Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE Madde kütlesi hacmi  ve eylemsizliği olan her şeydir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE Madde kütlesi hacmi  ve eylemsizliği olan her şeydir."— Sunum transkripti:

1 MADDE Madde kütlesi hacmi  ve eylemsizliği olan her şeydir.

2 MADDENİN HALLERİ

3 MADDENİN KATI HALİ Maddenin en düzenli halidir.

4

5 MADDENİN SIVI HALİ Sıvılar belirli bir şekle sahip değildir. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

6 MADDENİN GAZ HALİ Tanecikler arası boşlukların en çok olduğu haldir.

7

8

9

10

11 MADDENİN PLAZMA HALİ Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dış kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya başlar. Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluşan yüksek enerjili bir gaz haline gelir.

12

13 MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

14 KATILAR

15 AMORF KATILAR Atom ve molekülleri gelişigüzel sıralanmış, belirli bir kalıba sahip değil ise bu katılara amorf katılar adı verilir. Amorf katılar kesildiği zaman kristal yapıdaki gibi yüzeylerin ve keskin kenarların oluşmadığı görülür. Cam, plastik, lastik gibi katılar amorf katılara örnek olarak verilebilir.

16 KRİSTAL KATILAR Tanecikleri düzenli ve belirli bir geometrik yapı oluşturacak şekilde istiflenen katılara kristal katılar denir.

17

18 Kristal katılar tanecik türleri ve tanecikler arası etkileşme kuvvetlerine göre
Metalik İyonik Moleküler Kovalent Kristaller olarak sınıflandırılır

19 METALİK KRİSTALLER Kolay tel ve levha haline gelebilirler.
Isı ve elektriği iyi iletirler. Parlaktırlar.

20 İYONİK KRİSTALLER Bu tür katılar elektriği ancak suda çözündükleri zaman veya erimiş haldeyken iletirler. Katı halde elektriği iletmemelerinin nedeni serbest elektronlarının bulunmamasıdır. İyonik katılar tel ve levha haline getirilemezler, sert ve kırılgandırlar. Erime noktaları çok yüksektir.

21 MOLEKÜLER KRİSTALLER

22 Moleküler katılarda örgüyü oluşturan birimler moleküllerdir
Moleküler katılarda örgüyü oluşturan birimler moleküllerdir. Molekülleri bir arada tutan kuvvetler Van Der Walls kuvvetleri ve Polar Kovalent bağdır.

23 KOVALENT KRİSTALLER Örgü noktalarındaki atomlar, elektronlarını ortaklaşa kullanarak bir arada tutarlar ve kristal katıları oluştururlar. Bu kristallerde bir ağ yapısı oluşturur. Ağ örgülerinden dolayı çok serttirler ve erime noktaları yüksektir. Elektronlar kovalent bağda hareketsiz bir şekilde yoğunlaştığı için elektriği az iletirler

24 SIVILAR

25 BÖCEKLER SUDA NASIL YÜRÜR?

26 Yüzey gerilimi, su yüzeyi çok ağır olmayan nesneleri taşıyabilen ve üstelik bu nesneleri yüzeyi delmedikleri sürece ıslatmayan gergin ve ince bir zar, kabuk gibidir. Böceklerin bacakları, aralarına hava sıkışmış tüylerle kaplıdır, su yüzeyine basarken yastık işlevi gören bu tüyler ıslanmazlar. Böceklerin ayakları yüzey gerilimi tarafından yaratılan kabuk üzerine baskı yapar. Deri ise gergin durarak böceklerin batmasını engeller.

27 Böceklerin ayakları yüzey gerilimi tarafından yaratılan kabuk üzerine baskı yapar. Deri ise gergin durarak böceklerin batmasını engeller

28 SIVILARIN YÜZEY GERİLİMİ
Bir sıvının yüzey alanını arttırmak için gerekli enerjiye yüzey gerilimi denir. Sıvıların yüzey gerilimi sıvı tanecikleri arası kuvvetlere ve sıcaklığa bağlı olarak değişir.

29 ADEZYON VE KOHEZYON KUVVETLERİ
Sıvı tanecikleri arası çekim kuvvetleri kohezyon kuvvetleri, sıvının temas ettiği yüzeyle arasındaki kuvvetler ise adezyon kuvvetleri olarak ifade edilir.

30

31 VİZKOZİTE Sıvılarda akmaya karşı görülen dirence denir


"MADDE Madde kütlesi hacmi  ve eylemsizliği olan her şeydir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları