Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEK Doç. Dr. Mustafa ÇEKER KAVRAM Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Kambiyo senetleri içinde en yaygın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEK Doç. Dr. Mustafa ÇEKER KAVRAM Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Kambiyo senetleri içinde en yaygın."— Sunum transkripti:

1 ÇEK Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr

2 KAVRAM Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir. Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir. Çekte üçlü bir ilişki vardır. Çeki çeken (keşideci) muhataba (banka) senette yazılı bedelin ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödenmesini emreder. Lehtar gösterilmesi zorunlu değildir, hamiline de düzenlenebilir. Çekte üçlü bir ilişki vardır. Çeki çeken (keşideci) muhataba (banka) senette yazılı bedelin ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödenmesini emreder. Lehtar gösterilmesi zorunlu değildir, hamiline de düzenlenebilir. Çek bir ödeme aracıdır, vade içermez. Çek bir ödeme aracıdır, vade içermez.

3 ÇEK ÖRNEĞİ T.C. Ziraat Şube Çek Tutarı:Keşide Yeri ve Tarihi: Bankası A.Ş. 6001 Adana #750 YTL. Adana, 21.05.2006 ÇEK Bu çek karşılığında Levent Can veya emrine yalnız yediyüzelli Yeni Türk Lirası ödeyiniz. yediyüzelli Yeni Türk Lirası ödeyiniz. Vergi Kimlik No: 2330177373 Müşteri Hesap No: 6001 012 34 56Kemal Kaplan Çek No: 0112 (imza)

4 ÇEK ÖRNEĞİ

5 Zorunlu Unsurlar Zorunlu Unsurlar Çek kelimesi Çek kelimesi Kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme emri Kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme emri Muhatap bankanın ticaret unvanı Muhatap bankanın ticaret unvanı Keşide tarihi Keşide tarihi Keşidecinin imzası Keşidecinin imzası Hesap sahibinin kimlik numarası Hesap sahibinin kimlik numarası Hesabın bulunduğu şube adı Hesabın bulunduğu şube adı Hesap numarası Hesap numarası Alternatifli Unsurlar Alternatifli Unsurlar Keşide yeri Keşide yeri Ödeme yeri Ödeme yeri UNSURLARI

6 ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR GEÇERLİ KAYITLAR Olumsuz emre kaydı Olumsuz emre kaydı Ciro edilemez kaydı Ciro edilemez kaydı Lehtar/hamil kaydı Lehtar/hamil kaydı YASAK KAYITLAR Gününde muteberdir kaydı Gününde muteberdir kaydı Vade kaydı Vade kaydı Kabul kaydı Kabul kaydı Faiz kaydı Faiz kaydı Ceza kaydı Ceza kaydı Sorumsuzluk kaydı Sorumsuzluk kaydı

7 Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına “ibraz” adı verilir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına “ibraz” adı verilir. Çek üç ayrı yere ibraz edilebilir: Çek üç ayrı yere ibraz edilebilir: Hesabın bulunduğu şubeye ibraz Hesabın bulunduğu şubeye ibraz Muhatap bankanın başka bir şubesine ibraz Muhatap bankanın başka bir şubesine ibraz Takas Odasına ibraz Takas Odasına ibraz ÇEKTE İBRAZ

8 ÇEKTE VADE TTK.m.707’ye göre, çek görüldüğünde ödenir; buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış sayılır. TTK.m.707’ye göre, çek görüldüğünde ödenir; buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış sayılır. Bu bakımdan, çek üzerine vade yazılması, hatta “gününde muteberdir” vb. bir kayıt düşülmesi hâlinde bile, çek muhatap bankaya ibraz edildiğinde ödenmek zorundadır. Bu bakımdan, çek üzerine vade yazılması, hatta “gününde muteberdir” vb. bir kayıt düşülmesi hâlinde bile, çek muhatap bankaya ibraz edildiğinde ödenmek zorundadır. Hâmilin çeki ibrazı ve ödenmesini talep edebilmesi için belirli bir süre beklemesini öngören kayıtlar hiçbir hukukî sonuç doğurmazlar. Hâmilin çeki ibrazı ve ödenmesini talep edebilmesi için belirli bir süre beklemesini öngören kayıtlar hiçbir hukukî sonuç doğurmazlar. Matbu çek formları üzerinde vade yazılmasına olanak verecek bir alan bulunmadığından, uygulamada, keşide tarihi yerine ileri bir tarih yazılmak suretiyle “vadeli çek” düzenlenir. Matbu çek formları üzerinde vade yazılmasına olanak verecek bir alan bulunmadığından, uygulamada, keşide tarihi yerine ileri bir tarih yazılmak suretiyle “vadeli çek” düzenlenir. Ancak, gerek TTK.m.707/II gerekse ÇekK.m.16’da açık bir şekilde, bu uygulamanın geçersiz olduğu vurgulanmıştır. Ancak, gerek TTK.m.707/II gerekse ÇekK.m.16’da açık bir şekilde, bu uygulamanın geçersiz olduğu vurgulanmıştır.

9 Çek keşide edildiği yerde ödenecekse “10 gün” Çek keşide edildiği yerde ödenecekse “10 gün” Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde fakat aynı kıtada ödenecekse ibraz süresi “1 ay” Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde fakat aynı kıtada ödenecekse ibraz süresi “1 ay” Ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi “3 aydır”. Ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi “3 aydır”. İBRAZ SÜRELERİ

10 Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. İbraz süresi geçtikten sonra; İbraz süresi geçtikten sonra; Keşidecinin çekten cayma hakkı doğar. Keşidecinin çekten cayma hakkı doğar. Hamil, çeke dayalı olarak keşideci, ciranta ve avaliste başvuru hakkını kaybeder. Hamil, çeke dayalı olarak keşideci, ciranta ve avaliste başvuru hakkını kaybeder. Banka, keşideci caymamışsa ilk 6 ay içinde (isterse) ödeme yapabilir. Banka, keşideci caymamışsa ilk 6 ay içinde (isterse) ödeme yapabilir. Keşideciye karşılıksız çek hükümleri uygulanmaz. Keşideciye karşılıksız çek hükümleri uygulanmaz. İbraz süresi geçtikten sonra yapılan ciro işlemleri, alacağın temliki niteliği taşır. Hamil, çeki kişisel def’ileriyle birlikte devralmış olur. İbraz süresi geçtikten sonra yapılan ciro işlemleri, alacağın temliki niteliği taşır. Hamil, çeki kişisel def’ileriyle birlikte devralmış olur. ÇEKTE İBRAZ


"ÇEK Doç. Dr. Mustafa ÇEKER KAVRAM Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Kambiyo senetleri içinde en yaygın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları