Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSI Modeli u TCP/IP protokolünün farklı katmanlarını incelemeden önce, herkes tarafından kabul edilen referans bir noktaya ihtiyacımız var. International.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSI Modeli u TCP/IP protokolünün farklı katmanlarını incelemeden önce, herkes tarafından kabul edilen referans bir noktaya ihtiyacımız var. International."— Sunum transkripti:

1

2 OSI Modeli

3 u TCP/IP protokolünün farklı katmanlarını incelemeden önce, herkes tarafından kabul edilen referans bir noktaya ihtiyacımız var. International Standards Organization tarafından geliştirilen 7 katmanlı OSI (Open Systems Interconnection) referans modeli: Çeşitli sistemlerin birbirleriyle bilgi değişiminde bulunabilmesi için her katman farklı bir fonksiyon üstlenir. u Aslında iki farklı iletişim mevcuttur: 1) Yatay; protokol tabanlı model; farklı makinelerdeki proseslerin birbirleriyle iletişimi. 2) Dikey; servis tabanlı; aynı makinedeki katmanların birbirleriyle iletişimi. u Bu katmanları sırayla inceleyeceğiz. Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

4 OSI Modeli u 1. Katman: Physical: Bu katman bir üstündeki data link katmanından gelen data paketlerini alır ve bunları ikili (binary) transmisyonda karşı gelen 0 ve 1’leri temsil eden elektriksel veya optik sinyallere dönüştürür. Bu sinyaller iletişim ortamından alıcı makinenin aynı katmanına ulaşır. Transmisyon ortamının mekanik ve elektriksel/optik karakteristikleri bu katmanda tanımlanır ve şunları içerebilir: u Kablo tipi ve konnektörler, Konnektörlerin pin bağlantıları, 0 ve 1 sinyallerinin kodlama şekli. –En çok kullanılan çeşitleri şöyledir: v EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 seri arabirimlerin mekanik/elektriki karakteristikleri v IEEE 802.3 Eternet v IEEE 802.5 Token ring Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

5 OSI Modeli u 2. Katman: Data Link: Bu katman data frame’lerini yaratır, gönderir ve alır. Network katmanındaki protokollere servis verir ve paketleri gönderip almada 1.katmanı kullanır. IEEE bu katmanı iki alt katmana bölmüştür: Network katmanına servis veren LLC ve fiziksel ortama erişimi düzenleyen MAC katmanı. u Çok kullanılan 2. katman protokolleri: –Seri hatlar üzerinde HDLC –IEEE 802.2 LLC –Eternet –Token Ring –FDDI –X.25 –Frame Relay Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

6 OSI Modeli u 3. Katman: Network : Transmisyon ortamına bakmaksızın, data paketlerinin networkler arasında doğru software adrese gitmesinden sorumludur. u Çok kullanılan 3.katman protokolleri: –IP - Internet protokol –IPX - Internetwork Packet Exchange –X.25 (2.katman da kullanır) –CLNP - Connectionless Network Protokol Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

7 OSI Modeli u 4. Katman: Transport : Data’nın bütünlüğünden ve kalitesinden sorumludur. Uçlar arasında güvenilir iletişim kurulmasını sağlar. Bilginin 3.katman tarafından uygun şekilde taşınabilmesi için ayrı ayrı birimlere bölünmesi ve birleştirilmesi bu katmanın görevlerindendir. u Çok kullanılan 4.katman protokolleri –TCP- Transmission Control Protokol –NCP - Netware Core Protokol –SPX - Sequenced Packet Exchange Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

8 OSI Modeli u 5. Katman: Session : Network’te makineler arasında bağlantı kurulup, sonlandırılmasında; bu esnada gerekli login onayının alınmasına yardımcı olur. Ayrıca kullanıcı ve sistem arasındaki diyaloğu da yönetir. Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

9 OSI Modeli u 6. Katman: Presentation : Mesajların aplikasyona sunuluşundan sorumludur. Yani data’nın anlaşılır bir yapıda olması için gerektiğinde bilginin dönüştürülmesi (örneğin:ASCII’den EBCDIC’e), bilgi sıkıştırılması, özel grafik karakterlerin kullanılması gibi işlemleri yapar. Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

10 OSI Modeli u 7. Katman: Application : Kullanıcı ve aplikasyonlara network servisleri sağlamakla yükümlüdür. Bazı ortak servisler: –File ve Print Servisleri –Email –Terminal Emülasyonu –File Transfer Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical

11 Sınıf Alıştırması u Hangisi presentation katmanının görevlerinden değildir? –a. Mesajların Aplikasyona sunuluşundan sorumludur. –b. Kullanıcı ve Sistem arasındaki diyaloğu yönetebilir. –c. Gerektiğinde bilginin dönüştürülmesi, sıkıştırılması gibi işlemleri yapar.

12 Internet Protocol Suite u TCP/IP protokolü 4 katmanlı kavramsal bir model üzerine kurulmuştur. Bu model “Internet Protocol Suite” olarak bilinir ve buradaki her katman 7 katmanlı OSI modelinde bir veya birden fazla katmana karşı gelir. Application Presentation Network Session Transport Data Link Physical Internet Transport Network Interface Application OSI Model Internet Protocol Suite

13 S.Ü. TBMYO Bilgi İşlem Merkezi TEŞEKKÜRLER...


"OSI Modeli u TCP/IP protokolünün farklı katmanlarını incelemeden önce, herkes tarafından kabul edilen referans bir noktaya ihtiyacımız var. International." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları