Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV IV 29.05.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV IV 29.05.2015."— Sunum transkripti:

1 YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV IV 29.05.2015

2 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi mediyastenin sınırlarını oluşturmaz? A) Diyafram B) Torasik vertebra C) Mediyastinal plevra D) Sternum & Kostal kartilajlar E) Skapula

3 2. Normal bir akciğer radyogramında x işareti neye karşılık gelir? A) Sağ ventrikül B) Sağ atrium C) Vena kava superior D) Vena kava inferior E) Pulmoner arter x

4 3. Aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi mediyastinal lenf bezlerinin değerlendirilmesinde tercih edilmez? A) Magnetik Rezonans İnceleme B) Pozitron Emisyon Tomografi- Bilgisayarlı Tomografi C) Endobronşiyal ultrasonografi D) Mediastinoskopi E) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi

5 4. Aşağıdakilerden hangisi en sık iyatrojenik laringotrakeal stenoz nedenidir? A) Bronkoskopi B) Stent C) Trakea rezeksiyonu D) Trakeostomi E) Travma

6 5. Bir yıl önce ağaçtan düşen bir hastada sağda diyafram rüptürü ve herniyasyon saptandı. Doğru tedavi yaklaşımı ne olmalıdır? A) Torakotomi B) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi C) Laparotomi D) Laparoskopik cerrahi E) Median sternotomi

7 6. Göğüs Cerrahisi’nde tıbbi girişimlerle ilgili hangi ifade yanlıştır? A) İnterkostal aralıktan yapılan girişimler kostanın üst kenarından yapılır B) Parasternal alanda internal mammarian arter yaralanabilir C) Solunumu arresti gelişen hastada acilen trakeostomi açılıp mekanik ventilatöre bağlanır D) Torasentezde pnömotoraks ve/veya hemotoraks komplikasyon gelişme ihtimali vardır E) Göğüs tüpü takarken meme başı hizasının altına indikçe diyafram altına girme riski artar

8 7. Toraksın aniden ciddi sıkışması sonucu, vena kava superiorde ani ve çok yüksek basınç artımı oluşması ve buna bağlı olarak göğüs üst kısmında, kollarda, boyun ve yüzde siyanoz, ödem ayrıca subkonjonktival kanama ve beyin ödemi gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaz? A) Perthes sendromu B) Ogilvi sendromu C) Ekimotik maske D) Torasik kompresyon sendromu E) Travmatik asfiksi

9 8. Mekanik ventilatöre bağlı bir hastada oksijen satürasyonu düşmeye başlıyor, aynı zamanda taşikardi ve hipotansiyon da mevcut. Tanıda ilk akla gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Akut kalp tamponadı B) Trakeobronşiyal rüptür C) Atelektazi D) Tansiyon pnömotoraks E) Hemotoraks

10 9. Dört ay önce kapalı göğüs drenajı uygulanan 28 yaşındaki hastanın aynı şikayetlerle tekrar başvurduğunda çekilen grafisi alttadır. Bu hastada cerrahi tedavide uygulanması düşünülen güncel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Posterolateral torakotomi B) Mediyan sternotomi C) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi D) Aksiller torakotomi E) Robotik cerrahi

11 10. Yan tarafta resmi görülen kesinin adı nedir? A) Median sternotomi B) Torakosternotomi C) Torakoplasti kesisi D) Anterior torakotomi E) Mediyastinotomi

12 11. 82 yaşında erkek hasta, Van’da oturuyor, 1 aydır epigastrik ağrı, ekşime, yanma ve yutma güçlüğü şikayeti var. Yapılan özofagoskopide kesici dişlerden itibaren 30. cm’de lümeni tama yakın kapatan, frajil, vejetan kitle saptanmış, biyopsi yapılmamış. Elinde başka bir tetkiki yok. Bundan sonraki yaklaşınız ne olmalıdır? A) Özofagus kanseri düşünür, evreleme için Toraks BT isterim. B) Özofagus kanseri düşünür, evreleme için PET-BT isterim. C) Özofagus kanseri düşünür, özofagoskopiyi tekrarlar, biyopsi yapılmasını isterim, evreleme için PET-BT isterim. D) Özofagus leiomyomu düşünür, özofagus endosonografisi isterim. E) Özofagus leiomyomu düşünür, evreleme için PET-BT isterim.

13 12. 51 yaşında bayan hasta, safra kesesi taşı nedeniyle tetkik yapılırken çekilen akciğer filmi yanda üstte, akabinde çekilen toraks BT kesiti altta, sigara içme öyküsü olmayan hastada en olası tanı nedir? A) Akciğer kanseri B) Malign mezotelyoma C) Göğüs duvarı tümörü D) Hidatik kist E) Bronkojenik kist

14 13. Hastanede personelin biri size doğrudan aşağıdaki akciğer grafisini gösteriyor. Radyolojiyi nasıl tanımlarsınız ? A) Pnömotoraks B) Hidropnömotoraks C) Hemotoraks D) Hemopnömotoraks E) Tansiyon pnömotoraks

15 14. 13. soruda, elinizde sadece akciğer grafisi olan vaka için tanıda öncelikle ne yaparsınız? A) Torasentez B) Anamnez C) Kapalı göğüs drenajı D) VATS E) Bilgisayarlı tomografi

16 15. Aşağıdaki hangi şıkta akciğer rezeksiyonları küçükten büyüğe doğru şekilde sıralanmıştır? Lobektomi (L), Wedge rezeksiyon (W), Pnömonektomi (P), Segmentektomi (S) A) P-L-S-W B) S-W-L-P C) W-L-S-P D) P-S-L-W E) W-S-L-P

17 16. Aşağıdakilerden hangisinin trakeobronşiyal yabancı cisimlerine acil yaklaşımda kesinlikle yeri yoktur ? A) Heimlich manevrası B) Trakeostomi C) Endotrakeal entübasyon D) Postural drenaj E) Rijit bronkoskopi

18 17. Preoperatif (üstte) ve postoperatif radyografileri verilen hastada VATS eşliğinde mini torakotomi ile işlem uygulanmıştır. Tanı ne olabilir? A) Bochdalek hernisi B) Morgagni hernisi C) Diyafram evantrasyonu D) Sliding hiyatal herni E) Paraözofageal hiyatal herni

19 18. Akciğer hidatik kistinde aşağıdaki radyolojik belirtilerden hangisi görülmez? A) Nilüfer çiçeği belirtisi B) Çift kubbe belirtisi C) Hil ȃ l belirtisi D) Soliter pulmoner nodül E) Dolunay belirtisi

20 19. Akciğer kanseri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tedavi yaklaşımı açısından küçük hücreli ve küçük hücreli dışı diye sınıflandırılır B) Kavite oluşumu en çok yassı hücreli kanserde görülür C) Akciğer periferinde en sık yerleşen kanser, adenokarsinomdur D) Uzak metastaz, en sık küçük hücreli kanserde görülür E) Malign plevral efüzyon ve VCSS (vena kava superior sendromu)’nda da cerrahi uygulanabilir

21 20. Özofagus leiomyomunu özofagus kanserinden ayıran en önemli bulgu hangisidir ? A) Progressiv disfaji B) Endoskopide özofagus mukozasının normal olması C) Paradoksal disfaji D) Hastanın Doğu Anadolu’da antik ‘İpek yolu’ dışındaki bir şehirde yaşaması E) Sigara ve alkol kullanmak

22 21. Künt toraks travmasına bağlı gelişebilecek aşağıdaki patolojilerden hangisi çok nadiren görülebilir? A) Trakea rüptürü B) Bronş rüptürü C) Diyafram rüptürü D) Özogafus rüptürü E) Yelken göğüs

23 22. Sol yanda resimleri görülen göğüs duvarı patolojisinin adı nedir? A) Pektus ekskavatum B) Pektus karinatum C) Tietze sendromu D) Poland sendromu C) Cantrell pentalojisi

24 23. Hidatik kistin en sık yerleştiği iki organ/doku aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer, Kemik B) Akciğer, Dalak C) Karaciğer, Beyin D) Karaciğer, Böbrek E) Karaciğer, Akciğer

25 24. Aşağıdaki kistlerin hangisinde cerrahi ve/veya medikal tedavi seçeneği birlikte bulunur? A) Hidatik kist B) Nöroenterik kist C) Bronkojenik kist D) Perikardiyal kist E) Gastroenterik kist

26 25. Göğüs Cerrahisi, spesifik bir branş olduğundan genelde diğer branşların değerlendirmesinden sonra hastaların başvurduğu bir branştır. Hangi hastalıkta göğüs cerrahisi polikliniğine doğrudan müracaat söz konusu olabilir? A) Hiyatal herni B) Kolorektal kanserin akciğere metastazı C) Torasik outlet sendromu D) Myastenia gravis E) Göğüs deformitesi

27

28 FACEBOOK “STAJ SONU TOPLU FOTOĞRAFI ve diğer fotoğrafları EDİNMEK İÇİN” “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN


"YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV IV 29.05.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları