Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014."— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014

2 Seminerin Anahtar Kelimeleri: Protokol Nezaket Zarafet ve Görgü Protokol 2 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

3 1069 – 1070 Kutadgu Bilig (Kutlu Yönetim Bilgisi) Yusuf Has Hacip Bir ahlâk, adalet, inanç eseri olduğu kadar, bir hükümet protokol ve görgü kılavuzudur. Protokolün Tarihsel Gelişimi 3 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

4 4 Protokolün Tarihsel Gelişimi Ahi EVRAN (1171-1261) Bireyin sosyalleşmesi için gerekli kabul edilen ve "görgü kuralları" olarak ifade edilen bütün kurallar Ahî zaviyelerinde, Ahî örgütü üyelerine kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kuralların bireye benimsetilmesi için Cumartesi akşamları zaviyelerde dersler verilmiş KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

5 5 Osmanlı Devleti’nde; İlk daimi diplomatik temsilcilik Fatih döneminde Venedik tarafından İstanbul’da kurulmuştur (1454). Kanuni Sultan Süleyman döneminde protokol kuralları ağırlık kazanmıştır (1563). Protokolün Tarihsel Gelişimi KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

6 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Bir İnsanın Niteliği, kıyafetiyle;, davranışıyla; Nezaketi, davranışıyla; konuşmasıyla; Bilgisi, konuşmasıyla; işiyle; Becerisi, işiyle; yemesi-içmesiyle Görgüsü, yemesi-içmesiyle ortaya çıkar. 6 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

7 Protokol Kurallarının Amacı PROTOKOLÜN amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını oluşturmaktır. kısaca; B İ REYSEL, KURUMSAL VE M İ LL İ ONURU VE SAYGINLI Ğ I KORUMAKTIR. 20.04.2015 Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü7 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

8 Yaşam Alanımız GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI PROTOKOL KURALLARI Sosyal Alan Özel Alan Kamusal (Resmi) Alan 8 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

9 Protokolün Önemi Bir kişiye ya da kuruma hak ettiği ve lâyık olduğu önemi ve değeri vermemek ya da gereğinden fazla önem ve değer vermek O KİŞİ YA DA KURUMUN KENDİ DEĞERİNİ VE SAYGINLIĞINI DÜŞÜRÜR. 9 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

10 Protokol İlkeleri PROTOKOLDE; Herkes taşıdığı ünvanı ve çalıştığı kurumu temsil eder. Kimse kendini temsil etmez. TEMSİL; Kişinin dış görünüşü Güzel ve uygun giyimi, Uygun tutum ve davranışı, Uygun ve güzel konuşması Protokol- saygı, görgü ve nezaket kurallarına uyması ile ortaya çıkar. 10 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

11 Protokol İlkeleri 11 TEMSİL, AYNI ZAMANDA KİŞİNİN İMAJIDIR. Bir yöneticinin başarısını %33 Kişiliği %33 İşi (Bilgi ve becerisi) %34 Protokol (Temsil niteliği) Oluşturur. KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

12 Protokol Yönetimi 1.ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ 2.MAKAM PROTOKOLÜ 3.BAYRAK PROTOKOLÜ 4.TAŞIT PROTOKOLÜ 5.TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ 6.TÖREN PROTOKOLÜ 7.KONUŞMA PROTOKOLÜ 8.RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ 9.YÖNETSEL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ 10.ZİYARET PROTOKOLÜ 11.KONUK PROTOKOLÜ 12.DAVET VE ZİYAFETLER 13. KIYAFET PROTOKOLÜ 14.SOSYAL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ 12 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

13 Protokol Yönetimi ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ Protokolde önde gelme sıralaması dikey, önce gelme sıralaması da yatay olarak yapılır. 13 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

14 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri İL PROTOKOL SIRA DÜZENİ 1.Vali 2.Milletvekilleri) 3.Büyükşehir belediye başkanı (Büyükşehirdeki ilçede yapılan törende ilçe belediye başkanı) 4.Orgeneraller, Oramiraller 5.Garnizon komutanı 6.Cumhuriyet Başsavcısı (Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı) 7.Üniversite rektörleri 8.Baro başkanı 9.Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri 10.(İldeki genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri) 14 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

15 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri 11. Vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, (Büyükşehirdeki ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları) 12.Hakimler, savcılar, noter odası başkanı 13. İ ktidar partisi, ana muhalefet partisi ve TBMM’de grubu bulunan partilerin il başkanları 14.(Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları) 15.(Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, Sayıştay denetçileri) 16.Bakanlıkların ve ba ğ lı kuruluşların bölge ve il müdürleri (Bakanların imza sırasına göre), 17.(Genel müdürlük ve bölge müfettişleri) 18.Resmi banka müdürleri, K İ T yöneticileri 15 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

16 Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri 19.TBMM’de grubu bulunmayan siyasî partilerin il başkanları (alfabetik) 20.İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 21.İldeki mesleki kuruluşların temsilcileri 22.Özel banka müdürleri 23.Kamu yararına çalışan dernek başkanları. 16 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

17 Makam Protokolü Kamu kurum ve kuruluşlarında, örgütü temsil eden yöneticilerin oturdukları odaya “makam” denir. Türk kamu yönetiminde “makam” deyimi, kurumu ve kurumsal otoriteyi temsil ve ifade eder. 17 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

18 Makam Protokolü Kamusal yaşamda anlayış olarak, makamın özel bir önemi, etkinli ğ i, üstünlü ğ ü ve ayrıcalı ğ ı vardır. Bu anlayışa göre; “Kişiler geçici makamlar kalıcıdır”; “Saygı kişiye de ğ il, makamadır”; “Makama saygı esastır” 18 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

19 Makam Protokolü 19 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

20 Taşıt Protokolü Resmi (Makam) araçlarında şeref yeri sa ğ arka koltuktur. 20 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

21 Protokolde; Yer, masa, sandalye, ikram, söz ve davranış olarak her şeyin bir anlamı ve yorumu vardır. 21 TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

22 Brifing (Bilgilendirme Toplantısı) Yönetim yaşamında üstleri bilgilendirme ve hatta onları e ğ itme ve yöneltme yöntemidir. Brifing raporunda; sunuş, kısa tarihçe, örgütsel yapı, personel ve ö ğ renci durumu, yapılan işler ve etkinlikler, sürdürülen projeler, planlanan olası projeler, sorunlar ve ekler yer almalıdır. 22 TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

23 Tören Protokolü Törenler, devletin oldu ğ u kadar kurum ve kuruluşların da büyüklük ve üstünlük göstergesidir. Törenlerde, davet edilecek kişiler, önde gelme sıralaması, oturma veya kortej düzeni, davetlilerin karşılanması ve u ğ urlanması önceden planlanır ve kusursuz uygulanır. 23 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

24 Tören Protokolü İllerde  VALİ  BELEDİYE BAŞKANI  GARNİZON KOMUTANI İlçelerde  KAYMAKAM  BELEDİYE BAŞKANI şeklindedir.  GARNİZON KOMUTANI 24 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

25 Tören Protokolü Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası ASTTAN ÜSTE doğru olduğu unutulmamalıdır. Astlar daha çok TEKNİK ve AYRINTILI konularda, üstler ise POLİTİK ve STRATEJİK konularda ve genel nitelikte konuşmalar yaparlar. Konuşmaların başında ve sonunda saygı ile selamlama yapılır. 25 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

26 Tören Protokolü Büyükşehir ve özellikle konsolosluk ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu il ve ilçelerde özel protokol listeleri hazırlanarak yayınlanır. Karşılama ve uğurlamada töreni kabul eden kişi (konuk) sağda görülecek şekilde yer alır. 26 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

27 Okul Açılış Törenleri Konuşma kürsüsü (Su bulunmalı) Buket çiçekler, kurdele, makas, tepsi Posterler (Atatürk ve Türk Büyükleri) pankart Büyük küçük Türk Bayrakları İ stiklal Marşı korosu Yöreye göre gösteri grupları 27 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

28 Konuşma Kuralları Söz gümüşse sükut altındır. Hayırlı söz keramettir, sükut ise selamettir. Konuşma insanın terazisidir, fazlası ziyandır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Dilini tutan bütün kötülüklerden kurtulur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. Çok konuşmak dostlu ğ u bozar. 28 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

29 Telefonda Konuşma Kuralları Dil ola kese savaşı, Dil ola kestire başı, Dil ola a ğ ulu aşı, Ya ğ ile bal ede bir SÖZ. Yunus Emre 29 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

30 Telefonda Konuşma Kuralları Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle yapılması gereken önemli bir iletişim yoludur. Telefonu açan kendisini tanıtır. Karşı taraf kendilerini tanıtmamışsa “K İ M İ NLE GÖRÜŞÜYORUM EFEND İ M?” gibi nazik ifadeler kullanılmalıdır. Kiminle görüşüyorum sorusuna “Ben Ayşe Hocanım” yerine “Ben Ö ğ retmen Ayşe” demek do ğ rudur. 30 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

31 Telefonda Konuşma Kuralları Telefonu kim açtı ise onun kapataca ğ ını unutmamalı. Üst ile konuşurken önce üstün telefonu kapatması beklenmeli. Eş düzey ve üst ile görüşmeye başlarken ve görüşme sonunda saygı ifadesi kullanılmalı. Üstler sekreter aracılı ğ ı ile aranmamalı. 31 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

32 Telefonda Konuşma Kuralları Üst telefonla konuşurken odasına girilmemeli. Telefon konuşmasında ses tonu canlı ve kibar olmalıdır. Gizlilik dereceli konular telefonda konuşulmamalıdır. 32 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

33 Resmi Yazışma Protokolü 02 Aralık 2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 33 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

34 Resmi Yazışma Protokolü Yönetim Dilinde; “R İ CA ETMEK” emir vermek, “ARZ ETMEK” sunmak ve talep etmektir. 34 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

35 Resmi Yazışma Protokolü İmza kişiyi ve kişiliği temsil eder. İMZA, KİŞİNİN ADINI ve/veya SOYADINI EL YAZISIYLA YAZMASIDIR. 35 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

36 Resmi Yazışma Protokolü İMZA, İMZA DAİMA AD VE SOYADIN ÜSTÜNE ATILIR. ÖNEMLİ YAZILAR, ONAYLAR VE KARARLAR DAİMA LACİVERT MÜREKKEPLİ DOLMA KALEM YA DA İMZA KALEMİ İLE ATILIR. BİR YÖNETİCİNİN KALEMİ VE İMZASI İYİ OLMALIDIR. 36 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

37 Resmi Yazışma Protokolü Yazışmada oluşturulan etki (Olumlu-olumsuz) konuşmaya oranla daha kalıcıdır. Kartvizit, mektup, zarf üzerinde hitap şekillerinin önemi büyüktür. Resmi mektuplarda genellikle “SAYIN” ile başlanır “SAYGILARIMLA” diyerek bitirilir. Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır ve okunaklı olması önemlidir. 37 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

38 Yönetsel Davranış Protokolü KONUK; DAVET VEYA KABUL EDİLEN; KARŞILANAN, AĞIRLANAN VE UĞURLANAN KİŞİDİR. ZİYARETÇİ; GÖRMEYE VEYA GÖRÜŞMEYE GELEN KİŞİDİR. 38 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

39 Yönetsel Davranış Protokolü HERKES DENGİNİN KONUĞUDUR.  ÜST KONUK VE YABANCI KONUK DAİMA ONUR KONUĞUDUR.  AST ZİYARETÇİDİR. 39 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

40 Yönetsel Davranış Protokolü KONU Ğ A VER İ LEN ÖNEM VE DE Ğ ER;  KARŞILAMA  OTURTULAN YER  SUNULAN İ KRAM  GÖSTER İ LEN İ LG İ  U Ğ URLAMA İ LE DE Ğ ERLEND İ R İ L İ R. 40 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

41 Yönetsel Davranış Protokolü 41 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

42 Yönetsel Davranış Protokolü Protokolde üst sağdadır. Otururken veya yürürken astın solda olması gerekir. Üstün önüne geçilmez, astın da arkasında kalınmaz. 42 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

43 Yönetsel Davranış Protokolü Protokolde karşılama ve u ğ urlamalar çok önemlidir. Üst ve eş düzey konukları kapıda karşılamak ve u ğ urlamak gibi. Karşılamada en üst olan, konu ğ a ilk önce “HOŞ GELD İ N İ Z” der ve elini sıkar, u ğ urlamada ise ilk önce astlar “GÜLE GÜLE” diyerek elini sıkar. Yani konuk, en son üste “HOŞÇAKALIN” der ve elini sıkar. 43 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

44 Yönetsel Davranış Protokolü El sıkma, önce el uzatma hakkı üst olanındır. Karşılamada ev sahibi önden gider ve buyur eder. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da bilinen bir yere gidiliyorsa/giriliyorsa ev sahibi konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve buyur eder. Üst yöneticiler oda kapısında değil, binanın kapısında karşılanır ve uğurlanır. 44 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

45 Yönetsel Davranış Protokolü U ğ urlamalarda üst salonu terk etmeden kimse salonu terk etmemelidir. Üst otomobile kadar u ğ urlanır. Araba hareket etmeden geri dönülmemelidir. Karşılamada uygulanan kurallar u ğ urlama için de geçerlidir. Resmi ve özel davetlerde özelliklerle oturmalı yemeklerde davetiye üzerine kayıtlı davetin başlangıç saatine titizlikle uyulmalıdır. 45 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

46 Yönetsel Davranış Protokolü Ziyaret; bir kişinin izin alarak bir başkasını görmeye gitmesidir. Ziyaretin toplumda iletişim açısından önemli bir işlevi vardır. Ziyaretin ana ilkelerine uyarak başarılı olması sa ğ lanabilir. 46 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

47 Yönetsel Davranış Protokolü Resmi ziyaretler, nezaket (protokol) ziyaretleri, iş ve görüşme ziyaretleri, bayram ziyaretleri, aile ziyaretleri, hasta/hastane ziyaretleri, teşekkür ziyaretleri, evlilik kutlama ziyaretleri. Ziyaret zamanı çok iyi seçilmeli ve bir iki gün önce randevu alınmalıdır. Aynı gün için yapılan ziyaret istemleri rahatsızlık yaratabilir. 47 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

48 Yönetsel Davranış Protokolü Ziyaret istemlerinin yerine getirilmesinde küçük büyü ğ e uyar. Büyük istedi ğ i zaman randevu verebilir. Eşit düzeydeki ziyaret istemini tarih olarak bir iki seçenek sunabilir. Uygun seçenekte anlaşılabilir. İ ade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır. Ziyaretlere gidilirken çiçek veya mütevazı arma ğ anlar götürmek her zaman geçerlidir. 48 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

49 Yönetsel Davranış Protokolü Ö ğ leden önce 10.00 - 11.00, ö ğ leden sonra 15.00 - 17.00 saatleri en uygun zamandır. Bu saatler dışında ziyarete gidilen kişi zorla yeme ğ e davet etmek zorunda bırakılmaz. Üste saygılı olunmalı, taşıdı ğ ı unvana göre makama girdi ğ inde selamlayarak hitap edilmeli, üst oturmadan oturulmamalıdır. 49 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

50 Yönetsel Davranış Protokolü Oturuş pozisyonu, ayakların ve ellerin duruşu, yöneticinin özgüveni ciddiyetini, görüntünün asilliğini gösterir. Konuşmalarda saygılı ifadeler kullanılmalıdır. Konuşmayı dinlerken üst yöneticimizin gözlerine bakılmalıdır. Üstümüz bizi karşılarken ya da uğurlarken el sıkmak için elini uzatmıyorsa biz önceden elimizi uzatmamalıyız. Üstümüz ayağa kalktığında biz de kalkmalıyız. 50 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

51 51 Yönetsel Davranış Protokolü KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

52 Yönetsel Davranış Protokolü Üst görüşmenin sonunda “MEMNUN OLDUM TEŞEKKÜR EDERİM” derse, el sıkmak için elini uzatırsa GİTMEK GEREKTİĞİ anlaşılmalıdır. 52 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

53 Yönetsel Davranış Protokolü Eğer üst makama birden çok kişi ile gidilmiş ise; düzey ve kıdeme göre sıralanmalı ve en kıdemli olan üst yöneticiye en yakın oturmalıdır. Üstün astı ziyaretinde ilke olarak ast makam koltuğunda oturmayarak konuk koltuğuna, yani konuk karşısında oturur. Atamaya yetkili üst yönetici geldiği zaman makam koltuğuna oturması teklif/buyur edilir. 53 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

54 Yönetsel Davranış Protokolü Çalışanlar ve ziyaretçiler makam koltuğunda oturularak kabul edilir. Ancak eş düzeydekiler yaş, kıdem ve diğer yönden üst iseler, onlar konuk koltuğunda oturarak kabul edilir. İlke olarak, saygı duyulan kişilere eşit düzeyde oturulur. 54 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

55 Yönetsel Davranış Protokolü Makamda resmi bir konuk ya da üst var ise içeriye astlar alınmaz. Zorunlu kalmadıkça telefonla görüşme, yazı imzalanmaz, başka şeylerle ilgilenilmez. Zorunluluk durumunda özür dileyerek izin istenir. Astla İş görüşmesi yapılırken veya emir verilirken ilke olarak makamda oturulur. Makam, YETKİ (otorite) ve sıra dizin (hiyerarşi) demektir. 55 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

56 Yönetsel Davranış Protokolü Makama gelen konuklar ayakta karşılanır, buyur edilir, ikramda bulunulur, GÜLERYÜZ GÖSTERİLİR. Konuklar oturduktan sonra konuşmaya/görüşmeye başlanmalıdır. Astlarla görüşürken ise önce oturtmalı sonra görüşmeye başlanmalıdır. 56 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

57 Yönetsel Davranış Protokolü Tanışma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da mekana girildiğinde hemen yapılmalıdır. Tanışmada isimleri doğru söylemek önemlidir. Tanıştıran kişi, daima ayakta kalmalıdır. Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağa kalkmalıdır. 57 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

58 Yönetsel Davranış Protokolü Tanışmada;  Yeni gelenler var olanlara  Erkekler bayanlara (Devlet Başkanları hariç)  Astlar üstlerine  Küçükler büyüklere  Gençler yaşlılara  Genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır. 58 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

59 Yönetsel Davranış Protokolü Bir yere girildiğinde önce tanıtım için ad ve soyad söylenmelidir. Üst ile tanışırken unvan ve görev söylenmelidir. Görüşmelerde öncelikle kartvizit takdim edilerek görüşmeye başlanmalıdır. 59 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

60 Yönetsel Davranış Protokolü El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir selamlaşma biçimidir. El sıkmada ilk davranış daima büyükten ve üst yöneticiden gelmelidir. Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatır erkek karşılık verir. 60 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

61 Yönetsel Davranış Protokolü Uzatılan elin havada kalmaması gerekir. El sıkarken güç gösterilmez, karşıdakinin gözüne bakılmalıdır. Kutlama yaparken büyükten başlanır. 61 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

62 Davet ve Ziyafetler KOKTEYL: Oturma zorunlulu ğ u olmayan, daha çok davetli davet edebilmek için düzenlenir. RESM İ KABULLER: Resmi nedenlerle düzenlenen toplantılardır. 62 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

63 Davet ve Ziyafetler YEMEK DAVETLERİ: Oturarak veya büfe şeklinde yapılabilir. Davetlilerin seçimi, bir davetin başarılı olmasında en önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. Aynı derecedeki kişilerin çok sayıda çağrılması kadın – erkek sayısı dengenin özenle sağlanmasını gerektirir. 63 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

64 Davet ve Ziyafetler DAVETİYE KARTI: Davetiyelerin zarif bir görüntü vermesi uygun olur.  Davet sahibinin adı-soyadı unvanı,  Davet edilenin adı-soyadı unvanı,  Ne tür bir davet olduğu, yeri, tarihi, saati,  Nezaket sözcükleri yer alır. 64 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

65 Davet ve Ziyafetler  Davetin nedeni, katılıp katılmamanın bildirilmesi isteniyorsa bunu belirten kısaltmalar yapılır. (L.C.V.) (Lütfen Cevap Veriniz)  Davetiye zarfı iç yazısına gösterilen özen ile yazılmalıdır. 65 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

66 Yemek Protokolü MASADA SERV İ S TAKIMI VE DÜZEN İ Resmi bir davette... Kalabalık ve süslü bir masaya oturdu ğ unuz zaman en dışta bulunan çatal-bıçaktan başlayaca ğ ınızı daima hatırlayın. 66 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

67 Yemek Protokolü Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. BASINDAN Konuk ve ev sahibi yan yana 67 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

68 Yemek Protokolü Yemekteki oturma düzeni son derece önemlidir. İ lk önce onur konu ğ u, ardından da di ğ erleri yerine oturur. Protokol kurallarına göre sa ğ taraf her zaman şeref yeridir. Bu nedenle onur konu ğ u daima ev sahibinin yanına oturtulur. Bu durum arabaya binerken de geçerlidir. 68 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

69 Giyim Protokolü İ nsanlar kıyafetiyle karşılanır, düşünceleriyle u ğ urlanır. ANON İ M 69 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

70 Giyim Protokolü Kişinin, her davetin niteliği ve saatine ALT ve ÜST sınırları zorlamadan uygun giyimde olmaları önem taşır. Resmi toplantılarda törenlerde yöneticilerin titizlik göstermeleri gerekmektedir. 70 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

71 Giyim Protokolü S İ V İ L HANIMLARDA GECE VE GÜNDÜZ RESM İ KIYAFET; TAYYÖR; YARIRESM İ KIYAFET KUMAŞ PANTOLON-CEKET VEYA ETEK- CEKET (Döpiyes); GECE RESM İ KIYAFET İ İ SE UZUN ETEK TUVALETT İ R. 71 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

72 Giyim Protokolü S İ V İ L ERKEKLERDE GECE-GÜNDÜZ RESM İ KIYAFET; BA Ğ CIKLI S İ YAH AYAKKABI VE S İ YAH ÇORAP LAC İ VERT/S İ YAH ÜÇ DÜ Ğ MEL İ YA DA KRUVAZE TAKIM ELB İ SE MANŞETL İ BEYAZ GÖMLEK VE KRAVATTIR. 72 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

73 Giyim Protokolü HANIMLARDA TEK RENK RESM İ, İ K İ RENK YARIRESM İ, ÜÇRENK SOSYALD İ R. ERKEKLERDE UYGUN VE ŞIK G İ Y İ M DA İ MA ÜÇ RENKT İ R. 73 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

74 Giyim Protokolü RESM İ VE SOSYAL DAVETLERDE EVL İ HANIM VE ERKE Ğİ N KIYAFETTE TARZ VE RENK OLARAK UYUMU ŞARTTIR. 74 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

75 Giyim Protokolü KIYMETL İ TAKI DA İ MA TEK TAKILIR. G İ Y İ MDE AYAKKABI, ÇORAP, KEMER, ÇANTA VE KRAVATIN UYUMU ŞARTTIR. 75 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

76 Giyim Protokolü KRAVAT, AYAKKABI, SAAT VE TEK TAŞLI YÜZÜK B İ R KÜLTÜR VE STATÜDÜR. 76 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

77 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI H İ TAP ETME SELÂMLAMA EL SIKMA (TOKALAŞMA) EL ÖPME / YANAKTAN ÖPME TAKD İ M, TANITMA/TANIŞTIRMA KONUŞMA/TELEFONDA KONUŞMA DURMA, OTURMA, YÜRÜME İ KRAMDA BULUNMA YEMEK YEME ÇAY/KAHVE İ ÇME TEŞEKKÜR, TAKD İ R VE TEBR İ K ETME Ç İ ÇEK / HED İ YE ALMA VE SUNMA 77 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

78 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI RESM İ H İ TAP RESM İ H İ TAP Sayın Müdür, Sayın Müdürüm, Müdür Bey SOSYAL H İ TAP SOSYAL H İ TAP Ahmet Bey, Ayşe Hanım; Beyefendi / Hanımefendi ÖZEL H İ TAP ÖZEL H İ TAP Ahmet, Ayşe, Abi, Abla 78 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

79 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI RESM İ SELÂM RESM İ SELÂM Saygılar Sayın Müdürüm, Saygılar Hanımefendi SOSYAL SELÂM SOSYAL SELÂM İ yi günler, Günaydın EL UZATMA HAKKI EL UZATMA HAKKI Öncelikle ev sahibine, üst’e ve hanıma aittir. 79 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

80 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Bir topluluğa hitap ediliyorsa önce, bulunan en üste sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir. Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz”, müdürlüğümüz, yönetimimiz, okulumuz denmelidir. Başkalarına “siz” “lütfen” diye hitap edilmelidir. 80 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

81 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Kişiler birbirini dinleyerek sözü bitmeden konuşmaya başlamamalıdır. Dinlemesini bilmek ve konuşma sırasını beklemek büyük erdemdir. Selamlamalarda genel kural ast üstü, erkek bayanı, ayrılan kalanları, gelenler var olanları selamlar. 81 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

82 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Görüşmelerde öncelikle kartvizit takdim edilerek görüşmeye başlanılmalıdır. Tanıdık kişiler utanabilecekleri bir durumda görüldüğünde selam verilmeyerek görmezlikten gelinerek geçilir. 82 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

83 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Sinema tiyatro konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar başla hafif birbirlerini selamlarlar. Kamusal yaşamda üstlerin eli öpülmez. 83 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

84 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Resmî ortamda kişi yalnızca ünvanıyla; yarı resmî ortamda ünvanı ve adı-soyadıyla; sosyal ortamda adı-soyadı ve ünvanıyla; özel ortamda yalnızca adıyla takdim edilir ve tanıştırılır. 84 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

85 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Cinsel önyargılar içeren bir dil kullanımından sakınılmalıdır. Kadınlara “GÜZELİM”, “BEBEK” gibi sözlerle hitap etmenin bilgili ve görgülü yöneticiye yakışmadığı her zaman bilinmelidir. 85 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

86 “Bir program işledi ğ i sürece de hiçbir önem taşımaz. Ancak en ufak bir aksaklıkta çok büyük sorunlar yaşanabilir. % 99 Bu nedenle, protokolde % 99 başarı, başarı kabul edilmez.” 86 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

87 ÖZET : Kamusal ve sosyal yaşamda protokol kuralları, başta yöneticilerin ve tüm çalışanların uymak ve uygulamak zorunda oldukları biçimsel ve davranışsal kurallar bütünüdür. Bu nedenledir ki, özellikle yöneticilerin kamusal ve sosyal yaşamları büyük ölçüde protokol kuralları içinde geçmektedir. Bu yüzden, protokol kurallarını bilmek ve bu kurallara uymak insan ilişkilerinde, kurumlar ve uluslararası ilişkilerde kişisel, kurumsal ve milli saygınlık açısından bir zorunluluktur. Çünkü, protokol kuralları onurun ve saygınlığın koruyucusudur. 87 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Protokol Kuralları

88 Teşekkür ederiz. Şubat 2014 88 KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları