Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ GENEL TANITIM “Geleceğiniz, geleceğimizdir…”

2 PROJE TANITIMI Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır: Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü Destek süreçleri modülü Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir.

3 ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?
Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü Modül 3 Destek Süreçleri Modülü Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü TEOG Genel Esasları TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri Fen Liseleri Tanıtımı Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı Temel ve özel liseler Tanıtımı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları Dikkat ve Konsantrasyon Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler Amaç Belirleme ve Motivasyon Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Meslek Seçimi Ve Önemi

4 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır…
Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYA ARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜ KEMAL AKAR ZAFER AĞAOĞLU HÜSEYİN İCAL Y. FIRAT ERKEK İLHAN SARIGÜL ERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞ GÖKAY MUTLU İBRAHİM İBRAM GÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına Web adresimizden ulaşabilirsiniz…
Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtım Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bursa’da Bulunan Anadolu Liseleri

7 Sosyal Bilimler Liseleri
BÖLÜM Sosyal Bilimler Liseleri Genel Tanıtım

8 A. Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı
Bu okullarda öğretim süresi, bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, hazırlık sınıfına her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez. Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Merkezi yerleştirmeye başvuru için öğrencilerin o yıl ortaokulun/imam-hatip ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

9 2. BÖLÜM Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları

10 B. Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları
Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları ▲Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, ▲Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

11 B. Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları
▲Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, ▲Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, ▲Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, ▲Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

12 B. Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları
▲Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini, ▲Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, ▲Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, ▲Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

13 B. Sosyal Bilimler Liselerinin Amaçları
▲Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar. Sosyal Bilimler Liselerinin buna ek olarak: Sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlar.

14 3. BÖLÜM Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi

15 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Kontenjan Belirleme Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Sosyal Bilimler liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez. Sosyal Bilimler liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez.

16 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Kontenjanların ilanı: Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla, açılacak şube sayısı her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.

17 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Nakil ve Geçişler Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerine nakil ve geçişler; Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde, okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar, bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara onuncu sınıfın sonuna kadar yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

18 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Öğretmen seçimi Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları 19/12/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, diğer okullara öğretmen atamaları ise 6/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

19 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Sosyal Bilimler Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi: DERSLER HAZIRLIK SINIFI 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12.SINIF ORTAK DERSLER TÜRKÇE 4 - DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ COĞRAFYA MATEMATİK 6 FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL 20 İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ / GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ MANTIK OSMANLI TÜRKÇESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI 33 35 39 37

20 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Sosyal Bilimler Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi: DERSLER HAZIRLIK SINIFI 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12.SINIF SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (1) - 2 SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (1) 1 DİKSİYON VE HİTABET (1) MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH (1) SEÇMELİ COĞRAFYA (1) SEÇMELİ PSİKOLOJİ (1) SEÇMELİ SOSYOLOJİ (1) SEÇMELİ MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) SEÇMELİ FELSEFE (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)

21 C. Sosyal Bilimler Liselerinin İşleyişi
Sosyal Bilimler Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi DERSLER HAZIRLIK SINIFI 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12.SINIF SEÇMELİ DERSLER DİN, AHLÂK VE DEĞERLER KUR’AN-I KERİM (1) - 2 HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (1) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (1) (1)(2) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (1) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (1) ALMAN EDEBİYATI (1) İNGİLİZ EDEBİYATI (1) FRANSIZ EDEBİYATI (1) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (1) SOSYAL ETKİNLİK (1) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1) SEÇMELİ MÜZİK (1) SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) 1 BİLİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1) PROJE HAZIRLAMA (1) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI 4 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ 34 40

22 Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
4. BÖLÜM Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

23 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sosyal bilimler liselerinde edebiyat ve sosyal bilimler ağırlıklı bir eğitim alt yapısı bulunmaktadır. Dil eğitimi bu lise türünde de iyi durumdadır.

24 Okulun Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı
D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Okulun Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanı Sosyal bilimler liselerinde il merkezi % 7’ye kadar, ilçelerde ise %19’a kadar öğrenci almaktadır. Bu nedenle Merkezi Ortak Sınavlarda elde edilen puan yüzdelik dilim olarak yukarıda belirttiğimiz yüzdelik dilimler aralığında olmalıdır.

25 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Okulun Eğitsel ve Sosyal Başarısı Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları önemlidir. Okulun sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel olanakları incelenmelidir. Akademik başarı kadar önemli olan bu şartları okul sağlıyor mu?

26 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tesis Olanakları ve Fiziki Yapısı Bina yapısı, derslik konforu, laboratuar mekânları, sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlar.

27 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Özel Durumlar Bu şart her zaman ilk sıralarda yer bulmasa da seçeceğiniz en iyi okul evinize yakın olan okuldur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve evine uzak mesafede okul seçen bir öğrencinin, okuluna saatler süren bir yolculuk sonrası varması, okul sonrasında ise yine saatler süren bir yolculuk sonrası evine yorgun düşmüş şekilde gelmesi, ödev ve tekrar yapacak hatta dinlenecek vakti bulamaması telafi edilebilir bir kayıp değildir.

28 Bursa’da Bulunan Sosyal
5. BÖLÜM Bursa’da Bulunan Sosyal Bilimler Liseleri

29 BURSA’DA BULUNAN SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERCİH DÖNEMİ YÜZDELİK DİLİMLERİNE GÖRE BURSA SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Aşağıda Bursa’da bulunan sosyal bilimler liselerinin eğitim öğretim yılı tercih dönemi yüzdelik dilimleri ve eğitim öğretim yılı ilk yerleştirme sonuçları doğrultusunda MEB tarafından açıklanan taban puanları listesini görmektesiniz. Sıralama yüzdelik dilime göre yapılmıştır.

30 BURSA’DA BULUNAN SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
İLÇE - OKUL TÜRÜ YIL KON YÜZ. DİL. TABAN PUAN 1 OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl 60 7,26 445,55 2 İNEGÖL / İnegöl Sosyal Bilimler Lisesi 120 19,27 373,75

31 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları