Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZİKSEL GELİŞİM  Fiziksel gelişim bedensel ve psiko-motor (devimsel) gelişim olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.  Bedensel gelişim, vücudun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZİKSEL GELİŞİM  Fiziksel gelişim bedensel ve psiko-motor (devimsel) gelişim olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.  Bedensel gelişim, vücudun."— Sunum transkripti:

1 FİZİKSEL GELİŞİM  Fiziksel gelişim bedensel ve psiko-motor (devimsel) gelişim olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.  Bedensel gelişim, vücudun ağırlıkça, hacimce artması, boy olarak uzamasının yanı sıra bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek duruma gelmesidir.  Devinimsel (Psiko-motor) gelişim ise zihin-kas koordinasyonuna dayanan gelişimdir. Bireyin vücudunu kontrol altına almada gösterdiği becerinin atmasıdır. Dr. Kerim KARABACAK

2 Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim  Anne ve babadan gelen 23 çift kromozomla zigot oluşur.  Dölüt dönemi: döllenmeden sonraki ilk iki haftalık dönemdir.  Embriyo dönemi: “Dülüt”ün uterus’a yapışması ile başlar. Hücreler karmaşıklaşmaya başlar. Üç tabakadan oluşur. 1.Endoderm (iç): Sindirim sistemi, solunum sistemi, karaciğer, akciğer gibi organlar meydana gelir. 2.Mezoderm (Orta): Kas, iskelet, salgı ve dolaşım sisteminin oluştuğu tabakadır. 3.Ektoderm (Dış): Duyu organları, sinir sistemi, dış deri, saç, tırnak ve dişlerin bir kısmının bulunduğu tabakadır. Dr. Kerim KARABACAK

3 FİZİKSEL GELİŞİM Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim  Fetus dönemi: 3. aydan itibaren başlar.  Üçüncü ay: Beyinde elektriksel etkinlikler meydana gelir, refleksler gelişir, kalp atışı düzenlidir ve duyulabilir.  Dördüncü ve beşinci aylar: Organizmanın temel vücut yapısı tamamlanır. Yüz belirginleşir. Cinsiyet tanınabilir hale gelir. Kemikler uygun biçimlerini alır. Beşinci ayda insan organizmasının temel yapısı kadar bir çok davranış biçimini de kazanmıştır. Beş aylık doğan bir bebek nadiren yaşayabilir. Bir bebeğin yaşaması için en az 6 ve 7 aylık olmalıdır. Dr. Kerim KARABACAK

4 FİZİKSEL GELİŞİM Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim  Fetus dönemi  Altıncı ay: Burun delikleri ve akciğerleri güçlenir ve koordineli hale gelir. Salgı bezleri aktif hale gelir. Beyin gelişimini sürdürür.  Yedinci ve Sekizinci aylar: Beyin çalışmaya başlar. Beyinin çalışmaya başlaması ile artık organizma psikolojik bir varlık haline de gelmiştir. Son dönemlerde, boy 48-53 cm, ağırlık 2500-4300 gram arasında yer alır. Dr. Kerim KARABACAK

5 Hamilelik Sırasında çevre etkileri  Isı, Kimyasal denge, atmosfer basıncı  Annenin geçirdiği Hastalıklar, kullandığı ilaçlar  Olumsuz çevrenin etkisi gelişimin hızlı olduğu dönemlerde daha etkilidir.  Özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde çok etkili olur. Dr. Kerim KARABACAK

6 FİZİKSEL GELİŞİM Bebeklik Dönemi (0-2 yaş) Fiziksel Gelişim  Bedensel Gelişim: Bedensel gelişim en hızlı olduğu dönem ilk yıldır. Boy doğumdakinin yarısı kadar uzar. Ağırlık artar. Ancak ikinci yılda bu gelişmeler yavaşlar. Baştan ayağa, içten dışa doğru bir gelişim süreci sergiler.  Psiko-motor gelişim: başlangıçta vücudunu kontrol edecek güçte değildir. Refleksif ve denetimsiz genel vücut hareketleri olmak üzere başlangıçta iki tip hareket yapar, ama daha sonra davranışlarını kontrol altına alır. Duyular gelişmiş düzeydedir. Dr. Kerim KARABACAK

7

8 Duyuların Gelişimi  Yeni doğan Bebeğin işitme ve görme duyusu oldukça gelişmiştir.  Tanıdık ve yabancı olan sesi ayırt edebilir.  İlk yaşına doğru, ses ayrımı da hızlı bir gelişme gösterir. Hecelerin ve sözcüklerin ses farklarını oldukça doğru anlar.  Göz koordinasyonunu doğumdan hemen sonra tam sağlayamayabilir. Doğduktan on gün sonra gözünün önünden geçen bir nesneyi izleyebilir. Altı aya kadar renkleri ve şekilleri anne ve babanın yüzünü tanıyabilir. İlk iki aydan sonra televizyonda reklamları bile takip edebilir. Dr. Kerim KARABACAK

9 Duyuların Gelişimi  Bebeklerin koku alma ve tat alma duyuları da gelişmiştir. Birbirinden ayrı tat ve kokuları hemen ayırt edebilir.  Dokunma duyusu diğer duyulara göre çok daha fazla gelişmiştir. Ancak üst düzeyde değildir.  Bebeklerde dokunma duyusu çok daha hızlı gelişir ve üst düzeye ulaşır. Çevresini dokunarak tanır. (Karşısında sevgi gösterilerinde bulunurken hemen elini sizin yüzünüze götürür, oyuncakları ağzına götürür) Dr. Kerim KARABACAK

10 İlk çocukluk Dönemi (2-6 yaş) Fiziksel Gelişim  Bedensel Gelişim: 0-2 yaşa göre boy ve ağırlık artışındaki hız azalmıştır. Sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlar. Beş yaşında beyin yetişkin beyninin %90’ı kadardır. Altı yaşında kalbin büyüme hızı çok fazladır. Sindirim sistemi tüm yiyecekleri sindirebilecek durumdadır. Solunum sistemi özellikle de ciğerlerin kapasitesinin gelişimi yavaştır.  Psiko-motor gelişim: Uzun süre bir yerde oturamazlar. Koşmak, atlamak, tırmanmak, kaymak, sürünmek isterler. Büyük kaslarını küçük kaslarından daha iyi kullanır. Lastikler, tırmanma aletleri, büyük bloklar çocuğun büyük kas sisteminin gelişimi sağlarlar. Büyük punktolu kitapları inceleyebilirler. Dr. Kerim KARABACAK

11 İlk çocukluk Dönemi (2-6 yaş) Fiziksel Gelişim  Psiko-motor gelişim: küçük kasları tam olgunlaşmadığı için bazı etkinlikleri gerçekleştiremezler. Acemilik gösterirler. (makas kullanarak düzgün bir şekilde kağıdı kesme, çizme, ayakkabı bağlama, iğne deliğinden iplik geçirme, ipe boncuk dizme)  Göz ıraksaktır.  Ayak parmakları üzerinde yürüyebilir.  Üç tekerlekli bisiklete binebilir. Dr. Kerim KARABACAK

12 FİZİKSEL GELİŞİM Okul Dönemi (6-12 yaş) Fiziksel Gelişim  9 yaşına kadar erkekler kızlardan biraz daha uzun ve ağırdır. 10 yaşından 15 yaşına kadar kızlar daha hızlı gelişirler. Daha sonra erkekler kızları geçer.  Kemik ve iskelet sistemindeki gelişmeler kas sisteminden daha ileridedir. Bu nedenle kas ağrıları oluşabilir. Küçük kas becerileri gelişir. Küçük ve ince kalem ile yazabilirler. Piyano çalabilirler.  Okulöncesi dönemde gözler ıraksak iken okul döneminde normale hale gelir. Dr. Kerim KARABACAK

13 FİZİKSEL GELİŞİM Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) Fiziksel Gelişim  Buluğa ermeyle başlar. Cinsel salgı bezlerinin aktif hale gelmesi, vücudun bütün organlarını etkiler.  Ortalama kızlar erkeklerden 1,5-2 yıl önce bu döneme girer. Kızlarda 11 yaş, erkeklerde 13 yaşlarında başlar. Ancak ergenliğe başlama ve tamamlama yaşları farklılık gösterir.  Erkeklere göre kızlarda boy uzaması erken başlar, erken yavaşlar. Bu dönemdeki hızlı gelişmeler koordinasyon güçlükleri yaratır.  Erkeklerde kas sistemi daha çok gelişir ve bu nedenle daha güçlü hale gelirler. Dr. Kerim KARABACAK

14 Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Doğurguları  Okul öncesi dönemde çocukların vücutları çok esnek ve etkinlik düzeyleri çok yüksektir.  Uzun süre bir yerde oturmaları mümkün değildir.  Okul öncesi dönemde erkeklerin kas gelişimi kemik gelişiminden daha ileridir. Bu nedenle kızlardan daha hareketlidirler.  Küçük kas becerileri ve görsel algılamadaki yetersizlikleri nedeniyle okul öncesi dönemdeki çocukların etkinlikleri zorlanmadan, keyifle, sıkılmadan yapmaları için büyük, geniş, nesnelerle etkinlik yapmaları sağlanmalıdır. (Büyük fırçalar, büyük boncuklar, büyük boy araç ve gereçler kullanılmalı)  Büyük kas etkinliklerinden zevk aldıkları için yorulduklarının farkına varmadan oynarlar. Bu nedenle öğretmenler çocuklara dinlenme fırsatı vermelidir. Dr. Kerim KARABACAK

15 Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Doğurguları  Okul öncesi dönemde çocuklar,  Çember,  Otomobil lastikleri,  Denge tahtaları,  Büyük bloklar vb. araçlarla koordinasyon ve güç kazanabilirler.  Ayrıca,  İyi seçilmiş alet ve etkinliklerle sosyal oyunlara yönlendirildiklerinde PAYLAŞMAYI öğrenebilirler. Dr. Kerim KARABACAK

16 Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Doğurguları  Okul öncesi dönemde çocuklar,  Çember,  Otomobil lastikleri,  Denge tahtaları,  Büyük bloklar vb. araçlarla koordinasyon ve güç kazanabilirler.  Ayrıca,  İyi seçilmiş alet ve etkinliklerle sosyal oyunlara yönlendirildiklerinde PAYLAŞMAYI öğrenebilirler. Dr. Kerim KARABACAK

17 Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Doğurguları  Okul öncesi dönemde çocuklar,  Çember,  Otomobil lastikleri,  Denge tahtaları,  Büyük bloklar vb. araçlarla koordinasyon ve güç kazanabilirler.  Ayrıca,  İyi seçilmiş alet ve etkinliklerle sosyal oyunlara yönlendirildiklerinde PAYLAŞMAYI öğrenebilirler. Dr. Kerim KARABACAK


"FİZİKSEL GELİŞİM  Fiziksel gelişim bedensel ve psiko-motor (devimsel) gelişim olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.  Bedensel gelişim, vücudun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları