Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ Oryantasyon Programı Erasmus Kurum Koodinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr 0 352 2076666.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ Oryantasyon Programı Erasmus Kurum Koodinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr 0 352 2076666."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ Oryantasyon Programı Erasmus Kurum Koodinatörlüğü erasmus@erciyes.edu.tr erasmus.erciyes.edu.tr www.facebook.com/erciyeserasmus 0 352 2076666 Dahili 10081-82-83

2 STAJ HAREKETLİLİĞİ G İ TMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

3 1. Pasaport Pasaportunuz yoksa vize başvuru tarihinizden 1-1,5 ay önce Ofise gelin ve harç ödememek için «Harçsız Pasaport Dilekçesi» bırakın. Dilekçe örne ğ imize internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu dilekçe karşılı ğ ında ofis uzmanımız Ö ğ renci İ şleri Daire Başkanlı ğ ı’na pasaport verilmesi için üst yazıyla talepte bulunur. Pasaport yazınızı Ö ğ renci İ şleri Daire Başkanlı ğ ı’ndan alabilirsiniz. Bu yazıyla birlikte önce Defterdarlı ğ a (Vergi Dairesine) gidip yazıyı onaylatın. Sonra Kayseri Emniyet Müdürlü ğ ü’nde Pasaport başvurunuzu gerekli evrakları ö ğ renerek yapın. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

4 2. Confirmation Letter Vizede kullanaca ğ ınız bu evrak hareketlilik süresince Erasmus programından faydalandı ğ ınızı ve üniversitemiz tarafından hibe verilece ğ ini gösterir. Bu belge için ilgili Erasmus uzmanınıza gidiniz. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

5 3. Vize İşlemleri Gidece ğ iniz ülkeye yönelik olarak gerekli vize evraklarını araştırıp hazırlıklarınıza başlayın. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

6 4. Learning Agreement for Traineeships Bu belge staj sırasında karşı kurumda ne yapaca ğ ınızı detaylı bir program halinde gösterir bir belgedir. Bu belgeyi karşı kurumun imzalamasını ve size göndermesini isteyin. Daha sonra bu evra ğ ı ofisimize getirin ve Erasmus Kurum Koordinatörü’ne imzalatılmak üzere Erasmus uzmanına teslim edin. Not: Belgeler ıslak imzalı olmak zorunda de ğ il. E-posta ile tarayıp göndermelerini isteyebilirsiniz. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

7 5. Staj Akademik Tanınma Belgesi Yapaca ğ ınız staj karşılı ğ ında üniversitemizde sayılacak olan olan stajları ve kredilerini gösterir bir belgedir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

8 6. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Bölüm Başkanlı ğ ınıza Akademik Tanına Belgenize uygun olarak stajınızın sayılmasına yönelik bir dilekçe yazın. Bölüm başkanlı ğ ınız bu dilekçeyi Fakülte yönetimine sunacak ve stajınızın kabul edilece ğ ine dair ofisimize Fakülte yönetim kurulu kararı gelecektir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

9 7. Sözleşme Bir Euro hesabı açtırın ve sözleşmede sizinle ilgili alanları doldurun. İ mzaladıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalatılması için Erasmus uzmanına teslim edin. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

10 8. OLS Bu arada size e-posta ile bir online dil sınavı gelecektir. Bu sınavda başarılı ya da başarısız olma durumu yoktur, sınavın amacı sizin gitmeden önce ve döndükten sonraki dil seviyenizi görmektir. Sınavları online olarak çözmek zorunludur. Ö ğ renci gitmeden önce sınavı tamamlamak zorundadır. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

11 9. Sağlık Sigortası Sa ğ lık sigortanızı yaptırın ve Erasmus Uzmanına bir kopyasını bırakın. Staj hareketlili ğ inde sigorta içeri ğ inde fazladan mesuliyet sigortası bulunmaktadır. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

12 10. Vize Kopyası ve Ödeme Bütün işlemleriniz bittikten ve vizenizi aldıktan sonra ödeme işlemlerinin yapılması için vize fotokopinizi Erasmus uzmanına teslim edin. 7-10 gün içerisinde hibeniz hesabınıza yatacaktır. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

13 HİBELER Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

14 STAJ HAREKETLİLİĞİ DÖNMEDEN ÖNCE ve DÖNDÜKTEN SONRA YAPILACAKLAR Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

15 1. Değerlendirme Raporu Karşı kurumda yaptı ğ ınız stajın yetkili kişi tarafından de ğ erlendirildi ğ i bir formdur. Gelmeden önce mutlaka sayfamızdan indirin ve imzalatıp dönüşte Erasmus uzmanına teslim edin. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

16 2. Katılım Sertifikası Karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanır. LAT belgesinin 3. kısmını oluşturur. Aynı zamanda sitemizde bir formatı bulunur. Bu belgeyi karşı kuruma doldurtup imzalatın ve dönüşte Erasmus uzmanına teslim edin. Bu belge pasaport giriş çıkış sayfalarıyla beraber de ğ erlendirilip ödeme için süre hesaplanacaktır. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

17 3. Pasaport Giriş-Çıkış Sayfaları Döndükten sonra pasaportunuzun giriş çıkış mühürlü sayfalarının fotokopilerini erasmus uzmanına verin. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

18 4. Rapor Formu Döndükten sonra bilgileriniz sisteme girilir ve belirtilen e- posta adresinize rapor formu doldurmanız için iletide bir link gelir. Bu formu doldurunuz. Erasmus uzmanınız bu formu doldurdu ğ unuzu sistemden görebilir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

19 5. ECTS Not Dönüşüm Belgesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Karşı kurumda aldı ğ ınız stajın ve üniversitemizde karşılı ğ ı olan stajın sayılmasına yönelik bir evraktır. Bu evrak gerekli yerlere imzalatıldıktan sonra bölüm başkanlı ğ ına fakülte yönetim kurulu kararı için verilecek dilekçe ekinde verilir. Fakülte Yönetim Kurulu stajınızı onayladıktan sonra ilgili üstyazıyı Erasmus Koordinatörlü ğ üne gönderir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

20 6. Ödeme Bütün evrak işlemleriniz tamamlandıktan sonra kalan ödemeniz hesabınıza gönderilir. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr

21 ERASMUS+ ORYANTASYON PROGRAMI Erciyes Üniversitesi’nin Erasmus ID kodu: TR KAYSERI01 Erasmus Kurum Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mete ÇEL İ K Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Erasmus Kurum Koordinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr


"ERASMUS+ Oryantasyon Programı Erasmus Kurum Koodinatörlüğü erasmus.erciyes.edu.tr 0 352 2076666." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları