Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTER HAZIRLAMA VE POSTER SUNUMU Mikail SAYĞILI Su Ürünleri Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTER HAZIRLAMA VE POSTER SUNUMU Mikail SAYĞILI Su Ürünleri Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 POSTER HAZIRLAMA VE POSTER SUNUMU Mikail SAYĞILI Su Ürünleri Fakültesi

2 Duvar gibi zeminlere asılmak üzere basılan büyükçe afiş veya fotoğraflara poster denir. Posterlerde metin ve görsellik bir arada iletilir. Poster, ikinci bir anlam olarak bilimsel toplantılarda asılan bildirilerdir. Bu bildiriler IMRAD (bilimsel makalenin yazım tekniği) kurallarına uygun ve toplantının özeti şeklindedir.

3

4  Posterler görsel bir iletişim aracıdır.  İletmek istediğiniz düşünceyi etkili bir şekilde geniş kitleye ulaştırabilen ve günümüzde kullanılan en önemli bilgi kaynağıdır.  Posterler çalışmalarınızın reklamı niteliğindedir.  Dikkat çekici, uyumlu ve düzenli başarılı bir çalışma ile ifade ettiğiniz konuyu etkili bir şekilde alıcıya doğrudan ulaştırmanızı sağlamanızda yardımcı olur.  Posterler iyi birer materyal aracıdır.  Posterler fikirlerinizin net bir mesaj ile okuyucuya yansıyan halini oluşturur.

5  Poster hazırlama programları :  Microsoft Publisher, Word, PowerPoint, Adobe Acrobat  Yazım dili Türkçe olacaktır. Yazı büyüklüğü başlık için 100+ pt.,alt başlık için 36+,yazılar için ise 24+ pt. olmalıdır.  800 kelimeyi aşmamalıdır.  Microsoft Ofis ortamında Times New Roman 12 punto olarak hazırlanmalıdır.  Sayfa yapısı ayarlanmalı  Dosya sık sık kaydedilmeli  Mutlaka yedeği olmalı :Flash bellek,Yazılı kopya

6  Arka zemin,açık renkte beyaz gri tonlarında kullanılmalıdır.  Zeminde karışık renklerin ve resimlerin kullanılmaması önemlidir.  Yaptığınız poster en az 2-3 metre uzaktan rahatça okunabilmelidir.  Net bir mesajı ifade etmeli  Görsel açıdan zengin olmalı  Resmin çözünürlük kalitesi iyi olmalıdır.

7  Posteriniz kısa ve öz olmalıdır. Çalışmalarınız özet şeklinde kapsaması yeterlidir. Uzun olursa katılımcıların dikkatini dağıtabilir.  Yazı karakterinizi klasik sıradan seçmeyin.Klasik yazı tipleri yerine daha dikkat çekici yazı tipleri kullanabilirsiniz.Fakat bu yazı tipleri okumayı zorlaştırmamalı.  Sıralama yukarıdan aşağıya kolonlar halinde olmalıdır,kolonlar arasında boşluklar bırakılmalıdır.

8  Yukarıdan aşağıya kolonlar halinde  Kolonlar arasında boşluk bırakılmalı

9 GİRİŞMETOD SONUÇ KAYNAKLAR BAŞLIK YAZARLAR

10  Yazı % 20  Grafik % 40  Boşluk % 40

11 Başlık 72-84 (pt) Bölüm başlıkları 36-48 Metin 24 En az 14

12  Yazı bölümünden kısa boşluklarla ayrılmalı  2 metre uzaklıktan görülebilmeli  Renk kullanılacaksa en fazla 2-3 renk kullanılmalı  Veri grupları farklı renkte olabilir  Etrafında çerçeve olabilir  Anlaşılır olmalı  İyi kalitede basılmalı  Konu ile ilişkili olmalı

13  Postere katkısı olmayan tablolardan kaçınılmalı  Metindeki veriler tekrarlanmamalı  Kendine ait başlığı olmalı ve tablo içeriğini kısaca yansıtmalı  Kısaltmadan kaçınılmalı  Kullanılan her türlü sembolün açıklaması verilmeli  İstatistiksel yönden anlamlı olan sonuçlar koyu olarak yazılabilir veya zemin renginin tonu değiştirilebilir

14 Özette;  Başlık  Amaç  Materyal ve Metod  Bulgular  Sonuç  Kaynak  Anahtar kelimeler olmak üzere yedi başlık bulunmalıdır.

15  Çalışmaya uygun, araştırmayı doğru tanımlayan bir başlık yazılmalıdır.  Çalışmanın adı,yazarlar,çalıştıkları kuruluşlar, poster numarasına yer verilebilir.  Başlık tek parça halinde olmalı,çalışmanın içeriğini yansıtmalı, ilgi çekici çarpıcı olmalıdır  Başlığın altında öğrenci isimlerinden sonra danışman öğretim üyesi ismi yazılmalıdır.

16

17  Bu bölümde konuyla ilgili bir giriş yapılmalı (konu nedir, önemi vb.), ardından net bir şekilde araştırmanın amacı yazılmalıdır. (Bu çalışmanın amacı …..…….dır. Ya da bu çalışmada…….…Amaçlanmıştır. vb…)  200 kelime ayırmalıyız.

18  Bu bölümde, araştırma verilerinin nasıl toplandığı, veri toplama araçları, hangi değişkenlerin araştırıldığı  Kullanılan bilgisayar programı ve kullanılan istatistiksel yöntemler  Çalışmanın dizaynı  Kullanılan materyaller belirtilmeli.  200 kelime veya altında olmalıdır.

19  Çalışmada elde edilen bulgular uygun bir sıra içerisinde düz yazı ile anlatılmalıdır. Gereksiz bulgular ile poster anlam karmaşasına boğulmamalıdır.  Veriler hem tablo hem metin halinde verilmemelidir biri seçilmelidir.

20  Araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar ve buna dayanarak yapılan çıkarımlar/öneriler belirtilmelidir.

21  (Gerek görülürse en temel kaynaklar verilebilir)  En fazla 10 kaynak yazı içindeki sıraya eklenir.  Araştırmayı iyi tanımlayan 3 – 5 anahtar kelime yazılmalıdır.  Son olarak iletişim bilgileri verilir.

22  Sunum için iyi hazırlanmalı ve defalarca tekrar edilmeli.  Konuya NET hakim olmak gerekir.  Her dinleyici önemsenip etkili bir dil kullanılmalı.  Poster asma seti bulundurulmalı.  Katılımcılara dağıtılmak üzere posterin küçültülmüş (minyatür) kopyaları bulundurulmalıdır.

23

24 Bildiri Alanında uzman kişilerin bilimsel bir konudaki yeniliği paylaşmak üzere akademik bir toplantıda tartışmaya açtıkları yazı ya da tebliğ demektir.

25  Bildiri özeti hazırlanırken dikkat edilecek üç temel bölüm vardır:  Başlık yazımı  Yazar sayısı ve sıralaması  Özet metni

26  En İyi başlık en az sayıda kelime ile makalenin içeriğini yeteri kadar anlatan kelimelerden oluşan başlıktır.  Başlığın, bildirinizin özeti ya da tamamına kıyasla en çok okunacak kısmı olduğunu unutmamalısınız.  Bu nedenle, başlıktaki tüm kelimeler dikkatlice seçilmeli ve birbiri ile ilişkileri dikkatli kurulmalıdır.  Yaygın yapılan bir diğer hata, kelimelerin hatalı sıralanmasıdır.  Çok kısa bir başlık bazen tam bir bilgi vermeyebilir.

27  Yazar adları ve kurumlarını yazmak, genellikle sıralamada ve yazar sayısında sıkıntılar yaşanmaktadır.  Genellikle ilk yazar atıf yapılan ve çalışmanın çoğunu gerçekleştiren kişidir. Bundan sonraki sıralama genelde çalışmaya yaptıkları aktif katkı derecesine göre belirlenir ve yazılır.  Adı geçen her yazarın o çalışmaya önemli katkıda bulunmuş olması gerekir.  Teknik vb. katkıda bulunanlar yazarlar bölümü yerine bildirinin teşekkür kısmında belirtilebilir.  Çalışma hangi kurumda yapıldı ise o kurum adı makalede yazılmalı, değiştirilen kurum var ise de bu dip notta belirtilmelidir.

28  İyi yazılmış bir özet,  Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli  "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" bölümlerini içermelidir  Özetin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya ait olduğundan geçmiş zamanda yazılmalıdır.  Özette asla yeni bir bilgi ve/veya bildiride belirtilmeyen sonuçlar verilmemelidir.

29  Bildiri özeti yazılırken Giriş en kısa şekilde yapılmalıdır.  Çalışmanın amacı bir-iki cümle ile belirtilmelidir.  Araştırmalara ait bildiri özetleri Giriş ve amacı (kısa), yöntemi, bulguları ve tartışmayı ayrı paragraflar halinde yazmak izlemeyi kolaylaştırır.

30  Bulgular kısmında araştırmanın sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.  Birbirini tutmayan sayılar, oranlar olmamalıdır.  Genellikle tablo veya figür istenmez.  Bazı kongrelerde ise bilimsel komite birçok satırda izlenmesi zor bulgular yerine, metinde tekrarlanmamak koşulu ile bir, en çok iki tablo veya figür verilmesini tercih eder.

31  Kullanılan materyal ve yöntemler kısaca belirtilmelidir.

32  Sunum için iyi hazırlanmalı ve defalarca tekrar edilmeli.  Konuya NET hakim olmak gerekir.  Her dinleyici önemsenip etkili bir dil kullanılmalı.  Poster asma seti bulundurulmalı.  Katılımcılara dağıtılmak üzere posterin küçültülmüş (minyatür) kopyaları bulundurulmalıdır.

33


"POSTER HAZIRLAMA VE POSTER SUNUMU Mikail SAYĞILI Su Ürünleri Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları