Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Şubat 2014

2 Seminerin Anahtar Kelimeleri:
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Seminerin Anahtar Kelimeleri: Protokol Nezaket Zarafet ve Görgü

3 Protokolün Tarihsel Gelişimi
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolün Tarihsel Gelişimi 1069 – 1070 Kutadgu Bilig (Kutlu Yönetim Bilgisi) Yusuf Has Hacip Bir ahlâk, adalet, inanç eseri olduğu kadar, bir hükümet protokol ve görgü kılavuzudur.

4 Protokolün Tarihsel Gelişimi
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolün Tarihsel Gelişimi Ahi EVRAN ( ) Bireyin sosyalleşmesi için gerekli kabul edilen ve "görgü kuralları" olarak ifade edilen bütün kurallar Ahî zaviyelerinde, Ahî örgütü üyelerine kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kuralların bireye benimsetilmesi için Cumartesi akşamları zaviyelerde dersler verilmiş

5 Protokolün Tarihsel Gelişimi
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolün Tarihsel Gelişimi Osmanlı Devleti’nde; İlk daimi diplomatik temsilcilik Fatih döneminde Venedik tarafından İstanbul’da kurulmuştur (1454). Kanuni Sultan Süleyman döneminde protokol kuralları ağırlık kazanmıştır (1563) .

6 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Bir İnsanın Niteliği, kıyafetiyle; Nezaketi, davranışıyla; Bilgisi, konuşmasıyla; Becerisi, işiyle; Görgüsü, yemesi-içmesiyle ortaya çıkar.

7 Protokol Kurallarının Amacı
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Kurallarının Amacı PROTOKOLÜN amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını oluşturmaktır. kısaca; BİREYSEL, KURUMSAL VE MİLLİ ONURU VE SAYGINLIĞI KORUMAKTIR. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

8 GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yaşam Alanımız Özel Alan Sosyal Alan Kamusal (Resmi) Alan GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI PROTOKOL KURALLARI

9 Protokolün Önemi Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolün Önemi Bir kişiye ya da kuruma hak ettiği ve lâyık olduğu önemi ve değeri vermemek ya da gereğinden fazla önem ve değer vermek O KİŞİ YA DA KURUMUN KENDİ DEĞERİNİ VE SAYGINLIĞINI DÜŞÜRÜR.

10 Protokol İlkeleri Protokol Kuralları PROTOKOLDE;
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol İlkeleri PROTOKOLDE; Herkes taşıdığı ünvanı ve çalıştığı kurumu temsil eder. Kimse kendini temsil etmez. TEMSİL; Kişinin dış görünüşü Güzel ve uygun giyimi, Uygun tutum ve davranışı, Uygun ve güzel konuşması Protokol- saygı, görgü ve nezaket kurallarına uyması ile ortaya çıkar.

11 Protokol İlkeleri Protokol Kuralları Bir yöneticinin başarısını
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol İlkeleri TEMSİL, AYNI ZAMANDA KİŞİNİN İMAJIDIR. Bir yöneticinin başarısını %33 Kişiliği %33 İşi (Bilgi ve becerisi) %34 Protokol (Temsil niteliği) Oluşturur.

12 Protokol Yönetimi Protokol Kuralları ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Yönetimi ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ MAKAM PROTOKOLÜ BAYRAK PROTOKOLÜ TAŞIT PROTOKOLÜ TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ TÖREN PROTOKOLÜ KONUŞMA PROTOKOLÜ RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ YÖNETSEL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ ZİYARET PROTOKOLÜ KONUK PROTOKOLÜ DAVET VE ZİYAFETLER KIYAFET PROTOKOLÜ SOSYAL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ

13 ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Yönetimi ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ Protokolde önde gelme sıralaması dikey, önce gelme sıralaması da yatay olarak yapılır.

14 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri İL PROTOKOL SIRA DÜZENİ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri İL PROTOKOL SIRA DÜZENİ Vali Milletvekilleri) Büyükşehir belediye başkanı (Büyükşehirdeki ilçede yapılan törende ilçe belediye başkanı) Orgeneraller, Oramiraller Garnizon komutanı Cumhuriyet Başsavcısı (Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı) Üniversite rektörleri Baro başkanı Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri (İldeki genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri)

15 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri 11. Vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, (Büyükşehirdeki ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları) 12. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı 13. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve TBMM’de grubu bulunan partilerin il başkanları 14. (Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları) 15. (Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, Sayıştay denetçileri) 16. Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların bölge ve il müdürleri (Bakanların imza sırasına göre), 17. (Genel müdürlük ve bölge müfettişleri) 18. Resmi banka müdürleri, KİT yöneticileri

16 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri 19. TBMM’de grubu bulunmayan siyasî partilerin il başkanları (alfabetik) 20. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 21. İldeki mesleki kuruluşların temsilcileri 22. Özel banka müdürleri 23. Kamu yararına çalışan dernek başkanları.

17 Makam Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Makam Protokolü Kamu kurum ve kuruluşlarında, örgütü temsil eden yöneticilerin oturdukları odaya “makam” denir. Türk kamu yönetiminde “makam” deyimi, kurumu ve kurumsal otoriteyi temsil ve ifade eder.

18 Makam Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Makam Protokolü Kamusal yaşamda anlayış olarak, makamın özel bir önemi, etkinliği, üstünlüğü ve ayrıcalığı vardır. Bu anlayışa göre; “Kişiler geçici makamlar kalıcıdır”; “Saygı kişiye değil, makamadır”; “Makama saygı esastır”

19 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Protokol Kuralları Makam Protokolü

20 Resmi (Makam) araçlarında şeref yeri sağ arka koltuktur.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Taşıt Protokolü Resmi (Makam) araçlarında şeref yeri sağ arka koltuktur.

21 TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ Protokolde; Yer, masa, sandalye, ikram, söz ve davranış olarak her şeyin bir anlamı ve yorumu vardır.

22 TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ Brifing (Bilgilendirme Toplantısı) Yönetim yaşamında üstleri bilgilendirme ve hatta onları eğitme ve yöneltme yöntemidir. Brifing raporunda; sunuş, kısa tarihçe, örgütsel yapı, personel ve öğrenci durumu, yapılan işler ve etkinlikler, sürdürülen projeler, planlanan olası projeler, sorunlar ve ekler yer almalıdır.

23 Tören Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Tören Protokolü Törenler, devletin olduğu kadar kurum ve kuruluşların da büyüklük ve üstünlük göstergesidir. Törenlerde, davet edilecek kişiler, önde gelme sıralaması, oturma veya kortej düzeni, davetlilerin karşılanması ve uğurlanması önceden planlanır ve kusursuz uygulanır.

24 Tören Protokolü Protokol Kuralları İllerde VALİ BELEDİYE BAŞKANI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Tören Protokolü İllerde VALİ BELEDİYE BAŞKANI GARNİZON KOMUTANI İlçelerde KAYMAKAM BELEDİYE BAŞKANI şeklindedir.

25 Tören Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Tören Protokolü Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası ASTTAN ÜSTE doğru olduğu unutulmamalıdır. Astlar daha çok TEKNİK ve AYRINTILI konularda, üstler ise POLİTİK ve STRATEJİK konularda ve genel nitelikte konuşmalar yaparlar. Konuşmaların başında ve sonunda saygı ile selamlama yapılır.

26 Tören Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Tören Protokolü Büyükşehir ve özellikle konsolosluk ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu il ve ilçelerde özel protokol listeleri hazırlanarak yayınlanır. Karşılama ve uğurlamada töreni kabul eden kişi (konuk) sağda görülecek şekilde yer alır.

27 Okul Açılış Törenleri Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Okul Açılış Törenleri Konuşma kürsüsü (Su bulunmalı) Buket çiçekler, kurdele, makas, tepsi Posterler (Atatürk ve Türk Büyükleri) pankart Büyük küçük Türk Bayrakları İstiklal Marşı korosu Yöreye göre gösteri grupları

28 Konuşma Kuralları Protokol Kuralları Söz gümüşse sükut altındır.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Konuşma Kuralları Söz gümüşse sükut altındır. Hayırlı söz keramettir, sükut ise selamettir. Konuşma insanın terazisidir, fazlası ziyandır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Dilini tutan bütün kötülüklerden kurtulur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. Çok konuşmak dostluğu bozar.

29 Telefonda Konuşma Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Telefonda Konuşma Kuralları Dil ola kese savaşı, Dil ola kestire başı, Dil ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir SÖZ. Yunus Emre

30 Telefonda Konuşma Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Telefonda Konuşma Kuralları Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle yapılması gereken önemli bir iletişim yoludur. Telefonu açan kendisini tanıtır. Karşı taraf kendilerini tanıtmamışsa “KİMİNLE GÖRÜŞÜYORUM EFENDİM?” gibi nazik ifadeler kullanılmalıdır. Kiminle görüşüyorum sorusuna “Ben Ayşe Hocanım” yerine “Ben Öğretmen Ayşe” demek doğrudur.

31 Telefonda Konuşma Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Telefonda Konuşma Kuralları Telefonu kim açtı ise onun kapatacağını unutmamalı. Üst ile konuşurken önce üstün telefonu kapatması beklenmeli. Eş düzey ve üst ile görüşmeye başlarken ve görüşme sonunda saygı ifadesi kullanılmalı. Üstler sekreter aracılığı ile aranmamalı.

32 Telefonda Konuşma Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Telefonda Konuşma Kuralları Üst telefonla konuşurken odasına girilmemeli. Telefon konuşmasında ses tonu canlı ve kibar olmalıdır. Gizlilik dereceli konular telefonda konuşulmamalıdır.

33 Resmi Yazışma Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Resmi Yazışma Protokolü 02 Aralık 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

34 Resmi Yazışma Protokolü sunmak ve talep etmektir.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Resmi Yazışma Protokolü Yönetim Dilinde; “RİCA ETMEK” emir vermek, “ARZ ETMEK” sunmak ve talep etmektir.

35 Resmi Yazışma Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Resmi Yazışma Protokolü İmza kişiyi ve kişiliği temsil eder. İMZA, KİŞİNİN ADINI ve/veya SOYADINI EL YAZISIYLA YAZMASIDIR.

36 Resmi Yazışma Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Resmi Yazışma Protokolü İMZA, İMZA DAİMA AD VE SOYADIN ÜSTÜNE ATILIR. ÖNEMLİ YAZILAR, ONAYLAR VE KARARLAR DAİMA LACİVERT MÜREKKEPLİ DOLMA KALEM YA DA İMZA KALEMİ İLE ATILIR. BİR YÖNETİCİNİN KALEMİ VE İMZASI İYİ OLMALIDIR.

37 Resmi Yazışma Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Resmi Yazışma Protokolü Yazışmada oluşturulan etki (Olumlu-olumsuz) konuşmaya oranla daha kalıcıdır. Kartvizit, mektup, zarf üzerinde hitap şekillerinin önemi büyüktür. Resmi mektuplarda genellikle “SAYIN” ile başlanır “SAYGILARIMLA” diyerek bitirilir. Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır ve okunaklı olması önemlidir.

38 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü KONUK; DAVET VEYA KABUL EDİLEN; KARŞILANAN, AĞIRLANAN VE UĞURLANAN KİŞİDİR. ZİYARETÇİ; GÖRMEYE VEYA GÖRÜŞMEYE GELEN KİŞİDİR.

39 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü HERKES DENGİNİN KONUĞUDUR. ÜST KONUK VE YABANCI KONUK DAİMA ONUR KONUĞUDUR. AST ZİYARETÇİDİR.

40 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü KONUĞA VERİLEN ÖNEM VE DEĞER; KARŞILAMA OTURTULAN YER SUNULAN İKRAM GÖSTERİLEN İLGİ UĞURLAMA İLE DEĞERLENDİRİLİR.

41 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü

42 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Protokolde üst sağdadır. Otururken veya yürürken astın solda olması gerekir. Üstün önüne geçilmez, astın da arkasında kalınmaz.

43 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir. Üst ve eş düzey konukları kapıda karşılamak ve uğurlamak gibi. Karşılamada en üst olan, konuğa ilk önce “HOŞ GELDİNİZ” der ve elini sıkar, uğurlamada ise ilk önce astlar “GÜLE GÜLE” diyerek elini sıkar. Yani konuk, en son üste “HOŞÇAKALIN” der ve elini sıkar.

44 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü El sıkma, önce el uzatma hakkı üst olanındır. Karşılamada ev sahibi önden gider ve buyur eder. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da bilinen bir yere gidiliyorsa/giriliyorsa ev sahibi konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve buyur eder. Üst yöneticiler oda kapısında değil, binanın kapısında karşılanır ve uğurlanır.

45 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Uğurlamalarda üst salonu terk etmeden kimse salonu terk etmemelidir. Üst otomobile kadar uğurlanır. Araba hareket etmeden geri dönülmemelidir. Karşılamada uygulanan kurallar uğurlama için de geçerlidir. Resmi ve özel davetlerde özelliklerle oturmalı yemeklerde davetiye üzerine kayıtlı davetin başlangıç saatine titizlikle uyulmalıdır.

46 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Ziyaret; bir kişinin izin alarak bir başkasını görmeye gitmesidir. Ziyaretin toplumda iletişim açısından önemli bir işlevi vardır. Ziyaretin ana ilkelerine uyarak başarılı olması sağlanabilir.

47 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Resmi ziyaretler, nezaket (protokol) ziyaretleri, iş ve görüşme ziyaretleri, bayram ziyaretleri, aile ziyaretleri, hasta/hastane ziyaretleri, teşekkür ziyaretleri, evlilik kutlama ziyaretleri. Ziyaret zamanı çok iyi seçilmeli ve bir iki gün önce randevu alınmalıdır. Aynı gün için yapılan ziyaret istemleri rahatsızlık yaratabilir.

48 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Ziyaret istemlerinin yerine getirilmesinde küçük büyüğe uyar. Büyük istediği zaman randevu verebilir. Eşit düzeydeki ziyaret istemini tarih olarak bir iki seçenek sunabilir. Uygun seçenekte anlaşılabilir. İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır. Ziyaretlere gidilirken çiçek veya mütevazı armağanlar götürmek her zaman geçerlidir.

49 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Öğleden önce , öğleden sonra saatleri en uygun zamandır. Bu saatler dışında ziyarete gidilen kişi zorla yemeğe davet etmek zorunda bırakılmaz. Üste saygılı olunmalı, taşıdığı unvana göre makama girdiğinde selamlayarak hitap edilmeli, üst oturmadan oturulmamalıdır.

50 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Oturuş pozisyonu, ayakların ve ellerin duruşu, yöneticinin özgüveni ciddiyetini, görüntünün asilliğini gösterir. Konuşmalarda saygılı ifadeler kullanılmalıdır. Konuşmayı dinlerken üst yöneticimizin gözlerine bakılmalıdır. Üstümüz bizi karşılarken ya da uğurlarken el sıkmak için elini uzatmıyorsa biz önceden elimizi uzatmamalıyız. Üstümüz ayağa kalktığında biz de kalkmalıyız.

51 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü

52 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Üst görüşmenin sonunda “MEMNUN OLDUM TEŞEKKÜR EDERİM” derse, el sıkmak için elini uzatırsa GİTMEK GEREKTİĞİ anlaşılmalıdır.

53 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Eğer üst makama birden çok kişi ile gidilmiş ise; düzey ve kıdeme göre sıralanmalı ve en kıdemli olan üst yöneticiye en yakın oturmalıdır. Üstün astı ziyaretinde ilke olarak ast makam koltuğunda oturmayarak konuk koltuğuna, yani konuk karşısında oturur. Atamaya yetkili üst yönetici geldiği zaman makam koltuğuna oturması teklif/buyur edilir.

54 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Çalışanlar ve ziyaretçiler makam koltuğunda oturularak kabul edilir. Ancak eş düzeydekiler yaş, kıdem ve diğer yönden üst iseler, onlar konuk koltuğunda oturarak kabul edilir. İlke olarak, saygı duyulan kişilere eşit düzeyde oturulur.

55 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Makamda resmi bir konuk ya da üst var ise içeriye astlar alınmaz. Zorunlu kalmadıkça telefonla görüşme, yazı imzalanmaz, başka şeylerle ilgilenilmez. Zorunluluk durumunda özür dileyerek izin istenir. Astla İş görüşmesi yapılırken veya emir verilirken ilke olarak makamda oturulur. Makam, YETKİ (otorite) ve sıra dizin (hiyerarşi) demektir.

56 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Makama gelen konuklar ayakta karşılanır, buyur edilir, ikramda bulunulur, GÜLERYÜZ GÖSTERİLİR. Konuklar oturduktan sonra konuşmaya/görüşmeye başlanmalıdır. Astlarla görüşürken ise önce oturtmalı sonra görüşmeye başlanmalıdır.

57 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Tanışma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da mekana girildiğinde hemen yapılmalıdır. Tanışmada isimleri doğru söylemek önemlidir. Tanıştıran kişi, daima ayakta kalmalıdır. Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağa kalkmalıdır.

58 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Tanışmada; Yeni gelenler var olanlara Erkekler bayanlara (Devlet Başkanları hariç) Astlar üstlerine Küçükler büyüklere Gençler yaşlılara Genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır.

59 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Bir yere girildiğinde önce tanıtım için ad ve soyad söylenmelidir. Üst ile tanışırken unvan ve görev söylenmelidir. Görüşmelerde öncelikle kartvizit takdim edilerek görüşmeye başlanmalıdır.

60 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir selamlaşma biçimidir. El sıkmada ilk davranış daima büyükten ve üst yöneticiden gelmelidir. Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatır erkek karşılık verir.

61 Yönetsel Davranış Protokolü
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yönetsel Davranış Protokolü Uzatılan elin havada kalmaması gerekir. El sıkarken güç gösterilmez, karşıdakinin gözüne bakılmalıdır. Kutlama yaparken büyükten başlanır.

62 RESMİ KABULLER: Resmi nedenlerle düzenlenen toplantılardır.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Davet ve Ziyafetler KOKTEYL: Oturma zorunluluğu olmayan, daha çok davetli davet edebilmek için düzenlenir. RESMİ KABULLER: Resmi nedenlerle düzenlenen toplantılardır.

63 Davet ve Ziyafetler Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Davet ve Ziyafetler YEMEK DAVETLERİ: Oturarak veya büfe şeklinde yapılabilir. Davetlilerin seçimi, bir davetin başarılı olmasında en önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. Aynı derecedeki kişilerin çok sayıda çağrılması kadın – erkek sayısı dengenin özenle sağlanmasını gerektirir.

64 Davet ve Ziyafetler Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Davet ve Ziyafetler DAVETİYE KARTI: Davetiyelerin zarif bir görüntü vermesi uygun olur. Davet sahibinin adı-soyadı unvanı, Davet edilenin adı-soyadı unvanı, Ne tür bir davet olduğu, yeri, tarihi, saati, Nezaket sözcükleri yer alır.

65 Davet ve Ziyafetler Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Davet ve Ziyafetler Davetin nedeni, katılıp katılmamanın bildirilmesi isteniyorsa bunu belirten kısaltmalar yapılır. (L.C.V.) (Lütfen Cevap Veriniz) Davetiye zarfı iç yazısına gösterilen özen ile yazılmalıdır.

66 Yemek Protokolü Protokol Kuralları MASADA SERVİS TAKIMI VE DÜZENİ
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yemek Protokolü MASADA SERVİS TAKIMI VE DÜZENİ Resmi bir davette... Kalabalık ve süslü bir masaya oturduğunuz zaman en dışta bulunan çatal-bıçaktan başlayacağınızı daima hatırlayın.

67 Yemek Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yemek Protokolü Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. BASINDAN Konuk ve ev sahibi yan yana

68 Bu durum arabaya binerken de geçerlidir.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Yemek Protokolü Yemekteki oturma düzeni son derece önemlidir. İlk önce onur konuğu, ardından da diğerleri yerine oturur. Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. Bu nedenle onur konuğu daima ev sahibinin yanına oturtulur. Bu durum arabaya binerken de geçerlidir.

69 İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, düşünceleriyle uğurlanır.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, düşünceleriyle uğurlanır. ANONİM

70 Giyim Protokolü Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü Kişinin, her davetin niteliği ve saatine ALT ve ÜST sınırları zorlamadan uygun giyimde olmaları önem taşır. Resmi toplantılarda törenlerde yöneticilerin titizlik göstermeleri gerekmektedir.

71 Giyim Protokolü Protokol Kuralları SİVİL HANIMLARDA
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü SİVİL HANIMLARDA GECE VE GÜNDÜZ RESMİ KIYAFET; TAYYÖR; YARIRESMİ KIYAFET KUMAŞ PANTOLON-CEKET VEYA ETEK- CEKET (Döpiyes); GECE RESMİ KIYAFETİ İSE UZUN ETEK TUVALETTİR.

72 GECE-GÜNDÜZ RESMİ KIYAFET;
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü SİVİL ERKEKLERDE GECE-GÜNDÜZ RESMİ KIYAFET; BAĞCIKLI SİYAH AYAKKABI VE SİYAH ÇORAP LACİVERT/SİYAH ÜÇ DÜĞMELİ YA DA KRUVAZE TAKIM ELBİSE MANŞETLİ BEYAZ GÖMLEK VE KRAVATTIR.

73 UYGUN VE ŞIK GİYİM DAİMA
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü HANIMLARDA TEK RENK RESMİ, İKİ RENK YARIRESMİ, ÜÇRENK SOSYALDİR. ERKEKLERDE UYGUN VE ŞIK GİYİM DAİMA ÜÇ RENKTİR.

74 RESMİ VE SOSYAL DAVETLERDE EVLİ HANIM VE ERKEĞİN KIYAFETTE
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü RESMİ VE SOSYAL DAVETLERDE EVLİ HANIM VE ERKEĞİN KIYAFETTE TARZ VE RENK OLARAK UYUMU ŞARTTIR.

75 KIYMETLİ TAKI DAİMA TEK TAKILIR.
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü KIYMETLİ TAKI DAİMA TEK TAKILIR. GİYİMDE AYAKKABI, ÇORAP, KEMER, ÇANTA VE KRAVATIN UYUMU ŞARTTIR.

76 Giyim Protokolü Protokol Kuralları KRAVAT, AYAKKABI, SAAT
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Giyim Protokolü KRAVAT, AYAKKABI, SAAT VE TEK TAŞLI YÜZÜK BİR KÜLTÜR VE STATÜDÜR.

77 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI HİTAP ETME SELÂMLAMA EL SIKMA (TOKALAŞMA) EL ÖPME / YANAKTAN ÖPME TAKDİM, TANITMA/TANIŞTIRMA KONUŞMA/TELEFONDA KONUŞMA DURMA, OTURMA, YÜRÜME İKRAMDA BULUNMA YEMEK YEME ÇAY/KAHVE İÇME TEŞEKKÜR, TAKDİR VE TEBRİK ETME ÇİÇEK / HEDİYE ALMA VE SUNMA

78 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI RESMİ HİTAP Sayın Müdür, Sayın Müdürüm, Müdür Bey SOSYAL HİTAP Ahmet Bey, Ayşe Hanım; Beyefendi / Hanımefendi ÖZEL HİTAP Ahmet, Ayşe, Abi, Abla

79 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI RESMİ SELÂM Saygılar Sayın Müdürüm, Saygılar Hanımefendi SOSYAL SELÂM İyi günler, Günaydın EL UZATMA HAKKI Öncelikle ev sahibine, üst’e ve hanıma aittir.

80 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Bir topluluğa hitap ediliyorsa önce, bulunan en üste sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir. Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz”, müdürlüğümüz, yönetimimiz, okulumuz denmelidir. Başkalarına “siz” “lütfen” diye hitap edilmelidir.

81 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Kişiler birbirini dinleyerek sözü bitmeden konuşmaya başlamamalıdır. Dinlemesini bilmek ve konuşma sırasını beklemek büyük erdemdir. Selamlamalarda genel kural ast üstü, erkek bayanı, ayrılan kalanları, gelenler var olanları selamlar.

82 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Görüşmelerde öncelikle kartvizit takdim edilerek görüşmeye başlanılmalıdır. Tanıdık kişiler utanabilecekleri bir durumda görüldüğünde selam verilmeyerek görmezlikten gelinerek geçilir.

83 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Sinema tiyatro konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar başla hafif birbirlerini selamlarlar. Kamusal yaşamda üstlerin eli öpülmez.

84 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Resmî ortamda kişi yalnızca ünvanıyla; yarı resmî ortamda ünvanı ve adı-soyadıyla; sosyal ortamda adı-soyadı ve ünvanıyla; özel ortamda yalnızca adıyla takdim edilir ve tanıştırılır.

85 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Cinsel önyargılar içeren bir dil kullanımından sakınılmalıdır. Kadınlara “GÜZELİM”, “BEBEK” gibi sözlerle hitap etmenin bilgili ve görgülü yöneticiye yakışmadığı her zaman bilinmelidir.

86 Protokol Kuralları Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Kuralları “Bir program işlediği sürece de hiçbir önem taşımaz. Ancak en ufak bir aksaklıkta çok büyük sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, protokolde % 99 başarı, başarı kabul edilmez.”

87 Protokol Kuralları Protokol Kuralları
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları Protokol Kuralları ÖZET : Kamusal ve sosyal yaşamda protokol kuralları, başta yöneticilerin ve tüm çalışanların uymak ve uygulamak zorunda oldukları biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür. Bu nedenledir ki, özellikle yöneticilerin kamusal ve sosyal yaşamları büyük ölçüde protokol kuralları içinde geçmektedir. Bu yüzden, protokol kurallarını bilmek ve bu kurallara uymak insan ilişkilerinde, kurumlar ve uluslararası ilişkilerde kişisel, kurumsal ve milli saygınlık açısından bir zorunluluktur. Çünkü, protokol kuralları onurun ve saygınlığın koruyucusudur.

88 Teşekkür ederiz. Protokol Kuralları Şubat 2014
KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşekkür ederiz. Şubat 2014


"KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları