Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KESME ÖZELLİĞİ OLAN ÇİFT BAŞLIKLI HEMOSTATİK KLİPS APARATI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi AD, Konya, Turkey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KESME ÖZELLİĞİ OLAN ÇİFT BAŞLIKLI HEMOSTATİK KLİPS APARATI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi AD, Konya, Turkey."— Sunum transkripti:

1 KESME ÖZELLİĞİ OLAN ÇİFT BAŞLIKLI HEMOSTATİK KLİPS APARATI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi AD, Konya, Turkey The invention is particularly relevant with the clips that is applied to the vessel to connect vessels’ proximal and distal ends. Ahmet Akatekin Invention,clips,vessel,scissors, Buluş, özellikle damarlar ile ilgili girişimler esnasında bağlanacak olan damara uygulanacak klipsle eş zamanlı olarak damar proksimal ve distal uçlarının klipslenmesi ve kesilmesini sağlayan aparatla ilgilidir. Tüm vücut bölgelerinde yapılan cerrahi işlemler esnasında vasküler yapılar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi yapılan ortamda hemostaz amacıyla bu vasküler yapılaradan ihtiyacımız olmayan veya yapılan cerrahi esnasında kesilmesi gereken damarlar koter ile yakılmakta veya bağlanmaktadır. Son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan mikrovasküler klipsler her boy damara uygulanmakta ve bağlamaya ihtiyaç kalmadan tek hamle ile damarın her iki ucuna ayrı ayrı uygulanmakta ve akabinde iki klips arası bir bistüri veya makas ile kesilmektedir. Damarın her iki ucuna işlemin ayrı ayrı uygulanması ve akabinde başka bir hamle ile kesilmesi işlem esnasında bir vakit kaybına neden olmaktadır. Ayrıca klips uygulaması esnasında iki klips arası mesafe iyi ayarlanamazsa kesme için gerekecek alan bulunamayacak ve kesme sonrası damardan kontrolsüz kanama olacaktır. Bu kanamalarda cerrahi işlemin yapılmasına engel olacak ve sonrasında yapılacak yeni hemostazlar vakit kaybına neden olacaktır. Buluş, her damar çapına uygun olarak ayarlanmış, aynı anda damarın her iki ucuna klips uygulaması yapan ve ortasındaki makas sayesinde kesme işlemini de aynı anda yapan bir cerrahi aparattır. Buluş, makas (1), makası (1) ve klipsleme mekanizmasını (5) yataklayan alt gövde (2) ve üst gövde (3), makastan (1) alınan hareketi klipsleme mekanizmasına (5) ileten hareket mekanizması (4) ile karakterize edilmektedir.Tüm cerrahi kliniklerde cerrahi yapıla alanda her boydan bol miktarda damarsal yapı ile karşılaşılmaktadır. Klipsleme işlemi sonrası iki klips arası bir makas veya bistüri yardımıyla kesilmekte ve hemostaz sağlanmaktadır. Öte yanda iki klips arası mesafe uygun olarak ayarlanamazsa kesme işlemi sonrası klips veya klipsler açılmakta ve etkili hemostaz sağlanamamaktadır. Buluşumuzda; klipsleme mekanizmasının (5) ucuna takılan klipslerin, makasın (1) ilk aşama hareketinin hareket mekanizmasının (4) yardımıyla klipsleme mekanizmasına (5) aktarılmasıyla klipsleme mekanizmasının (5) ağız kısmının kapanarak klipsin damara tespit edilmesi sağlanır İki tarafı tek hareketle klipslenen damarın kesme işlemi makas (1) ile yapılan bir sonraki hareketle gerçekleştirilmektedir. Böylece iki klips arası standarda uygun şekilde bırakılacağı için kesme sonrası kanama problemi ortadan kaldırılmaktadır. Makasın (1) ikinci hareketiyle damarın kesilmesinden sonra üçüncü hareketle makasın ilk konumuna getirilmesiyle klipsleme mekanizması (5) açılarak tekrar kullanıma hazır hale gelmektedir. Bu vasküler yapılardan bazıları korunmakta bazıları ise kesilerek cerrahi görüş arttırılmaktadır. Damarsal yapıların eradike edilmesinde en sık kullanılan yöntemler bağlama ve koterize etme işlemleridir. Yakın tarihte kullanılmaya başlanan hemostatik klipsler sayesinde bu işlemler daha pratik hale getirilmiştir. Hemostatik klipsler uygulanacak damarın çapına göre sıklıkla küçük, orta ve büyük olarak bulunmaktadır.. Klipsler titanyum malzemeden elde edilmiş olup atravmatik karakterdedir. Uygulanan klipsin boyutuna uygun poretqüler mevcuttur. Bu işlemin çeşitli eksiklikleri vardır. Birincisi bir damarsal yapının kesilmesi için arada belirli bir mesafe bırakılarak ayrı ayrı 2 kez klipsleme işlemi yapılmaktadır. Buluşumuzla klipsleme işlemini yapan ve tam senkron hareket eden en az iki klipsleme mekanizması (5) ve bunların tam ortasında kademeli hareket eden ince keskin bir makas (1) bulunmaktadır. Klipsler arası mesafe kullanım yerine göre uygun olarak ayarlanır. Alt gövde (2) ve üst gövdenin (3) orta bölümüne yerleştirilmiş makas (1) sayesinde hekimin kesme mesafesi ayarlama gereksinimi ortadan kalmaktadır. Böylece insan hayatı açısından zamanın çok önemli olduğu ameliyatlarda seri biçimde klipsleme ve kesme işlemi hiç zaman kaybedilmen sorunsuz olarak yapılabilecektir. Alt gövde (2) ve üst gövdenin (3) iki yanına yerleştirilmiş klipsleme mekanizması (5), makastan (1) aldığı hareketi hareket mekanizması (4) yardımıyla alarak kesme işleminin hemen öncesinde senkronize olarak klipsleri damara tespit etmektedir. Böylece hekimin ayrı ayrı yapması gereken üç işlem tek bir aparatla standart ölçülerde kesme sağlanarak gerçekleştirilebilecektir. Kazanılan zamanın son derece önemli olduğu ameliyatlarda müdahale alanın kanama olmadan damarlardan temizlenmesi işlemi kolaylıkla hekim tarafından bu aparatla yapılabilecektir.


"KESME ÖZELLİĞİ OLAN ÇİFT BAŞLIKLI HEMOSTATİK KLİPS APARATI Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi AD, Konya, Turkey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları