: Sporda sosyal içerme ve fırsat eşitliğini teşvik etmek özellikle AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve AB Engelli Stratejisi'nin uygulanmasını destekleyerek Avrupa geleneksel sporlarını ve oyunlarını teşvik etmek Gönüllüler, koçlar, idareciler ve kâr amacı gütmeyen spor kuruluşlarındaki personelin hareketliliğini desteklemek Eğitim ve yarış koşullarını geliştirerek özellikle genç atletlerin sağlık ve güvenlik tehlikelerinden korumak

20 Örnek Faaliyetler Paydaşlar arasında ağ kurma İyi uygulamaların teşvik edilmesi, tanımlanması ve paylaşılması Eğitim ve öğretim modül ve araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması Bireylerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimleriyle ilgili olarak fiziksel aktivite ve sporun katma değerine yönelik bilinçlendirici faaliyetler ile sporun sağlık, öğretim ve gençlik alanlarıyla arasındaki yaratıcı sinerjiyi sağlayıcı aktiviteler Sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede kanıta dayalı sporu geliştirmek için faaliyetler Konferanslar, seminerler, toplantılar, etkinlikler

21 Kimler Başvurabilir?  Spor alanında aktif spor faaliyeti olan program ülkelerinden herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluş ve kamu kurumları başvuru yapabilir. Özellikle: Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları Ulusal Olimpiyat Komitesi veya Ulusal Spor Konfederasyonu Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde spor kuruluşları Ulusal spor ligleri Spor kulüpleri Atletleri temsil eden kuruluşlar veya birlikler Sporda gönüllüleri veya profesyonelleri temsil eden kuruluşlar veya birlikler Herkes için spor hareketini temsil eden kuruluşlar Fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi için aktif olarak çalışan kuruluşlar Boş zamanların aktif olarak değerlendirilmesi sektörüne yönelik çalışan kuruluşlar

22 En az üç farklı program ülkesinden üç farklı kuruluş projede yer almalıdır. Projenin süresi: 12,18,24 aylık sürelerde yapılabilir. Başvuru: Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır. Son Tarih: 12 Mayıs 2016 (saat 13.00 Hibe: en yüksek destek 60.000 avro

23 Katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.


"ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ. SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları