Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 1. BASAMAK SINAVI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 1. BASAMAK SINAVI."— Sunum transkripti:

1

2 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 1. BASAMAK SINAVI

3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Y G S’ ye K i m l e r G i r m e l i d i r? Meslek Yüksekokullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, Açık öğretim Programlarına, İkinci aşama sınavlarına girmek isteyenler(LYS), Meslek Liselerinin kendi alanındaki lisans programlarına, Özel Yetenek Gerektiren Programlara, YGS Puanları esas alınarak yerleştirme yapılır.

4 YGS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR? YGS’de (140-179.999) arası puan alanlar Sınavsız geçişten boş kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. YGS’ de (180) ve üzeri puan alanlar Hem sınavsız geçişten boş kalan Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan alan adaylar, LYS sınavlarından istediklerine girme hakkı kazanırlar. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanlarından herhangi birinin 140 ve üzeri olması gerekir.

5 YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI(YGS) YGS’deki Testler ve Kapsamları Test Testin Kapsamı Soru Sayısı TÜRKÇE Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular ………………………...………………..40 Sosyal Bilimler Testi Tarih...................................................................................................................15 Coğrafya........................................................................................................... 12 Felsefe................................................................................................................ 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.................................................................................5 Temel Matematik Testi Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular............................... 40 Fen Bilimleri Testi Fizik....................................................................................................................14 Kimya................................................................................................................. 13 Biyoloji............................................................................................................... 13

6 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ Testlerin % Olarak Ağırlıkları TÜRKÇEMATEMATİK SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ YGS-1 % 20 % 40% 10%30 YGS-2 % 20%30% 10% 40 YGS-3 % 40% 20%30% 10 YGS-4 % 30% 20%40% 10 YGS-5 % 37% 33% 20% 10 YGS-6 % 33% 37 % 10 % 20

7 YGS TESTLERİNİN LYS PUANLARINA KATKISI NE KADAR? YGS testlerinin her LYS puan türüne (TS-1, TS-2, MF- 1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, DİL-1, DİL-2) toplam katkısı %40 olacaktır. Bu %40 toplam katkıdaki testlerin getirdiği puanlar LYS puan türlerine göre değişecektir.

8 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) 2. BASAMAK SINAVLARI

9 LYS SINAVLARINDAKİ TESTLER Matematik Sınavı (LYS-1) Matematik Testi....................................................................................... 50 Geometri Testi............................................................... ………………….. 30 Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Fizik Testi..................................................................... ……………………30 Kimya Testi............................................................................................... 30 Biyoloji Testi................................................................ …………………….30 Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Türk Dili ve Edebiyatı Testi....................................................................... 56 Coğrafya-1 Testi*......................................................... …………………….24 Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) Tarih Testi.................................................................................................. 44 Coğrafya-2 Testi........................................................... ……………………14 Psikoloji.................................................................... ………………………..8 Sosyoloji..................................................................................................... 8 Mantık......................................................................................................... 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi......................................................................... 8 Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) Sözcük bilgisi ve dil bilgisi........................................................................ 20 Çeviri......................................................................................................... 12 Okuduğunu anlama...................................................... ……………………48 * Edebiyat-Coğrafya Sınavındaki Coğrafya-1 soruları, Coğrafya Dersi Öğretim programında belirtilen 9. sınıf kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak Coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.

10 YGS % 40 LYS-1 Mat-%26 Geo %13 % 39 LYS-2 Fiz-%10 Kim-%6 Biyo-%5 % 21 YGS % 40 MF-1 Matematik Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan. MF-2 Fen Ağırlıklı Temel Bilimler Programlarına girişte kullanılacak puan. LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 12 Biyo-%12 % 37 LYS-1 Mat-% 16 Geo % 7 % 23 Testlerin Oranları

11 YGS % 40 YGS % 40 MF-3 Sağlık Bilimleri Programlarına girişte Kullanılacak puan MF-4 Mühendislik ve Teknik Bilimlere girişte kullanılacak puan. LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 14 Biyo-% 15 % 42 LYS-1 Mat-% 13 Geo % 5 % 18 LYS-1 Mat-% 22 Geo % 11 % 33 LYS-2 Fiz-%13 Kim-% 9 Biyo-%5 % 27 Testlerin Oranları

12 YGS % 40 YGS % 40 TM-1 Puanı: İşletme,İktisat,Maliye,Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi,Ekonometri TM-2 Puanı: Kamu Yönetimi,Uluslararası İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği.. LYS-1 Mat-% 25 Geo % 8 % 33 LYS-1 Mat-% 22 Geo % 6 % 28 LYS-3 T.Ed-% 24 Coğ-1- % 8 % 32 LYS-3 T.Ed-% 20 Coğ-1- % 7 % 27 Testlerin Oranları

13 TM-3 Puanı: Hukuk,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları YGS % 40 LYS-1 Mat-% 18 Geo % 5 % 23 LYS-3 T.Ed-% 28 Coğ-1- % 9 % 27 Testlerin Oranları

14 YGS % 40 YGS % 40 TS-1 Puanı Halkla İlişkiler,Reklamcılık,İletişim, Medya ve İletişim,Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema TS-2 Puanı Türkçe Öğretmenliği,Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,Tarih,Tarih Öğretmenliği,Sanat Tarihi Testlerin Oranları LYS-3 T.Ed-% 15 Coğ-1- % 8 % 23 LYS- 4 Tar % 15 Coğ-2 %7 Fels gr. % 15 % 37 LYS-3 T.Ed-% 25 Coğ-1- % 5 % 30 LYS-4 Tar % 15 Coğ-2- %5 Fels gr. % 10 % 30

15 YGS % 35 LYS-5 Yab. Dil % 65 LYS-5 Yab. Dil % 50 YGS % 50 DİL-1 Puanı: İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretim yapan programlar. DİL-2 Puanı: Diğer dil programları Testlerin Oranları

16 TS puanı oluşturmak için LYS-3 (Ed-Coğ) ve LYS-4(Sosyal) sınavlarına TM puanı oluşturmak için LYS-1(Mat) ve LYS-3 (Ed-Coğ) sınavlarına MF puanı oluşturmak için LYS-1 (Mat) ve LYS-2(Fen) sınavlarına DİL puanı oluşturmak için LYS-5 (Dil) sınavına girmelidir. NOT: Tercih Yapabilmek İçin İlgili Puan Türünden 180 baraj puanı aşılmalıdır.

17 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ 1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1.Anadolu Teknik Lisesi, 2.2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3.3. Meslek Lisesi 4.4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

18 OBP NASIL HESAPLANACAKTIR? Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. AOBP hesaplanırken OBP 0,12 katsayısı ile çarpılır.

19 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları ve Ek Puan Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, Yerleştirme puanlarına OBP.’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

20 Yiyecek İçecek Hizmetleri(EK PUAN) Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) 4 YGS-4 Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 4 YGS-5 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 4 DİL-1 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6

21 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Ek PUAN) Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (YO) 4 YGS-5 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 4 DİL-1 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6

22 Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Olan Liselerin Tüm Alanları Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6

23 Turizm Fakültesi Lisans Programları Turizm Fakültesi lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanını, genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar tercihleri arasında gösteremezler. M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 4 YGS-4 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 4 YGS-6 Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 4 DİL-1


"YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 1. BASAMAK SINAVI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları