Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESTEK EĞİTİM ODASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESTEK EĞİTİM ODASI."— Sunum transkripti:

1 DESTEK EĞİTİM ODASI

2 NEDİR? Eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken(engelli ya da özel yetenekli) öğrenciler için sunulan bir eğitim imkanıdır. Birebir eğitim yapılabileceği gibi, eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle küçük grup eğitimi yapılabilir.

3 Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu mudur?
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri gereğince, okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ve üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması zorunludur.

4 İŞLEM BASAMAKLARI Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP Geliştirme Birimi oluşturulur. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısında destek Eğitim Odası açılması için karar alınır. Okul Müdürlüğü alınan karara ilgi tutarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar. Destek eğitim odası İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Önerisi doğrultusunda İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılır.

5 5. Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir
5. Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir. Destek eğitim için ayrılan mekanların fiziki şartlarının eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. 6. Okul BEP Geliştirme Birimince destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencilerin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir. 7. Destek Eğitim Odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır. Görevlendirilecek öğretmenler belirlenir. 8. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.

6 9. Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir
9. Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Yararlanacağı saatler haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; teknoloji tasarım, müzik, beden eğitimi ve rehberlik dersleri dışında yapılır. 10. Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirten tablo eklenerek, ek ders ücret onayı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir. 11. Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitim verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir.

7 12. Bu planlamalar eğitim-öğretim yılı başında yapılır ancak yıl içerisinde de yapılabilir. 13. Hazırlanan BEP sınıf öğretmeni ile destek eğitim öğretmeninin işbirliği içerisinde uygulanır.

8 HİZMET SUNUMUNDA GÖREV TANIMLARI

9 İL/İLÇE MEM Öğrencinin yerleştirme kararını vermek, özel eğitim hizmetleri kurulunu kurmak Destek odası açılış onayı vermek Okulun hazırladığı ders ücreti onayını vermek Hazırlanan ders programı onayını vermek Destek eğitim odasında görev yapabilecek öğretmen havuzu oluşturmak Öğretmenlerin özel eğitime yönelik Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek

10 Okul Yönetimi BEP Geliştirme Birimi ve RHYK’yı oluşturmak ve destek eğitime ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek Destek eğitim odası açılması için gerekli evrakları hazırlamak Destek eğitim sunacak öğretmeni görevlendirmek Fiziksel mekanı ayarlamak Destek eğitim için gerekli materyal desteği sağlamak Destek eğitim konusunda veli bilgilendirmesi yapmak Yapılan çalışmaları izleme ve denetleme

11 RAM Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca kaynaştırma kararı almak
Yerleştirilen öğrencilerin izleme çalışması yapmak Destek eğitim hizmeti çalışmalarını izlemek üzere okul ziyaretleri gerçekleştirmek Eğitim-öğretim yılı başlarında müdür ve rehber öğretmenlere yönelik farkındalık toplantıları düzenlemek Destek eğitim odasının açılması ile ilgili okullara ve İl/İlçe MEM’lere müşavirlik yapmak

12 Rehber Öğretmen Öğretmene, okul yönetimine ve veliye destek eğitim hizmetleri konusunda rehberlik etmek Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciyi, eğitsel tanı ve değerlendirme için RAM’a ve hastaneye yönlendirmek BEP Geliştirme Birimi ve RHYK toplantılarına katılmak Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak BEP hazırlama çalışmalarında öğretmenlere danışmanlık yapmak Destek eğitim odası haftalık ders programı hazırlamak için okul yönetimine danışmanlık yapmak

13 Sınıf Rehber Öğretmeni
Öğrenciyi eğitsel tanılama ve değerlendirme için okul yönetimi ve rehberlik servisine yönlendirmek BEP hazırlamak (Öğretmen kendi dersi için hazırlar) Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Aileyi destek eğitim hizmetleri konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek Destek eğitim odası haftalık ders programı hazırlanmasında okul yönetimine yardımcı olmak Ders öğretmenleri ile destek eğitim öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak Öğrencinin gelişimini takip ederek genel değerlendirme yapmak

14 Ders Öğretmeni Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek BEP hazırlamak Eğitim materyali hazırlamak Destek eğitim öğretmeni ile işbirliği yapmak Sınıf ve ders öğretmenleriyle işbirliği yapmak Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmek

15 Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni
Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek BEP hazırlamak Eğitim materyali hazırlamak Destek eğitim öğretmeni ile işbirliği yapmak Sınıf ve ders öğretmenleriyle işbirliği yapmak Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmek

16 Destek Eğitim Hizmetlerinde Görevlendirilen Öğretmen
Öğrenciyi değerlendirme kriterlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek BEP hazırlama sürecine katılmak, BEP doğrultusunda eğitim-öğretim yapmak Öğrencinin diğer öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışmak Ara değerlendirmede aynı dersin öğretmeniyle işbirliğine girmek Ders materyali geliştirmek Genel değerlendirmede aynı dersi öğretmeniyle işbirliğine girmek Öğrencinin yararlandığı sağlık ve eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmek

17 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Öğrenci gelişim bilgilerini okulla paylaşmak Öğrencinin devam ettiği okul ve sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Ev içi destek eğitim çalışmalarında veliye rehberlik etmek

18 Okulda Birden Fazla Destek Eğitim Odası Açılır mı?
Evet açılabilir. Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Okulumuzda Destek Eğitim Odası Olarak Kullanılabilecek ayrı bir dersliğimiz/odamız yok. Yine de destek eğitim odası açmak zorunda mıyız? Evet. Önemli olan Eğitim-öğretime uygun fiziki koşullara sahip bir ortam BEP hazırlanmış bir öğrenci Gönüllü bir öğretmenin olmasıdır. Gerektiğinde yönetici odaları, rehberlik servisi, öğretmenler odası, kütüphane uygun bir planlama doğrultusunda destek eğitim odası olarak kullanılabilir

19 Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış engelli öğrenciler ve özel yetenekli öğrenciler

20 Destek Eğitim Odasında Öğrenci Hangi Saatlerde Ders Alabilir?
Öğrenci sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde İkili eğitim yapılan okullarda, velinin de onayı alınarak, sabahçı öğrencilere öğleden sonra, öğlenci öğrencilere sabah verilebilir Tam gün eğitim yapılan okullarda saat 14:30’dan sonra velinin de onayı alınarak verilebilir.

21 Destek Eğitim Odasında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri
Sınıf Öğretmenleri: Maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim görevi alabilirler. Destek eğitim hizmetinde ek ders ücreti %25 farkla verilir.

22 Branş Öğretmenleri: Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine, dolduramadığı saat kadar destek eğitim görevi verilir. Maaş karşılığı verilen ek ders ücreti %25 farkla verilmez. Ayrıca branş öğretmenine 6 saat zorunlu ek ders kapsamında destek eğitim görevi verilir. 6 saat zorunlu ek ders görevi ve 9 saat isteğe bağlı ek ders görevi için destek eğitim hizmetinde ek ders ücreti %25 farkla verilir.

23 Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni
Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan atölye ve laboratuvar öğretmenine, dolduramadığı saat kadar destek eğitim görevi verilir. Maaş karşılığı verilen ek ders ücreti %25 farkla verilmez. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saat zorunlu ek ders kapsamında destek eğitim görevi verilir. 20 saat zorunlu ek ders görevi ve 4 saat isteğe bağlı ek ders görevi için destek eğitim hizmetinde ek ders ücreti %25 farkla verilir.

24 Okul Yöneticileri Maaş karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. destek eğitim hizmetinde ek ders ücreti %25 farkla verilir.

25 …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….OKULU DESTEK EĞİTİM ODASI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI DERS SAATİ Destek Eğitim Odası çalışma programı tarihinde başlayacak olup, tarihinde sona erecektir …./…./2015 …………………………. Okul Müdürü Uygun görüşle arz ederim …./…./2015 …………………………….. İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü OLUR …./…./2015 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü

26 DESTEK EĞİTİM ODASI HAFTALIK DERS PROGRAMI ÖRNEĞİ
GÜNLER 1. DERS 2. DERS 3. DERS 4. DERS 5. DERS 6. DERS PAZARTESİ Öğrenci-Öğretmen Türkçe matematik Matematik SALI İngilizce ÇARŞAMBA Fen Bilgisi PERŞEMBE Sosyal Bilgiler CUMA Yukarıda belirtilen destek eğitim odası programı hakkında bilgi edindim. Öğretmen isimleri açılıp destek eğitim odasında görev yapan öğretmenlere tebliği edilecek.

27 ………………………………………………………….Müdürlüğüne
İLGİ: a) tarih ve 116 sayılı yazınız b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İlgi (a) yazınızla, ilgi (b) yönetmelik esaslarına göre okulumuzda kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimine devam eden öğrencilerimize, ‘Destek Eğitim Odası’nda’ özel eğitimler verileceği ve bu uygulamalarda görev almak isteyen öğretmenlere görev verileceği okulumuz öğretmenlerine duyurulmuştur. Söz konusu uygulamalarda ………. Saat görev almak istiyorum. Gereğini arz ederim …./…./2015 İmza ………………………………. Adres:


"DESTEK EĞİTİM ODASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları