Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYIN TARAMA VE VERI TABANLARI Tacettin İnandı. Kapsam Veri tabanı Sınıflandırmalar İndeksler Atıflar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYIN TARAMA VE VERI TABANLARI Tacettin İnandı. Kapsam Veri tabanı Sınıflandırmalar İndeksler Atıflar."— Sunum transkripti:

1 YAYIN TARAMA VE VERI TABANLARI Tacettin İnandı

2 Kapsam Veri tabanı Sınıflandırmalar İndeksler Atıflar

3 Veritabanı Düzenli bilgiler topluluğu Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır Veritabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir.

4 Veritabanı yöneticiliği Günümüzde veritabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır Veritabanı fiziksel olarak bilgileri tutarken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir Veritabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, dizaynı, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veritabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur

5

6 Veri tabanları Veri modeline göre Hiyerarşik Ağ İlişkisel Nesneye Yönelik Kullanıcı sayısına göre Tek kullanıcılı Çok kullanıcılı

7 İlişkisel veritabanı sistemleri PostgreSQL MySQL: altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) Oracle Sybase BerkeleyDB DB2 Microsoft Access

8 Veritabanı dilleri SQL Yapılandırılmış Sorgu Dili SQL PL/SQL Tcl

9 Sağlıkla İlgili Veri Tabanları Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Web of Science

10

11

12 Açık Erişimli Dergiler DOAJ http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpId=24 PKP Açık erişimli dergi için yazılımlara örnek Open journal system

13 İndeksler Elektronik indeksler SCİ SCİ expanded Index Medicus (IM) 1879 yılından bu yana yayınlanan tıbbi bilimsel dergi makaleleri, kapsamlı bir endeksidir. (John Shaw Billings, Genel Cerrah Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Kütüphanesi başkanı tarafından başlatılmıştır. Bu kütüphane daha sonra (NLM), Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kütüphanesi dönüştü. Atıflar

14 Türk Tıp Dizini ULAKBİM Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini] 1996 yılından bu yana Web'den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır. Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda, "Tıp Veri Tabanı Komitesi" tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.Dergi Değerlendirme KriterleriTıp Veri Tabanı Komitesi

15 Türkiye Atıf Dizini - Türkiye Atıf Dizini'nin ilan ettiği istatistiklerde tüm dergilerin verileri hesaplamalara dâhil edilmektedir. - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler, makalelerinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim için onay vermiş olan dergilerdir. - Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı dergiler arasından, istatistik hesaplama koşullarını karşılayan (bkz: http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html) dergilerin istatistikleri "İstatistik" menüsünde ilan edilmektedir.http://www.atifdizini.com/apply/tr-index.html

16 Türkiye Atıf Dizini Atıf Nedir? Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir. Etki Değeri (Impact Factor) Nedir? Bilimsel bir dergide yayımlanan makalelerin, bilgiye dönüşme oranıdır. Atıf Dizininin İçeriği Nedir? Türkiye Atıf Dizini‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

17 Veri tarama Anahtar sözcükler: Key words Tarama arayüzleri Basit Gelişmiş


"YAYIN TARAMA VE VERI TABANLARI Tacettin İnandı. Kapsam Veri tabanı Sınıflandırmalar İndeksler Atıflar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları